Profekcije [Arhiva] - Astrologija za pocetnike - Astrology For Beginners

PDA

View Full Version : Profekcije


Strane : [1] 2 3

biriboza
27-06-2012, 22:47
Čini mi se da na forumu ne postoji tema, i neki članovi pominju ovu prognostičku tehniku, mislim da je zgodno i korisno da se time malo pozabavimo.
Ja sam kopirala tekstove sa drugih foruma i neke literature, pa ću ih postaviti ovdje. Ne zamjerite ako svuda ne napišem izvor.


Profekcija je tehnika koja se koristila i u antičko doba, posebno u srednjem veku, dok je već u doba renesanse počela sve manje, da se koristi da bismo danas imali veoma malo tekstova koji se odnose na ovu tehniku. Ova tehnika je veoma jednostavna za svakodnevnu upotrebu i ima neke prednosti u odnosu na druge prognostičke tehnike jer samo na osnovu natalne karte možemo prognozirati događaje u okviru delova dana.
Prognostička tehnika koja je zasnovana na logici 30 stepeni – 1 jedna godina (1 znak – 1 godina) zove se profekcija i može se (kao i direkcija – 1 stepen 1 godina) primeniti na bilo koju planetu, kuću, Ascendent.
Potrebno je samo da natalni horoskop prebacimo iz Plasidus sistema u sistem jednakih kuća, da bi svaka kuća imala podjednak broj stepeni. Sistem jednakih kuća potreban je samo radi lakšeg gledanja, a u osnovi to možemo i u okviru Plasidus sistema ukoliko sami zanemarimo činjenicu da su kuće nejednake već ih vizuelno svedemo na jednake.
Profekcija Ascendenta za recimo 30 godinu podrazumeva pomeranje Ascendenta 30 znakova unapred. Ova tehnika podseća na tehniku Jupiterovog povratka gde je jedna kuća predstavljala jednu godinu u okviru ciklusa od 12 godina. U osnovi, profekcija i jeste zasnovana na Jupiterovom povratku – na logici da je jedan znak jednak jednoj godini.
Odbrojavanje otpočinjemo naravno od Ascendenta, s tim što postoje različita mišljenja u vezi toga šta predstavlja sam Asc.
Postoje dve škole, dva pravca u astrologiji u periodu od antike do srednjeg veka, koje imaju različito mišljenje u odnosu na to koja kuća predstavlja period od rođenja do prvog rođendana, a jedno od njih ćemo u okviru našeg izučavanja koristiti.

Prvi pravac koristi Asc kao trenutak rođenja, pa u skladu s tim, vrh druge kuće predstavlja prvi rođendan.
U okviru druge škole Ascendent ne predstavlja rođenje već predstavlja prvi rođendan i početak druge godine života – ovaj sistem ćemo koristiti u našem izučavanju, a zasnovan je na verovanju da je prvih godinu dana života (kao i u harmonicima) ’’probno vreme’’ i da tek prvi Solarni povratak podrazumeva da su sve planete u horoskopu oživljene tranzitom Sunca preko njih. Stoga je u samoj tački Ascendenta sadržana cela prva godina života kao i rođenje, i stoga prvoj godini ne pripada ni jedna kuća.
Drugi rođendan i početak treće godine je vrh druge kuće (po sistemu jednakih kuća), nadalje, recimo, trinaesti rođendan, trinaesta profekcija, je ponovo Ascendent, 14. – druga kuća,...
25. punih godina - Ascendent, 37. punih godina – Ascendent,
49. punih godina – Ascendent
61. punih godina – Ascendent
73. punih godina – Ascendent...
Svaka kuća nam znakom koji je na vrhu, planetama u njoj i aspektima koje pravi vladar kuće, opisuje generalna dešavanja u toj godini. U osnovi prirodi perioda koji opisuje jedna kuća dodajemo i osnovnu prirodu kuće, pa ako je, na primer, u pitanju deveta kuća izvesno je da je natus u tom periodu usmeren na simboliku 9 – više putovanja, studiranje i sl. Ovome pridodajemo i osobine vladara kuće kao i njegovog dispozitora.
Sada bismo mogli pomisliti da je onda svaka dvanaesta godina ista jer svakih 12 godina se vraćamo na istu kuću, istog vladara i dispozitora. Međutim, i sama priroda kuće ima više značenja, kao i vladar kuće i njegov dispozitor što umnogome zavisi i od aspekata – pa se jedne godine dešava da je primarno naglašena jedna simbolika i određeni aspekt, a naredne dvanaeste godine nešto sasvim drugo u toj simbolici ili neki drugi aspekt vladara kuće, dispozitora vladara, ili pak planete u toj kući.
Sada se možemo zapitati kako da procenimo kada se šta od simbolike ispoljava u okviru ciklusa od 12 godina?
Kada ustanovimo da je neka godina po nečemu specifična, ili jednostavo želimo da procenimo prirodu određene godine, potrebno je da uradimo Solarni povratak za tu godinu i pogledamo kako je postavljena planeta koja je vladar profekcije, vladar te kuće – hronokrator (vladar vremena) – u samom solaru, neovisno od ostalih faktora u solaru (vladar Asc...).
Trebalo bi da nam ta planeta ukaže na glavna dešavanja u toj godini koja smo naslutili iz profekcije, a to je stoga što je profekcija sačinjena od ličnih hronokratora. Ukoliko je taj hronokrator sretno postavljen u solaru, onda je to godina koja je primarno obojena dobrim osobinama te planete u natalu. U meri u kojoj je loše postavljena ona će izvući ono što je loše u natalu (predstavljeno njom ili njenim dispozitorom). Ukoliko je, na primer, u natalu u trigonu sa Jupiterom i pritom u kvadratu sa Saturnom, a u pitanju je godina u kojoj je ona hronokrator (vladar kuće koja predstavlja tu godinu), i pritom je ona dobro postavljena u solaru sa serijom 9, izvesno je da je u pitanju godina primarno opisana natalnim trigonom Venere i Jupitera, a ne kvadratom od Saturna. Neka naredna, kada bude loše postavljena sa Saturnom, a ujedno ne bude podržana od serije 9, biće godina opisana natalnim kvadratom Venere i Saturna.
Pošto kuće najčešće obuhvataju dva znaka, potrebno je da posmatramo i kako je u solaru postavljen vladar drugog znaka jer će nam njegova postavka ukazati na kasnija dešavanja u toku te godine. Kako se profekcija pomera tako se menja i vladar vremena. Profekcija se pomera 2,5 stepena mesečno jer prelazi 30 stepeni godišnje. Ukoliko je, na primer, vrh kuće koju posmatramo na 20° za 4 meseca preći će na 0°, i vladar tog period (2/3 godine) biće i i njih je potrebno posmatrati i u natalu i u solaru.
Profekcija se uvek kombinuje sa Solarnim povratkom, ali nikada ne posmatramo hronokratore samo u solaru, već primarno u natalu, jer te planete u natalu mogu imati više aspekata, a nama će solar ukazati koji od tih aspekata se tada ispoljava.
Profekcija je veoma jednostavna i treba se zadržati na osnovnim stvarima na koje ukazuje: ukoliko profekcija prolazi kroz 5. kuću biće naglašena simbolika 5. kuće (deca, ljubav); ako je vladar 5 u 9 naglašena su putovanja, studije i sl, ali je 9. kuća peta od 5, pa je na ovaj način potvrđena simbolika 5. Dakle, najpre posmatramo samu profekciju (koja kuća je u pitanju), potom osnovnu kuću u kojoj se nalazi vladar profekcije, a potom derivatnu kuću od profekcije u kojoj se nalazi vladar jer ona dodatno opisuje samu profekciju – i na kraju sve to spajamo.

Datiranje događaja u profekciji

Kako je 30° = 1 godina, tako 2,5° opisuju jedan mesec (30 / 12 = 2,5), te počevši od vrha date kuće pomeramo profekciju za 2,5° na svakih mesec dana – što nam daje opis događaja u datom vremenu. Na osnovu profekcije veoma lako procenjujemo u kakvom se periodu u okviru našeg kruga (života) nalazimo, na šta ukazuje planeta koja vlada profekcijom (njena pozicija, aspekti, dispozitor).
Da bismo procenili kada se u toku neke godine nešto dešava (osim pravila da je 2.5 stepena jednako 1 mesec) koristimo pravilo, slično pravilu koje smo koristili kada smo kuće povezali sa jednom godinom, po kojem je 1 mesec = 1 kuća i ovo je tehnika koja se zove podprofekcija.
Na primer, želimo da uveličamo neki mesec u okviru 27. godine života (od 27. rođendana do 28. rođendana) – što je 3. kuća. Ista ta kuća predstavlja i prvi mesec u okviru tih godinu dana. Ukoliko je osoba rođena, na primer, 15. marta, vrh 3. kuće u sistemu jednakih kuća predstavlja njen 27. rođendan – 15.03. Treća kuća predstavlja celu tu godinu koja se završava vrhom 4. kuće kada je naredni rođendan. Sama treća kuća predstavlja i prvi mesec u toku te godine – od 15.03 do 15.04. Naredna kuća bi predstavljala naredni mesec u toku te godine. Peta kuća bi predstavljala period od 15.05 do 15.06....
Kako imamo 12 meseci, poslednji mesec te godine biće predstavljen kućom pre one koju tumačimo, pa u prethodno navedenom primeru to bi bio period od 15.02. naredne godine do narednog 15.03, s tim što naredni rođendan posmatramo iz ugla 4. kuće.
Na ovaj način imamo vladara godine i vladara meseca, i ono što je bitno za taj period je kako se te planete u natalu slažu, kako su postavljene po poziciji i dispoziciji, pa na osnovu toga zaključujemo kakav je period u pitanju.
30 stepeni koliko obuhvata jedna kuća u sistemu jednakih kuća predstavlja dakle i jedan mesec, pa stoga svaki stepen aproksimativno opisuje vrednost jednog dana (shodno profekciji gde je 1 mesec – 2,5 stepena). Tako, s obzirom na prirodu stepena, u okviru datog meseca procenjujemo dan kada se nešto događa. Od ove tehnike ne možemo očekivati nivo preciznosti koje pružaju ranije obrađene tehnike jer se ova tehnika ne zasniva na realnom kretanju, već simboličkom kao i direkcije.

Kako smo uveličali period od mesec dana (1 mesec = 1 kuća), tako po ugledu na gore navedeni princip, možemo uveličati i dan: 1 dan = 1 kuća i onda govorimo o podpodprofekciji (treći nivo profekcije).
Isto tako možemo i nivo dana uveličati do nivoa sata, ali je važno voditi računa o vremenu rođenja natusa, jer svaki dan započinje od vremena rođenja. Tako, ako je natus rođen u 18h njegov dan tada i počinje i traje do narednih 18h. U navedenom primeru gde je osoba rođena 15.03, na primer, u 18h, vrh treće kuće predstavlja prvi dan prvog meseca od 27. rođendana. Ukoliko nas interesuje, na primer, 17.04. potrebno je da krenemo od 4. kuće jer predstavlja početak narednog meseca - 15.04. Peta kuća bi bila 16.04, a 6. kuća 17.04. Kako je osoba rođena u 18h, vrh 6. kuće predstavlja 18h, sredina 6. kuće bi bila 6h narednog dana...
Važno je da imamo u vidu da u ovim tehnikama pratimo hronokratora godine (kao i hronokratora drugog znaka u toj kući), hronokratora meseca, hronokratora dana i da pogledamo kako su oni izraženi u solaru.
Model profekcija je tipičan model za antički um: sistem ciklusa u okviru kojeg se nalaze podciklusi, i podpodciklusi. Ovaj sistem je osnova svih drevnih tehnika od kojih se danas najviše koristi sistem Dasha (perioda) u indijskoj astrologiji, koji je sofisticiraniji od profekcija, ali je zasnovan na istoj logici – periodi i vladari perioda, podperiodi i vladari podperioda....

A. Imsiragic


Postoji nekoliko vrsta profekcija od kojih su u najširoj upotrebi anualne i mesečne.
ANUALNE profekcije se određuju na taj način što gledamo cele znakove,odnosno jedan znak pripada jednoj godini.
Npr. ako imamo ASC na 15* Ta,onda će od 15*Ta do 15* Ge biti profekcioni znak za prvu godinu i dalje tako ređamo znake u krug.Profekcija određene godine počinje onog momenta kada je SO u povratku na svoju natalnu poziciju.
U prethodnom primeru sam naveo profekciju od 15*Ta-15*Ge. I možemo da primetimo da ovde imamo 2 znaka u toku jedne godine i Ta i Ge. Samim tim,u toku te godine,imaćemo 2 vladara profekcije,koji će približno vladati po 6 meseci.

Profekcije se koriste da bismo znali kakav je period u koji padaju određene direkcije.Ako su direkcije kontradiktorne profekcijama,njihov se uticaj smanjuje.treba imati u vidu profekcije signifikatora i promisora,naročito onih čije direkcije napreduju prema konjukciji ili aspektu sa nekom planetom.
Ako npr. imamo benefičnu profekciju signifikatora i promisora i pti tom imamo sretnu direkciju,ta će se direkcija snažno manifestovati dotične godine. I naravno,obrnuto.
Snaga same direkcije može trajati mnogo godina,sve dok signifikator ne sretne novog promisora,mada je direkcija ipak najsnažnija u samom početku.
Profekcije generalno ukazuju na to,koje godine mogu biti sretne,a koje ne. Godine u kojima padaju sekstili ili trigoni prema ASC ili MC,naročito ako su znaci i kuće povoljni u Rx,to su onda prosperitetne godine i obrnuto sa kvadratima i opozicijama.
Vladar godine je ona planeta koja vlada znakom profekcije,dakle zavisi od znaka u usponu.O efektima i snazi profekcije prosuđuje se na osnovu toga šta ta planeta predstavlja i sama po sebi i svojiom slučajnom determinacijom.
Recimo,da imamo profekcioni znak Li. Onda će vladar te profekcije biti VE. Potrebno je da osmotrimo najpre taj znak,kakvo mesto ima u Rx,a zatim i samu planetu kakvog je dostojanstva,u kakvim je aspektima i tako redom,kao kada inače prosuđujemo stanje neke planete. Ako je profekcioni znak odnosno planeta vladar osolobođena malefičnih uticaja,ako je dobro položena,snažna,direktna itd. ,to je siguran pokazatelj da ta godina može biti uspešna.
Dešava se još jedna situacija.Ako je vladar godine u Rx jak,ali slab u profekciji,to nam može ukazati da će napori natusa biti slabi,a njegove akcije će zavisiti od položaja vladara.Ali ako je u Rx slab,a u profekciji jak,onda se može očekivati dobro.Ako je vladar godine i u Rx i u profekciji slab,može se reći da prete izvesne opasnosti.

Npr. kada znak koji kulminira (MC) u Rx ili onaj gde se nalazi SO dođe na ASC u profekciji,to natusu obećava dobru sreću,zdravlje,zaposlenje i sl. a to opet zavisi od samog položaja Rx SO i MC. Kada se profekcijom SO nađe u XII ili VII,teško da možemo očekivati nešto sjajno.

Mesečne profekcije funkcionišu po istom principu,s tim što svakom mesecu dodajemo jedan znak i tako za jednu godinu izmenjamo sve znake.Znak prve mesečne profekcije je isti kao i anualne.


* upotrebljena literatura W. Lilly - Hrišćanska astrologija
Profekcije i progresije su jedno i nisu ništa drugo do obična promena signifikatora prema redosledu znakova.
Anualne profekcije su one kada dodajemo 30 stepeni ili ceo jedan znak solarnoj godini.
Npr. ako nečiji natalni ASC je u usponu na 6° Blizanaca,onda će od 6° Blizanaca do 6°° Raka biti profekcioni znak prve godine. U drugoj godini,ASC će biti od 6° Raka do 6° Lava i tako redom svake godine se pomeri za po jedan ceo znak sve dok se ne izređaju svih 12 znakova. I nakon toga sve počinje od početka,svakih 12 godina je anualna profekcija ista. Treba obratiti pažnju da profekciju treba početi onda kada se u stepen i minut vrati na svoju radiks poziciju i to je razlog što tu godinu zovemo solarnom. I treba znati i da su na vrhu svake kuće isti stepeni i minuti kao što su i u radiksu,da se to nikad ne menja,već se samo menjaju znaci.

U mesečnim profekcijama,svakom mesecu dodajemo jedan znak,tako da je znak anualne profekcije i znak profekcije prvog meseca. Drugi znak anualne profekcije je znak profekcije drugogo meseca itd redom svi znaci.Na ovaj način smo podelili solarnu godinu na 12 jednakih delova.

U dnevnim profekcijama,jednom znaku su data 2 dana 3 časa i 54 minuta.Ali to je temeljito više nego što je zaista potrebno.Stoga ću se držati anualnih profekcija,držeći se ovog mišljenja.Ako neko želi da sledi tančine Starih u bilo čemu,onda neće moći da prosudi natal ni za pola godine.


http://astroriznica.com/index.php/topic,53.0.html

CARAPICA
28-06-2012, 14:08
Nešto mi sada ne klapa. Ako sam napunila 25 godina zar ne gledam 2 polje? :/ po ovom gore ispadne prvo.

biriboza
28-06-2012, 15:03
Nešto mi sada ne klapa. Ako sam napunila 25 godina zar ne gledam 2 polje? :/ po ovom gore ispadne prvo.

Gledaš drugo polje kao svoje prvo profekciono za period od 25 - 26 godina.
Nailazila sam na dosta kontradiktorna računanja profekcija kod pojedinih autora. Uglavnom zabuna nastaje zbog toga što neki uzimaju u obzir godinu koja je u toku, a drugi onu koja je napunjena.
Treba gledati koliko godina je napunjeno, u tvom slučaju 25, jer toliko ih imaš, a ne 26-u.

P.S. Imam lijepu tabelu preko koje je lako izračunati koje polje je koje profekciono u kojoj godini, ali ne mogu da je iskopiram. :confused:

CARAPICA
28-06-2012, 21:13
Da, da tražila sam danas. U biti 25 godina napunjena, a ide se prema 26. Tako da dođe 2. polje.

zujalica
29-06-2012, 11:47
Metoda da se pogubis :) .Evo ja uradih kartu za ovu metodu...http://www.zaslike.com/files/mut2sjipdi26fypewpwi.gif Posto postoje ta 2 pravca , koji gledati ?
Ja sam '09 promenila mesto boravka, rekla zbogom gradu u kome studirah i radih, nisam se vratila u primarni dom (grad), vec otisla u 3-ci :) pa bi to trebalo da se vidi... Tada sam imala punih 37 :) . Koja kuca mi vazi za taj period ?
Ako mi je 2. kuca za 1 punu godinu onda bi 2. trebalo da bude i za 37 punih. To bi bilo od 17, 28 Jarca, pa do 17,28 Vodolije... Dakle trebalo bi gledati Sa i Ur , njihove aspekte u natalu , ali i u solaru... , a i nihove dispozitore...
U 3 mesecu od rodjendana sam saznala da se otvara mogucnost selidbe , to bi onda bila 4.kuca , a gledano preko stepena 2.kuce to je od 22, 28 - 24, 58 Jarca ( ha... odatle ide 90 na nat. Ve , ja sam tada dala otkaz ) . Selidbu sam zavrsila i rekla zbogom u 8 mesecu od rodjendana, pa to ispada 9.kuca , a gledano kroz stepene 2.kuce
stigoh do 7,28 - 9,58 Vodolije . Tada sam zavrsila selidbu, a kroz mesec dana pocela ziveti u novoj sredini i odoh u 10.kucu tj. stizem do 12,28 Vodolije i 0 sa SMC tj. 120 sa Me, zaboravih 60 IC tj. 120 MC.
E, sad jos i kad se upletu vladari kuca, njihovi dispozitori, pa njihov polozaj u solaru... :D 100 % se gubim !
Sada sam u 4.kuci, radujem se 5. od jeseni...

biriboza
29-06-2012, 12:41
Metoda da se pogubis :) .Evo ja uradih kartu za ovu metodu...http://www.zaslike.com/files/mut2sjipdi26fypewpwi.gif Posto postoje ta 2 pravca , koji gledati ?
Ja sam '09 promenila mesto boravka, rekla zbogom gradu u kome studirah i radih, nisam se vratila u primarni dom (grad), vec otisla u 3-ci :) pa bi to trebalo da se vidi... Tada sam imala punih 37 :) . Koja kuca mi vazi za taj period ?
Ako mi je 2. kuca za 1 punu godinu onda bi 2. trebalo da bude i za 37 punih. To bi bilo od 17, 28 Jarca, pa do 17,28 Vodolije... Dakle trebalo bi gledati Sa i Ur , njihove aspekte u natalu , ali i u solaru... , a i nihove dispozitore...
U 3 mesecu od rodjendana sam saznala da se otvara mogucnost selidbe , to bi onda bila 4.kuca , a gledano preko stepena 2.kuce to je od 22, 28 - 24, 58 Jarca ( ha... odatle ide 90 na nat. Ve , ja sam tada dala otkaz ) . Selidbu sam zavrsila i rekla zbogom u 8 mesecu od rodjendana, pa to ispada 9.kuca , a gledano kroz stepene 2.kuce
stigoh do 7,28 - 9,58 Vodolije . Tada sam zavrsila selidbu, a kroz mesec dana pocela ziveti u novoj sredini i odoh u 10.kucu tj. stizem do 12,28 Vodolije i 0 sa SMC tj. 120 sa Me, zaboravih 60 IC tj. 120 MC.
E, sad jos i kad se upletu vladari kuca, njihovi dispozitori, pa njihov polozaj u solaru... :D 100 % se gubim !
Sada sam u 4.kuci, radujem se 5. od jeseni...
Da, za punih 37 godina gledaš natalnu 2. kuću kao profekcionu 1. :)
Dalje, kako sam ja ukapirala, gledaš vladara profekcione kuće (kod tebe SA). Da bi znala koje aspekte Sa da uzmeš u obzir za nastupajuću godinu, tj. koji će se aktivirati ove god, gledaš njegovu poziciju u tekućem solaru. Ako je dobro postavljen u solaru, aktiviraju se dobri aspekti SA ili obrnuto.
Isto tako, planete iz natala profekcijom mijenjaju polja i znakove.
Imam super tabelu za to računanje, ali nikako ne uspijevam ovdje da je zalijepim.
Kod tebe je za nešto više od pola solarne godine profekcioni vladar godine SA (prof AC u jarcu), pa onda isto SA , ali i UR (vodolija).

zujalica
29-06-2012, 13:25
Da, za punih 37 godina gledaš natalnu 2. kuću kao profekcionu 1. :)
Dalje, kako sam ja ukapirala, gledaš vladara profekcione kuće (kod tebe SA). Da bi znala koje aspekte Sa da uzmeš u obzir za nastupajuću godinu, tj. koji će se aktivirati ove god, gledaš njegovu poziciju u tekućem solaru. Ako je dobro postavljen u solaru, aktiviraju se dobri aspekti SA ili obrnuto.
Isto tako, planete iz natala profekcijom mijenjaju polja i znakove.
Imam super tabelu za to računanje, ali nikako ne uspijevam ovdje da je zalijepim.
Kod tebe je za nešto više od pola solarne godine profekcioni vladar godine SA (prof AC u jarcu), pa onda isto SA , ali i UR (vodolija).
To sa 37 je proslo :D .
Malo sam se zabrojala... ove godine sam u 5.kuci to je 1. profekciona , pa dakle gledam Ma i Ve i njihove dispozitore... Ma mi je u prof. 10-toj, a Ve u prof. 6-oj...
A sada sam u mesecu prof. 1.kuce , a gledano kroz stepene stigla sam do 7,28 - 9,58 Bika...
Sad cu da vidim kako su mi postavljeni Ma i Ve u solaru...
Sol. Ma nesto onako... tako mi je i prosao taj prvi deo... sol. Ma u Lavu - 60 sol. So , 90 sol. Ju , 120 sol. Ur , bQ Pl ; dok je sol. Ve daleko bolje postavljena , u znaku Vage (povratak)- sol. Ve 0 sol. Me , 120 sol. Mo, 120 sol. Ne, 0 sol. Sa... i jeste mi ovaj drugi deo bolji... dakle u fazi sam koja obecava :D .

CARAPICA
29-06-2012, 14:45
Ja sam skinula program Morinus, sve izračuna...

biriboza
29-06-2012, 15:22
To sa 37 je proslo :D .
Malo sam se zabrojala... ove godine sam u 5.kuci to je 1. profekciona , pa dakle gledam Ma i Ve i njihove dispozitore... Ma mi je u prof. 10-toj, a Ve u prof. 6-oj...
A sada sam u mesecu prof. 1.kuce , a gledano kroz stepene stigla sam do 7,28 - 9,58 Bika...
Sad cu da vidim kako su mi postavljeni Ma i Ve u solaru...
Sol. Ma nesto onako... tako mi je i prosao taj prvi deo... sol. Ma u Lavu - 60 sol. So , 90 sol. Ju , 120 sol. Ur , bQ Pl ; dok je sol. Ve daleko bolje postavljena , u znaku Vage (povratak)- sol. Ve 0 sol. Me , 120 sol. Mo, 120 sol. Ne, 0 sol. Sa... i jeste mi ovaj drugi deo bolji... dakle u fazi sam koja obecava :D .
Nisam ti prije otvarala kartu da vidim koliko imaš god :) , a ove godine, do oktobra (tvog rođendana) ti je 4. natalna kuća 1. profekciona. Od oktobra na scenu stupa 5. natalna kao 1. profekciona.
Dakle, prof. vladari ove godine su ti MA i VE (jer ti je 4. kuća od oko 11 st ovna do 11 st bika - po sitemu jednakih kuća).
Mislim da si u pravu da ovaj drugi dio obećava kada se aktiviraju aspekti VE. Šta misliš o ovom trigonu nat VE MA? Možda se nešto aktivira u njihovoj primarnoj simbolici :) , pa kad dodaš još kuće kojima vladaju (4, 5, 10, 11)...
Javi da li djeluje, baš me zanima.

zujalica
29-06-2012, 15:56
Nisam ti prije otvarala kartu da vidim koliko imaš god :) , a ove godine, do oktobra (tvog rođendana) ti je 4. natalna kuća 1. profekciona. Od oktobra na scenu stupa 5. natalna kao 1. profekciona.
Dakle, prof. vladari ove godine su ti MA i VE (jer ti je 4. kuća od oko 11 st ovna do 11 st bika - po sitemu jednakih kuća).
Mislim da si u pravu da ovaj drugi dio obećava kada se aktiviraju aspekti VE. Šta misliš o ovom trigonu nat VE MA? Možda se nešto aktivira u njihovoj primarnoj simbolici :) , pa kad dodaš još kuće kojima vladaju (4, 5, 10, 11)...
Javi da li djeluje, baš me zanima.

Cekaj... :) kako 4-ta ? Ja gledam po ovoj karti koju stavih , gde mi je 1. od 17,28 Strelca do 17, 28 Jarca, pa 2. od 17,28 Jarca do 17,28 Vodolije... itd... Ako je za punih 37 - 2. kuca - 1. prof. , 38 - 3.kuca , 39 - 4. , 40 - je 5. :) tj. od 17,28 Ovna do 17,28 Bika .
To je sistem jednakih kuca...
Ne mogu gledati kroz klasican natal jer je meni Vodolija ukljestena..., gubim jedan znak.
A sta mislim... ih, pa kome se ne svidja Ve 120 Ma :) . Taman da mi proradi pola kuca i da se dovedem u red :D .
Javicu ja, samo jos da pohvatam kako sve ovo funkcionise...

biriboza
29-06-2012, 16:18
Cekaj... :) kako 4-ta ? Ja gledam po ovoj karti koju stavih , gde mi je 1. od 17,28 Strelca do 17, 28 Jarca, pa 2. od 17,28 Jarca do 17,28 Vodolije... itd... Ako je za punih 37 - 2. kuca - 1. prof. , 38 - 3.kuca , 39 - 4. , 40 - je 5. :) tj. od 17,28 Ovna do 17,28 Bika .
To je sistem jednakih kuca...
Ne mogu gledati kroz klasican natal jer je meni Vodolija ukljestena..., gubim jedan znak.
A sta mislim... ih, pa kome se ne svidja Ve 120 Ma :) . Taman da mi proradi pola kuca i da se dovedem u red :D .
Javicu ja, samo jos da pohvatam kako sve ovo funkcionise...

Uuuuuu jeste, u pravu si, ja uporno pominjem sistem jednakih kuća, a nisam ti gledala tu kartu nego ovu u potpisu. :)
Jer u ovoj karti što ti je u potpisu ti 4. kuća počinje u ovnu, a po sistemu jednakih kuća, 5. od 17 ovna do 17 st bika.

vilenija
02-07-2012, 13:43
Pofekcije su usko vezane za sistem celih znakova, a ne jednakih kuća.

Neki su primenjivali i sa Placidusom i sa Regiomontanusom, ali sištinski najbolje će se razmeti sa celim znakovima.

zujalica
02-07-2012, 15:56
Pofekcije su usko vezane za sistem celih znakova, a ne jednakih kuća.

Neki su primenjivali i sa Placidusom i sa Regiomontanusom, ali sištinski najbolje će se razmeti sa celim znakovima.

Eto ti ga sad... A zasto onda svuda (gde ja videh) gledaju kuce od stepena Asc-a ?
Ako idu celi znaci onda to skroz menja pricu... :)
I tako ic ne kapiram, a tek sad... :D Necu vise ni da se trudim...

vilenija
02-07-2012, 17:02
Profekcije spadaju u jednu od najstarijih prediktivnih metoda. Tada još nisu ni bili razvijeni svi ovi kvadratni sistemi, pa je negde logičnije na takav način ih i sagledavati.

Ja ne kažem da se mora pod obavezno koristiti sistem celih znakova. Lili je koristio Regiomontanus, Firmikus jednake kuće, pa tako nije to pogrešno.

Ali, ličnog sam mišljenja da se suština najbolje rezumije upravo preko celih znakova.

Dakle: jedna godina=jedan znak...samo staviš kartu sa celim znakovima i brojiš. Prva godina (od rođenja do prvog rođendana) je znak u kome je stepen Asc-a, druga sledeći znak, treća opet sledeći, i tako redom.

Vladar profekcionog Ascedenta je vladar godine, ali to pomalo gubi smisao ukoliko imaš recimo prvu kuću na 15°Ovna, a drugu na 15°Bika, jer tada je faktički pola godine pod vladavinom Marsa, a pola pod vladavinom Bika. U starijim zapisima to se ne sreće, već samo jedna planeta je godišnji vladar, narednom godinom vlada druga itd.

Iz svih tih razloga smatram da su mnogi astrolozi kasnije uneli zabunu u ovu prediktivnu metodu, pa se stoga vremenom izgubila, jer joj je ponestajalo smisla, zbunjivala je, a moguće i zbog tih izmena u posmatranju da je gubila i na tačnosti.

Ovo je naravno moj stav i ne mora ga svako sa mnom podeliti, ali ipak nije neosnovan.

CARAPICA
02-07-2012, 23:04
Vilenija, što je u praksi funkcioniralo? Ovaj sistem koji navodiš?
Nisam ih proučavala pa eto gotovo da ne znam ništa o tome.

vilenija
03-07-2012, 00:01
Ja inače koristim sistem celih znakova. Ranije sam ga koristila uporedo sa nekim kvadratnim (Porfirijev), ali već neko vreme potpuno samostalno i u svim granama astrologije.

Našla sam da daje dobre rezultate.

Mia
03-07-2012, 00:43
da li sam ja dobro shvatila? ako jesam, za moju 31u punu godinu tj sada, gledam onda znak raka i VII k,
kad uradim solar za ovu godinu Mo kao hronokator je u znaku Ar i u egzaktnoj je 0 sa natalnim Me koji je vladar V k
da li bi ovo znacilo upoznavanje bitnog partnera?

biriboza
03-07-2012, 01:15
da li sam ja dobro shvatila? ako jesam, za moju 31u punu godinu tj sada, gledam onda znak raka i VII k,
kad uradim solar za ovu godinu Mo kao hronokator je u znaku Ar i u egzaktnoj je 0 sa natalnim Me koji je vladar V k
da li bi ovo znacilo upoznavanje bitnog partnera?

Moglo bi da bude i to što kažeš, simbolika je velika.
I da, gledaš svoje 7. polje za ovu godinu, tj. znak kojim počinje.
Ups, sad sam konsultovala tabelu, gledaš znak lava, što znači da ti je profekcioni vladar godine SO.

zujalica
03-07-2012, 10:32
Profekcije spadaju u jednu od najstarijih prediktivnih metoda. Tada još nisu ni bili razvijeni svi ovi kvadratni sistemi, pa je negde logičnije na takav način ih i sagledavati.

Ja ne kažem da se mora pod obavezno koristiti sistem celih znakova. Lili je koristio Regiomontanus, Firmikus jednake kuće, pa tako nije to pogrešno.

Ali, ličnog sam mišljenja da se suština najbolje rezumije upravo preko celih znakova.

Dakle: jedna godina=jedan znak...samo staviš kartu sa celim znakovima i brojiš. Prva godina (od rođenja do prvog rođendana) je znak u kome je stepen Asc-a, druga sledeći znak, treća opet sledeći, i tako redom.

Vladar profekcionog Ascedenta je vladar godine, ali to pomalo gubi smisao ukoliko imaš recimo prvu kuću na 15°Ovna, a drugu na 15°Bika, jer tada je faktički pola godine pod vladavinom Marsa, a pola pod vladavinom Bika. U starijim zapisima to se ne sreće, već samo jedna planeta je godišnji vladar, narednom godinom vlada druga itd.

Iz svih tih razloga smatram da su mnogi astrolozi kasnije uneli zabunu u ovu prediktivnu metodu, pa se stoga vremenom izgubila, jer joj je ponestajalo smisla, zbunjivala je, a moguće i zbog tih izmena u posmatranju da je gubila i na tačnosti.

Ovo je naravno moj stav i ne mora ga svako sa mnom podeliti, ali ipak nije neosnovan.

Ok..., jasno je :) .
Po celim znakovima, ja sam stigla do Ovna... dakle gledam Marsonju. Natalno je on dobro aspektovan (bar mi se cini ) , ali u solaru mi je nesto njanjav :D .
Da li se gleda i u koje prof. polje pada taj Ma brojano od Ovna ?

da igual
03-07-2012, 11:25
jel bi mi mogao netko od vas tko ima astro program pogledati točne profekcije za sad, pa ću si s obzirom na to dalje sama računat..
hvala puno!

biriboza
03-07-2012, 13:25
jel bi mi mogao netko od vas tko ima astro program pogledati točne profekcije za sad, pa ću si s obzirom na to dalje sama računat..
hvala puno!

Nemam program da ti sve izračunam, ali po tabeli ti si podznak rak, pa za napunjenih 33 god. sada ti je prof. AC u znaku ovna.
Znači, bitna su pitanja 10. i 11. kuće, sad mi ovo malo zbrčkano, jer evo Vilenija kaže da je najbolje gledati čitav znak. U stvari, profekcije i jesu znak za godinu.
Ako te zanima, mogu ti pogledati za ovu godinu koja planeta ti profekciono dođe u kom znaku kad budem imala vremena. Slobodno pitaj. :)

da igual
03-07-2012, 14:09
može, bila bih ti zahvalna!

jel se gledaju i aspekti profekcija (planeta) na natalne planete i tranziti na profekcije?
nikad nisam te profekcije malo dublje... :/

klaudija
03-07-2012, 14:14
Ako sam ja ovo dobro shvatila, ja gledam 4k jer imam punih 28 godinica?! E sad, gledam li samo znak raka il i raka i lava? Ako je samo rak, a ja cu lastu s mosta, natalni Mo mi je katastrofalan...

biriboza
03-07-2012, 14:24
Za da igual
Nisam ni ja skapirala profekcije, ali mi djeluju zanimljivo.
Uglavnom, kako sam ja zaključila, bitan je znak koji je profekcioni AC za određenu godinu koja te "žulja". Dalje gledaš vladara znaka, kako je pozicioniran u solaru za tu godinu i u skladu sa tim gledaš samo natalne aspekte profekcionog vladara godine. Ako je prof vladar (kod tebe za ovu godinu MA) "srećno" položen u solaru, ovu godinu će ti obilježiti njegovi dobri natalni aspekti. U suprotnom, aktiviraće se oni drugi.
I ne gledaš tranzite na profekcione planete, niti njihove aspekte sa natalnim, jer one ostaju na istim stepenima, samo mijenjaju znak.
Znači uvijek se vraćaš na natal.
Po profekcijama za ovu god kod tebe:
SO u jarcu
MO u biku
VE, MA i ME u strijelcu
JU u ovnu
SA u blizancima
PL u raku
UR u lavu
NE u djevici
A dalje brojiš prof AC ti je u ovnu, prof 2. polje bik, 3. blizanci, 4. rak i tako redom, pa smjestiš planete u odgovarajuća profekciona polja i eto ti priče. :)

Ako sam ja ovo dobro shvatila, ja gledam 4k jer imam punih 28 godinica?! E sad, gledam li samo znak raka il i raka i lava? Ako je samo rak, a ja cu lastu s mosta, natalni Mo mi je katastrofalan...

Da te obradujem :) .
Nema laste, profekcioni vladar god ti je So, jer ti je prof AC za ovu god Lav.

da igual
03-07-2012, 14:28
hvala ti Biriboza!

kako ostaju na mjestu, ja dok sam imala solarfire, tamo se moglo pratiti kretanje planeta kroz godinu kroz određeni znak i bitni događaji su usko bili povezani s tranzitima i natalnim planetama - tipa zadnje čeg se sjećam, tata mi je umro kad je prof SA pravio 90 na natalni MO.. itd..

zašto povezani solar i profekcije?
no, ako gledam prof. vladara MA u solaru, to je retro MA u djevici na natalnom SA, 180 NE i 90 VE, đizs
al jedno definitivno znam - godina mi je počela genijalno i odlično se osjećam, čisto 10. priča s obzirom na zadnjih 8 a i više godina dok mi je bilo koma sve živo..

biriboza
03-07-2012, 14:37
hvala ti Biriboza!

kako ostaju na mjestu, ja dok sam imala solarfire, tamo se moglo pratiti kretanje planeta kroz godinu kroz određeni znak i bitni događaji su usko bili povezani s tranzitima i natalnim planetama - tipa zadnje čeg se sjećam, tata mi je umro kad je prof SA pravio 90 na natalni MO.. itd..

zašto povezani solar i profekcije?
no, ako gledam prof. vladara MA u solaru, to je retro MA u djevici na natalnom SA, 180 NE i 90 VE, đizs
al jedno definitivno znam - godina mi je počela genijalno i odlično se osjećam, čisto 10. priča s obzirom na zadnjih 8 a i više godina dok mi je bilo koma sve živo..
Ma da, u pravu si, kreću se i prof planete, ali za mene bez programa su na istom mjestu. :)
Nego ja gledala samo početak prof god, tj. trenutak kad sol SO sjdene na natalno.
Mada može i ručno da se odradi, najstariji način, prof planeta godišnje pređe 30st, na mjesečnom nivou 2,5 st (30/12 st).
Solar gledaš samo da bi odredila koji će ti natalni aspekti sa MA obilježiti godinu.

klaudija
03-07-2012, 14:39
Da te obradujem :) .
Nema laste, profekcioni vladar god ti je So, jer ti je prof AC za ovu god Lav.

Ako je tako a ja ti ljubac saljem!
A zar izmedju 28. i 29.god ne gledam 4k koja pocinje u raku..kako sad lav?
Poludeces od nas i nasih pitanja :D
Mada ova godina mi je po pitanju svega bila najgora ikad pa se nadam da je tako ko sto zboris...jer sam se sad spetljala
Oprosti glupavici ;)

Mia
03-07-2012, 14:46
Moglo bi da bude i to što kažeš, simbolika je velika.
I da, gledaš svoje 7. polje za ovu godinu, tj. znak kojim počinje.
Ups, sad sam konsultovala tabelu, gledaš znak lava, što znači da ti je profekcioni vladar godine SO.

kako lav? ako je jedna godina jedan znak, onda je rak, imam 31 godinu i brojim od jarca? nista mi sad nije jasno?

da igual
03-07-2012, 14:47
Ma da, u pravu si, kreću se i prof planete, ali za mene bez programa su na istom mjestu. :)
Nego ja gledala samo početak prof god, tj. trenutak kad sol SO sjdene na natalno.
Mada može i ručno da se odradi, najstariji način, prof planeta godišnje pređe 30st, na mjesečnom nivou 2,5 st (30/12 st).
Solar gledaš samo da bi odredila koji će ti natalni aspekti sa MA obilježiti godinu.

aha, pa onda jel, retro MA u djevici (bomba) aktivira natalnu opoziciju VE/SA..
nešto se sad aktiviralo s ovom retro VE u blizancima + tu je i JU - ali se sporo odvijaju stvari u PM..
u ovom životu se učim strpljivosti :) to je super-size porcija za jednog Ovna

biriboza
03-07-2012, 14:53
Ako je tako a ja ti ljubac saljem!
A zar izmedju 28. i 29.god ne gledam 4k koja pocinje u raku..kako sad lav?
Poludeces od nas i nasih pitanja :D
Mada ova godina mi je po pitanju svega bila najgora ikad pa se nadam da je tako ko sto zboris...jer sam se sad spetljala
Oprosti glupavici ;)

Tu smo da učimo jedni od drugih, don't worry! :D
Ti si podznak ovan, pa po toj tabeli što imam za napunjenih 28 god prof AC ti je znak lava, odnosno znak lava profekcijom dolazi na AC.

kako lav? ako je jedna godina jedan znak, onda je rak, imam 31 godinu i brojim od jarca? nista mi sad nije jasno?
I tebi je po toj tabeli za napunjenu 31 god prof AC u znaku lava. :)

Evo ovako javno, koga zanima neka mi u pp pošalje svoju e-mail adresu da mu proslijedim tu famoznu tabelu koju imam, a ovdje ne uspijevam da je zalijepim, dusa mi da kuckam i bude nepregledno.

Mia
03-07-2012, 14:58
hvala draga, onda ako je u znaku lava i ako gledam So u solarnom povratku sta mi to govori o 31 godini ? mozda se otkljuca taj ukljesteni lav ?

zujalica
03-07-2012, 15:00
kako lav? ako je jedna godina jedan znak, onda je rak, imam 31 godinu i brojim od jarca? nista mi sad nije jasno?

Ne mogu da ti otvorim kartu...
Znak koji je na Asc je znak koji imas za 12, 24, 36... punih god. . Ako ti je Asc u Jarcu, onda ti je za punih 31 na redu Lav.
@@@
Kakvo je to sad profekciono pomeranje planeta ?

klaudija
03-07-2012, 15:03
Hvala ti draga drugarice na strpljenju sa svima nama! ;)
E ako je lav onda ce vajda to isto So da me ogreje ove godine! :D
Poslala sam ti pp

CARAPICA
03-07-2012, 15:05
Da, pomjeraju se i planete.
Meni je u škorpionu ove godine, vidim u solaru je mars retro., nije ni čudno što mi je određeni zastoj od početka solara., ali ajde ima dobre aspekte barem.
nego, da li sada ide i pluton u tu priču?

Mia
03-07-2012, 15:11
Ne mogu da ti otvorim kartu...
Znak koji je na Asc je znak koji imas za 12, 24, 36... punih god. . Ako ti je Asc u Jarcu, onda ti je za punih 31 na redu Lav.
@@@
Kakvo je to sad profekciono pomeranje planeta ?

hvala zujo! kako ne mozes da mi otvoris kartu? mislis nesto nije ok? ja sad probala, otvara

;)

LavJarac
03-07-2012, 15:13
Meni je vladar profekcionog Ascedenta Saturn ove godine , poklapa mi se sa natalnim Asc u Jarcu.

Koliko sam ukapirala povezujem sa Solarom za ovu godinu....tu mi je Saturn na 23*Vage u I kuci u konj. sa sol.Asc. Hm..mozda me ova blizina fiksne zvezde Spice uzdigne malo :rolleyes: I sta sada da radim sa ovim Saturnom?

zujalica
03-07-2012, 15:21
hvala zujo! kako ne mozes da mi otvoris kartu? mislis nesto nije ok? ja sad probala, otvara

;)

Ma ok je tvoja karta, ali mene zeza net, pa povremeno ne mogu da otvorim neke stranice.
A kako se pomeraju planete? Da li to moze peske?

Mia
03-07-2012, 15:34
ok, znaci gledam znak lava a to je VII k (ove godine, pitanje partnerstva naglaseno)
u solaru So je u IX k na 0st bika naravno i naravno ima iste aspekte kao i natalno (pa na istoj su pozici naravno) eto, pitam se da li je onda ovo neka jako bitna godina?
dispozitor solarnog So je Ve koja je u blizancima u X k

sta dalje?

ne znam kako se pomeraju planete, vidim da se pominje 30 st za godinu dana, odnosno 2,5 st za jedan mesec

biriboza
03-07-2012, 15:51
Meni je vladar profekcionog Ascedenta Saturn ove godine , poklapa mi se sa natalnim Asc u Jarcu.

Koliko sam ukapirala povezujem sa Solarom za ovu godinu....tu mi je Saturn na 23*Vage u I kuci u konj. sa sol.Asc. Hm..mozda me ova blizina fiksne zvezde Spice uzdigne malo :rolleyes: I sta sada da radim sa ovim Saturnom?

Nisam ti otvarala solar, ali kako kažeš, SA ti je jako bitan za ovu god, još egzaltiran u vagi.
Sad gledaš aspekte SA u natalu, jer to je ono što će obojiti ovu godinu.

Zujalica - A kako se pomeraju planete? Da li to moze peske?

Pa trebalo bi da može, znači svakog mjeseca se planeta pomjeri 2,5 st.
Ja nisam pokušavala kod sebe, još sam na teoriji :) , ali baš ću da probam da nađem vezu sa nekim prošlim događajima ako uspijem.

LavJarac
03-07-2012, 16:04
Nisam ti otvarala solar, ali kako kažeš, SA ti je jako bitan za ovu god, još egzaltiran u vagi.
Sad gledaš aspekte SA u natalu, jer to je ono što će obojiti ovu godinu.


Posebo sam postavila solar u "solari clanova" da ne bih ovde suvise mesala pricu.

Dakle Saturn ce biti od znacaja...u natalu mi se Saturn nalazi u VII polju u konjukciji sa Suncem u Lavu...eto ga u solaru u Vagi i natalnom VII polju...pa valjda ce se pojaviti taj partner za mene :rolleyes:

bosi7
03-07-2012, 16:06
Ako sam i ja dobro ukapirala, ja gledam onda znak Strelca i 11 kuću jer ću uskoro 35g.
Znači gledam Jupitera?? On u solaru pada na petu natalnu a 11 solarnu, u znaku je blizanca, radi sextil sa Mo vladarom 7k i kvadrat sa Me vladarom 5k.
Dispozitor Jupitera, Me je u 7 natalnoj a 1 solarnoj.
Je li ovo točno? Help??

biriboza
03-07-2012, 16:27
Ako sam i ja dobro ukapirala, ja gledam onda znak Strelca i 11 kuću jer ću uskoro 35g.
Znači gledam Jupitera?? On u solaru pada na petu natalnu a 11 solarnu, u znaku je blizanca, radi sextil sa Mo vladarom 7k i kvadrat sa Me vladarom 5k.
Dispozitor Jupitera, Me je u 7 natalnoj a 1 solarnoj.
Je li ovo točno? Help??

Jeste, od rođendana kad napuniš 35 godinica, prof AC ti je u strijelcu, pa za narednu godinu od 35-36 rođendana pratiš aspekte JU.
Kod tebe mi sve vuče na neku ljubavnu tematiku. :)

bosi7
03-07-2012, 16:43
Jeste, od rođendana kad napuniš 35 godinica, prof AC ti je u strijelcu, pa za narednu godinu od 35-36 rođendana pratiš aspekte JU.
Kod tebe mi sve vuče na neku ljubavnu tematiku. :)

Hvala Biri.
I ja se nadam ljubavi, evo ga Jupi uskoro kroz 5k natalnu a dispozitor kroz 7k.
I vrijeme je.

biriboza
03-07-2012, 19:57
hvala draga, onda ako je u znaku lava i ako gledam So u solarnom povratku sta mi to govori o 31 godini ? mozda se otkljuca taj ukljesteni lav ?

Ja sam ti totalni amater :) , ali mislim da je vrlo vjerovatno da se aktivira taj zaključani lav, ukliješten u 7. kući, pa samim tim i tematika ovog polja.

zujalica
03-07-2012, 20:30
Pa trebalo bi da može, znači svakog mjeseca se planeta pomjeri 2,5 st.
Ja nisam pokušavala kod sebe, još sam na teoriji :) , ali baš ću da probam da nađem vezu sa nekim prošlim događajima ako uspijem.
Pomera se samo vladar prof. znaka ?

biriboza
03-07-2012, 20:43
Pomera se samo vladar prof. znaka ?

Ja koliko skontah, pomjeraju se sve planete po profekciji. Ne drži me za riječ.

da igual
03-07-2012, 20:56
Ja koliko skontah, pomjeraju se sve planete po profekciji. Ne drži me za riječ.

sve se pomiču istom brzinom i stalno imamo isti čart samo kroz različite stupnjeve zodijaka.. :)
tko ima solar fire može si pratit taj chart

zujalica
03-07-2012, 21:01
Pitam se samo sto li pokusavam shvatiti, kad sam i ono sto sam u pocetku sakupila sve bacila :D . Al' ajde dok me drzi zanimacija...

NOVICSLAVICA
03-07-2012, 21:41
Pitam se samo sto li pokusavam shvatiti, kad sam i ono sto sam u pocetku sakupila sve bacila :D . Al' ajde dok me drzi zanimacija...

I sama imam isti problem . Koji je ispravan metod prognostike ??

Na forumu astr riznice Billu kaze da su profekcije kao direkcije . Sto bi znacilo da se pomera svaka planeta.

Isto tako da su stepeni kuca ne promenjivi.u odnosu na natalne.

Profekcioni ASC se menja u odnosu na godine . Tako da pogledam vladara profekcionog ASC i njegovo dostojanstvo u kuci i znaku.
I sta dalje ????

biriboza
03-07-2012, 22:23
I sama imam isti problem . Koji je ispravan metod prognostike ??

Na forumu astr riznice Billu kaze da su profekcije kao direkcije . Sto bi znacilo da se pomera svaka planeta.

Isto tako da su stepeni kuca ne promenjivi.u odnosu na natalne.

Profekcioni ASC se menja u odnosu na godine . Tako da pogledam vladara profekcionog ASC i njegovo dostojanstvo u kuci i znaku.
I sta dalje ????
Od septembra, tj. tvog rođendana ti AC profekcijom dolazi na znak jarca. Gledaš SA kao vladara prof godine, baciš okce šta radi u solaru za tu godinu, kako je postavljen i u skladu sa tim se aktiviraju aspekti SA sa drugim planetama koje imaš u natalu.

NOVICSLAVICA
04-07-2012, 21:40
Od septembra, tj. tvog rođendana ti AC profekcijom dolazi na znak jarca. Gledaš SA kao vladara prof godine, baciš okce šta radi u solaru za tu godinu, kako je postavljen i u skladu sa tim se aktiviraju aspekti SA sa drugim planetama koje imaš u natalu.

Ne bih da davim ali mi nikako nije jasno. Ako Billu kaze da su profekcije ustvari direkcije ,kako ja na Morinus programu dobijem ASC Jarac kako si i napisala ali SATURN PROFEKCIONI u raku u 7-moj profekcionoj karti.[po direkciji bi bio 24* jarca.]

Pa kad pogledam takvog Saturna u raku-[ u padu] pa u solaru za 2012-tu Saturn u 12-oj solarnoj Jel to vreme panici ???

biriboza
04-07-2012, 22:05
Ne bih da davim ali mi nikako nije jasno. Ako Billu kaze da su profekcije ustvari direkcije ,kako ja na Morinus programu dobijem ASC Jarac kako si i napisala ali SATURN PROFEKCIONI u raku u 7-moj profekcionoj karti.[po direkciji bi bio 24* jarca.]

Pa kad pogledam takvog Saturna u raku-[ u padu] pa u solaru za 2012-tu Saturn u 12-oj solarnoj Jel to vreme panici ???
Po profekciji SA ti jeste u raku. Nema mjesta panici :) , može značiti i više bavljenja sobom, svojim unutrašnjim svijetom, religijom, sopstvenim uvjerenjima, ali i karijerom, poslom (SA u natalu vlada 9. i 10. kućom), pa i 11. Onda akcenat na nadama, željama, ali i pomoći od drugih ljudi, prijatelja.
Pa još ubaciš 3. i 4. natalnu kuću, jer je tu znak raka.
Nisam čitala šta Billy kaže, možda je smisao profekcija isti kao direkcija (nagovještavaju dešavanja u toku godine), ali evidentno se drugačije računaju.

Mia
04-07-2012, 22:06
Ne bih da davim ali mi nikako nije jasno. Ako Billu kaze da su profekcije ustvari direkcije ,kako ja na Morinus programu dobijem ASC Jarac kako si i napisala ali SATURN PROFEKCIONI u raku u 7-moj profekcionoj karti.[po direkciji bi bio 24* jarca.]

Pa kad pogledam takvog Saturna u raku-[ u padu] pa u solaru za 2012-tu Saturn u 12-oj solarnoj Jel to vreme panici ???

pa nije isto pomeranje kao u direkcijama u direkcijama je 1 st za godinu, a ovde je 30 st za godinu tako sam ja shvatila

NOVICSLAVICA
04-07-2012, 22:15
pa nije isto pomeranje kao u direkcijama u direkcijama je 1 st za godinu, a ovde je 30 st za godinu tako sam ja shvatila

Pa da . Stvarno mi treba crtati. Hvala ti na smernicama .

Mia
04-07-2012, 22:16
Pa da . Stvarno mi treba crtati. Hvala ti na smernicama .

ma opusteno, kakvo crtanje
;)

pozz

vilenija
05-07-2012, 09:50
Ne bih da davim ali mi nikako nije jasno. Ako Billu kaze da su profekcije ustvari direkcije ,kako ja na Morinus programu dobijem ASC Jarac kako si i napisala ali SATURN PROFEKCIONI u raku u 7-moj profekcionoj karti.[po direkciji bi bio 24* jarca.]

Pa kad pogledam takvog Saturna u raku-[ u padu] pa u solaru za 2012-tu Saturn u 12-oj solarnoj Jel to vreme panici ???

Uvek se polazi od natala, a profekcije su tu najuže vezane jer se pozicija planeta prema kućama i aspektima ne menja, kao što je to slučaj sa direkcijama i progresijama.

Zapravo, kada neka planeta postane vladar Profekcionog Ascendenta onda te godine stupaju na snagu signifikacije koje ona nosi.

Tako, sve ono na šta natalno ukazuje Saturn u VII kući i aspektu sa Suncem (najbliži aspekt) naredne godine se može ostvariti.

Nisam pratila tvoj natal previše i ne znam detalje iz tvog života, ali recimo naredna godina bi mogla biti obeležena nekim dešavanjima vezanim za partnera, ili oca (ukoliko je živ), nešto vezano za dom, kuću, zemlju i sl.

Činjenica da je profekcioni Saturn u izgonu, može nagovestiti neke neprijatnosti, nesnalaženje u nastaloj situaciji, ali dobra strana svega jeste da ga posmatra i Jupiter koji je egzaltacioni vladar Raka. Pomoć benefika je uvek dobrodošla i stvari na klraju mogu ispasti i povoljne, ali nakon dosta trzavica.

zujalica
05-07-2012, 11:12
Shvatila sam kako se pomeraju planete... :D zahvaljujuci Biribozi :) .
Po celim znakovima meni je od rodjendana prof. vladar Ve jer stizem do Bika. E, sad kako ja u znaku Bika imam Mo, da li treba obratiti paznju i na njega , gde odlazi profekcijom ?
Interesantno je sto on tacno na rodjendan - dakle sa startom profekcije dolazi na nat. Ve .
Da li to ima nekakav znacaj ?

biriboza
05-07-2012, 12:14
Uvek se polazi od natala, a profekcije su tu najuže vezane jer se pozicija planeta prema kućama i aspektima ne menja, kao što je to slučaj sa direkcijama i progresijama.

Zapravo, kada neka planeta postane vladar Profekcionog Ascendenta onda te godine stupaju na snagu signifikacije koje ona nosi.Vilenija i ostali, može pomoć? :)
Ove godine mi znak raka profekcijom dolazi na AC, dakle profekcioni vladar godine je MO. Najegzaktniji aspekt je 0 sa SO, godinu će obilježiti nešto u toj simbolici, a natalno su u 3. kući.
U ovom solaru Mo je istaknut, na sol AC u raku u 8. natalnoj kući.
Profekcioni MO je u djevici koja je natalno u 9. i 10. kući (vrh 10. je u djevici). Kako prof MO mijenja svoju poziciju mjesečno za 2,5 st, uzimam li u obzir kuće kroz koje se kreće u natalu ili kako? Malo sam zbunjena.
Pisala si da je najbolje gledati znak za godinu, znak na AC prva kuća i tako redom, djevica 10. kuća.
Nadam se da nisam previše zakukuljila (ovaj moj ME u ribama to voli).
Zaključak - uz simboliku 3. kuće u kojoj je Mo natalno, aktivira li se i 10. kuća u kojoj je prof MO bez obzira na pozicije na kojima se nalazi? Uz, naravno esencijalnu signifikaciju SO i MO.

CARAPICA
05-07-2012, 12:25
I dalje me zanima jedna stvar... da li ako je asc. u škorpionu, pluton ili mars?

zujalica
05-07-2012, 12:45
Stara metoda, kako shvatih TA, onda bi bio Ma.

biriboza
05-07-2012, 12:49
I dalje me zanima jedna stvar... da li ako je asc. u škorpionu, pluton ili mars?

Ne znam da li profekcije "poštuju" tradicionalnu ili modernu astrologiju. :confused:

Edit : Tek sad vidim post od Zujalice.

CARAPICA
05-07-2012, 12:54
Da. Hvala :)

ganci
05-07-2012, 12:55
Ako sam ja dobro shvatila i izbrojala gledam Ma i znak Skorpije za 26.godinu(punim ovog meseca). U natalu je dobro polozen a u solaru je slab ali istaknut konjukcijom sa Mo. Je l dobro gledam? Onda bi u solaru bila bitna ta konjukcija Ma i Mo.
solar http://i47.tinypic.com/2ym992w.gif

CARAPICA
05-07-2012, 13:07
Ako sam ja dobro shvatila i izbrojala gledam Ma i znak Skorpije za 26.godinu(punim ovog meseca). U natalu je dobro polozen a u solaru je slab ali istaknut konjukcijom sa Mo. Je l dobro gledam? Onda bi u solaru bila bitna ta konjukcija Ma i Mo.
solar http://i47.tinypic.com/2ym992w.gif

Čini mi se da mjesečna profekcija kada dođe na to polje, aktivira simboliku planete. Meni je u prošlim godinama tako radilo, sada baš proučavam.

tanjica
05-07-2012, 13:47
Nejasno mi je sledece.Po profekcijama mi je za ovu god. vladar Ma(ovan),ali posto je pred sam kraj znaka,da li treba p[osmatrati Ve kao vladar bika.
Konfuzna sam,ali interesuje me?

ganci
05-07-2012, 14:03
Čini mi se da mjesečna profekcija kada dođe na to polje, aktivira simboliku planete. Meni je u prošlim godinama tako radilo, sada baš proučavam.

Jaoooo, vraticu se na brojanje kad povraim koncetraciju, ne idu mi komplikovane stvari sad :rolleyes: :p

tanjica
18-09-2012, 11:28
Pocetkom oktobra mi prof. Mc staje na Ju...Ju vladar 6.k.-znaci da ocekujem neki poslic ili zavrsetak faksa jer je Ju trsdicionalni vladar 9.k.?
Molim malu pomoc oko ovoga posto me interesuje.

da igual
23-10-2012, 10:11
jel mi može netko pogledati tko ima kalkulator za profekcije, da li mi je iduće godine vl. ASC VE - tj. jesam li u podznaku bik, ako sam ove bila ovan?

pa onda opet gledam gdje je VE u solaru, jel tako?
2013. je u ovnu, znači pad, ali je u konj s MA i SO i pravi sektile s MO i JU, pa to bi u neku ruku trebalo bit dobro ili se varam?

CARAPICA
23-10-2012, 13:56
jel mi može netko pogledati tko ima kalkulator za profekcije, da li mi je iduće godine vl. ASC VE - tj. jesam li u podznaku bik, ako sam ove bila ovan?

pa onda opet gledam gdje je VE u solaru, jel tako?
2013. je u ovnu, znači pad, ali je u konj s MA i SO i pravi sektile s MO i JU, pa to bi u neku ruku trebalo bit dobro ili se varam?

Profekcija obuhvaća polje, mogu biti u pitanju i dva znaka.
U kojem ti je polju profekcija ove godine?
Čini mi se da ćeš imati dva vladara.

da igual
23-10-2012, 14:17
za 2012. mi je prof. ASC u ovnu - ne znam kojom brzinom ide ASC - tj. koliko dugo se zadržava u jednom znaku..
ako sam i iduće godine ovan u ASC po profekcijama, onda mi je super po solaru jer je MA jak i dobro aspektiran :)

CARAPICA
23-10-2012, 15:31
za 2012. mi je prof. ASC u ovnu - ne znam kojom brzinom ide ASC - tj. koliko dugo se zadržava u jednom znaku..
ako sam i iduće godine ovan u ASC po profekcijama, onda mi je super po solaru jer je MA jak i dobro aspektiran :)

da mars ali i venera, jer se nastavlja u biku.

milupino
25-10-2012, 17:23
profekcioni ascedent se ove godine nalazio,nalazi na natalnom ascedentu i prema tome merkur i njegov dispozitor se gledaju ,merkur u solaru u dobrom odnosu sa planetom u sol VI i u napetom aspektu sa marsom u sol XI i u konjukciji sa natalnim So0Sa,borila sam se za svoje misljenje,tezak zadatak,jer sam se pokusavala otrgnuti ravnodusnosti i melanholiji....potperfekcija za mesec ovaj sada ,na poslednjim znacima raka i time mesec u jarcu ima primat ,a u dobrom odnosu sa merkurom za ovu godinu govorio bi o dobrom mesecu okvirno gledano.....u solaru ima znacaja u pogledu aspekata,ponavlja se aspekt meseca iz natala (sa Ve0Pl 90*,i sa merkurom 120*).....

skorpija3010
27-10-2012, 22:07
profekcije tek ucim, i bas su mi interesantne-)
ove god vladar profekcija SA, u sol SA na 2sco u sol 10, a dispoz PL u sol 1, dakle u recepciji. ne znam dovoljno o recepciji, sem da se dejstvo pojacava. valjda samim tim nije toliko lose, iako su malefiici ukljuceni..
sta mislite?

solar i natal; http://postimage.org/image/r8tyrzc45/

Mia
28-10-2012, 00:01
profekcije tek ucim, i bas su mi interesantne-)
ove god vladar profekcija SA, u sol SA na 2sco u sol 10, a dispoz PL u sol 1, dakle u recepciji. ne znam dovoljno o recepciji, sem da se dejstvo pojacava. valjda samim tim nije toliko lose, iako su malefiici ukljuceni..
sta mislite?

solar i natal; http://postimage.org/image/r8tyrzc45/

mislim da je najbitnoije dostojanstvo profekcijske planete [pogledati, kod tebe u sco u recepciji sa Pl sto ynaci da je dobro postavljena, i u X k, visoko na nebu jedino sto je spaljena od strane So

milupino
28-10-2012, 00:45
profekcioni ascedent se ove godine nalazio,nalazi na natalnom ascedentu i prema tome merkur i njegov dispozitor se gledaju ,merkur u solaru u dobrom odnosu sa planetom u sol VI i u napetom aspektu sa marsom u sol XI i u konjukciji sa natalnim So0Sa,borila sam se za svoje misljenje,tezak zadatak,jer sam se pokusavala otrgnuti ravnodusnosti i melanholiji....potperfekcija za mesec ovaj sada ,na poslednjim znacima raka i time mesec u jarcu ima primat ,a u dobrom odnosu sa merkurom za ovu godinu govorio bi o dobrom mesecu okvirno gledano.....u solaru ima znacaja u pogledu aspekata,ponavlja se aspekt meseca iz natala (sa Ve0Pl 90*,i sa merkurom 120*).....

od 26 godine profekcioni ascedent je u vagi,zapocinje se sa venerom kao godisnjim profekcionim vladarem pa se nastavlja sa marsom jer se druga kuca nalazi i u skorpiji.....po polozaju u solaru za ovu godinu venera se nalazi u skorpiji,ostecena je ,a mars kao vecinski vladar je u dobrom polozaju u jarcu i takodje je u dobrom odnosu sa venerom iz solara( natalno su povezani trigonom:) ).....inace 14 godina i 26 su predstavljene istom kucom,a ja tako imam osecaj kao da mi je 14:p ....kao sam se vratila u neku svoju bazu odakle imam dobar pregled na stvari oko sebe,a takodje i previd heheehh lepo se cini predstojeca godina,ovde se ne ocekuje preterana preciznost jer je simbolicna metoda predikcije.....a kako se da ocekivati dogadjaj se desava onda kad profekcioni asc stane na planetu ,a to nije daleko ,venera je na pocetku skorpije.....

skorpija3010
29-10-2012, 22:32
@Mia, hvala ti za feed, makar dobro nesto od SA da me zakaci, polsije rsuma po 6 k...

CARAPICA
24-03-2013, 19:37
Jel ima netko da da feed? :D
kako s ovime ide u praksi?

alea
25-03-2013, 19:07
za 2012. mi je prof. ASC u ovnu - ne znam kojom brzinom ide ASC - tj. koliko dugo se zadržava u jednom znaku..
ako sam i iduće godine ovan u ASC po profekcijama, onda mi je super po solaru jer je MA jak i dobro aspektiran :)

2012. ti je vladar godisnje profekcije bilo SO, jer ti je profekcioni ASC padao egzaktno na SO u Ovnu.
U zavisnosti od toga kako ti je bilo aspektovano SO u solaru i iz koje kuce je krenula profekcija, tako tumacis.
Godisnja profekcija uvek krece sa onog stepena na kom je ASC, a ako krece sa polovine znaka, onda ce u jednoj polovini godine vladar biti vladar jednog znaka, a u drugoj, vladar drugog, kao sto je kod tebe. Pa ti je prvom polovinom godine vladalo SO, a drugom polovinom VE, ILI, ako je u solaru u Biku bila neka planeta, onda je ona bila profekcioni vladar za drugu polovinu godine.
Zato se profekcije uvek gledaju uz solar, jer bi inace celog zivota sve samo vrteli u krug...:)

da igual
26-03-2013, 12:07
2012. ti je vladar godisnje profekcije bilo SO, jer ti je profekcioni ASC padao egzaktno na SO u Ovnu.
U zavisnosti od toga kako ti je bilo aspektovano SO u solaru i iz koje kuce je krenula profekcija, tako tumacis.
Godisnja profekcija uvek krece sa onog stepena na kom je ASC, a ako krece sa polovine znaka, onda ce u jednoj polovini godine vladar biti vladar jednog znaka, a u drugoj, vladar drugog, kao sto je kod tebe. Pa ti je prvom polovinom godine vladalo SO, a drugom polovinom VE, ILI, ako je u solaru u Biku bila neka planeta, onda je ona bila profekcioni vladar za drugu polovinu godine.
Zato se profekcije uvek gledaju uz solar, jer bi inace celog zivota sve samo vrteli u krug...:)

a tako znači, planete na prof. ASC imaju prednost pred planetom koja je vladar tog znaka..
pa SO uopće nije bilo nešto položeno, nije primalo nikakvih aspekata.. a jako bitne stvari su mi se izdešavale u protekloj godini glede posla (SO u nat. 10.)
ove god mi je prof. ASC u biku, dakle VE vladar - VE je u ovom solaru u ovnu zajedno s MA i SO u konjunkciji u solarnoj 8, u natalnoj 10, a u 12. profekcijskoj - koju sad kuću gledam..
VE pravi jako lijepe aspekte - sekstil s JU i MO i tu konjunkciju sa SO/MA u ovnu..
evo profekcija: http://oi45.tinypic.com/neuf0w.jpg
solar 2013: http://oi48.tinypic.com/2a91lwx.jpg

dakle dok završim ovu priču s VE u ovnu u 8ici (mogu mislit čega sve tu neće bit), druge polovice godine će prof. ASC ući u blizance, a meni vladar ME u ribama na sol. DC u padu :D

biriboza
26-03-2013, 13:47
Igual, please, možeš li meni uraditi ovakvu kartu za profekcije? Pogubim se u brojanju i gledanju gdje koja planeta i kuća dolazi. Hvala. :)

I pitanje za Aleu.
Ako sam dobro preračunala, za ovu godinu mi je prof AC 9. nat. polje. Vladar SO, u 9. polju nema planeta, dakle pažnju pridajem isključivo SO? Nigdje do sad nisam čitala o ovom načinu tumačenja što si ti pisala, da se primarno gledaju planete koje su u tom polju (prof. prvpj kući), pa onda dalje planeta vladar znaka itd. Hvala što sa nama dijeliš svoje znanje.

da igual
27-03-2013, 15:29
Igual, please, možeš li meni uraditi ovakvu kartu za profekcije? Pogubim se u brojanju i gledanju gdje koja planeta i kuća dolazi. Hvala. :)

rado, ali to mi je uradila jedna djevojka..

CARAPICA
27-03-2013, 17:06
A ma!
Mene je baš zanimalo da li netko može reći nešto o godini koja je završila, nešto konkretno o profekcijama, a ne opet tumačenja :cool:

od 26 godine profekcioni ascedent je u vagi,zapocinje se sa venerom kao godisnjim profekcionim vladarem pa se nastavlja sa marsom jer se druga kuca nalazi i u skorpiji.....po polozaju u solaru za ovu godinu venera se nalazi u skorpiji,ostecena je ,a mars kao vecinski vladar je u dobrom polozaju u jarcu i takodje je u dobrom odnosu sa venerom iz solara( natalno su povezani trigonom:) ).....inace 14 godina i 26 su predstavljene istom kucom,a ja tako imam osecaj kao da mi je 14:p ....kao sam se vratila u neku svoju bazu odakle imam dobar pregled na stvari oko sebe,a takodje i previd heheehh lepo se cini predstojeca godina,ovde se ne ocekuje preterana preciznost jer je simbolicna metoda predikcije.....a kako se da ocekivati dogadjaj se desava onda kad profekcioni asc stane na planetu ,a to nije daleko ,venera je na pocetku skorpije.....

Ali ti si pratila :D Kako je to završilo? prof. asc kada je stao na planetu?

Kod mene je prošle godine bio prof. vladar u solaru retro i tako je na kraju i bila godina dosadna, malo ide, malo ne ide.

Mia
27-03-2013, 22:58
evo ja mogu da ti kazem o mojoj godini carapice, prvo tripovala sam se da je So profekciona planeta, a nije to je bio Me. . .
imas moj solar na temi solari clanova kao sto znas
So je bilo samo tokom prvih nekoliko dana da ne kazem mesec dana jer je asc na 28 st. . . e pa draga kada je solarni dsc udario unatalni Me koji je u konjukciji sa solarnim Mo tada sam dobila posao za stalno i to je odradilo svoje inace u solaru Me je vladar II i XI, rak je zakljucan u XI k

ovaj dogadjaj je bio kljucni u smislu da je obelezio ovu godinu

CARAPICA
27-03-2013, 23:02
evo ja mogu da ti kazem o mojoj godini carapice, prvo tripovala sam se da je So profekciona planeta, a nije to je bio Me. . .
imas moj solar na temi solari clanova kao sto znas
So je bilo samo tokom prvih nekoliko dana da ne kazem mesec dana jer je asc na 28 st. . . e pa draga kada je solarni dsc udario unatalni Me koji je u konjukciji sa solarnim Mo tada sam dobila posao za stalno i to je odradilo svoje inace u solaru Me je vladar II i XI, rak je zakljucan u XI k

ovaj dogadjaj je bio kljucni u smislu da je obelezio ovu godinu

Hvala :) Da, pa sjećam se da smo govorile da je so prof. planeta., a ono ipak merkur.
Ovo što govoriš za solarni desc, govoriš o direkciji solara.
A profekcije po mjesecu? U kojoj su se kući našle?

Mia
27-03-2013, 23:06
govorila sam o progresiranju solara

reci mi sta su profekcije po mesecu
pa cu odmah da ti odgovorim, ne znam sta je to?

CARAPICA
27-03-2013, 23:17
govorila sam o progresiranju solara

reci mi sta su profekcije po mesecu
pa cu odmah da ti odgovorim, ne znam sta je to?

pa recimo profekcija te godine ti pada u znak djevice i 7 polje, to je ujedno prvi mjesec., 8 polje drugi mjesec, 9 polje treći mjesec.

Recimo kod mene je prof. od 6.3 do 6.4 strijelac i jupiter
od 6.4 do 6.5 jarac i saturn
i tako redom...

valjda nisam zabrijala :D

Mia
28-03-2013, 00:24
vidi
ako sam shvatila to je bio oktobar znaci

prvi mesec je 21april-21maj i to je asc od 28lava do28device
drugi mesec je 21maj-21jun od 28device do 28 vage
21jul-21avgust od 28 vage do 28 sco
21avgust-21septembarod 28 sco do 28 sag
21septembar-21oktobar od 28 sag do 28 capr
21oktobar-21novembar-ovde je dogadjaj od 28capr do 28 aq

zanimljivo dogadjaj je na samom natalnom asc sad sam shvatila, znaci profekciona planeta meseca je SA ako sam dobro shvatila ili i ako se ovde broji znak kasnije opet je on jer je vodolija sledeci znak. . . vidi u primarnim direkcijama je odradila izgleda SA i VE 120 ili 180 ne secam se vise uzajaman je bio aspet mislim 180, a u tranzitima tranzit SA

sta mislis o ovome?

nouvelle
28-03-2013, 01:07
Citam ovu temu i nist' ne razumem...Jesam ja glupa? :D
Da li se meni Prof. ASC u ovoj mojoj 32.33.godini zivota nalazi u Lavu?

Nina Sofia
28-03-2013, 01:11
Ako sam ja dobro izracunala Nouvelle rekla bih da ti je pola godine (tj nesto manje ) sad profekcioni vladar Me pa onda na snagu stupa Ve ...

nouvelle
28-03-2013, 01:20
Hvala NinaSofia, znaci od maja valjda stupa na snagu Venera?Sto znaci da mi je prof.asc Devica ili Blizanci? Pa ce shodno tome prof.asc biti Vaga ili Bik?O bogo moj...valjda je tako :)

Nina Sofia
28-03-2013, 01:26
Jeste profekcioni Asc ti je 2012/2013 Devica / Vaga , a ja bih rekla da od aprila krece da ti vlada Venera . Koliko sam skapirala trebalo bi da pratis njene tranzite i ako je imas u progresijama i direkcijama i tako do sledeceg aprila :)

nouvelle
28-03-2013, 01:30
Jeste profekcioni Asc ti je 2012/2013 Devica / Vaga , a ja bih rekla da od aprila krece da ti vlada Venera . Koliko sam skapirala trebalo bi da pratis njene tranzite i ako je imas u progresijama i direkcijama i tako do sledeceg aprila :)

Huuuh Hvala ti puuuno :4hug: U tom slucaju ziveo APRIL! Dobra je moja Venerica :)

CARAPICA
28-03-2013, 01:42
vidi
ako sam shvatila to je bio oktobar znaci

prvi mesec je 21april-21maj i to je asc od 28lava do28device
drugi mesec je 21maj-21jun od 28device do 28 vage
21jul-21avgust od 28 vage do 28 sco
21avgust-21septembarod 28 sco do 28 sag
21septembar-21oktobar od 28 sag do 28 capr
21oktobar-21novembar-ovde je dogadjaj od 28capr do 28 aq

zanimljivo dogadjaj je na samom natalnom asc sad sam shvatila, znaci profekciona planeta meseca je SA ako sam dobro shvatila ili i ako se ovde broji znak kasnije opet je on jer je vodolija sledeci znak. . . vidi u primarnim direkcijama je odradila izgleda SA i VE 120 ili 180 ne secam se vise uzajaman je bio aspet mislim 180, a u tranzitima tranzit SA

sta mislis o ovome?

da, to bi bilo to, još jedino da ga usporediš sa solarom :D jedan nadopunjuje drugi.

Mia
28-03-2013, 17:52
carapice opet nisam razumela kako da uporedim profekcije po mesecu sa solarom, ajde mi objasni na ovom primeru ako te ne mrzi, dogadjaj vec znamo jer je rec o proslosti pa je idealno za ucenje

CARAPICA
04-04-2013, 00:46
carapice opet nisam razumela kako da uporedim profekcije po mesecu sa solarom, ajde mi objasni na ovom primeru ako te ne mrzi, dogadjaj vec znamo jer je rec o proslosti pa je idealno za ucenje

recimo ako je u solaru naglašeno 5 polje, onda kada se pomjesečnim prof. to polje aktivira, tj upadne u peto polje, tada se vremenski ostvaruje događaj...

Mia
04-04-2013, 00:55
recimo ako je u solaru naglašeno 5 polje, onda kada se pomjesečnim prof. to polje aktivira, tj upadne u peto polje, tada se vremenski ostvaruje događaj...

hvala puno draga na objasnjenju, ali vidi onda se ne uklapa jer u solaru je to Vk, a to nema veze sa dogadjajem niti je naglasena

CARAPICA
04-04-2013, 01:03
hvala puno draga na objasnjenju, ali vidi onda se ne uklapa jer u solaru je to Vk, a to nema veze sa dogadjajem niti je naglasena

Nisam te shvatila.
Recimo, nekim redom:
Aktivirana ti je mjesečna prof. koja je kuća u natalu?
Gdje je taj vladar u solaru-natalu ?

vladar mjesečne profekcije u lunaru... to bi bilo vidiš dobro za ispratiti.

alea
06-04-2013, 07:35
Igual, please, možeš li meni uraditi ovakvu kartu za profekcije? Pogubim se u brojanju i gledanju gdje koja planeta i kuća dolazi. Hvala. :)

I pitanje za Aleu.
Ako sam dobro preračunala, za ovu godinu mi je prof AC 9. nat. polje. Vladar SO, u 9. polju nema planeta, dakle pažnju pridajem isključivo SO? Nigdje do sad nisam čitala o ovom načinu tumačenja što si ti pisala, da se primarno gledaju planete koje su u tom polju (prof. prvpj kući), pa onda dalje planeta vladar znaka itd. Hvala što sa nama dijeliš svoje znanje.

Ako ti profekcija padne egzaktno na neku planetu, onda je ona primarno profekcioni vladar godine. Gleda se njen polozaj u znaku, aspekti ( sto egzaktniji, aplikacije, separacije itd, kako sa natalnim, tako i sa solarnim planetama itd ) Ukoliko nema planeta u tom polju, onda se gleda vladar tog polja kao profekcioni vladar godine, i to i onaj natalni ali i solarni. Ako je natalna planeta ili vladar dobro polozen, onda ni solarni odnosno profekcioni, cak i kada je jako los, ne moze doneti previse stete, jer to ne stoji u natalu osobe. Ako je obratna situacija, onda dobra pozicija profekcionog vladara u solaru moze donekle da ublazi loseg natalnog vladara profekcije, ali opet ne moze da donese bogzna sta dobro, cak i kada je najbolje postavljena.

Recimo, meni je dve godine za redom profekcija bila najpre u Jarcu, a zatim u Vodoliji, znaci u vladarstvu SA u Raku. Medjutim ja u Jarcu imam VE a prosle godine mi je profekcija pala egzaktno na JU u Vodoliji, koji mi je almuten karte. On je bio primarni profekcioni vladar, ali sam uz njega ipak pratila i SA, jer mu je natalni dispozitor, jer je jako lose polozen. Medjutim, zahvaljujuci tome sto je SA bio egzaltiran u Vagi, moguce da se nije toliko osetila ta natalna postavka mog SA u Raku. Tako, najbolje je sve to pratiti i kombinovati, ali ako profekcija padne na natalnu ili solarnu planetu, onda je ona primarni vladar profekcione godine.

Kod tebe je to SO u Vodoliji koje aktivira solarno 5 p. i koje je u izgonu u Vodoliji, i u solaru ima aplikaciju sa VE. Moguce je da ce ovo biti povezano ili sa obavezama oko fakulteta ako studiras, ili sa putovanjem u inostranstvo, ili nekim kracim putovanjima, mozda se pojavi neka ljubavna prica na nekom od njih itd...sada moze biti svasta, jer aplikacija VE i SO u 5. solarnom obicno moze da se poveze sa nekom ljubavnom pricom, ali kako imamo i 9 p. ko zna...mozda upoznas nekog stranca na letovanju. :)

da igual
06-04-2013, 10:32
ma prekomplicirano je to meni :D

moglo bi biti ovo, a moglo bi i ono :)..
mislim da ću se držati svojih utabanih metoda.
hvala ti alea!

alea
06-04-2013, 12:27
ma prekomplicirano je to meni :D

moglo bi biti ovo, a moglo bi i ono :)..
mislim da ću se držati svojih utabanih metoda.
hvala ti alea!

Ma nije komplikovano, samo treba pohvatati sta i kako se prati! :)
Tebi je barem lako podeliti godisnju profekciju:

ASC ti je na samoj polovini znaka, u Raku. Znaci, svaka godisnja profekcija ce ti krenuti sa 15* znaka!
Prosla je pocela sa 15* Ovna a tu ti je, egzaktno na tom stepenu SO u Ovnu. SO je uvek u solaru na istom stepenu! Ono je bilo vladar prve polovine godine, a polovina godine je 6 meseci. ( Inace, ako uzmemo godisnju profekciju koja traje 30*, onda dodjemo do zakljucka da jedan mesec traje 2,5*, sto znaci, da kada predje 15* Ovna, godisnja profekcija ulazi u Bika ). Posto je SO u Ovnu bilo vladar profekcionog ASC, onda je profekciono 7 p. bilo u Vagi, a vladar je bila VE. Gledamo kako je ona bila polozena u solaru, ako nas zanima partnerstvo ( a nas zene obicno to najvise interesuje...) U natalu je ona egzaltirana ali ima opoziciju sa SA. Moguce je neko poznananstvo koje se tesko ili sa mukom realizovalo, jer je SA blokirao i kocio da se nesto konkretizuje. 2012. je i SA bio jos uvek u Vagi i mozda i oko tvog SO, pa te je i to dodatno opterecivalo.

Ako u solaru nema ni jedne planete u Biku ( a u natalu vidimo da nema ) onda znamo da je vladar druge polovine godine bila VE, sto znaci, od 6.10.2012. vladavinu je preuzela VE. Onda pratimo gde je VE bila, u solaru i uporedjujemo sa natalom: gde se nalazila u znaku u solaru, u kojoj kuci, kakve je aspekte pravila...Ako me pamcenje sluzi, u aprilu je u Biku bio JU ( a mozda je jos i VE bila tamo, ili mu je vec pobegla?! ) pa je ovo sigurno moralo doneti neku ljubavnu pricu. Narocito sto je natalno VE egzaltirana.

Mozda se ta ljubavna klackalica s pocetka godine i nastavila, a mozda je nesto konkretizovano, ako je ona u solaru bila istaknuta.
Posto je drugu polovinu godine vladavinu profekcionim ASC preuzela natalna VE u Ribama ( jer je profekcija bila u Biku), onda je vladar 7. bio MA ( jer je profekciono 7. doslo u Skorpiju, i tvoje 5 p. ) Ovo je jos jedna potvrda da se nesto moglo desavati u pogledu ljubavi. MA je natalni u Ribama 120JU egzaktno ( a JU ima veliku ulogu u drugom delu godine kada je preuzeo profekcionu vladavinu, uz egzaltiranu VE ). Takodje, jos uvek je u tvom solaru, MA bio u Devici i motao se ko tvog natalnog SA, sto samo po sebi donosi blokade, teskoce, sve se desava sa mukom i velikim trudom. Takodje, SA koji je u solaru bio u Vagi, isao direktno, pravio je kvadrat na natalnog JU, a natalno SA pravi egzaktnu opoziciju sa VE, a taj SA natalno vlada 7 p. retrogradan je, i puno razmislja, premislja, neodlucan je...partner koji i bi i ne bi, pomalo je opterecen mislima i razmisljanjem, i nedostaje mu akcije, ili krene-stane, u tom smislu...:)
Rekla bih, prosla godina je mogla doneti jedno znacajno poznanstvo, ali je sve islo jako tesko, sa puno prepreka, iako su tvoja ocekivanja bila iskrena i velika, u to ne sumnjam, zbog VE u Ribama, a posle i JU koji je bio u Biku i pravio 60VE. Ali, partner je zbog tog velikog uticaja SA verovatno bio neodlucan i mogla bih reci, komplikovan i tezak?

Mia
06-04-2013, 13:41
alea citam sve sto si napisala i velike pohvale, ali moram da se slozim da je jako tesko

evo meni je npr ove godine profekcioni asc na 28 device, i sta sad ? da li je prof planeta Me ili JU koji je u blizini jer on je na 2 vage? dallje u drugoj polovini godine prof asc je na 28 vage, a u vagi imam 3 planete i sta je prof asc ve ili neka od ovih planeta?
totalno sam zbunjena

alea
06-04-2013, 14:09
alea citam sve sto si napisala i velike pohvale, ali moram da se slozim da je jako tesko

evo meni je npr ove godine profekcioni asc na 28 device, i sta sad ? da li je prof planeta Me ili JU koji je u blizini jer on je na 2 vage? dallje u drugoj polovini godine prof asc je na 28 vage, a u vagi imam 3 planete i sta je prof asc ve ili neka od ovih planeta?
totalno sam zbunjena

Pa, dobro, slazem se da, i meni je u pocetku bilo konfuzno, i mozda nije bas najlakse za povezati kada, kao kod tebe ima vise planeta, jer su onda one sve zgusnute i svaka ima svoj udeo u vlasti :) I meni jos uvek ima dosta nedoumica, pa i ja stalno nesto jos pokusavam da pohvatam.
Trebalo bi verovatno da bude ovako: kod tebe je, u prvom mesecu godine, vladavinu imao ME, obzirom da ti je ASC na samom kraju znaka, a rekoh, 2,5* traje jedan mesec u profekcionoj godini. Tako da je tebi samo prvi mesec vladavinu imao ME, pa ga posmatras kako i sta je radio.
Vec u drugom mesecu je vladavinu preuzeo JU jer je ASC usao u Vagu, u solaru je JU bio u Biku, pa je mozda planula neka iskrica da bi nesto moglo da se desi u ljubavi, tamo negde u maju ( mozda, pricam napamet...) ali je brzo vlast uzeo SA, retro, u Vagi. ( Uz sve to, ja bih ipak pratila i sta radi VE, jer uvek gledam i vladara znaka ) U principu, SA je bio vladar veceg dela godine, a on je bio u tvom solaru u Vagi i verovatno pravio 180ME0MA.
Ovaj aspekt je mozda najvise obelezio godinu jer je MA bio profekcioni vladar 7 polja, a SA je vec isao direktno u tvom solaru ( ako se dobro secam?)
Mi smo tu nesto svasta gledale, jel tako, bilo i sve nesto ocekivale da se desi, a tebe je verovatno veci deo godine on blokirao na polju ljubavi, zbog ove opozicije koja ti je obelezila godinu.

Sada, za rodjendan, profekcioni vladar ce ti mesec dana biti VE ( tebi je uvek tako, samo prvih mesec dana je u vlasti jedne planete, a ostali deo je u vladavini sledeceg znaka, jer je tvoj ASC na 28* ) a posle vladarstvo preuzima MA. U solaru ces imati SO0MA0VE na natalnom SO0VE u Biku :)
To su vec lepe sanse za ljubav, jer ti u prvom mesecu profekcije VE vlada 1 p. a u drugom delu godine MA, pa ce zameniti uloge. :)

Mia
06-04-2013, 14:15
draga meni ce ove godine tek rodjendan za 15ak dana i tada ce biti na 28 device

a za 2012 je bio 28 lava

ti si mesala ovu i proslu godinu?

:( džaba ovo lepo sto soi mi napisala kad je od 21 aprila 2013 do 21 maja 2013 znaci ME

Mia
06-04-2013, 14:18
za proslu godinu
asc je bio na 28 lava, dakle So profekioni vladara, a jako blizu asc na 3 st device je bio solarni Ma da li se on uopste gledao?

da igual
06-04-2013, 14:23
Ma nije komplikovano, samo treba pohvatati sta i kako se prati! :)
Tebi je barem lako podeliti godisnju profekciju:

ASC ti je na samoj polovini znaka, u Raku. Znaci, svaka godisnja profekcija ce ti krenuti sa 15* znaka!
Prosla je pocela sa 15* Ovna a tu ti je, egzaktno na tom stepenu SO u Ovnu. SO je uvek u solaru na istom stepenu! Ono je bilo vladar prve polovine godine, a polovina godine je 6 meseci. ( Inace, ako uzmemo godisnju profekciju koja traje 30*, onda dodjemo do zakljucka da jedan mesec traje 2,5*, sto znaci, da kada predje 15* Ovna, godisnja profekcija ulazi u Bika ). Posto je SO u Ovnu bilo vladar profekcionog ASC, onda je profekciono 7 p. bilo u Vagi, a vladar je bila VE. Gledamo kako je ona bila polozena u solaru, ako nas zanima partnerstvo ( a nas zene obicno to najvise interesuje...) U natalu je ona egzaltirana ali ima opoziciju sa SA. Moguce je neko poznananstvo koje se tesko ili sa mukom realizovalo, jer je SA blokirao i kocio da se nesto konkretizuje. 2012. je i SA bio jos uvek u Vagi i mozda i oko tvog SO, pa te je i to dodatno opterecivalo.

Ako u solaru nema ni jedne planete u Biku ( a u natalu vidimo da nema ) onda znamo da je vladar druge polovine godine bila VE, sto znaci, od 6.10.2012. vladavinu je preuzela VE. Onda pratimo gde je VE bila, u solaru i uporedjujemo sa natalom: gde se nalazila u znaku u solaru, u kojoj kuci, kakve je aspekte pravila...Ako me pamcenje sluzi, u aprilu je u Biku bio JU ( a mozda je jos i VE bila tamo, ili mu je vec pobegla?! ) pa je ovo sigurno moralo doneti neku ljubavnu pricu. Narocito sto je natalno VE egzaltirana.

Mozda se ta ljubavna klackalica s pocetka godine i nastavila, a mozda je nesto konkretizovano, ako je ona u solaru bila istaknuta.
Posto je drugu polovinu godine vladavinu profekcionim ASC preuzela natalna VE u Ribama ( jer je profekcija bila u Biku), onda je vladar 7. bio MA ( jer je profekciono 7. doslo u Skorpiju, i tvoje 5 p. ) Ovo je jos jedna potvrda da se nesto moglo desavati u pogledu ljubavi. MA je natalni u Ribama 120JU egzaktno ( a JU ima veliku ulogu u drugom delu godine kada je preuzeo profekcionu vladavinu, uz egzaltiranu VE ). Takodje, jos uvek je u tvom solaru, MA bio u Devici i motao se ko tvog natalnog SA, sto samo po sebi donosi blokade, teskoce, sve se desava sa mukom i velikim trudom. Takodje, SA koji je u solaru bio u Vagi, isao direktno, pravio je kvadrat na natalnog JU, a natalno SA pravi egzaktnu opoziciju sa VE, a taj SA natalno vlada 7 p. retrogradan je, i puno razmislja, premislja, neodlucan je...partner koji i bi i ne bi, pomalo je opterecen mislima i razmisljanjem, i nedostaje mu akcije, ili krene-stane, u tom smislu...:)
Rekla bih, prosla godina je mogla doneti jedno znacajno poznanstvo, ali je sve islo jako tesko, sa puno prepreka, iako su tvoja ocekivanja bila iskrena i velika, u to ne sumnjam, zbog VE u Ribama, a posle i JU koji je bio u Biku i pravio 60VE. Ali, partner je zbog tog velikog uticaja SA verovatno bio neodlucan i mogla bih reci, komplikovan i tezak?

haha, da, sve točno!

iako se sad priča popravila s njegove strane, ne usudim se reći ništa, upravo zbog tih poteškoća kojih je bilo do sada.. :)
on dosta odgovara opisu mog partnera.

ova godina bi trebala bit dobra za mene po emotivnom pitanju.

alea
06-04-2013, 14:23
za proslu godinu
asc je bio na 28 lava, dakle So profekioni vladara, a jako blizu asc na 3 st device je bio solarni Ma da li se on uopste gledao?

U sunce mu zarko! Dzaba smo onda pisali sve.
Naravno da se MA gledao, i on je imao svog udela. SO je vladalo 1 mesec, MA je bio u Devici, pa bih ja njega mozda gledala pre nego ME. Ali, eto opet se provlaci ona prica, ako gledamo MA kao vladara profekcije, vidimo da je natalni na 25* Ovna, a tu je i ME natalni, a u solaru je SA na njih pravio opoziciju. Zavisi samo koja polja su to bila i cime su ove planete vladale u solaru.

Ali ok, ajmo ponovo.

Ove godine znaci profekcija pocinje od ME, ali ostaje ono da vlada 1 mesec.Znaci, gledas gde ce biti ME za tvoj rodjendan, da bismo videli sta ce biti prvih mesec dana. ME ce valjda biti u Ovnu?
Onda gledas JU, pa SA...

JU je u Blizancima, u 5 natalnom, u natalu je retro..hmmm mozda neka ljubav iz proslosti, ili ces samo malo vise poleteti ali nista znacajno, jer je JU u izgonu. Zatim, pratimo SA, on je u Skorpiji, retro, i ide ka opoziciji sa tvojom VE, pa jos jedna potvrda neke price od pre. Ima li sanse da ti se neka ljubav, neki partner, ili neka osoba koju poznajes odavno vrati u skorije vreme?
SA takodje ume da donese i prekide, udaljavanje, otudjenje, distanciranje...

Mia
06-04-2013, 14:26
pa recimo draga moja da bih ja volela da mi se vrati jedna ljubav

ali da mislim (iako sam po prirodi optimista) da nema realne sanse za to. . .
nismo u kontaktu

alea
06-04-2013, 14:38
Ne volim kada lupetam napamet.
U sustini, ma koliko se nama cini da je sve jednostavno, i nije. Jer onda, dodjemo do one teme: Prognoze koje se nisu ostvarile.
Meni se masa prognoza nije ostvarila, upravo onda kada lupetam napamet, i kada pogledam samo letimicno, pa mi nesto odvuce paznju a ono na kraju nema veze s mozgom...

Ali, zato sam sebi uglavnom sve pogadjala, jer se samom sobom najvise bavim.
Kada se stavi na ekran redom Solar ( profekcije vec uradjene, pa znamo gde je sta ) pa se onda izvuce sve ono sto je znacajno za tu godinu, pa jos pored svega i lunar, onda se tako lepo sve poklopi...jos kada znas osobu, kakva je, kako reaguje na sta, sta je pokrece a sta ne..zato je tesko davati predikcije samo ovako, to je najcesce povrsno, a retko ko ima toliko iskustva i znanja da moze bas da predvidi u detalje. :)

Mia
06-04-2013, 14:56
da, slazem se sa tobom

pa, ja mislim da u primarnim direkcijama, sekundarnim takođe ima pokazatelja za ljubav u mom slucaju
pa i u solaru

ali ne volim sama sebi da gledam jer mislim da nisam objektivna zato mi znaci drugo misljenje

znaci izgleda ti da bi mogla biti ljubav?

vise sam izgubila predstavu o tome sta je ljubav. . .

zujalica
06-04-2013, 15:03
Sad mi tek nista nije jasno... (kao da je pre bilo :D ) Ja sam sada u 5-toj prof. kuci - nema planeta , pa bi prof. vladar u prvom delu Ma , a od pre mesec dana to je Ve.
I sta sad ? Treba da se gleda kako je ona polozena u solaru ?
A ono sto me jos vise zanima - ko je prof. vladar od jeseni, kada udjem u 6-tu prof. kucu ? Po ovome sto pisete ispada da to nije Ve , vec ce to biti Mo, Sa ?
I kako prof. Asc pomeranjem oko nove god. dolazi na nat. Mo , da li to ima nekakav znacaj ? http://www.zaslike.com/files/mut2sjipdi26fypewpwi.gif

alea
06-04-2013, 15:11
Sad mi tek nista nije jasno... (kao da je pre bilo :D ) Ja sam sada u 5-toj prof. kuci - nema planeta , pa bi prof. vladar u prvom delu Ma , a od pre mesec dana to je Ve.
I sta sad ? Treba da se gleda kako je ona polozena u solaru ?
A ono sto me jos vise zanima - ko je prof. vladar od jeseni, kada udjem u 6-tu prof. kucu ? Po ovome sto pisete ispada da to nije Ve , vec ce to biti Mo, Sa ?
I kako prof. Asc pomeranjem oko nove god. dolazi na nat. Mo , da li to ima nekakav znacaj ? http://www.zaslike.com/files/mut2sjipdi26fypewpwi.gif

Kako ti je godisnja profekcija krenula iz Ovna kada si ti od mene starija 2 godine, a meni krenula iz Riba? :D
Neko se od nas dve preracunao...

Za 41. rodjendan, krenula je profekcija sa 17* Bika. Gledaces malo VE ali najvise MO, jer je MO u Biku u natalu.
Zatim, polovinom solarne godine, profekcija ulazi u Blizance, a kako je tebi tu SA, gledaces gde je on i sta radi u solaru i natalu...

zujalica
06-04-2013, 15:31
Kako ti je godisnja profekcija krenula iz Ovna kada si ti od mene starija 2 godine, a meni krenula iz Riba? :D
Neko se od nas dve preracunao...

Za 41. rodjendan, krenula je profekcija sa 17* Bika. Gledaces malo VE ali najvise MO, jer je MO u Biku u natalu.
Zatim, polovinom solarne godine, profekcija ulazi u Blizance, a kako je tebi tu SA, gledaces gde je on i sta radi u solaru i natalu...

Ja sam se malo zeznula... :D Bas sam ispala iz fazona !
Prof. Asc mi je usetao u Blizance - dakle Sa , natalno je on ok, ima opozicija , ali i trigona... Sad moram da zavirim i u solar... :)
Nisam lose prosla :) Sa u solaru 120 Mo, 0 Me , 60 Ve , 30 Ma , 135 Ju , 120 Ur

mala_m
26-04-2013, 07:29
može li mi netko potvrditi ovo moje piskaranje:
ako imam 32 godine, gledam 8. natalnu kuću koja počinje na 10,32 riba, onda gledam Neptun kao vladara ASC profekcije?

neptun u solaru u 11 kući, te radi između ostalog sekstil s plutonom i ASC. ASC os profekcije mi pada u 11 solarnu. E da al još jedna stvar, na netu nalazim da se kao suvladar riba gleda i Jupiter? koga onda gledamo kao vladara? Neptun ili Jupiter? Jupiter mi u solaru u 2 kući, radi trigon s merkurom i sekstil s venerom.

a kako mogu odrediti vremenski unutar solarne godine KADA će se dogoditi simbolika profekcija? pomičem ASC za 2,5 stupnja svaki mjesec i gledam što? da sjedne neka prof planeta na neku natalnu ili što? nekako ne razumijem baš kako se pomiču planete ovdje

alea
26-04-2013, 20:40
Kao prvo, u tradicionalnoj astrologiji nema transsaturnovskih planeta, tako da JU nije suvladar Riba, vec iskljucivo njihov vladar. NE, UR i PL ne postoje u tradicionalnoj astrologiji, i ne tumace se.

Ako ti je profekcija pocela iz 8 p. a solarni ASC ti je pao upravo u 8 p. vladar ti je JU, ali i MO jer se nalazi u znaku profekcionog ASC.
Tacnije, ja bih rekla da ce ti gotovo celu godinu obezeziti ova natalna opozicija MO180JU. Samim tim sto ti profekcija pocinje iz 8 p. u kome se nalazi MO, i sto ti solarno 12. pada u 8. mogla bih pomisliti da je godina pocela sa dosta razocaranja, tuge, mozda sa puno nadanja koja su propala, nekim prevelikim ocekivanjima i emotivnim razocarenjima.
Volela bih da mi kazes sta si dozivela tada, jer ti je istaknuta natalna opozicija MO180JU pa sve 90JU u 11 p. u izgonu u Blizancima. Oba JU su debiltirana a MO preemotivan u 8. i 12. solara. Mislim da si poletela na pocetku godine, da si se mozda oko necega previse nadala pa te to razocaralo.

Onda, za sledeci mesec uzimas isti stepen ali u sledecem znaku, znaci otkobar je poceo sa 10* Ovna, i dalje je to bilo 12 p. solara, ali je vec moglo biti malo lakse, jer vise nije bilo 8 p. upleteno, ali moze biti da ti se desila neka veza, ili da te je mucila neka strasna ljubomora, patnja, ili mozda i suluda strast? Jako upada u oci ova VE na ASC 90 MA u Skorpiji! Fiksni znaci a MA u domicilu, i jos na natalnom MA kao i VE!

Otprilike u februaru ti je profekcija dosla na natalni ASC i aktivirala ovu VE0VE u 1 p. natala a 5 p. solara! Vrlo je moguce da se desilo nesto po pitanju ljubavi, jer je to najcesca simbolika kada je 5 p. na ASC a narocito kada je VE istaknuta. Nesto slicno je moglo da se desi i u novembru, kada je takodje profekcija aktivirala VE jer je bila u Biku, a tamo je ASC solara, ciji je VE vladar.

Mart, profekcija je u Devici i aktivira se 7 p. partnerstva ali opet i opozicija JU180MO pa 90 JU solarni. Profekcija se krece kroz 6 p. solara, puno je planeta, ukljucujuci i SA, moglo je svasta doneti, mozda cak i raskid, ili osecaj nemoci, preterane emotivnosti, preosetljivosti, cak i bolesti...to je mozda jos vise mogao i april da donese, jer je profekcija bas bila u Vagi, gde su oba SA. E, sada oba ta meseca stavljaju ove SA u prvi plan, nisam sigurna da li je egzaltiranosto uspela da donese mnogo bolju sliku, to ces nam ti reci.

Maj, profekcija je u Skorpiji, to je 7 p. solara, a tu su MA0MA, pa se opet aktivira onaj kvadrat VE0VE90MA0MA. Ovo je bas istaknuto u solaru i natalu, pa verujem da nije moglo proci neopazeno.

I tako, sledeca je u junu, u Strelcu i opet se aktivira ona opozicija JU180MO, jer je vladar JU, a to je 5 p. solara...strasti i ljubomora, svadje mogle bi se smiriti, a vraca se osecaj preterane emotivnosti...posto je to solarno 8 p. moze da donese i osecaj bola, patnje, osamljivanja...

Datume kada pocinje profekcija je tesko sada pratiti bez programa, u stvari moze se peske racunati, ali Morinus program sve to izracuna sam. Ali, uglavnom se za svaki mesec oduzme po jedno 2-3 dana od prethodnog datuma. :)

lili
26-04-2013, 23:52
alea,ja sam pratila ovo sto si ti pisala na neke moje ranije solare i profekcije,ima poklapanja bas bas,sad mene buni sledece,meni prof.asc za 29 pada na 16,30 jarca,..ko je vladar,da li saturn ili ipak merkur i mesec,jer su mi oni u jarcu???..u solaru za ovu godinu mesec mi je bas istaknut jer pada u prvo solarno polje,na 4 stepen device..mesec je po prof.vladar dc..tako da ocekujem da ce se nesto po pitanju partnerstva desavati kad prof.asc udje u raka pocetkom juna a mesec pravi 60 sa solarnim saturnom vladarem prof.asc,ovaj aspekt imam i natalno, ali i 90 sa vladare sol.asc.suncem..valjda sam dobro povezala

mala_m
27-04-2013, 08:31
Kao prvo, u tradicionalnoj astrologiji nema transsaturnovskih planeta, tako da JU nije suvladar Riba, vec iskljucivo njihov vladar. NE, UR i PL ne postoje u tradicionalnoj astrologiji, i ne tumace se.

Ako ti je profekcija pocela iz 8 p. a solarni ASC ti je pao upravo u 8 p. vladar ti je JU, ali i MO jer se nalazi u znaku profekcionog ASC.
Tacnije, ja bih rekla da ce ti gotovo celu godinu obezeziti ova natalna opozicija MO180JU. Samim tim sto ti profekcija pocinje iz 8 p. u kome se nalazi MO, i sto ti solarno 12. pada u 8. mogla bih pomisliti da je godina pocela sa dosta razocaranja, tuge, mozda sa puno nadanja koja su propala, nekim prevelikim ocekivanjima i emotivnim razocarenjima.
Volela bih da mi kazes sta si dozivela tada, jer ti je istaknuta natalna opozicija MO180JU pa sve 90JU u 11 p. u izgonu u Blizancima. Oba JU su debiltirana a MO preemotivan u 8. i 12. solara. Mislim da si poletela na pocetku godine, da si se mozda oko necega previse nadala pa te to razocaralo.

Onda, za sledeci mesec uzimas isti stepen ali u sledecem znaku, znaci otkobar je poceo sa 10* Ovna, i dalje je to bilo 12 p. solara, ali je vec moglo biti malo lakse, jer vise nije bilo 8 p. upleteno, ali moze biti da ti se desila neka veza, ili da te je mucila neka strasna ljubomora, patnja, ili mozda i suluda strast? Jako upada u oci ova VE na ASC 90 MA u Skorpiji! Fiksni znaci a MA u domicilu, i jos na natalnom MA kao i VE!

Otprilike u februaru ti je profekcija dosla na natalni ASC i aktivirala ovu VE0VE u 1 p. natala a 5 p. solara! Vrlo je moguce da se desilo nesto po pitanju ljubavi, jer je to najcesca simbolika kada je 5 p. na ASC a narocito kada je VE istaknuta. Nesto slicno je moglo da se desi i u novembru, kada je takodje profekcija aktivirala VE jer je bila u Biku, a tamo je ASC solara, ciji je VE vladar.

Mart, profekcija je u Devici i aktivira se 7 p. partnerstva ali opet i opozicija JU180MO pa 90 JU solarni. Profekcija se krece kroz 6 p. solara, puno je planeta, ukljucujuci i SA, moglo je svasta doneti, mozda cak i raskid, ili osecaj nemoci, preterane emotivnosti, preosetljivosti, cak i bolesti...to je mozda jos vise mogao i april da donese, jer je profekcija bas bila u Vagi, gde su oba SA. E, sada oba ta meseca stavljaju ove SA u prvi plan, nisam sigurna da li je egzaltiranosto uspela da donese mnogo bolju sliku, to ces nam ti reci.

Maj, profekcija je u Skorpiji, to je 7 p. solara, a tu su MA0MA, pa se opet aktivira onaj kvadrat VE0VE90MA0MA. Ovo je bas istaknuto u solaru i natalu, pa verujem da nije moglo proci neopazeno.

I tako, sledeca je u junu, u Strelcu i opet se aktivira ona opozicija JU180MO, jer je vladar JU, a to je 5 p. solara...strasti i ljubomora, svadje mogle bi se smiriti, a vraca se osecaj preterane emotivnosti...posto je to solarno 8 p. moze da donese i osecaj bola, patnje, osamljivanja...

Datume kada pocinje profekcija je tesko sada pratiti bez programa, u stvari moze se peske racunati, ali Morinus program sve to izracuna sam. Ali, uglavnom se za svaki mesec oduzme po jedno 2-3 dana od prethodnog datuma. :)

nije baš bilo bolesti i tuge, ali sam se definitivno osjećala pomalo izolirano od svega i svih, jer sam na porodiljnom pa sam skoro stalno doma i svaki dan mi je sličan onom prethodnom. nema nekih događanja na koje sam navikla. ali nisam zato nesretna niti razočarana , nego mi jednostavno fali akcije. inače, moj brak je stabilan, tako da nismo imali nikakvih trzavica. U 10. mjesecu je definitivno bilo jedno poboljšanje (dobitak na kladionici totalno slučajan i neočekivan jer sam tijekom cijele 2012 godine uplatila samo 2 listića i na oba dobila!), tako da sam na taj način riješila financije za cijeli mjesec. Ni sama ne znam kako heheheheheh

istina je ovo što si rekla i za 2. mjesec- nekako mi je u glavi postao bliži period kada se vraćam na posao, pomalo je nestao taj osjećaj izoliranosti. sad sam već sva u muvingu, sređivanje upisa u vrtić, hvatanje dokumenata na mom poslu da se polako uživim u tematiku koja me čeka kad se vratim na posao i tako. nema više pasive. u ožujku sam se razočarala i na financijskom planu, jer nešto novaca koje sam očekivala da će sjesti na račun krajem 3. mjeseca nije sjelo uopće, niti vidim da bi se to moglo dogoditi. četvrti mjesec mi prolazi ok, mali proslavio rođendan, bilo još nekih dešavanja i druženja obiteljskih i tako.

krajem petog mjeseca se vraćam na posao (nakon 1,5 godišnjeg izbivanja), pa sam sva već uzbuđena( pozitivno iščekivanje). isto tako, očekujem značajno poboljšanje financijske situacije (možda konačno sjedne onaj novac koji nije sjeo u trećem mjesecu), a ona je dovoljna sama po sebi da čovjeku jako utječe na promjenu sveukupnog raspoloženja. dakle pratim gdje u solar i natal pada ASC profekcije.... moram si skinuti taj program! hvala na objašnjenju.

alea
27-04-2013, 08:43
alea,ja sam pratila ovo sto si ti pisala na neke moje ranije solare i profekcije,ima poklapanja bas bas,sad mene buni sledece,meni prof.asc za 29 pada na 16,30 jarca,..ko je vladar,da li saturn ili ipak merkur i mesec,jer su mi oni u jarcu???..u solaru za ovu godinu mesec mi je bas istaknut jer pada u prvo solarno polje,na 4 stepen device..mesec je po prof.vladar dc..tako da ocekujem da ce se nesto po pitanju partnerstva desavati kad prof.asc udje u raka pocetkom juna a mesec pravi 60 sa solarnim saturnom vladarem prof.asc,ovaj aspekt imam i natalno, ali i 90 sa vladare sol.asc.suncem..valjda sam dobro povezala

Lili, ja sam zakljucila da je ovo najlakse pratiti kada uradis onaj solar sa kucama i natalom zajedno, jer onda vidis lepo gde koja planeta pada i koju kucu aktivira.
Ja bih tu gledala i MO ali pratila bih i SA pa kombinovala, mada se ni tu bas astrolozi ne slazu. Neki smatraju da je vladar znaka onaj koji upravlja godinom, a neki da planeta u znaku ima primat. Tako bi kod tebe ipak to bio MO jer je blizi profekcionom ASC.
Ali, i ako budes gledala samo MO, znaj da ce on upravljati samo 6 meseci, a posle toga SA, jer ti profekcija ulazi u Vodoliju, posto je ASC gotovo na polovini znaka Jarca. Tako da ce SA definitivno imati veliki znacaj.

Jesi, dobro si povezala, vidis da u obe planete istaknute, znaci da bi trebalo nesto da donesu. Ali, kazem ti, najbolje je kada uradis solar sa kucama, onda se savrseno dobro vidi gde i kada se sta aktivira, ako je planeta natalna u kuci, ona ce imati ulogu tog meseca, ako ima solarne planete, onda ona nosi dogadjaje...

Recimo, meni je ovo bio jedan od najtezih meseci koje pamtim u zivotu. Svasta sam nesto gledala, i solare i lunare i ne znam vise sta..

Profekcija mi je ove godine u Ribama pocela sa 7*, znaci JU mi je vladar, i on je u izgonu, u natalnom je 7. a solarnom 12. Medjutim, meni je solarni ASC pao gotovo egzaktno na natalnog SA u Raku, a to je skoro sam vrh 8 p.
Posto mi je 1 p. profekcije u Ribama, onda mi 5 p. profekcije pada u Raka.

16.3. je mesecna profekcija pocela vladavinu u Raku sa 7* ( znaci ovaj znak, 8 po redu je meni u solaru na ASC, solarni ASC na SA u Raku, a SA u Skorpiji 0VE 60 MA na solarnom DSC.) Vrh 8 p. je na 11* sto znaci da je za nekih 10 dana mesecna profekcija usla u 8 p.
U godisnjoj profekciji Rak mi je 5 p. Natalno, MO je u Skorpiji u 12.
Time sto je pala u Raka ona je aktivirala i onog MA na solarnom DSC, a on je simbol raskida, svadje, bez obzira kakav je, MA je malefican kao i SA, a nauglu su narocito jaki, ali uvek i opasni.

I, ono sto je solar ukazao, desilo se upravo onda kada je aitiviran znak Raka, kada je profekcija usla u taj znak. Cim je usla u 8 p. moj momak i ja smo se strasno posvadjali,( to je bilo oko 27.3. ) i to je bio jedan od najtezih meseci koje pamtim. Potpuno je jasno kada se bolje pogleda, jer je 8 p. po prirodi maleficno ( kao i 6. i 12. ) i najcesce nosi depresije, dusevne patnje, bol, stres, suze, gubitke....naravno, sve je ovo umanjeno ukoliko to polje nije sa losim planetama ili losim vladarima ( a moje jeste, vladar 8. u 12. MO u padu, i u njemu jos SA u izgonu koji prirodno simbolise tugu, melanholiju, depresiju, lose raspolozenje, solarni MO u Ovnu 90MA u jarcu...)
Sve dok je profekcija bila u Raku ali u Lavu, ona je meni isla kroz 8 p. i jako lose uticala na mene, narocito jer je natalni SA tako istaknut i moj ASC pada na njega.
Medjutim, juce je profekcija konacno izasla iz 8 p. usla je u 9 p. iako je i dalje u Lavu. Treba takodje znati, da profekcija aktivira i ono polje preko puta, znaci ako pada u Lava ona preko DSC aktivira Vodoliju, i opet SA.

Evo mog solara, ovako se najbolje vidi:

http://www.dodaj.rs/t/n/z/37lqAwoV/solar-houses.jpg (http://www.dodaj.rs/?n/z/37lqAwoV/solar-houses.gif)

ije baš bilo bolesti i tuge, ali sam se definitivno osjećala pomalo izolirano od svega i svih, jer sam na porodiljnom pa sam skoro stalno doma i svaki dan mi je sličan onom prethodnom. nema nekih događanja na koje sam navikla. ali nisam zato nesretna niti razočarana , nego mi jednostavno fali akcije. inače, moj brak je stabilan, tako da nismo imali nikakvih trzavica. U 10. mjesecu je definitivno bilo jedno poboljšanje (dobitak na kladionici totalno slučajan i neočekivan jer sam tijekom cijele 2012 godine uplatila samo 2 listića i na oba dobila!), tako da sam na taj način riješila financije za cijeli mjesec. Ni sama ne znam kako heheheheheh


Eto, to je JU na delu, on donosi decu, uz VE. Tebi je JU vladar 5. a on uz VE prirodno vlada decom, a tebi je VE jako istaknuta ove godine i u aspektu je sa JU i jos ti je 5 p. na ASC! :)
Bogami, po ovom solaru VE ti je bas istaknuta a u aspektu je sa JU. Cak, kazu da opozicija JU na polje dece ili tacku dece donosi trudnocu! Nisam ti izracunala tacku dece, pa ne znam gde je. Necu da pricam, nisam strucnjak, ali meni ta pozicija i tako istaknuto 5. mnogo bode oci.

Ali cim je upleteno 12 p. onda je obicno neka izolacija u pitanju, moze biti emotivna patnja, ali i to o cemu ti pricas. Nisam znala da si se porodila niti da si u braku, jer to onda moze potpuno da promeni simboliku planeta. :)

djurafigura
27-04-2013, 08:55
Moj profekcijski vladar ove godine je Mars. Od otprilike sredine aprila do sredine juna profekcija ce mi biti u sol. 6 polju, prvo u vagi, a zatim i u skorpiji. Da li to znaci da ce se aktivirati sol.Ve60Me, obe planete u povratku, i obe imaju natalno sekstil? A s druge strane, da se sol. Ma na sol. DC kao profekcijski vladar godine pokrene? Nadam se da ce se desiti nesto po pitanju posla...
http://imageshack.us/f/248/solar2012.gif/

mala_m
27-04-2013, 11:53
Eto, to je JU na delu, on donosi decu, uz VE. Tebi je JU vladar 5. a on uz VE prirodno vlada decom, a tebi je VE jako istaknuta ove godine i u aspektu je sa JU i jos ti je 5 p. na ASC! :)
Bogami, po ovom solaru VE ti je bas istaknuta a u aspektu je sa JU. Cak, kazu da opozicija JU na polje dece ili tacku dece donosi trudnocu! Nisam ti izracunala tacku dece, pa ne znam gde je. Necu da pricam, nisam strucnjak, ali meni ta pozicija i tako istaknuto 5. mnogo bode oci.

Ali cim je upleteno 12 p. onda je obicno neka izolacija u pitanju, moze biti emotivna patnja, ali i to o cemu ti pricas. Nisam znala da si se porodila niti da si u braku, jer to onda moze potpuno da promeni simboliku planeta. :)[/quote]

nisam u braku, dogovorili smo se da se nećemo ženiti, čak i na samom početku veze dok još ni nismo znali da ćemo ostati skupa. To je moj DESC na djelu :D , samo da sam nesputana. Zajedno smo 6 godina, rodila sam prošle godine i lijepo nam je skupa živjeti. kao i brak, ne vidim razlike niti mi išta fali.
Je, prošle godine oko rođendana sam znala točno što će mi biti preokupacija- na porodiljnom sam pa će mi se sve vrtiti oko djeteta, a uz jupiter u solarnoj 2. i veneru u solarnoj 5. (mislim da rade međusobni sekstil), zaključila sma da moram igrati igre na sreću, pa ako su mi ikad suđeni neki novci za dobiti, to će biti do rođendana 2013.
šta misliš, hoće li uletiti neki dobitak?

lili
28-04-2013, 00:04
ne mogu nesto dobro da uploudujem solar,zeza me sifra,ali mislim da sam te razumela,ma kapiram ja da je saturn najvazniji,em sto je varijanta jarac/vodolija na prof.asc za ovu godinu,em sto mi je saturnov povratak poceo u februaru a i solarni mi je na 7stepenu skorpije,skoro eksaktno na IC..drma mi 4 polje opasno ovih dana boga mi,jedino sto ima dobre aspekte sa solarnim mesecom-sekstil,a u petom polju solara mi je mars0pl tacno na nat.mesecom,svadje na sve strane,jes da pravi kao 60..al mi vladar 5 jupi u izgonu i pici 180 na stelijum i 90 na solarni mesec..teska mi godina bas generalno...mozda bude bolje kad prof.asc bude na nat.DC..:confused:

bosi7
30-04-2013, 20:34
Evo ako sam dobro izračunala, mislim da mi je prof. Asc za 2012/2013 u Strelcu, 11 kuća. Ali taj prof. Asc pada na natalnu planetu, u mom slučaju na Neptuna pošto je to 13 stepen, da li mi je onda profekcijska planeta Jupiter ili Neptun??? Trebao bi biti Neptun??
Zatim, pošto je to sredina znaka, prvih 6 mj. prof. planeta je bila Jupiter ili Neptun, a od februara je to Saturn. Da li dobro gledam??

djurafigura
30-04-2013, 20:52
Evo ako sam dobro izračunala, mislim da mi je prof. Asc za 2012/2013 u Strelcu, 11 kuća. Ali taj prof. Asc pada na natalnu planetu, u mom slučaju na Neptuna pošto je to 13 stepen, da li mi je onda profekcijska planeta Jupiter ili Neptun??? Trebao bi biti Neptun??
Zatim, pošto je to sredina znaka, prvih 6 mj. prof. planeta je bila Jupiter ili Neptun, a od februara je to Saturn. Da li dobro gledam??

Neptun nikada ne moze biti profekcijska planeta jer se profekcije gledaju po TA. Dakle, Ju i Sa.

drblavur
30-04-2013, 20:57
Neptun nikada ne moze biti profekcijska planeta jer se profekcije gledaju po TA. Dakle, Ju i Sa.

Ako idemo pravom logikom, planete iz Saturna nisu astrološke već samo astronomske, pa im nije mesto u astrologiji uopšte.......no to je druga i duga priča.........

bosi7
30-04-2013, 20:57
Neptun nikada ne moze biti profekcijska planeta jer se profekcije gledaju po TA. Dakle, Ju i Sa.

Hvala Djuro.:)
Sad je puno jasnije, Neptun mi se tu ionako nije uklapao jer kad je 30. januara sol. Mc stao na sol. Ju- dobila sam ponudu za posao. Jupiter je natalno u raku u 6 kući, 0 Ma i 120 Ur, a u solaru dolazi iz 5 solarne u 11 solarnu na 5 natalnu. Vrsta posla jeste na neki način bila vezana za simboliku 5 polja.

mala_m
02-05-2013, 09:55
Maj, profekcija je u Skorpiji, to je 7 p. solara, a tu su MA0MA, pa se opet aktivira onaj kvadrat VE0VE90MA0MA. Ovo je bas istaknuto u solaru i natalu, pa verujem da nije moglo proci neopazeno.

I tako, sledeca je u junu, u Strelcu i opet se aktivira ona opozicija JU180MO, jer je vladar JU, a to je 5 p. solara...strasti i ljubomora, svadje mogle bi se smiriti, a vraca se osecaj preterane emotivnosti...posto je to solarno 8 p. moze da donese i osecaj bola, patnje, osamljivanja...

Datume kada pocinje profekcija je tesko sada pratiti bez programa, u stvari moze se peske racunati, ali Morinus program sve to izracuna sam. Ali, uglavnom se za svaki mesec oduzme po jedno 2-3 dana od prethodnog datuma. :)

možeš li mi molim te izračunati kada mi počinje mjesečna profekcija za 5. mjesec i do kada traje? skinula sam taj program ali mi ne podržava moju windows Vistu 64-bitnu, pa....

uranija
02-05-2013, 10:09
možeš li mi molim te izračunati kada mi počinje mjesečna profekcija za 5. mjesec i do kada traje? skinula sam taj program ali mi ne podržava moju windows Vistu 64-bitnu, pa....

da li pratis i direkcije i solar uz ovo,sama profekcija je nedovoljna za jace pokazatelje akcije...:)

mala_m
02-05-2013, 10:21
da li pratis i direkcije i solar uz ovo,sama profekcija je nedovoljna za jace pokazatelje akcije...:)

pratim i direkcije i solar i sve mi pokazuje istu sliku, ali nikako da odredim KADA TOČNO. pa mi je rečeno da je profekcija izrazito točna i da mogu praktički u dan-dva svesti period "za akciju" kada dođe period za djelovanje.
da li se možda datumi početaka mjesečnih profekcija poklapaju sa počecima lunara? nekako dolazim do tog zaključka, ako treba od svakig datuma prethodne mjesečne profekcije oduzeti 2-3 dana.

CARAPICA
03-05-2013, 00:08
@Mala_m, Ne ide mi da se poklapa sa lunarima... jer prate mjesec, a u solaru mjesec nije na istom položaju :/

Mene nešto drugo zanima, da li je moja prva planeta,mjesečne profekcije bila jupiter, a potom pri kraju mjeseca preuzima saturn?

drblavur
03-05-2013, 09:32
da li pratis i direkcije i solar uz ovo,sama profekcija je nedovoljna za jace pokazatelje akcije...:)
Solar je tek nepouzdan, a profekcija može da se izračuna i na dnevnom nivou

ganci
03-05-2013, 10:24
Solar je tek nepouzdan, a profekcija može da se izračuna i na dnevnom nivou

Meni je solar pouzdan kada se poklopi sa direkcijom.

mala_m
03-05-2013, 12:58
Solar je tek nepouzdan, a profekcija može da se izračuna i na dnevnom nivou

ok, svce je to super, ali za hvatiti gdje da gledam ako me zanima konkretno pitanje, počnem zbrajati i prebrajati te kuće (iako mi se protek vremena u karti tj računanje mjeseci/dana) čini jednostavno, ali pogubim se totalno.

evo recimo: jednostavan primjer (valjda??):
ako želim gledati da li me na poslu čeka napredovanje, šta gledam?
ako mi profASC za 32 godinu života u natalnoj 8, po sistemu 1 kuća=1 mjesec za 5. mjesec 2013. mi u 3 natalnoj u vagi/škorpiji), da li to znači da čekam mjesec kada će doći profASC u 6 natalnu? pa bi to onda po nekoj logici bilo za cca 3 mjeseca? naravno, ovisno o planetama, gdje je vladar, koje aspekte radi i tako to..... 6 natalna kuća u jarcu, a ujedno je to 9 kuća u solaru (slaže se simbolika jer ću dosta putovati poslovno).
e baš sad vidim da mi solarni MC pada u 6 natalnu. pa možda dođe napredovanje na dan kad profASC sjedne na tal solarni MC?

CARAPICA
03-05-2013, 14:23
Da li mjesečno možemo DVA VLADARA PROFEKCIJE?
Ili je bitan vrh kuće.

lili
03-05-2013, 14:28
ok, svce je to super, ali za hvatiti gdje da gledam ako me zanima konkretno pitanje, počnem zbrajati i prebrajati te kuće (iako mi se protek vremena u karti tj računanje mjeseci/dana) čini jednostavno, ali pogubim se totalno.

evo recimo: jednostavan primjer (valjda??):
ako želim gledati da li me na poslu čeka napredovanje, šta gledam?
ako mi profASC za 32 godinu života u natalnoj 8, po sistemu 1 kuća=1 mjesec za 5. mjesec 2013. mi u 3 natalnoj u vagi/škorpiji), da li to znači da čekam mjesec kada će doći profASC u 6 natalnu? pa bi to onda po nekoj logici bilo za cca 3 mjeseca? naravno, ovisno o planetama, gdje je vladar, koje aspekte radi i tako to..... 6 natalna kuća u jarcu, a ujedno je to 9 kuća u solaru (slaže se simbolika jer ću dosta putovati poslovno).
e baš sad vidim da mi solarni MC pada u 6 natalnu. pa možda dođe napredovanje na dan kad profASC sjedne na tal solarni MC?


koliko sam ja razumela za 32 godinu prof.asc ti pada u 9 natalnu..ne u 8

mala_m
04-05-2013, 08:26
koliko sam ja razumela za 32 godinu prof.asc ti pada u 9 natalnu..ne u 8

piše na početku teme da postoje 2 škole o tome, jedna koja uzima 1 godinu kao asc a druga koja uzima 1 godinu kao početak 2 kuće, ali kao više se koristi ova prva teorija.
iako vidiš, sad si mi dala misliti... kad imamo 1 punu godinu to nije sam početak života, jer asc je nula tj početak. po toj logici bi bila onda točnija druga teorija.
našla sam na netu baš zanimljiv članak o tim profekcijama, a gdje se uzima 1 godina kao početak 2 kuće...

lili
04-05-2013, 11:00
pa i meni bi vise odgovaralo da mi je prof.sad u 5 polju a ne u 6,,ali to da li je tacno ili ne,je sasvim druga stvar..

CARAPICA
04-05-2013, 14:24
pa i meni bi vise odgovaralo da mi je prof.sad u 5 polju a ne u 6,,ali to da li je tacno ili ne,je sasvim druga stvar..

Pa to lako povjeriš. Pogledaj prof. mjesečnog vladara gdje je u lunaru, pa stoga ili ti priča priču ili ne...

lili
04-05-2013, 15:41
odprilike da je ve vlad.mes.prof.ako mi je prof.asc. za ovu godinu u 5 polju a ona je u na mc natala i 11 lunarne..a ako je prof.asc u 6 natalnom onda je merkur koji je u ovnu u 11 lunara i 9 natala..nista mi opet nije razjasnjeno iskoreno..:(

mala_m
05-05-2013, 09:23
sad vidim da ako 32 godinu gledam kao 9 kuću, onda mi tranzitni Uran taman ovih dana sjeda na prof ASC!

da li se u tim profekcijama ako krenemo gledati npr da je prof.ASC u natalnoj 9 kući, da li ta profekcijaska prva ima isto značenje kao natalna prva (i sve ostale kuće redom?) ono: vanjski izgled, kako nas drugi doživljavaju itd. pa bi natalna 10 bila 2 profekcijska i odnosila bi se na materijala dobra, natalna 11 bi bila 3 profekcijska i odnosila se na bližu okolinu, komunikacije, promet.... ??

wanja
07-05-2013, 14:17
Obizrom da sam u 35.godini uzimam znaci 11.polje,tu se nalazi profekcini vladara.11.polje pocinje u biku zavrsava se u blizancima.Prva 2-3 meseca je vladar Venera ,to je negde do kraja aprila.Znaci sada mi je profekcini vladar Merkur.
Ove godine pada na vrh 6.polja a vladara Sola ASC mi je Ju koji je u sestoj solarnoj,znaci najvise vremena polagacu na posao.

drblavur
08-05-2013, 18:15
sad vidim da ako 32 godinu gledam kao 9 kuću, onda mi tranzitni Uran taman ovih dana sjeda na prof ASC!

Ne mešaj stvari Uran i profekcije nemaju veze jedno s'drugim

ganci
09-05-2013, 07:06
@drblavur, sta mislis koje vidjenje profekcija je ispravnije?

''Postoje dve škole, dva pravca u astrologiji u periodu od antike do srednjeg veka, koje imaju različito mišljenje u odnosu na to koja kuća predstavlja period od rođenja do prvog rođendana, a jedno od njih ćemo u okviru našeg izučavanja koristiti.

Prvi pravac koristi Asc kao trenutak rođenja, pa u skladu s tim, vrh druge kuće predstavlja prvi rođendan.
U okviru druge škole Ascendent ne predstavlja rođenje već predstavlja prvi rođendan i početak druge godine života – ovaj sistem ćemo koristiti u našem izučavanju, a zasnovan je na verovanju da je prvih godinu dana života (kao i u harmonicima) ’’probno vreme’’ i da tek prvi Solarni povratak podrazumeva da su sve planete u horoskopu oživljene tranzitom Sunca preko njih. Stoga je u samoj tački Ascendenta sadržana cela prva godina života kao i rođenje, i stoga prvoj godini ne pripada ni jedna kuća.''

arctiumLappa
09-05-2013, 07:21
vec neko vreme se trudim da povezem profekcije sa solarom i ne ide ni naopako!
ono sto zapanjujuce dobro radi jeste pracenje samih profekcija na natalu uz istovremeno pomeranje i uglovac i planeta. sjajna stvar.

ganci
09-05-2013, 07:37
@arctiumLappa mislis pomeranje asc bez gledanja solara?
Je l mozes koju rec vise ako ti nije problem?
Hvala:)

arctiumLappa
10-05-2013, 11:41
@arctiumLappa mislis pomeranje asc bez gledanja solara?
Je l mozes koju rec vise ako ti nije problem?
stvarno procitah svoj post i ni sama ga ne razumem :blush:

pokusacu opet, molim te reci mi ako se i dalje izrazavam nejasno.

profekcije su stari metod, pa mi kao takav uliva poverenje da ga proverim.
pokusala sam da radim kao sto nalazu; da pomeram uglove i planete za svaku godinu zivota, ali i da pokusam da to kombinujem sa solarom. ono sto sam zakljucila jeste da kod mene kombinacija sa solarom APSOLUTNO ne radi ili pruzam drugu mogucnost da mi nedostaje neka puzla pa da se sve sklopi. ne kazem da solar/natal kombinacija ne radi, nego da solar/profekcija ni naopako ne moze u mom slucaju nesto produktivno da izrodi.

sa druge strane profekcija na nivou pomeranje svega za 30stepeni na godisnjem nivou u kombinaciji sa natalnom kartom koja je superponirana radi sjajno. testirala sam je na najbitnijim dogadjajima u zivotu (momenti koji su bitni i znas im datum) i UVEK je ili profekcioni vazan ugao bio na natalnoj planeti, ili je profekciona natalna padala na natalni vazan ugao.

jel' ovo bolje? slabo mi komunikacije ide ovi' meseci...

ganci
10-05-2013, 12:11
@arctiumLappa hvala, mislim da je sad jasno :)
Dakle sistem jednakih kuca i za npr.24 godinu zivota je asc kao i natalni, za 25 druga kuca je asc i uglove pomeram za 2,5 stepeni mesecno.Je l isto radim i sa natalnim planetama-2,5 stepena mesecno?
Je l to rucno radis ili u nekom programu?

Zanimljivo posmatranje, za sad na brzinu nadjoh jedna bitan dogadjaj kad mi prof.asc bio na Ur egzaktno, prekinut jedan odnos naglo bas tog dana. Moram da vidim i sa planetama.

drblavur
10-05-2013, 13:09
@drblavur, sta mislis koje vidjenje profekcija je ispravnije?

Asc kao trenutak rođenja, pa u skladu s tim, vrh druge kuće predstavlja prvi rođendan.
'
Ovo, ASC je uvek rođenje, ako bi bio 1. rođendan onda ispada da se čovek rađa sa 1 godinom starosti, a nije tako.

mala_m
11-05-2013, 08:12
za 25 druga kuca je asc i uglove pomeram za 2,5 stepeni mesecno.Je l isto radim i sa natalnim planetama-2,5 stepena mesecno?


ovo i mene zanima, da li se pomiču planete iz natala? ako se pomiču, da li se pomiču isto 2,5 st mjesečno kao i ASC?

ako bi mogli objasniti na nekom primjeru. recimo, Mjesec na 24 st riba u 8 kući natalno, gdje je on (na kojem stupnju i kojem znaku kad osoba napuni 33 godine i kako ste došli do tog stupnja?

da li je to ovo: ako je 12 godina 1 puni krug, 24 godine su 2 puna kruga. Do 30. rođendana napravi još pola kruga i dođe na 24 st djevice. I onda je za 3 godine na 24 st strijelca. Jesam li u pravu?

Mia
11-05-2013, 09:20
mala m

ne pomicu se planete iz natala, pocni da citas temu od pocetka bice ti jasnije, sve lepo pise

a sto se tice ove dve skole mislim da odg na ovo pitanje nikako ne moze biti lak jer da je tako, onda ne bi postojale dve skole vec jedna. . . kao i sa tradicionalnom i modernom astrologijom. . .

kod mene ono sto sigurno radi jeste da kada nadjete sta vam je profekciona planeta za odredjenu godinu i kada radite progresiranje solarnih uglova i kada ugao udari u profekcionu planetu dolazi do bitnog dogadjaja

Mia
11-05-2013, 09:46
U sunce mu zarko! Dzaba smo onda pisali sve.
Naravno da se MA gledao, i on je imao svog udela. SO je vladalo 1 mesec, MA je bio u Devici, pa bih ja njega mozda gledala pre nego ME. Ali, eto opet se provlaci ona prica, ako gledamo MA kao vladara profekcije, vidimo da je natalni na 25* Ovna, a tu je i ME natalni, a u solaru je SA na njih pravio opoziciju. Zavisi samo koja polja su to bila i cime su ove planete vladale u solaru.

Ali ok, ajmo ponovo.

Ove godine znaci profekcija pocinje od ME, ali ostaje ono da vlada 1 mesec.Znaci, gledas gde ce biti ME za tvoj rodjendan, da bismo videli sta ce biti prvih mesec dana. ME ce valjda biti u Ovnu?
Onda gledas JU, pa SA...

JU je u Blizancima, u 5 natalnom, u natalu je retro..hmmm mozda neka ljubav iz proslosti, ili ces samo malo vise poleteti ali nista znacajno, jer je JU u izgonu. Zatim, pratimo SA, on je u Skorpiji, retro, i ide ka opoziciji sa tvojom VE, pa jos jedna potvrda neke price od pre. Ima li sanse da ti se neka ljubav, neki partner, ili neka osoba koju poznajes odavno vrati u skorije vreme?
SA takodje ume da donese i prekide, udaljavanje, otudjenje, distanciranje...

draga alea, citam ponovo ovaj tvoj post u kome si mi lepo objasnila mnoge stvari koje mi sto se profekcija tice nisu bile jasne

ono sto me sada zanima jeste da li prioritet pri gledanju ima natalna ili soalrna kuca, mislim kad gledamo gde pada profekciona planeta koje godine. . . npr ovaj JU jeste u blizancima na vruhu V natalne kuce ali je u VIII solarnoj? koja kuca bi imala prioritet, da li neko ima ideju? a SA je na samom asc

manuela
11-05-2013, 10:51
ja sam u 34 godini....koje ja da uzimam polje? 10 ili?

biriboza
11-05-2013, 19:56
ja sam u 34 godini....koje ja da uzimam polje? 10 ili?

Ako si napunila 34. god, onda je tvoje natalno 11. polje prvo profekciono do sledećeg rođendana.

mala_m
13-05-2013, 11:13
ima li neki online izračun tih profekcija? zaista ne znam kako drugačije baš točno točno izračunati koji vremenski period mi pokriva 30 stupnjeva određenog znaka kod mjesečnih profekcija.
morinus sam skinula ali mi ne radi.

manuela
13-05-2013, 11:22
Ako si napunila 34. god, onda je tvoje natalno 11. polje prvo profekciono do sledećeg rođendana.

ok hvala :)

ganci
16-05-2013, 10:45
Je l ima neko iskustva sa profekcionim asc na nat.dsc?
To je koliko sam ja skapirala 30. i 42 godina zivota.
Sta se gleda tu kao dopuna?

djurafigura
21-05-2013, 13:37
Je l ima neko iskustva sa profekcionim asc na nat.dsc?
To je koliko sam ja skapirala 30. i 42 godina zivota.
Sta se gleda tu kao dopuna?

Ganci rado bi ti pomogla, ali nemam pojma :)
Meni uskoro sol. profekcijski AC (na osnovu 1 mesec = 2.5 stepena) staje na nat. MC....ne znam da li moze nesto da donese, ako bude javljam.

caramaja3008
21-05-2013, 14:05
Je l ima neko iskustva sa profekcionim asc na nat.dsc?
To je koliko sam ja skapirala 30. i 42 godina zivota.
Sta se gleda tu kao dopuna?

kad je meni prof.Asc stao na nat.Dc raskinula sam dugu vezu,mada je ona dugo bila na klimavim nogama,ali sam tad ucinila taj zavrsni rez :) i odmah nakon toga se nenormalno zaljubila u jednu bezvrednu budalu,ali to nije bila nikakva bitna prica,pa ne znam da li ima veze sa ovim ( e sad treba naglasiti da je meni tad i tranz. Ur bio oko Dc-a,pa je sve to zajedno donelo karambol :) )

ganci
21-05-2013, 14:13
kad je meni prof.Asc stao na nat.Dc raskinula sam dugu vezu,mada je ona dugo bila na klimavim nogama,ali sam tad ucinila taj zavrsni rez :) i odmah nakon toga se nenormalno zaljubila u jednu bezvrednu budalu,ali to nije bila nikakva bitna prica,pa ne znam da li ima veze sa ovim ( e sad treba naglasiti da je meni tad i tranz. Ur bio oko Dc-a,pa je sve to zajedno donelo karambol :) )

Hvala :)
Moraju se pogledati i druge metode da bi se zakljucilo da li se nesto pozitivno ili negativno desava. Kod tebe je Ur, a mozda i nesto u solaru, direkcijama donelo prekid.

ganci
03-09-2013, 09:03
Ljudi jel ima neko jos iskusvta sa delovanjem prof.asc?
Oko polovine septembra mi je profekcioni ascendent na natalnom Ma. Sta jos da gledam uz ovo, koja tehnika nadopunjuje?

Nina Sofia
03-09-2013, 09:39
Nisam sigurna Ganci , ali mislim da sam negde procitala da ako prof Asc padne na neku planetu ta planeta preuzima vladarstvo. Pretpostavljam da ti je profekcioni mesecni asc na marsu pa onda Ma postaje vladar septembra ( sorry sli na telefonu sam pa ne mogu kartu da otvorim nesto...)

ganci
03-09-2013, 09:55
Nisam sigurna Ganci , ali mislim da sam negde procitala da ako prof Asc padne na neku planetu ta planeta preuzima vladarstvo. Pretpostavljam da ti je profekcioni mesecni asc na marsu pa onda Ma postaje vladar septembra ( sorry sli na telefonu sam pa ne mogu kartu da otvorim nesto...)

Pa trebalo bi...onda gledam Ma u tranzitima ili solaru je l?
Isla sam po onom principu-mesec u godini zauzima 2,5*, na 27.rodj.u julu je prof.asc bio na 12*Jarca pa sam tim sistemom dosla do 16*45'Jarca gde mi je Ma.
Hvala Ninka:)

Nina Sofia
03-09-2013, 10:03
Mesecne profekcije se ipak rade drugacije ;)

Dakle ako ti je na rodjendan godisnja prof pala na 4 kucu (27 rodj) tj 12* Jarca onda ti je sada mesecni profekcija na 12* Riba (ako sam dobro sracunala ) . Sve se pomera mesecno za 30* stepeni :)
Sto znaci da bi ti Ju imao vladanje ovaj mesec a sledece godine ti prof asc pada na Dc :)

U svakom slucaju najvise gledas prof Sa i sada i Ju jer ti je on mesecni vladar .

Videcu da sada izbunarim nesto o prof pa ti saljem na pp ;)

Nema na cemu :)

caramaja3008
03-09-2013, 10:54
devojke,kod godisnjih profekcija,jeste li gledale samo gde padaju profekcioni uglovi i pratile njihove vladare ili gledate i planete iz profekcione karte,odnosno,da li ste pratile da je bilo nekih bitnih desavanja kada su bile u konjukciji sa planetama iz natala? ja sam malo nesto cackala i cini mi se da i to radi :) (onaj morinus program je super za te stvari,ko nece peske da se muci :D )

Nina Sofia
03-09-2013, 10:59
devojke,kod godisnjih profekcija,jeste li gledale samo gde padaju profekcioni uglovi i pratile njihove vladare ili gledate i planete iz profekcione karte,odnosno,da li ste pratile da je bilo nekih bitnih desavanja kada su bile u konjukciji sa planetama iz natala? ja sam malo nesto cackala i cini mi se da i to radi :) (onaj morinus program je super za te stvari,ko nece peske da se muci :D )

Iskreno nisam bas mnogo tumacila svoje profekcije , jer mi je izuzetno slabo znanje kada je simbolika i povezivanje u pitanju (tu nisam bas mastovita). Ali sam resila da cim nadjem malo slobodnog vremena da napravim profekcionu kartu za prosle godine pa da vidim kada su i kakva su desavanja bila. Najiskrenije nisam bas isla u dubinu , sve povrsno znam :D

caramaja3008
03-09-2013, 11:09
Iskreno nisam bas mnogo tumacila svoje profekcije , jer mi je izuzetno slabo znanje kada je simbolika i povezivanje u pitanju (tu nisam bas mastovita). Ali sam resila da cim nadjem malo slobodnog vremena da napravim profekcionu kartu za prosle godine pa da vidim kada su i kakva su desavanja bila. Najiskrenije nisam bas isla u dubinu , sve povrsno znam :D

mislim da bi profekcionu kartu trebalo gledati slicno kao progresije i direkcije (a i za to smo maheri :D )
u svakom slucaju,cekamo desavanja,pa cemo kao po obicaju da budemo generali posle bitke :D

Nina Sofia
03-09-2013, 11:25
Hahahaha upravo :D

nouvelle
14-11-2013, 14:16
Devojke da li je meni profekcioni vladar za ovu 33.godinu Vaga-Venera-9.kuca?

caramaja3008
14-11-2013, 18:42
Devojke da li je meni profekcioni vladar za ovu 33.godinu Vaga-Venera-9.kuca?

pa da,pocinje ti na 12* vage a zavrsava se na 12* skorpije,znaci pola godine vladar venera a pola mars (profekcije su valjda po TA pa se ne gleda pluton)

nouvelle
14-11-2013, 19:43
pa da,pocinje ti na 12* vage a zavrsava se na 12* skorpije,znaci pola godine vladar venera a pola mars (profekcije su valjda po TA pa se ne gleda pluton)

Hvala ime :)
Znaci necu se bas nesto usreciti, jer ni solarna venera, niti solarni mars nisu bas srecno postavljeni....

caramaja3008
14-11-2013, 21:05
Hvala ime :)
Znaci necu se bas nesto usreciti, jer ni solarna venera, niti solarni mars nisu bas srecno postavljeni....

pa ne razumem ti se najbolje u to,al vidis,profekcioni Asc ce u drugoj polovini godine da ti kaci natalno So i MC pa prati sta se dogadja :)

Chither
14-11-2013, 21:54
Kako zbunjujuca tema :D Ja ako sam izracunala dobro (sto rekose uglavnom svi ovde :) ) prva kuca pada na 16 raka a zavrsava na 16 lava (tu je natalni DESC).

U solaru - solarni Mesec 0 natalni Mars, Sunce u konjukciji sa Saturnom (i natalnim i solarnim).


Dakle prvi deo godine ce da "prsti" a drugi da bude stond :D ?

wanja
14-11-2013, 22:25
Meni onda za sl godinu profekcioni vladar pada u 12 polje ili gresim?Merkur i Mo. U prvom delu 2014 ce biti u konjukciji sa Jupiterom..

biriboza
27-11-2013, 11:44
Mislim da će vas zanimati, preuzeto sa sajta astroriznica.com.

http://astroriznica.com/prediktivne-tehnike-o-profekcijama-i-deo/

http://astroriznica.com/prediktivne-tehnike-o-profekcijama-ii-deo/

http://astroriznica.com/prediktivne-tehnike-o-profekcijama-iii-deo/

http://astroriznica.com/prediktivne-tehnike-o-profekcijama-iv-deo/

nouvelle
28-11-2013, 14:53
Devojke, da pitam, ako je profekcioni vladar Vodolija, da li je to Saturn onda vladar?
U tranzitima se Saturn vrzma oko natalnog ASC, napred, pa retro ..3 puta ce preci preko ASC..Inace je vladar 2. i 3. natalnog polja..
Sta bi to moglo doneti?
Pitam za sestru..:) Hvala vam

dijana78
28-11-2013, 18:35
Ja sam uradila profekcije i sad nemam pojma šta treba da gledam!?

kaiserin
28-11-2013, 19:21
ima li nekog programa za racunanje prefekcija?

Nina Sofia
28-11-2013, 19:22
Ja sam uradila profekcije i sad nemam pojma šta treba da gledam!?

Koliko sam ja upucena gledas kucu u koju ti upada profekcioni Asc i na njoj ce ti biti akcenat ove godine. Ako u toj kuci postoji neka planeta ona preuzima vladavinu . Zatim posmatras kako ti je u natalu postavljena planeta koja vlada profekcijom , onda je gledas u solaru i isto tako pogledaj da li je imas aktivirano u nekoj direkciji. Sve to zajedno bi trebalo da ti da neki opis kako ce ti godina teci . Isto tako bi trebala da pratis profekcionog vladara kroy mesecne profekcije i u lunarima takodje :)

Toliko ja znam , nadam se da je pomoglo malo :)

dijana78
29-11-2013, 00:37
Koliko sam ja upucena gledas kucu u koju ti upada profekcioni Asc i na njoj ce ti biti akcenat ove godine. Ako u toj kuci postoji neka planeta ona preuzima vladavinu . Zatim posmatras kako ti je u natalu postavljena planeta koja vlada profekcijom , onda je gledas u solaru i isto tako pogledaj da li je imas aktivirano u nekoj direkciji. Sve to zajedno bi trebalo da ti da neki opis kako ce ti godina teci . Isto tako bi trebala da pratis profekcionog vladara kroy mesecne profekcije i u lunarima takodje :)

Toliko ja znam , nadam se da je pomoglo malo :)

Hvala ti Nina Sofia na iscrpnom objašnjenju :)

Videla sam da mi je profekcioni Asc za rodjendan bio u Raku,a sad vidim da je u Lavu, pa sam negde pročitala da sad valjda treba da gledam vladara ovog sad profekcionog Asc?! Reci mi samo, molim te, da li pod "planetom koja vlada profekcijom" podrazumevaš vladara Asc profekcije ili ukoliko postoji planeta u toj kući (kod mene postoji) gleda se planeta u kući ili možda obe planete? Hvala još jednom :)

Nina Sofia
29-11-2013, 10:55
Hvala ti Nina Sofia na iscrpnom objašnjenju :)

Videla sam da mi je profekcioni Asc za rodjendan bio u Raku,a sad vidim da je u Lavu, pa sam negde pročitala da sad valjda treba da gledam vladara ovog sad profekcionog Asc?! Reci mi samo, molim te, da li pod "planetom koja vlada profekcijom" podrazumevaš vladara Asc profekcije ili ukoliko postoji planeta u toj kući (kod mene postoji) gleda se planeta u kući ili možda obe planete? Hvala još jednom :)

Sada posmatras Lava , jer je profekcija vec presla u isti znak. Tako da ovom profekcionom godinom ce ti vladati Sunce , ali kako ti se Saturn nalazi u Lavu ali na samom kraju onda sam tu u zbunu da li za profekcionog vladara gledas samo sunce ili i saturna. U svakom slucaju ja bih posmatrala oba vladara , ali bolje da pitamo jos nekoga ko mozda bolje zna mozda Alea vidi pa nam pomogne :)

ginger
30-11-2013, 00:26
kod mene te profekcije baš ne funkcioniraju. svaki drugi metod je mjerodavan, osim ovog. nikako ne uspijevam pronać poveznice (kako god ih okrenem) sa događajima u prošlosti odnosno sa ostalim pokazateljima po drugim metodama. griješim najvjerovatnije.

alea
30-11-2013, 00:41
Treba sve iskombinovati. Prvo se gleda u koju kucu pada ASC profekcije, i tu ce biti teziste te godine.
Ali, treba se drzati prave simbolike kuca, sto znaci, 2. polje je novac, materijalna imovina, nas odnos ka sopstvenom samovrednovanju. 3 p. je nas brat, sestra, nasa rodbina i kraca putovanja. 4 p. je nasa kuca, dom, nas otac...6 p je polje bolesti, posluge, ljudi koji rade za nas, ovde su kucni ljubimci, ovde se osecamo manje vrednima...
Zatim, gleda se koja planeta u natalu se nalazi u tom polju gde je profekcija. Ako nema ni jedne, onda se gleda da li iz solara neka planeta pada oko ASC profekcije, a ako ni takve nema, tek na trecem mestu, gleda se vladar znaka ASC profekcije.

Zatim, posmatra se najpre snaga te planete u natalu, pa onda gde vladar pofekcije pada u solaru i koju kucu i aspekte aktivira, u kakvom je dostojanstvu...sa kojim planetama je u aspektu, sta one nose sa sobom iz natala...:)

ginger
30-11-2013, 00:47
ma uspoređivala sam na razne načine, to kako ti opisuješ, ali ne uočavam nešto specijalno.
dok kod firdarija je druga pjesma- one su mi baš ukazale na ono šta treba.

alea
30-11-2013, 00:57
ma uspoređivala sam na razne načine, to kako ti opisuješ, ali ne uočavam nešto specijalno.
dok kod firdarija je druga pjesma- one su mi baš ukazale na ono šta treba.

Provericemo sutra, bas da vidimo gde to ne stima...:)

ginger
30-11-2013, 01:23
nema veze. ne zamaraj se.

moratću malo više da im obratim pažnju.
vidiš- ovo sa solarnim kartama-to nisam uspoređivala.

zvjezdica
01-12-2013, 01:24
Meni za 23. godinu, profekcija pada u znak Vage, 11 i 12 polje zahvata.

E sada, tu imam u 12. polju - veneru, merkur i sunce, a u 11. imam mjesec ali profekcija pada iza njega, jel se on računa?

Ja sam tjedan dana prije solara, ušla u ljubavnu vezu u inozemstvu.


U solaru mi je Venera u strijelcu, u 6. solarnom polju, zaključana i radi trigon sa natalnim JU... On je vladar 2. i 5. polja natala.

Kako to povezujem? Ljubav, pa strijelac - putovanja radi ljubavi tokom godine...i kako još?

Ne znam jesam li na dobrom putu :)

Kod partnera mi je Alea već objasnila, njemu je za rođendan profekcija pala na MA0SA u 6. polju koji grade 90* sa VE u 9. polju i mi smo se upoznali 4 mjeseca kasnije od solara i na pola njegovog solara ušli u vezu (2 mjeseca kasnije). Tad mu je već profekcioni vladar postao Jupiter koji vlada 7. poljem i 10 poljem - emotivna promjena statusa.

Zanimljivo je da mu za slijedeći solar, za 3 mjeseca, Profekcija pada na sam DC pa će biti zanimljivo, Alea kaže da je to želja za zajedničkim životom i brakom.

U solaru će mu asc profekcije pasti u 4. solarno polje (dom), a Jupiter će biti R. u Raku u solarnom 10 polju i prvom natalnom - to može biti težnja za zajedničkim životom možda?

Javim :)

Meni će vladar profekcije Biti ta Venera u 6. polju solara u strijelcu, pa ne znam kako to da povežem...

Može pomoć? :)

NOVICSLAVICA
01-12-2013, 20:41
Uvek se polazi od natala, a profekcije su tu najuže vezane jer se pozicija planeta prema kućama i aspektima ne menja, kao što je to slučaj sa direkcijama i progresijama.

Zapravo, kada neka planeta postane vladar Profekcionog Ascendenta onda te godine stupaju na snagu signifikacije koje ona nosi.

Tako, sve ono na šta natalno ukazuje Saturn u VII kući i aspektu sa Suncem (najbliži aspekt) naredne godine se može ostvariti.

Nisam pratila tvoj natal previše i ne znam detalje iz tvog života, ali recimo naredna godina bi mogla biti obeležena nekim dešavanjima vezanim za partnera, ili oca (ukoliko je živ), nešto vezano za dom, kuću, zemlju i sl.

Činjenica da je profekcioni Saturn u izgonu, može nagovestiti neke neprijatnosti, nesnalaženje u nastaloj situaciji, ali dobra strana svega jeste da ga posmatra i Jupiter koji je egzaltacioni vladar Raka. Pomoć benefika je uvek dobrodošla i stvari na klraju mogu ispasti i povoljne, ali nakon dosta trzavica.

Prognostika je bila tacna.

Pitanja vezana za partnera kako si navela . Bila su.
Muza je ugrizao komarac zapadnog nila i jedva ostao ziv.
Nesto vezano za dom,kucu ili u simbolici raka gde dolazi u obzir i svekrva [majka] preminula je.
Godina je zaista bila puna trzavica.
Veliki pozzz

CARAPICA
01-12-2013, 22:12
Da li meni netko može reći kada se mijenja profekcijska karta? Znači vladadaoc mi je jupiter do kada... ? Sad opet nađem sto teorija :D

alea
02-12-2013, 09:15
Da li meni netko može reći kada se mijenja profekcijska karta? Znači vladadaoc mi je jupiter do kada... ? Sad opet nađem sto teorija :D

6.3.2013. je započela profekcijska vladavina u znaku Strelca, sa 5* znaka.
Obzirom da ti u ovom znaku imaš SA na 20*, on je bio vladar tvoje profekcije većim delom godine. :)
U tom smislu postoje neke razlike u tumačenjima, pa neki astrolozi za vladara uzimaju planetu koja vlada znakom, a neki planetu koja se u tom znaku nadje, bilo u natalu, bilo u solaru.
Obzirom da je ovde tvoj natalni SA, on je verovatno vladao većim deom godine, sve dok ASC ne izađe iz Strelca. Međutim, pošto posle toga sledi Jarac, pa Vodolija, tek za rodjendan 2015. tebi će vladar profekcije postati VE, a SA će vladati još cele sledeće godine. :)

Pošto ti natalno SA vlada 4. i 5. a nalazi se u 3. gde ti je profekcija, ovo je moglo da donese neka pitanja oko brata, sestre ako ih imaš, možda njihove promene ili probleme oko studija, fakulteta, ili njihovog odlaska u inostranstvo, ili neka tvoja kraća putovanja...takođe, odnosi u porodici, dešavanja u domu, i na polju ljubavi, osamjivanje manje druženja i izlazaka, čak, i neka prijateljstva su možda mogla da zahlade i da se naruše, ili, neki problem, zdravstveni i sl. sa ocem ( ovo sve zbog SA90SO)...
Da bi se još detaljnije utvrdiolo njegovo dejstvo, trebalo bi videti kakav je bio u ovom solaru i u koju kuću je pao.
Iz Škorpije tvog 2 p. kadrirao je VE i pravio 180MA, pa se, kao vladar 5. natalnog, mogao najviše odraziti na polju ljubavi.
Ima li nečega u ovoj simbolici ove godine?

ganci
02-12-2013, 11:54
Ako je meni 13.7. ove godine prof.asc bio na 12*Jarca vladar prof.godine nece biti Sa vec Ma jer je Ma u Jarcu je li tako?
Sto se tice mesecnih profekcija, prof.vladar za jul je bio Sa(tj.Ma), za avgust Sa, za septembar Ju, za oktobar Ma, za novembar Ve, za decembar Me i onda gledam njihov polozaj u solaru, tranzitima...
Je l sam dobro skontala?

Mia
02-12-2013, 12:51
da li neko zna da mi pomogne?
ako je meni ove godine profekcija počela na 28 dvice i Me je vladao tokom prvog meseca (2,5 stepena) a potom znaci od početka juna recimo ulazi u vagu i tu vlada sta? opet jedan mesec odnosno ceo jun Ve kao vladar Vage dok ne dodđemo do drugog stepena vage gde je smešten Ju onda tokom jula opet samo mesec dana (naredna 2 stepena) vlada Ju da bi ga od avgusta zamenio Sa jer je on na 4 stepena vage
e sad mene zanima kad vladarstvo Sa opet zamenjuje Ve jer ipak je profekcija u vagi
da li neko ovo zna da mi kaze?

alea
02-12-2013, 12:56
da li neko zna da mi pomogne?
ako je meni ove godine profekcija počela na 28 dvice i Me je vladao tokom prvog meseca (2,5 stepena) a potom znaci od početka juna recimo ulazi u vagu i tu vlada sta? opet jedan mesec odnosno ceo jun Ve kao vladar Vage dok ne dodđemo do drugog stepena vage gde je smešten Ju onda tokom jula opet samo mesec dana (naredna 2 stepena) vlada Ju da bi ga od avgusta zamenio Sa jer je on na 4 stepena vage
e sad mene zanima kad vladarstvo Sa opet zamenjuje Ve jer ipak je profekcija u vagi
da li neko ovo zna da mi kaze?

U principu da, SA bi bio vladar cele godine. Ali, ja uvek gledam i suvladara, odnosno vladara znaka, čisto da upotpunim sliku.
Tako da možeš slobodno posmatrati SA kao vladara ali pogledaj i gde je VE u solaru i šta ona radi. :)

Mia
02-12-2013, 13:04
U principu da, SA bi bio vladar cele godine. Ali, ja uvek gledam i suvladara, odnosno vladara znaka, čisto da upotpunim sliku.
Tako da možeš slobodno posmatrati SA kao vladara ali pogledaj i gde je VE u solaru i šta ona radi. :)

pa ovako, asc je na 6 st Sco, Sa je na 8 st sco dakle na samom asc sto mu valjda daje dobro dostojanstvo
Sa u solaru vlada III i IV k (jarac i vodolija)
a Ve je na samom dsc na 6 st bika znaci njeno dostojanstvo je odlicno
i ona vlada dsc
a vlada i vagom koja je na vrhu XII k

ipak uočljiva je opozicija vladara i suvladara profekcije sto ne znam kako bi se tumacilo

alea
02-12-2013, 13:20
pa ovako, asc je na 6 st Sco, Sa je na 8 st sco dakle na samom asc sto mu valjda daje dobro dostojanstvo
Sa u solaru vlada III i IV k (jarac i vodolija)
a Ve je na samom dsc na 6 st bika znaci njeno dostojanstvo je odlicno
i ona vlada dsc
a vlada i vagom koja je na vrhu XII k

ipak uočljiva je opozicija vladara i suvladara profekcije sto ne znam kako bi se tumacilo

SA na ASC u Škorpiji bi ti mogao doneti neku isključivost ove godine. U smislu da je kod njega sve crno-belo. Takav je SA u Škorpiji, isključiv, želi da raščisti stvari do kraja, sa njim nema kompromisa. Neke stvari izlaze na videlo, mogu da te opterete, mada zbog dobre pozicije SA u natalu, mislim da ne može puno da ti naškodi Moža je nešto što se tiče nekog nasledja u pitanju, jer je SA0JU u 8.

Medjutim na ASC ume da donese neku stagnaciju, kao da sve stoji da se stvari sporo rešavaju, čini ti se da je takva situacija čitau večnost, ali i veliki uticaj, ili nešto što se tiče rodjaka, brata, sestre ali i kuće i doma. Može biti neki problemi ili tajne koje su izašle na videlo ili te opteretile nečim, što osećaš kao breme...

Ima li nekih poklapanja?

Mia
02-12-2013, 13:42
pa ove godine je aktuelna kupovina stana na kredit

CARAPICA
02-12-2013, 13:58
6.3.2013. je započela profekcijska vladavina u znaku Strelca, sa 5* znaka.
Obzirom da ti u ovom znaku imaš SA na 20*, on je bio vladar tvoje profekcije većim delom godine. :)
U tom smislu postoje neke razlike u tumačenjima, pa neki astrolozi za vladara uzimaju planetu koja vlada znakom, a neki planetu koja se u tom znaku nadje, bilo u natalu, bilo u solaru.
Obzirom da je ovde tvoj natalni SA, on je verovatno vladao većim deom godine, sve dok ASC ne izađe iz Strelca. Međutim, pošto posle toga sledi Jarac, pa Vodolija, tek za rodjendan 2015. tebi će vladar profekcije postati VE, a SA će vladati još cele sledeće godine. :)

Pošto ti natalno SA vlada 4. i 5. a nalazi se u 3. gde ti je profekcija, ovo je moglo da donese neka pitanja oko brata, sestre ako ih imaš, možda njihove promene ili probleme oko studija, fakulteta, ili njihovog odlaska u inostranstvo, ili neka tvoja kraća putovanja...takođe, odnosi u porodici, dešavanja u domu, i na polju ljubavi, osamjivanje manje druženja i izlazaka, čak, i neka prijateljstva su možda mogla da zahlade i da se naruše, ili, neki problem, zdravstveni i sl. sa ocem ( ovo sve zbog SA90SO)...
Da bi se još detaljnije utvrdiolo njegovo dejstvo, trebalo bi videti kakav je bio u ovom solaru i u koju kuću je pao.
Iz Škorpije tvog 2 p. kadrirao je VE i pravio 180MA, pa se, kao vladar 5. natalnog, mogao najviše odraziti na polju ljubavi.
Ima li nečega u ovoj simbolici ove godine?

Hvala Alea.
Znači da 6.3.2014 započinje profekcijska vladavina jarca? Saturn ostaje isti, no pomjeraju se druge planete. Recimo venera dolazi na natalnog bika, kao moj vladar asc., da li to kreće od mojeg rođendana?
Valjda sam dobro postavila pitanje :cool:
Da li je bitan i neptun koji se nalazi u konj. na ic?

Onoliko koliko sam shvatila te profekcije i mogla pratiti, našla sam samo jednu poveznicu. Napravila sam jednu veliku promjenu u 1 mjesecu 2013, a tada ta prof. nije ni bila na snazi. Drmao je uran :) Godina je čisto poslovna, posao sam dobila istovremenim tranzitom saturna i jupitera, profekcija je tada bila u blizancima gdje je ovaj mo i jupiter. Jupiter prof. planeta, čak i je u lunaru bilo aktivno, a saturn je u solaru u 10 polju, pa to je nekako to. Drugo se sve odrazilo na rad na sebi, možda od tuda to osamljivanje, mada s druge strane bilo je druženja, provoda, putovanja. Naporna godina u onom djelu kada su svi strahovi bili izašli na vidjelo. Ljubav je zakazala. Ono što je bilo je bilo kratko i muljavo pa onda i raskinula sam mnogo odnosa na 180 ali ne fizički, već emotivno sa sobom i stvarno u jednom trenutku sam žarko željela partnera, a sada sam ok sa sobom, pa ako dođe dobro, ako ne, isto dobro, kako da to kažem, ne osjećam da mi netko treba da me upotpuni :D a još manje da me vraća unatrag :D

Sve sam se nadala da postoji šansa da prof. djeluje ranije, haha, jedva čekam novi solar, obečavajući je, definitvno, više nego ovaj, ali ajde još 3 mjeseca...

alea
02-12-2013, 14:08
pa ove godine je aktuelna kupovina stana na kredit

8 p. je izmedju ostalog i kreditno zaduživanje....to je novac koji nije naš.

Mia
02-12-2013, 14:42
znam to draga

ali isto tako ako pogledam profekcije za godinu koja je prosla
a to je bilo od 28 st lava do 28 st device
i u periodu kada je Me bio vladar koji kod mene vlada V i VIII k

nije bila simbolika tih kuca, vec sam tada dobila posao
Me je u solaru vladao II i XI k , a bio je smesten u VIII u ovna u koknjukciji sa Ur
tako da jeste tranzit SA na Me doneo posao ali Me nije nosio simboliku adekvatnih kuca

CARAPICA
02-12-2013, 14:43
da li neko zna da mi pomogne?
ako je meni ove godine profekcija počela na 28 dvice i Me je vladao tokom prvog meseca (2,5 stepena) a potom znaci od početka juna recimo ulazi u vagu i tu vlada sta? opet jedan mesec odnosno ceo jun Ve kao vladar Vage dok ne dodđemo do drugog stepena vage gde je smešten Ju onda tokom jula opet samo mesec dana (naredna 2 stepena) vlada Ju da bi ga od avgusta zamenio Sa jer je on na 4 stepena vage
e sad mene zanima kad vladarstvo Sa opet zamenjuje Ve jer ipak je profekcija u vagi
da li neko ovo zna da mi kaze?

S obzirom da je tebi to počelo u aprilu, prošla si i merkura i jupitera, ako si sada u profekciji saturna... i kakva je razilka?

alea
02-12-2013, 14:49
znam to draga

ali isto tako ako pogledam profekcije za godinu koja je prosla
a to je bilo od 28 st lava do 28 st device
i u periodu kada je Me bio vladar koji kod mene vlada V i VIII k

nije bila simbolika tih kuca, vec sam tada dobila posao
Me je u solaru vladao II i XI k , a bio je smesten u VIII u ovna u koknjukciji sa Ur
tako da jeste tranzit SA na Me doneo posao ali Me nije nosio simboliku adekvatnih kuca

Kako nema kada ti je MA vladar polja karijere i posla, vladar 10, i u aplikacionoj konjukciji sa ME? Imaš ME0MA u Ovnu taj MA je njegov najegzaktniji aspket! :)
Mnogo puta nama promakne ono što je najbitnije, teško je to i gledati ovako, napamet... :)

Mia
02-12-2013, 15:32
alea
to sad kazes zato sto mi zanmo kako se odigralo
ali to nije bila profekcija Ma
vec je bila profekcija Me
ada smo unapred tumacili bilo bi V i VIII a svi znamo da to nije posao
isto tako meni je taj Me na samoj tacki braka u natalu pa ljubavi ni na vidiku
kad prodje aspekt uvek je lako naći sta je odradio sad eto nije on vec je odradila 0 sa Ma

alea
02-12-2013, 15:47
Hmm, pa ja sada i ne znam kako se sve odigralo, i možda i ne bih predvidela da bi se ta profekcija odrazila konkretno na posao, niko od nas nij sveznajući :( ali svakako bi trebalo gledati prvo šta ta planeta radi u natalu, u kakvim je aspektima pa je onda pratiti dalje...kažem samo, da mi često i previdimo neke signifikacije iz želje da nam se nešto desi...tu smo valjda svi isti.

Možda bih pomislila da će se desiti nešto oko partnerstva zbog vladavine ME 5 poljem, u suštini, ono što sam ja zaključila jeste, da je najbolje proveravati šta ti se u prošlosti dešavalo pri određenim profekcijama, baš zato što se one ponavljaju, jer aktiviraju uvek naš natal pre svega i ono što u njemu već postoji, kruže kroz natal i svakih 12 godina se vraćaju na ASC.
Solar mu daje neke nijanse...
Vratiš se na neke bitne događaje pa vidiš šta se te godine aktiviralo preko profekcija, to je u suštin najbolja provera aspekata.

Tako sam ja zaključila da meni najvažnije, životne ljubavi, donosi aspekt u natalu SO0ASC60JU.
Zato što mi je JU vladar ASC a SO je sa njim u aplikaciji, simbol je muža, ozbiljne veze, i još mi je almuten 5. polja.
Kada sam se udala, profekcija mi je došla na 7* Lava, pa je SO0ASC bilo vladar profekcije, a vrh 7 p. pao na natalnog JU.
Kada sam ušla u svoju drugu bitnu vezu, koja traje evo, dve godine, bitnu zato što planiramo zajednički život, i to mi je najozbiljnija veza u životu, pored zabaljanja sa bivim, profekcija mi je došla u Vodoliju, na natalnog JU, a SO je bilo vladar 7. profekcije ( natalno su u aplikacionom sekstilu ).

Tako, retroaktivno možemo da proverimo na čega smo reagovali, koji je to aspekt u natalnoj karti koji kod nas nosi simboliku odredjenog polja života, a mi možda tom aspektu i ne pridajemo neki značaj...

Pa tebi lako može da se desi, da ti je aspekt ME0MA onaj koji je ključan za posao, i svaki put kada se on aktivira, nešto će bitno biti u vezi posla...recimo... :)
A sada kada sam se malo bolje udubila, vidi se da ti je prilikom profekcije u Devici, vrh 10 polja profekcije pao u Blizance ili Raka ( najbolje bi bilo uraditi kartu profekcije) , i samim tim, ili ME0MA ( vladar profekcije i profekcionog 10. u konjunkciji sa vladarem 10. ) a posle i MO, je bio vladar profekcionog 10 polja, a natalno ti imaš MO0MC...eto zašto ne treba gledati površno, svašta nam onda promakne...

E, sada, kada ti profekcija uđe u Škorpiju, onda će ti ući u znak gde se nalazi natalni vladar 7 polja. To čini VE vladarem tvog profekcionog 7.
U Biku imaš SO0VE u Škorpiji imaš MO.
To bi moglo da ti donese veliku i strastvenu ljubav, jer će ti VE i SO padati na vrh profekcionog DSC.
To bi mogla da bude veza koja će zahtevati puno putovanja, ili će u pitanju biti neko iz inostranstva ili ćeš ti putovati negde i tamo ga upoznati, ili na fakultetu nekom, nečemu što je simbolika 9 p. i 3 p.
To može da se desi neposredno pre rodjendana, jer će ti mesec dana ranije već SO i VE biti na 7 profekcije.

Doduše, simbolika je stvarno vrlo opširna, i treba baš biti precizan...

NOVICSLAVICA
02-12-2013, 17:45
ALEA-Da li je meni profekcijski ASC za period 2013-2014-ta u ribama.???
Ja nesto instalirala ali sumljam u sebe.
Ako mi je u 2012-toj bio u Jarcu zar ne bi trebao sad da bude u vodoliji .????
Ajde molim te pogledaj, a ja cu valjda uspeti da instaliram Morinus program i ne gnjavim vise.
Hvala ti ...Ostajem i cekam...

venerica1
02-12-2013, 18:34
Kako po mesecnim profekcijama da odredim kad ce mi se sta desiti za ljubav?
Gledam kad ce mesecni profekcioni ac biti u znaku ili na vladaru 5-e ili 7-e kuce?
I da li pored njega da gledam i onaj profekcioni mesec koji mi se pokaze u Morinsu?

zujalica
02-12-2013, 18:52
ALEA-Da li je meni profekcijski ASC za period 2013-2014-ta u ribama.???
Ja nesto instalirala ali sumljam u sebe.
Ako mi je u 2012-toj bio u Jarcu zar ne bi trebao sad da bude u vodoliji .????
Ajde molim te pogledaj, a ja cu valjda uspeti da instaliram Morinus program i ne gnjavim vise.
Hvala ti ...Ostajem i cekam...
Slavice, jesti u Ribama tj. na 24,33 Riba , ali kako je mesecno pomeranje 2,5 st. prof. Asc ti je presao u Ovna i za ovu solarnu god. on je do 24,33 Ovna. Tako ti je za proslu sol. god. delom bio u Jarcu tj. vecim delom u Vodoliji.
Meni je prof. Asc za ovu sol. god. pao u 7.polje tj. poceo na Dsc-u. Deo sol. god. ce biti pod vladavinom Me, a delom pod Mo.:) Me vladavina mi se svidja...;)

supernova
02-12-2013, 19:36
ALEA-Da li je meni profekcijski ASC za period 2013-2014-ta u ribama.???
Ja nesto instalirala ali sumljam u sebe.
Ako mi je u 2012-toj bio u Jarcu zar ne bi trebao sad da bude u vodoliji .????
Ajde molim te pogledaj, a ja cu valjda uspeti da instaliram Morinus program i ne gnjavim vise.
Hvala ti ...Ostajem i cekam...

U Vodoliji ti je profekcioni asc za 2013., s tim da je pri kraju znaka, 24-25 stepen, pa ubzro prelazi u znak Riba. Svaki put profekcija ti počinje na istom stepenu znaka, što znači da nakon dva i po mjeseca prelazi u drugi znak. :)

kaiserin
02-12-2013, 19:46
supernova, mozes li da pogledas meni gde mi je profekcioni asc za 2013?

venerica1
02-12-2013, 19:52
supernova, mozes li da pogledas meni gde mi je profekcioni asc za 2013?

Evo ja sam ti pogledala, na 29 stepenu riba.

kaiserin
02-12-2013, 19:56
hvala venerice1 :)
auuu 29. stepen riba..
jedva cekam da mi momak instalira morinus, da procackam i ja profekcije..

supernova
02-12-2013, 19:57
Evo tvoja karta profekcije za 2013. Ponavljaju se natalni aspekti.

http://www.dodaj.rs/f/23/4S/1DkT4IBS/kaiserinpro.png

zujalica
02-12-2013, 20:03
Ili sam se ja zabrojala ili je to prica sa pocetka teme od kog polja se racuna prof. Asc ? :)
Da li je sistem - za napunjenih 12, 24, 36,... prof. Asc je na nat. Asc tj. za 13, 25, 37,... prof. Asc pada u drugo polje tj. sledeci znak (na st. Asc ) ?

kaiserin
02-12-2013, 20:04
pa to je gotovo identicno kao moj natal..
sta moze da znaci to ponavljanje?
hvala supernova!

supernova
02-12-2013, 20:07
Da, sa napunjenih 24., tj. kada načnemo 25. godinu ponovo smo na natalnom asc...sa napunjenih 25., tj kada uđemo u 26. asc je u 2. polju i tako redom...

kaiserin
02-12-2013, 20:12
Da, sa napunjenih 24., tj. kada načnemo 25. godinu ponovo smo na natalnom asc...sa napunjenih 25., tj kada uđemo u 26. asc je u 2. polju i tako redom...
kapiram, svakih 12 godina se vracamo na pocetak..

zujalica
02-12-2013, 20:16
Da, sa napunjenih 24., tj. kada načnemo 25. godinu ponovo smo na natalnom asc...sa napunjenih 25., tj kada uđemo u 26. asc je u 2. polju i tako redom...
Aj... ja sam se zabrojala i dodala Slavici jednu godinu...:)
http://www.zaslike.com/files/mut2sjipdi26fypewpwi.gif Setih se da sam davno kacila kartu... Kod mene bi sada trebali da prorade silni aspeki Me... Videcemo da li ce tako i biti...:)

supernova
02-12-2013, 20:21
pa to je gotovo identicno kao moj natal..
sta moze da znaci to ponavljanje?
hvala supernova!

To su završni 12.-godišnji ciklusi, kada obiđemo jedan krug, imamo 12 godina i završili smo jedan ciklus, prošli smo iskustvo svih kuća, ali smo bili u periodu Merkura pa smo taj ciklus apsorbovali na intelektualnom nivou...sljedeći ciklus prolazimo kroz iskustvo Venere, što je period polnog sazrijevanja i iskustva se temelje uglavnom na prepoznavanju naše uloge u spoljnom svijetu kroz odnose sa drugima...sada si već u periodu Sunca i tu ono više dobiva na značaju, kada započinje novi ciklus...tu se iskustva apsorbuju na nivou izražavanja ličnosti, ega, traganja za vlastitim identitetom, iste stvari doživljavaš na drugačiji način, možda suviše lično, sve više se ego upliće u naš odnos sa svijetom... ali sve navedene planete su u 12. kući i znaku Riba.

Asc u profekcijama govori koja kuća se aktivira u određenom periodu, a kada je u pitanju ascendent kao najvažnija tačka karte, to govori da je u pitanju značajna godina za tebe, tu gledaš vladara asc, JU - natalnog i tranzitnog, ali isto tako i MA jer on ubrzo postaje vladar...

kaiserin
02-12-2013, 20:32
Hvala na iscrpnom objasnjenju!
obraticu paznju na Mars u tranzitima..u solaru mi je na 29* riba..

supernova
02-12-2013, 20:37
Znači mars iz solarnog povratka ti poklapa natalni i profekcioni ascendent i tako dobija na značaju.

kaiserin
02-12-2013, 20:42
"samo" jos treba da pronadjem simboliku toga..
Ma mi vlada ukljestenim 1. znakom, tj. ovan mi je "zarobljen" u 1. kuci, a moze uticati i na 8. tj. 9. ako se gleda 9. znak od ascedenta, kako neki obicno gledaju..ne znam nista.....

supernova
02-12-2013, 20:53
U solaru imaš SO0MO što je često znak novog početka...a taj MA na kraju znaka može dati završetak nečega starog...

NOVICSLAVICA
02-12-2013, 21:43
ZUJALICE , SUPERNOVA hvala na odgovoru.
Znaci aktivira mi se 11-ta kuca.

Mia
02-12-2013, 23:21
Hmm, pa ja sada i ne znam kako se sve odigralo, i možda i ne bih predvidela da bi se ta profekcija odrazila konkretno na posao, niko od nas nij sveznajući :( ali svakako bi trebalo gledati prvo šta ta planeta radi u natalu, u kakvim je aspektima pa je onda pratiti dalje...kažem samo, da mi često i previdimo neke signifikacije iz želje da nam se nešto desi...tu smo valjda svi isti.

Možda bih pomislila da će se desiti nešto oko partnerstva zbog vladavine ME 5 poljem, u suštini, ono što sam ja zaključila jeste, da je najbolje proveravati šta ti se u prošlosti dešavalo pri određenim profekcijama, baš zato što se one ponavljaju, jer aktiviraju uvek naš natal pre svega i ono što u njemu već postoji, kruže kroz natal i svakih 12 godina se vraćaju na ASC.
Solar mu daje neke nijanse...
Vratiš se na neke bitne događaje pa vidiš šta se te godine aktiviralo preko profekcija, to je u suštin najbolja provera aspekata.

Tako sam ja zaključila da meni najvažnije, životne ljubavi, donosi aspekt u natalu SO0ASC60JU.
Zato što mi je JU vladar ASC a SO je sa njim u aplikaciji, simbol je muža, ozbiljne veze, i još mi je almuten 5. polja.
Kada sam se udala, profekcija mi je došla na 7* Lava, pa je SO0ASC bilo vladar profekcije, a vrh 7 p. pao na natalnog JU.
Kada sam ušla u svoju drugu bitnu vezu, koja traje evo, dve godine, bitnu zato što planiramo zajednički život, i to mi je najozbiljnija veza u životu, pored zabaljanja sa bivim, profekcija mi je došla u Vodoliju, na natalnog JU, a SO je bilo vladar 7. profekcije ( natalno su u aplikacionom sekstilu ).

Tako, retroaktivno možemo da proverimo na čega smo reagovali, koji je to aspekt u natalnoj karti koji kod nas nosi simboliku odredjenog polja života, a mi možda tom aspektu i ne pridajemo neki značaj...

Pa tebi lako može da se desi, da ti je aspekt ME0MA onaj koji je ključan za posao, i svaki put kada se on aktivira, nešto će bitno biti u vezi posla...recimo... :)
A sada kada sam se malo bolje udubila, vidi se da ti je prilikom profekcije u Devici, vrh 10 polja profekcije pao u Blizance ili Raka ( najbolje bi bilo uraditi kartu profekcije) , i samim tim, ili ME0MA ( vladar profekcije i profekcionog 10. u konjunkciji sa vladarem 10. ) a posle i MO, je bio vladar profekcionog 10 polja, a natalno ti imaš MO0MC...eto zašto ne treba gledati površno, svašta nam onda promakne...

E, sada, kada ti profekcija uđe u Škorpiju, onda će ti ući u znak gde se nalazi natalni vladar 7 polja. To čini VE vladarem tvog profekcionog 7.
U Biku imaš SO0VE u Škorpiji imaš MO.
To bi moglo da ti donese veliku i strastvenu ljubav, jer će ti VE i SO padati na vrh profekcionog DSC.
To bi mogla da bude veza koja će zahtevati puno putovanja, ili će u pitanju biti neko iz inostranstva ili ćeš ti putovati negde i tamo ga upoznati, ili na fakultetu nekom, nečemu što je simbolika 9 p. i 3 p.
To može da se desi neposredno pre rodjendana, jer će ti mesec dana ranije već SO i VE biti na 7 profekcije.

Doduše, simbolika je stvarno vrlo opširna, i treba baš biti precizan...


hvala alea puno na analizi, ja cu ti se svakako javiti sa feedom sta se dogodilo sledece godine, i iskreno se nadam da si u pravu

a sto se tice provere oko toga sta se ranije desavalo yato sto se profekcije ponavljaju tu se nikako ne bih slozila sa tobom u tvrdnji da bi se trebala i simbolika ponoviti iz prostog razloga jer nase godine tako nesto ne dozvoljavaju
kad imas 5 godina i aktivira ti se simbolika V k, to ce recimo biti igra i zabava
kad imas 17 i aktivira ti se Vk to je ljubav
sa 29 to je mozda vec rodjenje deteta
sa 41 moze biti nesto vezano za tvoje dete njegov uspeh ili neuspeh
sa 53 takođe
sa 65 su opet unuci itd

Mia
02-12-2013, 23:28
supernova hvala sto si tako lepo objasnila periode merkura venere i sunca, sad sam procitala, to je u stvari ovo sto samj ja htela u prethodnom postu da objasnim

alea
03-12-2013, 17:42
a sto se tice provere oko toga sta se ranije desavalo yato sto se profekcije ponavljaju tu se nikako ne bih slozila sa tobom u tvrdnji da bi se trebala i simbolika ponoviti iz prostog razloga jer nase godine tako nesto ne dozvoljavaju

Naravno, ali simbolika astroloska je vrlo siroka.
Pa 5. polje ne moze biti isto sa 12. ili sa 24.
U prvom slucaju ( sto vidim da si i sama navela ) moze da donese puno zabave, igre, provoda a u drugom recimo rodjenje deteta.
Ali i jednoi drugo spada pod simboliku i domen 5 polja. :)

Javi svakako sta se desava...:)

wanja
03-12-2013, 19:54
Meni je profekcioni vladar Mesec za 2014 godinu?Prof Asc mi je u Raku..Jel tako?

supernova
03-12-2013, 20:18
Meni je profekcioni vladar Mesec za 2014 godinu?Prof Asc mi je u Raku..Jel tako?

Jeste, ali tu uključi i MA pošto se nalazi u znaku Raka.

wanja
03-12-2013, 20:28
Jeste, ali tu uključi i MA pošto se nalazi u znaku Raka.
U solaru mi je sled godine Mars na natalnom Mesecu.U direkcijama Mo120Ma u firdarijama Mo/Ma do marta 2014.I natalno imam kvadrat Mo90Ma...

supernova
03-12-2013, 20:49
MA je vladar 5. i 10. u firdarijama su važniji periodi u kojima su vladar i suvladar natalno u aspektu, kao kod tebe MO90MA.
Treba vidjeti šta je sa arapskim tačkama, da li MO ili MA vladaju nekom od njih..s obzirom da MA vlada 5. kućom i 10. kućom, u direkcijama MO120MA može dati rođenje sina, ali ako drugi uslovi to ne podržavaju, onda može rezultirati željom za bavljenjem sportom i sl., ili u sibmolici 10. kuće može dati poslovni napredak i dobit.

wanja
03-12-2013, 21:32
Nema naznaka za trudnocu!Trenutno nisam u vezi..Mozda se promeni sledece godine nesto!!!

venerica1
03-12-2013, 22:10
Kako da izracunam u kom periodu ce se desiti nesto po pitanju ljubavi po profekcijama?

alea
04-12-2013, 13:39
Kako da izracunam u kom periodu ce se desiti nesto po pitanju ljubavi po profekcijama?

Obicno i najcesce se aktiviraju 5. ili 7. kuca.
Recimo, ASC profekcije dodje u 5. ili 7. ili na natalnog vladara 5. ili 7.
Ili profkcijom dodje vladar. 5. ili 7. na natalni ASC...

wanja
04-12-2013, 14:25
Obicno i najcesce se aktiviraju 5. ili 7. kuca.
Recimo, ASC profekcije dodje u 5. ili 7. ili na natalnog vladara 5. ili 7.
Ili profkcijom dodje vladar. 5. ili 7. na natalni ASC...

Npr u mom slucaju kada sled godine ASC pofekcije dodje na Mars,vladara 10 i suvladara 5?:)

CARAPICA
04-12-2013, 14:44
wanja pročačkaj po primjerima :)
Kod mene nije bilo tako. Mogu da provjerim jer su mi sve veze bile duge. Prva je počela u prof. jarca,(4.polje) druga ribe(5 polje) blizanci(9 polje) djevica(12 polje)
Naizgled nema poklapanja ali imaju jednu stvar zajedničku... merkur., meni merkur donosi ljubav, koliko god je u izgonu i retro svejedno gradi mnogo pozitivnih aspekata u 5 je polju.

I tako dolazak merkura na asc., vladar asc., u konj.sa natalnom planetom...

alea
04-12-2013, 14:54
wanja pročačkaj po primjerima :)
Kod mene nije bilo tako. Mogu da provjerim jer su mi sve veze bile duge. Prva je počela u prof. jarca,(4.polje) druga ribe(5 polje) blizanci(9 polje) djevica(12 polje)
Naizgled nema poklapanja ali imaju jednu stvar zajedničku... merkur., meni merkur donosi ljubav, koliko god je u izgonu i retro svejedno gradi mnogo pozitivnih aspekata u 5 je polju.

I tako dolazak merkura na asc., vladar asc., u konj.sa natalnom planetom...

Slažem se ME i SA ti donose zaljubljivanje. :)

Onda si ti najbolji primer za analizu da vidiš šta ti radi, koji aspekt, baš zato što imaš dosta pimera. :)

Uvek gledajte gde vam pada 7 polje profekcije, isto kao i ASC, jer vam se oba ugla pomeraju.

Prva veza - ASC u Jarcu, DSC i Raku, - vladari SA u Strelcu koji natalno vlada 5 poljem i egzaltirani je vladar ASC, jer preko egzaltacije vlada Vagom, MO u Blizancima, a oni imaju natalno aplikacju SA180MO, i aspekt sa ME u 7.

Druga veza - ASC u Ribama na natalnom ME i SO, pri čemu je SO bilo vladar profekcionog ASC a ME vladar 7. profekcije, a natalno opet taj ME u 5. i u aspektu je sa SO.

Kada je došla u Blizance, opet je aktivirala aspekt MO180SA...u Devici je aktivirala ME0SO...

Sada naspram ovih aspekata možda možeš da zaključiš da li su i veze bile opisane tim aspektima, recimo te opisane sa SA da su bile pune prekida, spajanja, razdvajanja, emotivne težine, povremene tuge itd...kada se aktivirao ME0SO možda da si bila opčinjena, da si idelizovala ali i da su veze nosile sa sobom neke tajne, ili su ti muškarci bili zauzeti...

Tebi očigledno ljubav, tj zaljubljivanje, romantiku, donose SA i ME- SA jer tim poljem vlada a ME jer je natalno u 5.

Verovatno će onda VE120MA da se aktivira u vezi koja će odvesti u brak, ili nešto daleko ozbiljnije...

venerica1
04-12-2013, 15:15
Ja sam mislila na mesecne profekcije.
Recimo ove god u julu Ac profekcije za taj mesec je bio u strelcu na mom dc-u, bas sam se bila zaljubila. Vladalac dc je jupiter koji mi je tranzitirao prvom kucom i pravio je opozicije sa mojim stelijumom u jarcu pa se veza nije ni odrzala.
Za ovaj mesec Ac je u biku, vener vladar 12-e, al mi zanimljivo sto prof sunce i mesec padaju na natalni dc.
Da li i njih iz mesecnih profekcija posmatram?

alea
04-12-2013, 15:21
Tu se mora kombinovati mnogo faktora, profekcija se kreće iz znaka u znak ali uvek će profekcioni vladar biti taj koji odučuje.

venerica1
04-12-2013, 15:24
Aha, dakle najbitnije je da vidim za sl god kad ce prof Ac biti u petoj ili sedmoj? Pa da onda vidim sta mu rade vladari kako bih videla kakvi ce dogadjaji biti?

CARAPICA
04-12-2013, 15:25
Slažem se ME i SA ti donose zaljubljivanje. :)

Onda si ti najbolji primer za analizu da vidiš šta ti radi, koji aspekt, baš zato što imaš dosta pimera. :)

Uvek gledajte gde vam pada 7 polje profekcije, isto kao i ASC, jer vam se oba ugla pomeraju.

Prva veza - ASC u Jarcu, DSC i Raku, - vladari SA u Strelcu koji natalno vlada 5 poljem i egzaltirani je vladar ASC, jer preko egzaltacije vlada Vagom, MO u Blizancima, a oni imaju natalno aplikacju SA180MO, i aspekt sa ME u 7.

Druga veza - ASC u Ribama na natalnom ME i SO, pri čemu je SO bilo vladar profekcionog ASC a ME vladar 7. profekcije, a natalno opet taj ME u 5. i u aspektu je sa SO.

Kada je došla u Blizance, opet je aktivirala aspekt MO180SA...u Devici je aktivirala ME0SO...

Sada naspram ovih aspekata možda možeš da zaključiš da li su i veze bile opisane tim aspektima, recimo te opisane sa SA da su bile pune prekida, spajanja, razdvajanja, emotivne težine, povremene tuge itd...kada se aktivirao ME0SO možda da si bila opčinjena, da si idelizovala ali i da su veze nosile sa sobom neke tajne, ili su ti muškarci bili zauzeti...

Tebi očigledno ljubav, tj zaljubljivanje, romantiku, donose SA i ME- SA jer tim poljem vlada a ME jer je natalno u 5.

Verovatno će onda VE120MA da se aktivira u vezi koja će odvesti u brak, ili nešto daleko ozbiljnije...

Alea ti uzimaš 15 stupnjeva za sunce, mjesec? Nekako sam zanemarila taj saturn 180 mjesec ali sada kada gledam, da, on mora da ima utjecaj, i ima, kao što će onda biti i uran 90 sunce. :cool:

Ovo što kažeš, treća je bila jako teška, asc. bliaznac, des.strijelac, znači taj saturn 180 mo, mnogo stariji od mene, iz druge države, često odvajanja a kasnije i nemogućnost da se veza prekine, velike razlike među nama, mislila sam da nakon te veze više nikada neću htjeti biti sa nekim.

Taj merkur konj.so, rezultirao je time da su veze započele tajno.
A jednu prekidam da bih započela drugu... oboje su bili mlađi od mene.
Samo jedan je zapravo bio iz mog grada, svi su bili udaljeni.
Ma mnogo zavrzlama. Takva mi karma :D

Ali drago mi je da sam napokon pronašla šta kod mene radi :D
Hvala na pomoći. :)

dijana78
04-12-2013, 15:27
Ja gledam evo sad svoje profekcije, u kojima uskoro tj.za moj rodjendan, vladar profekcionog Asc ulazi u natalnu VII kuću (u profekcionoj VII već jeste), a vladar Dsc jeste u prvoj natalnoj kući (kao i profekcionoj),...na osnovu gore napisanog to bi trebalo da znači da ću ući u vezu ili se varam?!

wanja
04-12-2013, 15:29
wanja pročačkaj po primjerima :)
Kod mene nije bilo tako. Mogu da provjerim jer su mi sve veze bile duge. Prva je počela u prof. jarca,(4.polje) druga ribe(5 polje) blizanci(9 polje) djevica(12 polje)
Naizgled nema poklapanja ali imaju jednu stvar zajedničku... merkur., meni merkur donosi ljubav, koliko god je u izgonu i retro svejedno gradi mnogo pozitivnih aspekata u 5 je polju.

I tako dolazak merkura na asc., vladar asc., u konj.sa natalnom planetom...

Ovako..u martu,aprli 2002 sam se ludo zaljubila ali sam vezu pocela u maju 2002 .Ova veza je trajala bas dugo 7 godina.Ako se profekcije vracaju svakih 12 godina na isto mesto,to znaci da je te godine meni bio profekc Asc u Raku.Ako ga pomeram 2.5 stepena mesecno onda treba u to vreme da prof Asc padne na moj natalni Mars??Jel tako ili gresim?:confused:

venerica1
04-12-2013, 15:37
Te god prof Ac ti je bio u raku, mesecni prof. ac za mart ti je bio u devici, a kad ste poceli vezu bio je u skorpiji na 19-o stepenu.

CARAPICA
04-12-2013, 15:40
Ovako..u martu,aprli 2002 sam se ludo zaljubila ali sam vezu pocela u maju 2002 .Ova veza je trajala bas dugo 7 godina.Ako se profekcije vracaju svakih 12 godina na isto mesto,to znaci da je te godine meni bio profekc Asc u Raku.Ako ga pomeram 2.5 stepena mesecno onda treba u to vreme da prof Asc padne na moj natalni Mars??Jel tako ili gresim?:confused:


Ako pitaš za mjesečnu profekciju?
Prof. asc rak, profekcija planeta je mjesec., on vrijedi cijelu godinu.
A za mjesece se mičeš po poljima, prvi mjesec rak, drugi mjesec lav, treći djevica, itd.
A ovo dolazak na planetu, pomjeranje 2.5 stupnja, doista ne znam kako funkcionira i da li je samo to dovoljno.

venerica1
04-12-2013, 15:44
Ako pitaš za mjesečnu profekciju?
Prof. asc rak, profekcija planeta je mjesec., on vrijedi cijelu godinu.


To ce biti sad kod mene slucaj, od sl solara koji je u januaru. Sem mesecnih profekcija da li da onda posmatram kretanje meseca po lunarima ili jednostavno po tranzitima?
Ali mesec se brzo krece pa mi to i nije nesto od znacaja za neke bitne dogadjaje.

wanja
04-12-2013, 15:55
Ako pitaš za mjesečnu profekciju?
Prof. asc rak, profekcija planeta je mjesec., on vrijedi cijelu godinu.
A za mjesece se mičeš po poljima, prvi mjesec rak, drugi mjesec lav, treći djevica, itd.
A ovo dolazak na planetu, pomjeranje 2.5 stupnja, doista ne znam kako funkcionira i da li je samo to dovoljno.

Kako god...sigurno treba da se posmatraju i druge predikcije i naravno da nije samo to dovoljno.Te 2002 godine ja sam prekinula posao 03.1.2002.godi zaposlila se 20.02.2002 i prekinula jednu vezu i usla u drugu.
Sto ocigledno i ima smisla jer mi je Mars vladar 10 i suvladar 5.

CARAPICA
04-12-2013, 16:04
To ce biti sad kod mene slucaj, od sl solara koji je u januaru. Sem mesecnih profekcija da li da onda posmatram kretanje meseca po lunarima ili jednostavno po tranzitima?
Ali mesec se brzo krece pa mi to i nije nesto od znacaja za neke bitne dogadjaje.

Možeš pratiti vladara mejesčne profekcije u lunaru.

Kako god...sigurno treba da se posmatraju i druge predikcije i naravno da nije samo to dovoljno.Te 2002 godine ja sam prekinula posao 03.1.2002.godi zaposlila se 20.02.2002 i prekinula jednu vezu i usla u drugu.
Sto ocigledno i ima smisla jer mi je Mars vladar 10 i suvladar 5.

Ma bez tranzita... ako želite konkretne događaje, tražite saturna i urana na uglove i glavne planete.

alea
04-12-2013, 17:39
Alea ti uzimaš 15 stupnjeva za sunce, mjesec? Nekako sam zanemarila taj saturn 180 mjesec ali sada kada gledam, da, on mora da ima utjecaj, i ima, kao što će onda biti i uran 90 sunce. :cool:

Ovo što kažeš, treća je bila jako teška, asc. bliaznac, des.strijelac, znači taj saturn 180 mo, mnogo stariji od mene, iz druge države, često odvajanja a kasnije i nemogućnost da se veza prekine, velike razlike među nama, mislila sam da nakon te veze više nikada neću htjeti biti sa nekim.

Taj merkur konj.so, rezultirao je time da su veze započele tajno.
A jednu prekidam da bih započela drugu... oboje su bili mlađi od mene.
Samo jedan je zapravo bio iz mog grada, svi su bili udaljeni.
Ma mnogo zavrzlama. Takva mi karma :D

Ali drago mi je da sam napokon pronašla šta kod mene radi
Hvala na pomoći. :)

Kako da ne, pa to je aplikacija, i bitno je sto se te dve planete vide preko aspekta opozicije. MO aplicira ka SA, a vidis i kroz profekcije da ti je povezanost vladara preko uglova donosila veze, jer se ponovilo dva puta.

Na osnovu ovoga, mozes da vidis da su tebi SA180MO i ME0SO aspekti koji su donosili veze, zato sto ti SA natalno vlada 5. a ME je planeta u 5. i samim tim dobija na znacaju po pitanju veza.

Tranziti su kao prediktivna metoda otprilike na 8. mestu :o
Zato cesto cujemo zalbe kako nekome tranzit nije odradio nista, a to je zato sto tranzit ako nije pordrzan profekcijom ili firdarijom, pa i direkcijom, sam za sebe moze potpuno da zataji.

Pisala sam vec, najbitniji su tranziti planeta onda kada se aktiviraju i kao vladari profekcionih uglova ili istaknutih i bitnih polja.
Takodje, tranziti preko profekcionih planeta cesto umeju da se pokazu veoma vazni...

Recimo, u onoj godini kada ti je profekcioni ASC bio u Jarcu, jako je bitan bio i tranzitni SA jer je bio vladar profekcionog ASC...:)

Redosled predikcija bi otprilike trebao da ide ovako:

- firdarije i direkcije
- godisnje profekcije / mesecne profekcije
- solar ( pa u odnosu na solar, mozemo da pratimo lunar, da bi videli kada ce se nesto aktivirati )
.... tranziti

Recimo, odredimo u kom se firdarskom periodu nalazimo, i sta ta planeta kod nas simbolise u natalu, po svom polozaju, vladavini i aspektima.
Odredimo najjacu direkciju, ona traje sve dok planeta koja je napravila aspekt ne dodje u aspekt sa nekom drugom planetom. Najjaca je u trenutku egzaktnog aspekta ili neposredno pre njega ( u okviru 1* )
Odredimo profekcionog vladara, posmatramo ga najpre u natalu, zatim u profekcijama i solaru.
Ako zelimo da vidimo po mesecima kako se sta aktivira, posmatramo mesecne profekcije, pri cemu se krece od meseca u kom je pocela godisnja profekcija, svaki mesec pomeramo profekciju za jedan znak, s tim sto moramo u obzir uzeti u tom znaku sve planete koje se nadju i u natalu i solaru.
Lunar se posmatra u odnosu na solar, kada zelimo da preciziramo kada bi se neki dogadjaj mogao desiti, u kom polju je ASC lunara u odnosu na natal itd...

Ovo je ono sto je nama poznato od nekih prediktivnih metoda, jer ima masa drugih prediktivnih tehnika, koje mogu da se koriste, ali ja licno jos ne vladam njima...

mala_m
07-12-2013, 13:09
Potrebno je samo da natalni horoskop prebacimo iz Plasidus sistema u sistem jednakih kuća, da bi svaka kuća imala podjednak broj stepeni. Sistem jednakih kuća potreban je samo radi lakšeg gledanja, a u osnovi to možemo i u okviru Plasidus sistema ukoliko sami zanemarimo činjenicu da su kuće nejednake već ih vizuelno svedemo na jednake.
Datiranje događaja u profekciji

Kako je 30° = 1 godina, tako 2,5° opisuju jedan mesec (30 / 12 = 2,5), te počevši od vrha date kuće pomeramo profekciju za 2,5° na svakih mesec dana – što nam daje opis događaja u datom vremenu. Na osnovu profekcije veoma lako procenjujemo u kakvom se periodu u okviru našeg kruga (života) nalazimo, na šta ukazuje planeta koja vlada profekcijom (njena pozicija, aspekti, dispozitor).


[/B][/COLOR]

molim da mi objasnite- ako mi je u placidusu ASC na 10,35 lava, a MC na 25,51 ovna, da li za ovu (33.) godinu života gledam 9. kuću kao prvu profekcijsku pa onda pomičem profekcijski ASC do 25 ovna, što znači da će mi se ključne stvari na poslu događati 6 mjeseci od rođendana? tj kada mi profekcijski ASC pomicanjem 2,5 stupnja mjesečno sjedne na natalni ASC. jesam li to dobro izračunala?
pritom mi je profekcioni vladar Mars (isti kao i firdarijski vladar), te osim 10. kuće aktivira i 4. kuću (koja mi je u škorpiji)?

CARAPICA
07-12-2013, 19:04
Recimo, u onoj godini kada ti je profekcioni ASC bio u Jarcu, jako je bitan bio i tranzitni SA jer je bio vladar profekcionog ASC...:)


Da, a ono saturn bio na mjesecu :D Haha, ne možeš fulati.
Treba ovo ispratiti na primjerima, djeluje jednostavno ali mi ne bi palo na pamet da pojedini aspekti rade, a stvarno rade.
molim da mi objasnite- ako mi je u placidusu ASC na 10,35 lava, a MC na 25,51 ovna, da li za ovu (33.) godinu života gledam 9. kuću kao prvu profekcijsku pa onda pomičem profekcijski ASC do 25 ovna, što znači da će mi se ključne stvari na poslu događati 6 mjeseci od rođendana? tj kada mi profekcijski ASC pomicanjem 2,5 stupnja mjesečno sjedne na natalni ASC. jesam li to dobro izračunala?
pritom mi je profekcioni vladar Mars (isti kao i firdarijski vladar), te osim 10. kuće aktivira i 4. kuću (koja mi je u škorpiji)?

Ne kužim vas koji pričati ovo vezano za pomicanje asc... :cool: nešto sam preskočila i ne znam :confused:
Za tvoju 33 godinu asc upada u 10 polje, ovan i cijeli bik. Dvije su bitne planete onda mars i venera.
Isčitaj par stranica prije koje je napisala alea, stvarno je sve lijepo i jednostavno objasnila. :)

alea
07-12-2013, 20:43
Da, a ono saturn bio na mjesecu Haha, ne možeš fulati.
Treba ovo ispratiti na primjerima, djeluje jednostavno ali mi ne bi palo na pamet da pojedini aspekti rade, a stvarno rade.

Ne razumem na čega misliš? :)

CARAPICA
08-12-2013, 13:13
Ne razumem na čega misliš? :)

na taj saturn 180 mo, što smo pričale ...

alea
08-12-2013, 18:08
na taj saturn 180 mo, što smo pričale ...

Misliš kada je došla profekcija na tvoj natalni MO?
Da, da..:girl_smile:

Pa da, svaki put kada se aktivira ova pozicija tačnije osa Rak-Jarac, ili MO i SA, tebi se aktivira taj natalni aspekt. U tome je poenta.
Ništa, ni jedna predikcija ne može da nam donese ono što nam ne stoji u natalnoj karti. :)

Nina Sofia
08-12-2013, 18:51
Meni je mesecna profekcija trenutno u 6 kuci u blizancima i ovaj mesec mi je poceo pregledima, kako je prof mesecni Ju u istim bila su u pitanju dve ''oblasti'' koje sam pregledala i kako je prof Ju radio 120 na natalni sve je proslo bas kako treba.

Nadam se da sam dobro povezala :)