Medicinska astrologija [Arhiva] - Astrologija za pocetnike - Astrology For Beginners

PDA

View Full Version : Medicinska astrologija


Strane : [1] 2

Shmishonja
31-10-2006, 22:32
Medicinska astrologija je grana astrologije koja se bavi zdravljem i bolestima klijenta kome se radi horoskop. Kod astrologa se obično dolazi u časovima velikih životnih prekretnica, kao što je "Da li da promenim posao", "Šta će biti sa sudskim procesom moga oca" i sl. Kod medicinskog astrologa se dolazi kada je bolest već odmakla, često se već dogodila neka operacija, klijent ima podužu istoriju odnosa sa lekarima... Uobičajena pitanja upućena medicinskom astrologu su: "Da li da idem na operaciju?", "Da li mora operacija?", "Zašto nemamo dece?", "Da li imam rak?", "Da li će proći rak ove godine?" itd. Ako se ustanovi da se događaji iz istorije bolesti poklapaju sa određenim astrološkim konfiguracijama, onda možemo naći uzrok bolesti, prognozu toka i trajanja bolesti, eventualno odrediti terapiju itd. Postoji i suprotna situacija, da klijent dođe radi običnih stvari, a da medicinski astrolog u horoskopu vidi opasnost daleko pre nego bi se bolest manifestovala i materijalizovala.
Od saveta medicinskog astrologa se mnogo očekuje. Da li će biti operacije ili neće, da li će se ići na hemoterapiju ili neće, na radio-terapiju ili ne. "U sredu imam zakazano zračenje, da idem ili ne?", "Doktor je preporučio da mi izvade bešiku kako bi sprečio dalje širenje raka, da li da to uradim ili ne?" Medicinska astrologija je najsurovija grana astrologije. Ako ne možete da podnesete susret sa teškim, terminalnim patologijama, ako ne želite da preuzmete odgovornost za posledice svojih saveta -- bolje je da se ovim ne bavite. Ako niste lekar po profesiji, moraćete da se dobro pripremite i obrazujete čitanjem obimne medicinske literature, kroz konsultacije sa nekim ko jeste lekar, skupljanjem informacija sa Interneta, učestvovanjem na grupama itd.
Problemi lečenja se drastično razlikuju od onoga što radi astrolog tokom seanse sa klijentom. Astrolozi daju savete, a klijenti to prihvataju kao savete za promenu načina života. Neki put će medicinski astrolog biti sasvim konkretan i predložiće nošenje određenih kristala, boja, aromaterapiju, upotrebu homeopatskih lekova i dr. Sve to i dalje ostaje na nivou informacije, jer se profesije medicinskog astrologa i lekara ne smeju mešati. Medicinski astrolog ne leči, klijent nije i pacijent, osim ako medicinski astrolog nije i lekar, ili eventualno homeopata; niti je medicinski astrolog iscelitelj: on samo daje visokokvalifikovanu prognozu loših uticaja koji su se već ispoljili kao bolest pa će se -- ako se ne preduzmu nikakve mere -- i dalje ispoljavati kao bolest, sa eventualnim sve težim posledicama.
Medicinski astrolog poseže za svim astrološkim tehnikama i metodima iz kojih se nešto može dokučiti o prirodi bolesti. On mora, pre svega, biti kompetentan astrolog, poznavati široku lepezu astroloških tehnika i primenjivati ih na dobrobit klijenata i njihovog zdravlja. Pošto daje savete o lečenju ali sam ne leči, trebalo bi i da je povezan sa lekarima i isceliteljima, da zna njihove horoskope i da analizom uporednih horoskopa odluči koga bi pacijent dalje trebalo da vidi. Slično se može određivati i vrsta terapije npr. homeopatija, Bahove cvetne kapi, vibropatija, masaža, standardna medicina itd.

Shmishonja
31-10-2006, 22:34
Znakovi

Znakovi predstavljaju dvanaest velikih sistema u telu čoveka, počev od Ovna koji simboliše glavu, do Riba, koje simbolišu stopala. Znaci u kojima se nalaze planete, bilo na rođenju bilo na neki drugi način, biće vidno istaknuti tokom života, i verovatni su izvori bolesti. Za svaki znak vezuje se posebna tkivna so. To su gradivne supstance za ljudsko telo, supstance čijom se kombinacijom izgrađuju tkiva, organi, sistemi organa i, konačno, celo telo. Upotrebom tih soli pojedinačno ili u kombinaciji, u materijalnim ili u homeopatskim dozama može se bitno poboljšati zdravlje. Sasvim slično, za svaki znak se vezuje određeni tip ishrane. Medicinski astrolog će kvalifikovano dati savete u vezi ishrane, i samim tim značajno poboljšati zdravlje klijenta.


Stepeni horoskopa u astromedicini

Svaki znak ima trideset stepeni, a empirijskim istraživanjima se došlo do zaključka da svaki stepen upravlja jednim delom tela. Planeta na tom stepenu daje predispoziciju za bolest -- stepen kazuje koji deo tela je u pitanju, planeta kazuje kakva bolest je u pitanju. Slično, mogu se povezivati i središnje tačke i stepeni.


Planete, asteroidi i uranske planete u astromedicini

Planete su izvori energije u horoskopu, a svaka ima karakteristično značenje. Na primer, priroda Marsa je vatrena, on pali vatre u organizmu (što daje temperaturu) i time ga pročišćava. Neptun predstavlja medicini poznate bakterije, Pluton -- nepoznate itd. Sličan efekat imaju asteroidi, pogotovu oni veći -- Ceres, Juno i sl. U medicinskoj astrologiji se sa velikim uspehom koriste i uranske planete, odnosno uranska astrologija, koja se bavi sa osam "uranskih" planeta. To su planete koje do sada nisu astronomski opažene, ali se njihovo dejstvo itekako oseća u horoskopu. Neke od tih planeta imaju izrazito medicinsko značenje, pa se pomoću njih uspeh u astrološkoj dijagnostici povećava i do 90%.


Kuće u astromedicini

Od dvanaest kuća kojima se bavi obična astrologija, u medicinskoj astrologiji se posebno bavimo sa sledećih pet:

prva kuća je telo,
šesta kuća -- bolesti,
osma kuća -- podrška drugih, seks, smrt, karma,
dvanaesta kuća -- bolničko lečenje i izolacija,
četvrta kuća -- kuća naslednih i genetskih bolesti.

Međutim, svaka kuća ima uže medicinsko značenje:
prva -- svest, povrede mozga, moždani tumori itd.;
druga -- krv, elektroliti, hormoni, unošenje hrane, hipofiza, dijabetes;
treća -- pluća;
četvrta -- ishrana, unošenje hrane, majka itd.;
peta -- srce, infarkt miokarda;
šesta -- bolesti, genetske smetnje;
sedma -- smrt prvo mozga pa onda ostatka tela;
osma -- izbacivanje prerađenih supstanci, bubrezi, hipofiza, nadbubrežna žlezda, endokrine žlezde;
deveta -- gornji deo mozga, cerebralna hemisfera, Jupiter vlada levom, Neptun desnom hemisferom;
deseta -- opšta slika organizma, metabolizam;
jedanaesta -- cirkulacija, hemoragije;
dvanaesta -- autoimune bolesti, timus, imunitet generalno, jetra.


Vladalac kuće je glavni pokazatelj događaja u kući, a planete u njoj igraju sporednu ulogu. Na primer, da vidimo od kakvih bolesti će neko bolovati, pogledali bismo šestu kuću i njenog vladaoca, njegov položaj, aspekte i tranzite. Tek ako bi se nešto značajno i dugotrajno dešavalo sa vladaocem, mogli bismo predviđati postojanje bolesti.


Aspekti planeta

Kako će se planeta ispoljavati zavisi pre svega od njenog odnosa sa drugim planetama, tj. od uglova koje dve planete zaklapaju sa centrom kruga. Svaki aspekt donosi svoju vrstu bolesti, npr. Sunce i Saturn u kombinaciji usporavaju metabolizam, dok Sunce i Mars podstiču osobu da se troši i -- shodno tome -- daju sportiste. Posebno je zloćudan aspekt od 150 stepeni (inkonjunkcija) -- ako je on tačan između dve planete u horoskopu, osobu očekuju najrazličitije nevolje medicinske prirode. Najlošije efekte proizvode loši aspekti malefika na Mesec. Naročito su loši kvadrati, pa tako kvadrat Saturna na Mesec daje predispoziciju za rak, ali isti efekat mogu imati i kvadrati Neptuna i Plutona na Mesec. I ovde važi da loši aspekti proizvode akciju, tako da se posebna pažnja obraća na loše aspekte, jer donose bolest. Međutim, treba uvek gledati gde su dobri aspekti, jer oni donose olakšanje, a često i izlečenje, ponekad u obliku lekova, nekad i u obliku ljudi koji odgovaraju opisu (npr. trigon sa Neptunom -- izlečenje donosi apotekar i sl.).

Shmishonja
31-10-2006, 22:37
Središnje tačke u astromedicini

Svaka planeta je na aritmetičkoj sredini neke druge dve planete, što se tumači kao njihova zajednička konjunkcija. Za svaku središnju tačku postoji posebno tumačenje, npr. središnja tačka Jupitera i Saturna se odnosi na jetru, a Marsa i Saturna -- na smrt. Središnje tačke individualizuju horoskop do maksimuma i bez njih nema efikasne medicinske astrologije. Još veća preciznost se postiže ako se uključe uranske planete i njihove središnje tačke, naročito u kombinaciji sa progresivnim horoskopom.


Medicinski aforizmi

Medicinski aforizmi su tipične konfiguracije za pojedine bolesti. Na primer, Mars na 29-om stepenu Škorpije u blizini Ascendenta daje predispoziciju za bronhitis, ali to isto daje i bilo koji kvadrirani malefik u Blizancima, baš kao i Saturn na Ascendentu u dvojnom znaku itd. Medicinski astrolog mora dobro poznavati takve konfiguracije i biti u stanju da ih odmah prepozna u horoskopu. Međutim, klijenti će vam oprostiti ako u sred seanse izvadite priručnik i pogledate neku konfiguraciju, samo ako će im to pomoći da se izleče!
Alternativa je imati računarski astrološki program koji izračunava takve konfiguracije. Preciznije, bez takvog programa teško je baviti se medicinskom astrologijom, jer se radi o desetinama i stotinama konfiguracija! Sa druge strane, ne možete se smatrati medicinskim astrologom ako na licu mesta, pred klijentom, ne možete da iskonstruišete konfiguraciju koja odgovara njegovom zdravstvenom problemu. Dakle, čak i ako imate takav program, i dalje morate znati medicinsku astrologiju!


Dijagnosticiranje bolesti na osnovu natalnog horoskopa

Bukvalno u svakom horoskopu će se pronaći desetak takvih konfiguracija, u nekima i mnogo više. To ne znači da će neko biti bolestan po osnovu svih postojećih konfiguracija, niti da će istovremeno biti bolestan od svega toga, niti da tokom života mora biti bolestan od svega što horoskop pokazuje. Svaku konfiguraciju treba shvatiti samo kao predispoziciju za bolest, a da bi se bolest manifestovala, potrebno je da su istovremeno aktivne tri predispozicije. Na primer, ko ima kvadrat Saturna i Meseca natalno, imaće prvu predispoziciju za rak. Druga predispozicija može se videti kroz progresivni horoskop, gde Mesec svakih sedam godina ulazi u kvadrat sa Saturnom, a treća može biti u godišnjem horoskopu, u kome može postojati npr. inkonjunkcija Meseca i Saturna. Tek onda ima smisla upozoriti na rak, odnosno, tek ako se neke godine pojavi i treća predispozicija istovremeno sa prve dve, bolest će se manifestovati.
Ponekad će se ista predispozicija javiti na osnovu raznih konfiguracija. Na primer, ako postoje kvadrat Urana na Ascendent i kvadrat Plutona na Ascendent, dva puta će se pojaviti konfiguracija "operacija". Samim tim biva veća verovatnoća da će se neka operacija desiti tokom života npr. kada Mars pojača neku od tih konfiguracija, ili se u godišnjem horoskopu zatekne na središnjoj tački Urana i Plutona.


Dijagnosticiranje bolesti na osnovu tranzita, progresija, godišnjih i uporednih horoskopa

Za razliku od obične astrologije, u kojoj se sve svodi na analizu i sintezu natalnog horoskopa, u medicinskoj astrologiji se rutinski koriste mnoge druge vrste horoskopa. Osnovna ideja je da su potrebne tri konfiguracije da bi se bolest pojavila, a nije bitno u kom horoskopu se koja nalazi. Dugi tranziti loših planeta itekako snažno proizvode bolesti, a srednjeročno gledano, situacija se najbolje vidi iz progresivnog horoskopa. Uvek treba gledati i godišnje horoskope, jer se iz njih vide jaki akcenti koji ne moraju dugo trajati, ali čije posledice se mogu osećati dugo, neki put i do kraja života.
Isto tako, nije svejedno sa kime se živi. Osobe sa kojima se živi prenose svoju energiju i -- neki put leče, a neki put i potpomažu ili pospešuju oboljenje. Isto važi i za zemlju u kojoj se živi.


Pomoćne metode u medicinskoj astrologiji

Arapske tačke se formiraju kao zbir dve značajne tačke od koje se oduzima treća značajna tačka. Takvih tačaka ima oko 500, a neke se direktno odnose na zdravlje. Najpoznatija je Fortuna, koja objedinjuje uticaje Sunca, Meseca i Ascendenta. Svaka kuća ima nekoliko tačaka npr. šesta kuća ima sledeće tačke: tačku neizlečivih bolesti, nesreća i poroka (Ascendent + Mars - Saturn), tačku izlečivih bolesti (Asc + Mars - Merkur), tačku slugu, tačku zarobljenika i pobeđenih. Kao što vidimo, dve su važne za medicinsku astrologiju, a dve ne. Nasuprot tome, sedma kuća ima šesnaest tačaka, osma pet itd.
Često se mnogo informacija može dobiti metodama horarne astrologije, u kojoj se pravi horoskop za trenutak postavljanja pitanja o bolesti. Tumačenje horarnih horoskopa se razlikuju od tumačenja natalnih i svih ostalih horoskopa, pa nemojte koristiti ovu tehniku ako nemate takva znanja. Ali, isplati se naučiti horarnu astrologiju, jer omogućava uvid u aktuelnu situaciju, precizno određuje tok bolesti, eventualne smrtne ishode itd.
Dekumbiturna karta je karta početka bolesti. Može se praviti ako se zna tačno kada je bolest počela. Takođe se tumači se po posebnim pravilima.
Elekciona astrologija pokušava da da odgovor na pitanje kada treba početi neku akciju. Za potrebe medicinske astrologije, određivalo bi se kada je najpogodnije da počne terapija koju smo prepisali, kada lekar treba da ode kod bolesnika i sl.
Mesto medicinske astrologije u lečenju


Moderna medicina zna mnogo o stanju pacijenta u trenutku merenja, a statistički zna da li je prognoza bolesti dobra ili nije. Ipak, stvarnom budućnošću pacijenta ona se ne bavi, i uglavnom reaguje kada se nešto loše već desi. Medicinska astrologija je nedostajući beočug između snimljenog stanja pacijenta, njegove sadašnje terapije i budućeg razvoja bolesti. Pošto se može unapred dati astrološka prognoza toka bolesti, može se unapred nešto i preduzeti da se bolest ublaži ili što je moguće više eliminiše, tim više što se na medicinsku astrologiju prirodno nastavlja astrohomeopatija -- prepisivanje energetskih lekova koji "troše" lošu energiju planeta i tako doprinose ozdravljenju. Nadajmo se da će se upotreba medicinske astrologije i astrohomeopatije širiti i kod nas i u svetu, jer radi se o naukama koje tek dobijaju svoj zamah zahvaljujući Internetu.

Shmishonja
16-11-2006, 01:49
Dodaću text o delovima tela i koje planete su njihovi vladari . A dotle :4kiss:
Kasnije ćem' malo da se "igramo" doktora :) i da analiziramo par "knjiških slučajeva" , oki doki ? :4hug:


Ljudsko telo : podela po abecednom redosledu :

A :
Anus ~ Pluton , Škorpion i Mars
Arterije ~ Jupiter , Sunce i Strelac
~ aorta Lav
~ bubrežna Vaga
~ butna Strelac
~ dijafragmična Rak
~ medjurebarna Blizanci
~ nadlaktična Blizanci
~ slepoočna Ovan

B :
Bedra ~ VII polje , Vaga , Strelac
Bešika ~ Rak i Mesec
Bore ~ Saturn
Brada ~ Saturn i Neptun
Brkovi ~ Mars
Bubrezi ~ Vaga , Venera , VII polje
~ donji deo bubrega Mars , Pluton , Škorpion

C :
Creva ~ Devica , Merkur , VI polje
~ debelo crevo Škorpion , Mars i Pluton
~ slepo crevo Devica i Škorpion
~ crevna sluz Ribe

Č :
Čakre ~ Neptun
1. Muladara ( u dnu kičmenog stuba ) ~ Mars
2. Svadistana ( oko i iznad genitalija ) ~ Venera
3. Manipura ( solarni pleksus ) ~ Sunce
4. Anahata ( predeo srca ) ~ Mesec
5. Višudi ( predeo grla i glasnih žica ) ~ Merkur
6. Adjna ( "treće oko" ) ~ Jupiter
7. Sahasrara , krunska čakra ( na vrhu glave , Fontanela ) ~ Saturn
Čelo ~ Ovan , Mars i Merkur
~ gornji deo Jupiter
Članak , gležanj ~ Vodolija , Uran i XI polje .

D :
Desni , donje vilice ~ Bik
Desni , gornje vilice ~ Ovan
Dijafragma ~ Rak i Devica
Dlake ~ Satrun i Jarac
~ malje Saturn
~ stidne dlake Mars
Dlan ~ Mesec
Dušnik ~ Blizanci i Merkur

G :
Glava ~ Asc' , Ovan i Mars
~ potiljak Bik
Gradja tela ~ Asc'
Grba ~ Saturn
Grlo ~ Bik i Venera
Grudi ~ Mesec , Rak i IV polje
~ bradavice Venera
Grudni koš ~ Mesec i Rak

H :
Hipofiza ~ Uran
~ prednji deo Sunce
~ zadnji deo Mesec

I :
Ilijačni deo tela ~ Škorpion

J :
Jajnici ~ VII poljue , Venera , Vaga i Škorpion
~ desni jajnik Sunce
~ levi jajnik Mesec
Jetra ~ Jupiter , Strelac i IX polje
~ gornji režanj Rak
~ donji režanj Devica
Jezik ~ Merkur i Bik

K :
Karlica ~ Škorpion i Strelac
Kičma ~ Lav i Sunce
~ torokalni ( ledjni deo ) region Lav i Sunce
~ lumbalni ( slabinski deo ) region Vaga
~ sakralni ( krsni deo ) region Strelac
~ kičmena moždina Sunce i Lav
~ kičmeni kanal Neptun
Kolena ~ Saturn , Jarac , X polj
Kosa ~ saturn , Venera , Devica i Lav
~ frizura Venera
Koštana srž ~ Jupiter i Venera
Kosti ~ Saturn
~ kosti lobanje i lica Ovan
~ nosna kost Ovan i Škorpion
~ ulna , podlaktna kost Blizanci i Lac
~ radius , podlaktna kost Blizanci
~ humerus , nadlaktna kost Blizanci
~ skapula , plećna kost Blizanci
~ klavikula , ključna kost Merkur , Blizanci , III polje
~ rebra Rak i Blizanci
~ gornja rebra Blizanci
~ donja rebra Rak
~ sternum , grudna kost Rak
~ ilijum , prednji deo karlične kosti Strelac
~ femur , butna kost Strelac
~ patela , čašica kolena Jarac
~ tibia , cevanica Vodolija
~ fibula , potkolenična kost Vodolija
~ unutrašnji i spoljašnji članci Vodolilja
~ tarzus , kosti stopala prema peti Ribe
~ metatarzus , kosti stopala prema prstima Ribe
~ falange , članci prstiju na raukama i nogama Ribe
Koža ~ Vaga , Venera , Saturn i Jarac
~ sluzokoža Mesec
~ pore na koži Pluton
~ osetljiva koža Vodolija
Krajnici ~ Venera , Bik i Škorpion
Krv ~ jupiter i Strelac
~ arterijska Jupiter
~ venska Venera
~ plazma Saturn
~ trombociti Satrun
~ cirkulacija Vodolija
~ crvena krvna zrnca mars i Škorpion
~ bela krvna zrnca Mesec i Rak
~ hemoglobin Mars
~ gvoždje Mars
~ kiseonik Blizanci i Sunce
Kuk ~ Strelac , Jupiter i IX polje

L :
Ledja ~ Sunce , Lav i V polje
~ gornji deo Lav , V polje , Sunce
~ donji deo ( krsta ) Vaga , VII polje i Venera
Lice ~ Mesec
Ligamenti ~ Saturn
Limfa ~ Mesec i Ribe
Lobanja ~ Ovan , Asc' i Saturn
~ baza lobanje Bik i II polje

M :
Materica ~ Mesec , Rak i IV polje
Mišići ~ Mars
~ bicepsi Blizanci
~ tricepsi Blizanci
~ medjurebarni Rak
~ medjupršljenski Lav
~ ledjni Lav
~ rameni Blizanci
~ vratni Bik
Mladež ~ Mars
Mokraćni kanal ~ Vaga i Škorpion
Mozak ~ Mesec , Ovan i Merkur

N :
Nervi ~ III polje , Blizanci , Merkur i Uran
~ nervna vlakna Neptun i Blizanci
~ nervni impuls Uran i Merkur
~ gornji ledjni Blizanci
~ srednji ledjni Lav
~ donji ledjni Devica
~ išijadični Strelac i IX polje
~ pokretački Mars i Uran
~ optički Merkur , Ovan i Neptun
~ čulni Merkur
~ vagus Satrun
~ simpatiki Mars
Noge ~ IX i XI polje
~ desna noga Jupiter
~ leva noga Saturn
~ gornji deo do kolena ( butine ) IX , Jupiter i Strelac
~ donji deo ispod kolena ( listovi ) XI , Vodolija i uran
~ veštačka noga Neptun
Nokti ~ Mars
~ lakiran Venera
~ zanoktice Mesec
~ na nogama Devica
Nos ~ Mars , Škorpion
~ nozdrve Bik

O :
Obrazi ~ Venera
Obrve ~ Mesec
~ spojene Saturn
Oči ~ Sunce , Mesec , Ovan i Asc'
~ desno oko kod muškarca , levo kod žene Sunce
~ levo oko kod muškarca , desno kod žene Mesec
~ iris Ovan i Bik
~ retina Ovan i Lav
~ kapci Saturn
Organi u telu ~ Sunce

P :
Pankreas ~ Rak
Pazuh ~ Rak
Penis ~ Mars i Škorpion
Pepsin ~ Rrak i Mars
Perikardijum ( srčana kesa ) ~ Lav
Perineum ~ Škorpion
Peritoneum ( trbušna maramica ) ~ Devica
Pluća ~ Merkur , Blizanci i III polje
~ gornji deo Blizanci
~ donji deo Rak
~ plućna maramica ( pleura ) Mesec , Rak i Jupiter
Podbradak ~ Venera i Bik
Potkolenica ~ Uran , Vodolija , XI polje
Prostata ~ Škorpion i Pluton
Prsti ~ Neptun
~ kažiprst Jupiter
~ srednji prst Saturn
~ domali prst Sunce
~ mali prst Merkur
~ palac Merkur
~ na nogama XII polje , Neptun i Ribe
Pupak ~ Mesec i Venera
~ pupčana vrpca Mesec , Devica i Pluton

R :
Ramena ~ Merkur , III polje , Blizanci
~ zadnji deo ramena V polje
Rskavica ~ Rak
Ručni zglob ~ Lav i Blizanci
Ruke ~ Merkur , Blizanci i III polje
~ desna ruka Mars
~ leva ruka Venera

S :
Sinusi ~ Vodolija
Skelet ~ Saturn i Jarac
Slepoočnice ~ Jupiter
Slezina ~ Saturn i Jarac
Sperma ~ Venera
Srce ~ Sunce i Mesec
~ kod muškarca Sunce
~ kod žene Mesec
Stomak ~ IV polje , Mesec i Rak
Stopala ~ Ribe , Jupiter , XII polje i Neptun

Š :
Šake ~ Merkur

T :
Testisi ~ Škorpion , Mars , Pluton
~ desni Sunce
~ levi Mesec
Tetive ~ Mars
~ Ahilova peta Vodolija

U :
Uši ~ II polje , Bik i Merkur
~ desno uvo Jupiter i Saturn
~ levo uvo Mars i Saturn
Usna duplja ~ Venera i Bik
Usne ~ Venera
~ gornja usna Ovan
~ donja usna Bik

V :
Vagina ~ Venera i Škorpion
Vene ~ Venera , Vaga i VII polje
~ proširene Vodolija
~ Vena Cava Lav
~ moždana Ovan
~ potiljačna Bik
~ vratna Bik
~ jetrena Devica
~ bubrežna Vaga
Vilica ~ Ovan i Bik
~ gorna Ovan
~ donja Bik

Z :
Zadnjica ~ VII polje , Vaga i Satrun
Zglobovi ~ Saturn , Jarac , X polje
Zubi ~ Saturn
~ veštački Neptun
~ gornji Ovan
~ donji Bik
~ koren zuba Mars

Ž :
Ždrelo ~ Bik
Želudac ~ Rak
Žuč ~ Mars

Shmishonja
16-11-2006, 14:58
Horoskop i zdravljeGrana astrologije koja se bavi uticajem nebeskih tela na zdravlje zove se astromedicina. Astralni znakovi redjaju se od vrha tela naniže po istom redu kao i u Horoskopu.
Tako Ovan ravna glavom, Bik vratom, Blizanci ramenima i gornjim tijelom pršnog koša, Rak grudima, Lav srcem, Vaga i Djevica središnjim delom tela, Škorpion s polnim organima, Strelac bedrima, Jarac kolenima, Vodolija potkolenicama, a Ribe stopalima.
Svakom znaku treba pridodati i značenje planeta vladara, jer i planete upravljaju određenim delovima tela i organima. No, da bi se dobila slika zdravlja neke osobe nije dovoljan sam njen solarni znak i njegova planeta vladar. Na temelju sata rođenja treba izraditi preciznu natalnu kartu, te napraviti analizu celog horoskopa, dajući prednost horoskopskim odrednicama za zdravstveno stanje.
Planete i ljudsko telo: Svakoj planeti pripada određeni deo tela.


U astrologiji svaki horoskopski znak rukovodi gotovo istim delovima tela kao i njegova vladajuća planeta (Ovan i Škorpion - Mars, Pluton; Bik i Vaga - Venera; Blizanci i Devica -Merkur; Strelac - Jupiter; Jarac - Saturn; Vodolija - Uran; Ribe - Neptun, Rak - Mesec, Lav - Sunce), pa kod analize zdravlja treba uzeti u obzir oboje.
Zato se i ovaj popis, planeta i delova tela kojima ravnaju, može primeniti i na horoskopske znakove.


• Sunce: oko, srce, krvotok, leđa, sperma
• Mesec: oko, psiha, limfa, grudi, mlečne žlezde, materica, mokraćnim kanalima
• Merkur: živčani sistem, uši, pluća, disajni sistem, ramena, ruke, dlanovi, prsti
• Venera: usta, obrazi, grlo, koža, bubrezi, jajnici
• Mars: glava, nos, brada, mišići, creva, crvena krvna zrnca, polni organi
• Jupiter: jetra, arterije, žlezde
• Saturn: kosti, nokti, zubi, kosa, kolena
• Uran: nervi, psiha, mozak, zglobovi
• Neptun: psiha, stopala, bela krvna zrnca
• Pluton: reproduktivni sistem, žlezde, hipofiza, geni

Zdravstvene predispozicije horoskopskih znakova

OVAN: Slaba tačka - glava
Kao prvi od vatrenih znakova, Ovan prikuplja energiju, borbenost i prodornost. Vrlo je impulsivan, prema cilju ide oštro i bezglavo, poput životinje po kojoj je dobio ime, pa često i nastrada. Vladar mu je vatreni Mars, planeta koja je u astromedicini odgovarana za jake upale i ozlede, no isto tako i za brz oporavak, te obnovu krvi i snage.
Ovan ravna glavom i organima koji se tu nalaze (mozak, nervi, oči, nos, vratna žlezda, kosti lica), zatim mišićima, živcima, motorikom. Kad se ozledi, redovno strada glava, pa je vrlo važno da je zaštiti, npr. za vožnjom motorom. Ovan je i jako nervozan, strastven i erotičan, a zbog nestrpljivosti i nerazumnosti često pristupa seksualnim odnosima bez zaštite. Zbog toga se često leči od polnih bolesti, od kojih neke mogu opasno ugroziti i njegovu plodnost. U pravilu je sklon upalama s visokom temperaturom, glavobolji i migreni, zubobolji, meningitisu, stresu, anksioznosti i visokom krvnom pritisku. Poželjan je kao davatelj krvi, a da bi se bolje osećao, treba što više spavati, jesti vlaknastu hranu, kao i namirnice bogate vitaminom C i E. Smiruje ga miris lavande.
Vežba: Trčanje
Ovnovi vole svoje telo, a njihovom psihofizičkom stanju izuzetno odgovara pojačana telesna aktivnost. Za njih je najbolje trčanje u rano jutro, još prije izlaska sunca, ili pak u sumrak, ako nisu ranoranioci. Pripadnici tog znaka redovno i postižu dobre rezultate u trčanju, i to najviše na kratke staze. Trčanje je idealan izbor žele li na zdrav način izbaciti iz sebe štetnu psihofizičku napetost i negativnu energiju, najbolje u prirodi, no može i u zatvorenom prostoru - na pomičnoj traci.

BIK: Osetljivo grlo
Zemaljski Bik srednji je znak bujnog proleća, stoga i simbol plodnosti, rasta i napretka. Izuzetno je izdržljiv i uporan, premda deluje tromo i sporo. Ima ogromne zalihe energije, no nekad je lenj i nepokretan, spreman samo na užitke hrane, pića i puti. Zbog toga je sklon zdravstvenim tegobama povezanim s preterivanjem u jelu i piću. Kod ljudskog tela pripada mu područje između glave i ramena - vrat, grlo, krajnici, štitna žlezda, jajnici (plodnost), usta i usna šupljina (glas, hranjenje).
Pod njegovom su ingerencijom lučenje i delovanje hormona (rast, menstruacija, pubertetske promene), san i celokupni metabolizam. Najčešće oboleva od poremećaja metabolizma, bolesti grla ili gubitka tečnosti, a može imati i problema s jajnicima i štitnom žlezdom. Važno je da se hrani zdravo i umereno, da redovno vežba. Pomaže mu boravak u prirodi, aromaterapija i biljni čajevi. Umjesto izležavanja trebao bi se opustiti laganom vežbom, jogom ili meditacijom u prostoriji u kojoj udiše eterično ulje lavande, ruzmarina i eukaliptusa. A odluči li se na masažu, neka ona bude snažna i pomalo bolna.
Vežba: Aerobika i veslanje
Na opasnu urođenu lenjost i tromost Bikovi bi trebali bez odlaganja odgovoriti pojačanim kretanjem. Aerobika je za žene bez daljnjeg idealno rešenje, jer će im ona, pored uklanjanja zlovolje i negativne energije, pomoći i da izgube veliku količinu kalorija koje su Bikovima tradicionalni neprijatelj. Čak i kad su izvan forme ili osećaju da su im vežbe preteške, ni u kom slučaju ne bi se smeli zaustaviti, već krenuti u brzu šetnju udišući vazduh punim plućima. Za muškarce je idealan sport veslanje jer se mogu kretati - sedeći!

BLIZANCI: Ugrožena pluća
Blizanci su vazdušni znak promenjive kvalitete, poslovno vrlo nemirni, radoznali, spretni i svestrani. Odgovara im ubrzani tempo življenja, on će im rešiti i želučane tegobe (gastritis). Poput svog vladara Merkura i oni se bave mentalnom komunikacijom, te deluju kao posrednici između misli i pokreta, dakle, imaju isti zadatak kao i živci. Kod ljudskog tela vladaju bronhima, plućima, uhom, bubnom opnom, ramenima, laktovima, tetivama i zglobovima te živčanim sistemom. Pod njihovom su ingerencijom funkcije disanja i enzima, zatim periferna cirkulacija, nervni periferni sistem i hemoglobin.
Ponajviše su skloni upali uha i bronhija, problemima s plućima, alergijama, ozledama ekstremiteta, nervnoj napetosti i želučanim tegobama. Mana im je što nisu odlučni, pa se teško lišavaju onoga što im prija, a nisu baš ni disciplinovani povodom lekarovih uputa. Budući da vladaju disajnim putevima, trebali bi izbegavati ne samo pušenje, već i pušače! Najviše im odgovara južno voće - limun, narandža, a naročito grejpfrut, a trebali bi osigurati i dovoljno vitamina B i magnezijuma.
Vežba: Tenis
Najpoželjnija sportska aktivnost za Blizance je tenis. I onda kad nemaju volje za takmičenjem, s psihološke tačke gledišta, tenis im daje mogućnost poboljšavanja refleksa i sticanja sposobnosti za rešavanje nestabilnih situacija. Rezultat bavljenja ovim sportom bit će i veće samopouzdanje i upornost, a treba istaknuti i da tenis pojačava i intelektualne sposobnosti poput pažnje i koncentracije.

RAK: Promenljivo raspoloženje, nestabilno zdravlje
Vodeni Rak spada u red osetljivih znakova, i u emocionalnom i u zdravstvenom pogledu. U detinjstvu je često bolešljiv, nije sklon vežbanju ni sportu, jedino ga plivanje veseli. Kod ljudskog tijela "smestio" se u predelu grudnog koša i želuca, pa gospodari organima koji se tu nalaze (gornji trbuh, donji otvor želuca, pankreas). Međutim, kako je vrlo emotivan, spada i u psihički osetljive znakove. Raspoloženje mu je promenljivo, zabrinut je i sklon depresiji, a ono što ga najviše pogadja je porodica.
Taj znak pokazuje i kakvo je genetsko nasleđe, a u astrologiji je povezan s materinstvom pa su pod njegovom ingerencijom i oni organi i telesne funkcije koje su deo procesa oplodnje, trudnoće i posttrudnoće (materica, placenta, glatki mišići, rast, reproduktivni ciklusi, hranjenje, trudnoća, dojenje). Sklon je bolestima želuca i pankreasa, dijabetisu, upalama pluća, trudničkim tegobama, psihičkim smetnjama, postporođajnoj depresiji.
Zdravlju mu pomaže izvorska voda, čaj, voće i povrće koje je bogato vodom. Zelena salata je njegova biljka, zeleni krastavac i drugo sirovo povrće.
Vežba: Plivanje
Za Rakove koji bi želeli izgubiti koji kilogram viška, plivanje je svakako idealan sport. Najpre će ženski pripadnici ovog znaka profitirati odluče li slobodno vreme iskoristiti za plivanje u bazenu, a leti u moru i drugim vodama. Ako i niste majstor u plivanju, nemojte se uzbuđivati. Imajte na umu da "rekreativci" svojim neizvežbanim pokretima i neusklađenim plivanjem sagorevaju mnogo više kalorija nego profesionalci.

LAV: Gospodar srca
Vatreni Lav, kao i njegov vladar Sunce, upravlja vitalnim telesnim funkcijama - radom srca i krvotokom. Prirodno je dobrog zdravlja, prepun energije, plodan i izdržljiv. Ne podnosi dobro bol, a posebno čekanje kod lekara i odlazak stomatologu. Premda deluje samopouzdano i snažno, zna biti vrlo plašljiv u pasnim situacijama.
Stres mu je najveći neprijatelj, isto kao i masna hrana i nikotin koji će mu stvoriti naslage na krvnim sudovima. Kod ljudskog tela rukovodi radom srca, aortom, koronarnom venom, leđima i nervima. Sklon je srčanim problemima, visokom krvnom pritisku, aritmiji, začepljenju krvnih sudova, infarktu, moždanom udaru, temperaturi, sunčanici, zarazama i upalama polnih organa. Trebao bi odmalena kontrolisati holesterol, redovno trčati i pešačiti. Može patiti od tegoba vezanih za kičmu, sklon je išijasu i ukočenju, posebno između lopatica.
U obrocima bi mu trebala biti zastupljena riba, i to plava, zatim namirnice bogate vitaminom A i C (žute i zelene biljke, šargarepa, sardine).
Vežba: Body-building
Kaže se da je body-building idealni sport za osobe rođene u znaku Lava. Jačajući mišiće, taj im sport daje izgled na kojem im mnogi zavide. Za pripadnice nežnijeg pola koje ne žele ni čuti o "pumpanju" mišića, preporučljiva je gimnastika s tegovima male težine. Savet za poboljšanje izgleda grudi: lezite leđima na pod, nogama savijenim u kolenima i stopalima dobro uprtim u pod. Dobro ispravite leđa (i vrat), potom u ruke uzmite dva lagana tega i polako ih podižite s poda, držeći ruke savršeno ravnim. Vežbu izvedite najmanje 20 puta u kontinuitetu; odmorite se i nakon toga vežbu ponovite.

DEVICA: Zabrinuta za zdravlje
Drugi zemljani znak, Devica, kao i njoj analogna šesta kuća, u astrologiji je zadužena za brigu o zdravlju i higijeni. To je znak koji teži savršenstvu i želi ugoditi drugima, zbog čega je i često zabrinuta, nesigurna i pasivna. Na njenom želucu i probavnom sistemu odraziće se sva stanja kroz koja prolazi, a dosta je i osetljiva u pogledu prehrane. Velika briga tog znaka je briga o zdravlju, pa ako je preterana pretvara se u hipohondriju. Delovi tela i organi kojima gospodari su donji deo stomaka, jetra i gušterača, želudac i nervni sistem.
Devica pokazuje telesne manifestacije stresa, a telesne funkcije kojima rukovodi su apsorpcija hranljivih materija i pokretanje mišića donjeg dela stomaka. Najčešće oboleva od probavnih smetnji, trovanja, nervoze želuca, zatvora, bolesti creva, jetre i gušterače.
Prehrana joj je vrlo važna stavka u životu, ne bi smela zanemariti ni redovno vežbanje. Najviše će joj odgovarati vožnja biciklom, jer će zadovoljiti i njenu potrebu za praktičnim i štedljivim kretanjem. Pomoći će joj tehnike disanja, meditacija i masaža eteričnim uljima. Bitno je i da prehranom bogatom vlaknima i celim žitaricama postigne što bolju probavu.
Vežba: Odbojka na pijesku
Device su po prirodi dosta lenje u telesnom pogledu, dok su u intelektualnom smislu uvijek spremne za akciju. Za njih je idealan sport odbojka, a naročito odbojka na pesku, uvek dinamična i zabavna igra koja im pruža druženje, zabavu i sport na svežem vazduhu. A ono što će Device verojatno najviše oduševiti u tom sportu, jest mentalna komponenta koja će od njih tražiti pozornost, koncentraciju i brzu reakciju.

Shmishonja
16-11-2006, 15:00
VAGA: Ravnoteža emocija i tela
Vaga simbolizuje sklad i ravnotežu. Ima dobru konstituciju i jak obrambeni mehanizam. U životu joj je najvažnija ljubav i kvalitetan brak, pa ako je tu nezadovoljna, biće podložnija stresu i bolestima. Dosta pažnje polaže na spoljašnji izgled, stalo joj da izgleda lepo i atraktivno, pa ako je u modi mršavost, izgladnjivaće se dok ne postigne željenu težinu (ili prozirnost!). Zbog toga je sklona psihosomatskim smetnjama i poremećajima ishrane o kojima se u novije vreme sve više govori, bulimiji i anoreksiji.
U Horoskopu se proteže njegovim središnjim delom, a i kod tela gospodari stomakom (donjim) i organima koji se tu nalaze - abdominalni organi, slabine, nadbubrežna žlezda, bubrezi. A kako je znak koji brine o spoljašnjosti, pripada joj i spoljni omotač tela, koža i put. Sklona je alergijama i dermatovenerološkim smetnjama, bolovima u krstima, glavobolji, problematičnoj probavi, te hormonalnoj i mineralnoj neravnoteži. Osetljiva je na sunčeve zrake, pa je vrlo važno da ih izbegava, te da redovno i pažljivo neguje kožu. Preporučuje joj se eterično ulje tamjana, dosta izvorske vode i voća, uvin čaj za čišćenje bubrega i mokraćnih puteva.
Vežba: Joga
Pripadnici Vage prilično bolno osećaju posledice ubrzanog načina života, a da bi normalno funkcionirale, potrebna im je ravnoteža tela i duha. Joga će pomoći da ojačaju telo i da vedro sagledaju duhovnu snagu koja se krije u njima. Za početak im se preporučuje kratka vežba meditacije: udobno se smestite prekrstivši noge, uspravnih leđa i zatvorenih očiju. Potom pokušajte vizualizovati sobu, sunce koje se sasvim polako nazire na horizontu i koje sve jače obasjava nebo, stvarajući atmosferu božanskog mira. Meditirajte svakodnevno u određeno vreme, najbolje ujutro i naveče.

ŠKORPION: Sposobnost regeneracije
Taj vodeni znak krasi izuzetna energija i snažna mišićava građa, čak i kad je vrlo mršav. Žilav je i otporan, a zahvaljujući vladarima Marsu i Plutonu, brzo se oporavlja i nakon teških bolesti. Erotičan je i strastven, a da bi normalno funkcionisao, bitno je da ima zadovoljavajući seksualni život. Sklon je upalama koje karakteriše visoka temperatura i jaka bol, nakon što ozdravi, oseća se jači nego pre. Rukovodi delom tela ispod stomaka; genitalijama, debelim crevom, mokraćnim kanalom i bešikom, slezenom i debelim crevom.
Njegov je vladar Mars, nosioc muškog principa i prokreacije, pa mu je i jedna od funkcija plodnost u muškaraca. Kod žena rukovodi menstrualnim ciklusom i porodom, spontanim pobačajem i abortusom. Reguliše znojenje i procese pražnjenja, a u slučaju bolesti sklon je alternativnim oblicima lečenja.
Nasledne su mu bolesti polnih organa i vena, virusne upale, zarazne bolesti, trovanje, gljivična obolenja, psihičke bolesti - razne psihoze, paranoje, šizofrenija. Pomaže mu zdrav san, akupunktura, a od hrane ona koja će mu doneti energiju - mahunasta, semenke, lešnici, orasi, cikorija i čičak za čišćenje.
Vežba: Ples
Idealna aktivnost za Škorpione je ples, budući da ta disciplina ujedinjuje duh i telo. Čestim praktikovanjem plesa Škorpioni će steći veće samopouzdanje i dobru kondiciju. Osim plesa, preporučuje im se još jedna vežba koja otklanja psihosomatske smetnje: ispružite se na pod, ugasite svjetlo i slušajte klasičnu muziku po izboru. Potom počnite izvoditi spontane, skladne i vrlo lagane pokrete, kao da se želite stopiti s muzikom koja vas okružuje.

STRELAC: U zdravom telu - zdrav duh!
Strelac je poslednji vatreni znak, poseduje više energije i temperamenta nego ostala dva, Ovan i Lav. Krasi ga neuništiv optimizam i velikodušnost, velika energija i dobroćudnost. Voli sport i drži do kulta tela, u duhu olimpijske izreke "u zdravom telu zdrav duh!". Nnjegov pustolovni duh i sklonost hedonizmu mogu prevagnuti, pa će sve više davati prednost ovozemaljskim užicima nad aktivnim vežbanjem. Slično Biku, uz kojeg je Strelac vodeći hedonist Horoskopa, zna se ulenjiti, preterujući u gozbama i plandovanju.
Alkohol i gazirana pića, slatkiši i masna hrana, je što najviše šteti organima kojima Strelac vlada - jetri i žuči. Taj znak rukovodi delom tela ispod leđa; bedrima, jetrom i žuči. Telesni procesi koji su pod njegovom ingerencijom su venska cirkulacija i enzimi, probava, eliminisanje otrovnih materija. Sklon je urođenim problemima s kukovima, iščašenju kuka, reumi, išijasu, bolestima jetre, trovanju, upalama vena i bolestima krvi.
Za dobro zdravlje i održavanje kondicije neophodno je suzdržavanje od štetne hrane, alkohola i cigareta. Dobro mu čine šparoge, list maslačka, artičoke i rikola.
Vežba: Stretching (Istezanje)
Strelcima je stretching odlična metoda za poboljšanje muskulature. Moraju ga sprovoditi strpljivo i oprezno jer taj sport ne trpi nagle i oštre pokrete. Svi pokreti u stretchingu moraju biti graciozni i odmereni. Kao uvod u taj sport preporučuje se jedna vrlo korisna vežba: lezite na bok podupirući se laktom i podižite nogu prema gore držeći je rukom potpuno ravnu. Ako ne uspete dlanom uhvatiti stopalo ispružene noge, pokušajte za početak uhvatiti gležanj. U tom položaju ostanite potpuno nepokretni 30 sekundi, a potom polagano promenite nogu. Ponavljajte vežbu u određeno vreme, više puta dnevno.

JARAC: Upornošću do izječenja
Za Jarca kažu da je kao vino - što je stariji, to je bolji! Slično bi se moglo reći i za njegovo zdravlje. Bolešljiv u detinjstvu, s godinama postaje čvršći, žilaviji i otporniji. Njegov je vladar hladni i opori Saturn koji telo izvrgava brojnim bolestima, ali ga istovremeno hrani iskustvima i "antivirusima". Jarac tako razvija svest o samopomoći, zna šta mu škodi, a šta pomaže, a i disciplinovano sledi uputstva stručnih osoba. Nije sklon improvizaciji, zazire od nadrilekara i svega neštručnog i neproverenog. Kod ljudskog tela upravlja kostima, zglobovima, kolenima, noktima, zubima, kožom i kosom. Premda se boji stomatologa, analize krvi, bockanja i sličnih medicinskih zahvata, ako će nešto pomoći da ozdravi i da mu bol prestane, stoički će sve izdržati. Funkcije koje reguliše su okoštavanje, zaceljivanje rana, zgrušavanje krvi, sedimentacija. Sklon je lomovima kostiju, lumbagu, reumi, anemiji, anoreksiji, gubitkom minerala, bolestima psihe, kao što su paranoja, fobije i depresija. Potrebno mu je što jače samopouzdanje i samosvest, a najbolje autogeni trening, meditacija druženje s vedrim i strpljivim osobama.
Vežba: Planinarenje
Planine su pravo carstvo za Jarčeve željne osame. Kako bi vratili izgubljenu telesnu energiju i duševni mir, najbolje je da se upute na duži izlet u planine, kad god to mogu. Tamo će ih okružiti savršeno čist vazduh i toliko potrebna tišina, dok će ih pogled s visine ispuniti posebnim nadahnućem. Planinske šetnje istovremeno će poboljšati izmenu materija u njihovom organizmu, pa će se nakon takvog zdravog odmora vratiti potpuno preporođeni. Jarci su prirodno dosta izdržljivi pa im odgovara i dugo pešačenje, čak i maraton.

VODOLIJA: Problemi s venama
Poslednji znak vazduhovog trojstva prirodno je neprilagodljiv i originalan. Njegovu posebnost neki će nazvati psihičkim problemom, ni ne pokušavajući shvatiti da on na drukčiji način vidi svet. Pripadnici tog znaka najbolje se osećaju kad se ne moraju prilagođavati drugima; kad rade ono što vole, osećaju se dobro i zdravo! Budući da taj znak rukovodi cirkulacijom krvi i limfe, te gospodari donjim delom tela, potkolenicama i gležnjevima, to će mu i biti ranjiva tačka. Njegovi pripadnici skloni su problemima s cirkulacijom krvi i limfom, varikoznim venama, bolnim i natečenim nogama, ravnim stopalima, krvnim ugrušcima, frakturama i distorziji gležnjeva hormonalnoj neravnoteži i psihosomatskim poremećajima.
Neke tegobe mogu nastati i zbog njegovog načina života, s obzirom da nema mere u onome što voli, a kako je znatiželjan, sve će probati, pa i ono što će mu narušiti zdravlje. Tako će svoju urođenu dobru konstituciju ozbiljno narušiti nezdravim načinom života, neredovitim snom i nepravilnom prehranom.
Prihvata alternativne oblike lečenja i prirodnu medicinu. Od eteričnih ulja najviše mu pomažu ruzmarin za spoljnu upotrebu, a valerijana za unutrašnju - za smirenje i dobar san.
Vežba: Biciklizam
Bicikl je prevozno sredstvo koje je za mnoge VODOLIJE i najbolja sportska aktivnost. Vožnja biciklom pomoći će im u otklanjanju teskobe i depresije, čineći dobro njihovom telu i duhu. Željni slobode i nezavisnosti, Vodolije će se na biciklu osećati poput riba u vodi. Iskoriste li lijepo vreme za vožnju biciklom izvan grada, sami ili u ugodnom društvu, osećaće se zdravije i smirenije, a poboljšaće im se venska cirkulacija.

RIBE: Psihosomatske tegobe
Na kraju Horoskopa čekaju nas snene i nežne Ribe, zarobljene u svom svetu mašte i proživljenih emocija. Pripadnici tog znaka osetljivi su u svakom pogledu, a naviknu li se rano na tablete i razne medikamente, priuštiće sebi još jedan zdravstveni problem.
Ribe su intuitivne, osećajne, požrtvovne, ali i psihički nestabilne. Podložne su i tuđem uplivu, pa ako je on negativan, i same će krenuti u krivom smeru. Sklone su psihosomatskim tegobama, raznim zavisnostima i poremećajima sna.
Znak Riba gospodari stopalima, simbolično i ravnotežom između gornjeg i donjeg dela, između tela i duha, sna i jave. Pod njegovom su upravom mišići, ligamenti, kosti nogu, peta, zatim cerebralna opna i hipofiza. Telesne funkcije kojima rukovodi su psihičke aktivnosti i kontrola hormona. Pored raznih psihičkih bolesti, rođeni u tom znaku skloni su i poremećajima metabolizma i cirkulacije, frakturama i deformacijama stopala.
Kao i svakom vodenom znaku, i za njih voda (i sve tečnosti) ima lekovita svojstva. Naročito će im odgovarati plivanje, masaža eteričnim uljima, ljekovito blato, prirodni čajevi, joga i meditacija.
Vežba: Plivanje
Većina Riba obožava leto samo zbog toga što tada mogu plivati do mile volje. Ne godi im toliko plivanje u bazenu jer više vole prirodni ambijent. Sretne što se nalaze negde pokraj vode, spojiće ugodno s korisnim poklanjajući svom telu svakodnevno uživanje u tom korisnom sportu. Plivanje ponekad može biti i opasno za njih. Željni romantike i mira, mogli bi ste se potpuno zaneti zaboravljajući na opasnost koja vreba iz predugog izlaganja tela sunčevim zracima.

Shmishonja
16-11-2006, 15:04
http://imagehost.axisdraw.com/files/21/w_clovek6b.jpg

Shmishonja
25-11-2006, 17:28
:) (http://astro.axisdraw.com/forum/links.php?url=http://imagehost.axisdraw.com/files/21/moj%20taja.gif)
Šta mislite o ovom čartu ? Koja je bolest u pitanju ?
ja ćem' malo kasnije da se ubacim sa "dodacima" :o

Shmishonja
06-12-2006, 15:38
:eek: niko ne komentariše ovaj čart :eek: a tako je jednostavan i lagan za analizu :(

Shmishonja
04-01-2007, 17:51
Ovo je mali Luka :
15.12.2006.
16h40
Bgd
[ to je sin mog kolege sa posla ]

Shmishonja
01-02-2007, 21:04
http://img.photobucket.com/albums/v223/vaganena/astro_245gw_11_moj_taja_200724_hp.gif

Infekcija_Injekcije
03-02-2007, 16:16
Prešla sam dva puta preko teksta, nadam se da nisam preskočila odg na svoje pitanje... Kako da vidim hoće li osoba ozdraviti? Ima jedan dečko koji boluje od dijabetesa, i zanima ga hoće li uspijeti. Do sada su mu doktori govorili da nema šanse da se izlječi, no on stvarno vjeruje da hoće, ne znam što da mu kažem... Da pogledamo preko horarne karte?

:(

da igual
03-02-2007, 18:47
una pregunta chicas..

moji problemi s kralježnicom (skolioza, uvrnuta kičma, kosi bokovi) jel to dolazi od mog Sunca koje dispozira mjesec u lavu, i u 10. je kući analogno Jarcu tj. Saturnu koji predstavlja kosti..?
prošle godine je bilo ozbiljnih problema kad je Saturn sjeo na Mjesec..

e da, imam neobično duge i tanke prste, to se uvijek svi čude "ko lopov"
Neptun su prsti, jel? šake merkur, a nokti mars.. kako se traži spona - neptun je dispozitor marsu i merkuru, s njima je u kvadratu, a jupiter je dispozitor neptunu i u trigonu s ovom dvojicom opet.. (neam pojma)

Shmishonja
01-04-2007, 15:52
http://i167.photobucket.com/albums/u156/nevenka_otovic/zoricazdravlje.gif

Shmishonja
09-04-2007, 12:19
http://i167.photobucket.com/albums/u156/nevenka_otovic/MOJTAJA.gif
Šta mislite o ovom čartu ? Koja je bolest u pitanju ?
ja ćem' malo kasnije da se ubacim sa "dodacima" :oSad je definitivno vreme da obnovim ovaj natal i da :detective: odradim i direkcije i tranzite , kako bih :detective: šta će se ispodešavati od 16.04. pa nadalje :(

Shmishonja
09-04-2007, 12:27
http://i167.photobucket.com/albums/u156/nevenka_otovic/TATINodlazakubolnicu.gif

da igual
09-04-2007, 12:52
ono što ja vidim kao problematično jest da je ta eklipsa t-kvadratom aktivirala vladara VI i VIII polja, što je samo zdravlje i smrt..
mislim da će biti još pokoji problem ili operativni zahvat sad kad Ma dođe na 20 i nekoji stepen riba, u konjunkciju s Ur..
tu se još vrzma Sa oko ASC i sad prešo u XII polje. u solaru je također aktiviran onaj natalni Sa90Ne.. tr Pl također kvadrira Ne..

ali generalno njemu je taj Ne u dobrim aspektima s vladarem horoskopa, pa čak i s Ju, što bi ipak trebalo predstavljat neku zaštitu, a i Ju se opet vraća na niže stepene Strijelca, pa će formirat trigon prema ovim planetima u Lavu i nj asc.. tr. planeti u Ovnu (još su ostali Me i Ma) će radit velik trigon s Ju i Sa i nj stelijom u Lavu, pa bi to moglo djelovat kao stabilizator, neka konfiguracija koja daje snagu (i nadu, aktivirano je IX)..
Ju je ove godine dobro aspektira i dobro je aspektiran u nj natalu.. a on je zaštita :)

Shmishonja
09-04-2007, 12:58
TrPluton koji je na početku meseca postao retrogradan ima samo 90° sa tatinim natalnim Neptunom ~ to i pokazuje situaciju da je on klonuo duhom i da je počela da ga hvata panika :(

trNeptun se nalazi na njegovom natalnom vrhu VII polja i sklapa 120° sa tatinim natalnim Saturnom ~ depresija traje već izvesno vreme , pa nestane , pa se vrati ... :o

trUran i Severni Čvor mu se nalaze u natalnom VIII polju i imaju 180° sa natalnom Venerom i 60° sa natal.Mesec 0° Mars u Biku ~ ovo je donekle dobro , ali donosi i efekat iznenadjenja ... a ja ne volim iznenadjenja vezana za VIII polje :mad:
trSaturn mu se nakačio na natalni Asc' ~ ovakva pozicija ukazuje na smanjen imunitet , depresiju , ankcioznost , lošu rakciju na terapiju i lekove .
trJupiter mu je zbog svoje retrogradnosti iz V polja ušao u IV polje i sklapa skladni 120° sa Asc' ~ u suštini to i jeste jedina stvar koja daje snagu mom tati da opstane čekajući da dodje na red za operaciju .
ono što mene brine je činjenica da je ova poslednja eklipsa koja je obuhvatala osu 28° Riba / Device se našla baš na njegovom natalnom Neptunu [ koji je iskvadriran trPlutonom ] , a Neptun je vladar VIII polja ~ ono što je anesteziolog i rekao "Plašim se da sa njegovih 30% srca koje samo radi , možda operacija i prodje uspešno , ali je moguće da se vaš otac možda neće probuditi posle anestezije" ... :eek: ... baš utešno , zar ne :confused: ... sve je prošlo dobro , a pacijent *** ...

ono što ja vidim kao problematično jest da je ta eklipsa t-kvadratom aktivirala vladara VI i VIII polja, što je samo zdravlje i smrt..
mislim da će biti još pokoji problem ili operativni zahvat sad kad Ma dođe na 20 i nekoji stepen riba, u konjunkciju s Ur..
tu se još vrzma Sa oko ASC i sad prešo u XII polje. u solaru je također aktiviran onaj natalni Sa90Ne.. tr Pl također kvadrira Ne..

ali generalno njemu je taj Ne u dobrim aspektima s vladarem horoskopa, pa čak i s Ju, što bi ipak trebalo predstavljat neku zaštitu, a i Ju se opet vraća na niže stepene Strijelca, pa će formirat trigon prema ovim planetima u Lavu i nj asc.. tr. planeti u Ovnu (još su ostali Me i Ma) će radit velik trigon s Ju i Sa i nj stelijom u Lavu, pa bi to moglo djelovat kao stabilizator, neka konfiguracija koja daje snagu (i nadu, aktivirano je IX)..
Ju je ove godine dobro aspektira i dobro je aspektiran u nj natalu.. a on je zaštita :)

Mene brine činjnica da mu je Neptun koji je vladar VIII polja na 29° Device koji je inače u natalu u aspektu 180° sa Arapskom tačkom "Anaretom" koja je na 29° Riba u VIII polju ~ a i na kraju je znaka , pa još ga i 90° trPluton i još dodatno ta eklipsa koja je upravo i pala njemu na tu njegovu natalnu Anaretu ... prošli put kada se desilo samo da mu je Pun Mesec cvrcnuo osu Devica ~ Riba , tj. čačnuo natalni Neptun i natalni Uran i natalni Saturn i natalnu Anaretu , on je imao težak infarkt i bio je na stolu za reanimaciju čitavih 45 minuta , a u bolnici je bio tri ipo meseca ... :( ... šta znam ... ja molim Boga da ga zaobidju teški aspekti ... a 17.04. ide i Mlad Mesec ... ne znam ...

da igual
09-04-2007, 14:23
istina je da su aspekti svakakvi :o
ali i ja se nadam da će sve biti u redu..
treba vjerovat u dobro, nekad u tome leži sva snaga :4hug:

Shmishonja
09-04-2007, 14:40
istina je da su aspekti svakakvi :o
ali i ja se nadam da će sve biti u redu..
treba vjerovat u dobro, nekad u tome leži sva snaga :4hug:

Da , naravno ! Ja se tako i trudim da i sebe i njega ubedim da će sve biti u najboljem redu :) ... ko šiša šta kažu zvezde ;)

Nany
10-04-2007, 23:59
Dakle, imamo problem sa tatinim zdravljem: seceras je vec 4-5 god. Neki dan,analiza secera 20 ,ali je sada bolje,ne prima insulin.Nova pretraga secera ga odvede do interniste i konstatuju, ugrozeno srce. . . Svjesna sam njegovoh godina,ali na oci nam kopni . . . jako je slab, non-stop lezi i spava,ustaje samo kada jede. . .
Postavljena je njegova karta sa netacnim satom rodjenja,jer u to doba. . . . zato vas molim,ako se nesto moze reci iz njegovig aspekata, napisite koju . . . jer ja sam u velikoj dilemi-srce ili secer? sta je losije po njega?
Jos mala napomena,posto vrijeme nije tacno,a znam da mnogi u nepoznavanju tacnog vremena,uzimaju 6h,i ja sam ali sam skoro pa sigurna, da mu prva kuca nije puna,odnosno da je Bik ili neki zemljani znak . . . ali sta je da je, on je moj tata !

Shmishonja
11-04-2007, 10:40
http://i167.photobucket.com/albums/u156/nevenka_otovic/nanytata.gif


Pošto nismo sigurni za tačno vreme rodjenja , posmatraćemo samo njegove natalne planete . Tako je najsigurnije .
http://i167.photobucket.com/albums/u156/nevenka_otovic/nanytataplanete.gif
E , sad : on sa Suncem u Ribama koje je dobro aspektirano od strane i Marsa i Saturna i Urana i Mesečevih čvorova i to sa kombinacijom 0°/60°/120° , a i Sunce ima i 150° sa svojim dispozitorom Neptunom , koji je pak u lošem aspektu 90° sa Saturnom , 150° sa Marsom [ tj. Neptun se nalazi na ekvidistancu izmedju Sunca i Marsa ~ a to od zdravstvenih problema može da donese : probleme sa srcem , krvotokom , pritiskom , pucanje kapilara u mozgu , nagli pad imuniteta , upale vezane za arterije , loše reagovanje na lekove , loša reakcija na anesteziju , infekcije , a isto tako mora dobro da odabere lekara koji će ga lečiti ili kod koga bi išao na operaciju ]
Dalje : tu si u pravu ~ sa njegovim godinama dolaze i problemi sa srcem , a i sa šećerom u krvi . Šećer hoće da skoči i kada se osoba uzbudi zbog nečega ~ da nije u skorije vreme tvoj taja imao neku neprijatnost , stres , problem ?
Po meni , veći je problem pritisak , tj. srce , od šećera , iako povišen šećer može da dovede do šloga :(

Iz iskustva od leptos znam ~ mom taji skočio šećer na 30 ... nedelju dana lekari nsiu mogli da mu spuste ispod 25 ... posle smo ustanovili da se on iznervirao zbog odlaganja ove njegove operacije i da mu je zato poszlilo i da mu je zato šećer skočio . Ondak su mi lekari rekli da je kod starijih ljudi , naročito posle 65 godine , moguće da tako odreaguju i da sebi naprave nepotrebne komplikacije [ obično srčani bolesnici i pate od takvog "skakutavog" šećera ] .

Po mom mišljenju , ovde je problem :heart:

:(

Nany
11-04-2007, 13:13
Mogu samo da se zahvalim Shmishonji, na dobroj volji i pomoci,a istina je da mi pogotovo znaci, zbog brzog djelovanja, jer nemamo vremena za gubljenje, iako je secer pao na 14. Jos jednom,
HVALA SHMISHONJA

O Shmishonja:doktorica:, puno ti hvala za analizu i tvoje vrijeme. Evo zelim da ti kazem, da tata jeste imao stres prije 2 mjeseca mu je umro brat stariji i iako su u godinama, on i njegova braca su cijeli zivot dosta vezani. Drugog stresa nije bilo, ali iskreno,zadnjih pola god. nije se civao "na hrani",logikom-ja sam svoje prozivio. . . a gdje braniti secerasu?!
Ovo tvoje misljenje, a to ja njusim otkad smo saznali za srce, da ce to biti prije. . mi je jos jedna bitna potvrda. Nego, sjecam se da postoji aspekt kod nekih ljudi-kriva dijagnoza,provjera pravog stanja na vise strana(mislim na tatin Neptun),nesto maglovito(da se ne vidi prava dijagnoza). . . pa cak i san-koma. . . i ti si me podsjetila,pa cu da pazim-koliko je do mene. . ali jako malo ili skoro nista nije do mene:( TEBI jos jednom hvala puuuuuno !!!!!!:buketzadame:

mandrak-21
11-04-2007, 23:51
Ovo sto cu ti reci nije sa astroloskog aspekta,moj otac je bio 20 godina seceras sama secerna bolest je itekako teska hronicna bolest a zovu je jos i ;;tiha smrt" tu su oni generacija priblizno jer otac nije znao da li je 25 ili 27 godiste.Mislim da bi insulin valjao za njega i olaksao bi mu probleme i sa srcem jer secer unistava krvne sudove polako ali sigurno...tako da bi uzimanjem insulina poprilicno pomogao svome srcu.

Shmishonja
12-04-2007, 15:08
O Shmishonja:doktorica:, puno ti hvala za analizu i tvoje vrijeme. Evo zelim da ti kazem, da tata jeste imao stres prije 2 mjeseca mu je umro brat stariji i iako su u godinama, on i njegova braca su cijeli zivot dosta vezani. Drugog stresa nije bilo, ali iskreno,zadnjih pola god. nije se civao "na hrani",logikom-ja sam svoje prozivio. . . a gdje braniti secerasu?!
Ovo tvoje misljenje, a to ja njusim otkad smo saznali za srce, da ce to biti prije. . mi je jos jedna bitna potvrda. Nego, sjecam se da postoji aspekt kod nekih ljudi-kriva dijagnoza,provjera pravog stanja na vise strana(mislim na tatin Neptun),nesto maglovito(da se ne vidi prava dijagnoza). . . pa cak i san-koma. . . i ti si me podsjetila,pa cu da pazim-koliko je do mene. . ali jako malo ili skoro nista nije do mene:( TEBI jos jednom hvala puuuuuno !!!!!!:buketzadame:

Nema na čemu . I ja u porodici imala 4 šećeraša , od kojih je dvoje bilo na insulinu ... :kisica:

Shmishonja
12-04-2007, 15:11
Ovo sto cu ti reci nije sa astroloskog aspekta,moj otac je bio 20 godina seceras sama secerna bolest je itekako teska hronicna bolest a zovu je jos i ;;tiha smrt" tu su oni generacija priblizno jer otac nije znao da li je 25 ili 27 godiste.Mislim da bi insulin valjao za njega i olaksao bi mu probleme i sa srcem jer secer unistava krvne sudove polako ali sigurno...tako da bi uzimanjem insulina poprilicno pomogao svome srcu.

Tačno tako :)

Nany
12-04-2007, 22:11
Mandrak, u pravu si 100 posto,ali ja taj insulin, ne mogu inicirati. . . ali vidjecu sutra, vjerovatno cemo zajedno doktoru, napokon!
Danas je samo vadio nalaze, a ono lose-a novo je sedimentacija 100. Dakle, postoji zariste :( Shmishka, kada bih ja znala tatino vrijeme rodjenja,mozda bi imala bolji uvid u sve. . . i mozda je nekom blesavo ispada da se, kao, igram sa zdravljem-kroz kartu, ali iz nekoliko primjera znam ,da su ljudi i lijeceni i izljeceni a POGOTOVO,pravilno dijagnosticirani kroz astro-kartu. Nije astrologija samo zabava i dobar hobi-bar za mene-ne !

mandrak-21
13-04-2007, 01:02
Da samo kad bi lekari znali,i zeleli da priznaju da bi bili mnogo bolji kad bi se razumeli u astrologiju.....

zvezdica
13-04-2007, 01:22
Da li neko mozda zna kroz koju kucu i kroz koje planete mozemo da vidimo bolesti zavisnosti....konkretno me zanimaju alkohol i narkomanija.

mandrak-21
13-04-2007, 01:30
Recimo ako neptun pravi los aspekt sa ascedentom moze ukazovati na narkomaniju i alkoholizam,to je jedan od pokazatelja

carobnica
13-04-2007, 11:46
neptun koji ugrozava, jer on je taj koji crpi enegiju, i kada neko postane ovisnik on nema dovoljnu volju. moze se naci mars los sa neptunom, i isto tako los mars generalno, u losem dostojanstvu, pa osoba nema snage da se bori. neptun je taj koji ce stvoriti iluziju, i onda je njemu najlakse se okrenuti.

Shmishonja
13-04-2007, 13:07
:( Shmishka, kada bih ja znala tatino vrijeme rodjenja,mozda bi imala bolji uvid u sve. . . i mozda je nekom blesavo ispada da se, kao, igram sa zdravljem-kroz kartu, ali iz nekoliko primjera znam ,da su ljudi i lijeceni i izljeceni a POGOTOVO,pravilno dijagnosticirani kroz astro-kartu. Nije astrologija samo zabava i dobar hobi-bar za mene-ne !

Bilo bi dobro da mu odradiš rektifikaciju natala , hmm ? Tako može[mo] da ondak i nadjemo žarište i sve ostale zdravstvene probleme ?

Da samo kad bi lekari znali,i zeleli da priznaju da bi bili mnogo bolji kad bi se razumeli u astrologiju.....

Iz tvojih usta u Božije uši :)

Shmishonja
13-04-2007, 13:13
neptun koji ugrozava, jer on je taj koji crpi enegiju, i kada neko postane ovisnik on nema dovoljnu volju. moze se naci mars los sa neptunom, i isto tako los mars generalno, u losem dostojanstvu, pa osoba nema snage da se bori. Neptun je taj koji ce stvoriti iluziju, i onda je njemu najlakse se okrenuti.

Tačno tako . Imam primer tri osobe koje su , teški , narkomani . Čim nadjem njihove podatke , stavim ih ovde . A za alkoholizam , ako nadjem podatke od svog dede [ očuha mog taje ] postavim i taj čart [ kao primer teškog alkoholičara ] .

p.s.
Zvezdice , odlična ideja da se otvori i ova tema :)

Shmishonja
13-04-2007, 17:22
http://i167.photobucket.com/albums/u156/nevenka_otovic/froumstashazdravlje-2.gif

mandrak-21
13-04-2007, 18:55
:admin: deda sa onoga sveta te kritikuje:)

Nany
13-04-2007, 19:37
Jooooj Shmishka . . . pa ne znam. . ali moglo bi. . . A mislis li ti da mi neki profi to uradi ? Ili da se ja nesretnica mucim? Malo mi je komplikejsn kad saljem iz SA. . ali. . .i ko? Ona sto je meni radila rektifikaciju? :eam: :lesen: :girl_cray:

zvezdica
13-04-2007, 20:49
Evo ja cu staviti kartu meni jedne veoma bliske osobe koja ima problem bas sa narkomanijom. To je pocelo jos pre 3-4 godine....jednom se vec lecila ali neznam koliko je to bilo uspesno. Iskreno mislim da je opet pocela da se drogira.:(

KARTA (http://imagehost.axisdraw.com/files/2/m.GIF)

http://astro.axisdraw.com/forum/%3Cimg%20src=%22http://imagehost.axisdraw.com/files/60/m.GIF%22%20alt=%22m.GIF%22%20/%3E

mandrak-21
14-04-2007, 00:02
vladar 8 kuce NE 90 MA koji je vladar 9 a suvladar 8 i 4 kuce i vladar 12.MO 90 SO,90 PL vladar asc. i vladar 4.polja poucan primer... hvala

LosT_in_SpaCe
14-04-2007, 01:15
neptun koji ugrozava, jer on je taj koji crpi enegiju, i kada neko postane ovisnik on nema dovoljnu volju.....

i isto tako los mars generalno, u losem dostojanstvu, pa osoba nema snage da se bori. neptun je taj koji ce stvoriti iluziju, i onda je njemu najlakse se okrenuti.

Tachno tako, lepo si opisala i mene u ovim redovima...

da igual
14-04-2007, 10:51
imam i ja jedan primjer - momak je već godinama ovisan o raznim narkoticima i nikako da se odlijepi od toga..
http://tinypic.com/view.php?pic=2q9ym3o

carobnica
14-04-2007, 10:58
prvo bih rekla nesto o onome ko ima ne bas sjajno postavljenog marsa u horoskopu, na to mislim marsa u vagi,raku, biku, ili nekom "lenjom" znaku, i pri tom recimo i vladara asc koji je takodje u nekom pasivnijem znaku osobu jednostavno nista ne pokrece,kao da nema dovoljno energije, snage, lako brzo odustaje sto je tipicno. prva prepreka i ljudi kazu da ne mogu dalje,odustanu. dobar je savet da osoba jaca tog marsa sto vise,kao i vladara asc, bavljenje sportom, iako mozda taj mars nece biti najveci sportista,ali je ovde bitna istrajnost. i zaista, se bavljenjem sportom,pa barem to bio i aerobik, dobija prilicno samopouzdanje i energija. osim toga znak u koji ode vladar asc je onaj odakle osoba dobija energiju, pa recimo ako je vladar asc otisao u lava, onda sto vise u izlaske, na zabave, na javna mesta, ako je otisao u neki tisi znak recimo ribe, onda je potrebno vreme za sebe, tisina, odatle se dobija energija, mozda meditacija i slicno.. i sto vise osoba ulazi u simboliku znaka u koji joj je vladar asc,ona je stabilnija i jaca, oseca se snaznije.
tako da iako neptunu ljudi se najlakse okrenu, i to u onom losem smislu, mislim na zavisnost od narkotika, to je samo potreba za savrsenstvom,koju iluzija stvara. medjutim, neptun moze pruziti mnogo vise, jer je ovo najnizi nacin koriscenja njegove energije, ali da bi se otkrilo sta pruza mora se prvo imati energije za to. pa ukoliko neptun kvadrira marsa ili nesto slicno u horoskopu,od toga se ne moze pobeci, ali se treba prvo raditi na jacanju marsa, na znaku u kome se nalazi,ispunjavati njegova simbolika. jer kada mars osnazi,osnazi i volja,a to je prvi preduslov da se osoba ne prepusti losem uticaju neptuna
pozz

Shmishonja
14-04-2007, 17:47
Jooooj Shmishka . . . pa ne znam. . ali moglo bi. . . A mislis li ti da mi neki profi to uradi ? Ili da se ja nesretnica mucim? Malo mi je komplikejsn kad saljem iz SA. . ali. . .i ko? Ona sto je meni radila rektifikaciju? :eam: :lesen: :girl_cray:

Pa nije to toliko komplikovano :) Samo uzmeš desetak najbitnijih dogadjaja u njegovom životu , počneš sa direkcijama za tu i tu godinu i vrlo brzo ćeš naći njegov tačan Asc' , tj. vreme rodjenja :)

Shmishonja
14-04-2007, 18:14
:admin: deda sa onoga sveta te kritikuje:)
Ma , jok , on sam za sebe je govorio da će pre da popije vinjak , neg' vodu ... tužno , ali je tako ... a najinteresantnije , umro je od upale pluća ... ne od ciroze jetre ... moram da iskopam čart ...

Shmishonja
14-04-2007, 18:56
http://i167.photobucket.com/albums/u156/nevenka_otovic/deda.gif

Nany
14-04-2007, 21:42
Draga moja Shmisho, ne da si me precjenila, nego bas-bas. . . Ne bih se u to smjela upustiti, nema teorije:oa 10-tak bitnih dogadjaja. . . . mislim da toliko bitnih datuma,u tatinom zivotu ne znam. Mogu pokusati pronaci,ali sada ni tata nije za pricu o proslosti. . . . bar ne momentalno.Ili sam te krivo shvatila?
:confused:Jesi li mislila na 10-tak tacnih datuma?

Shmishonja
15-04-2007, 07:17
Draga moja Shmisho, ne da si me precjenila, nego bas-bas. . . Ne bih se u to smjela upustiti, nema teorije:oa 10-tak bitnih dogadjaja. . . . mislim da toliko bitnih datuma,u tatinom zivotu ne znam. Mogu pokusati pronaci,ali sada ni tata nije za pricu o proslosti. . . . bar ne momentalno.Ili sam te krivo shvatila?
:confused:Jesi li mislila na 10-tak tacnih datuma?

Ok , jasno mi je sve to . Zaista nije trenutak za to . Ali ... Kada sam rekla desetak bitnih stvari , mislila sam na neke specifične dogadjaje iz detinjstva , mladosti , kada se oženio , rodjenje dece , ili smrt nj roditelja , zaposlenje ... itd ... nešto što je za njega bilo vrlo bitno . To predpostavljam da znaš ...

p.s.
Nije mi jasno zašto se mnogi plaše da rade rektifikaciju :confused:

Jednostavna stvar ~ malo matematike i puno strpljenja , dobra olovka i debela sveska na linije ~ i ništa više ;)

Nany
15-04-2007, 10:07
p.s.
Nije mi jasno zašto se mnogi plaše da rade rektifikaciju :confused:

Jednostavna stvar ~ malo matematike i puno strpljenja , dobra olovka i debela sveska na linije ~ i ništa više ;)[/quote]

Idi Shmishka, nema tu P.S. a teka,olovaka,strpljenja i digitrona ima. . ali nema kuraza i znanja. . .:( Usput,koliko ja znam, nismo ni jedan primjer,od pocetka radili na forumu. . . Ja bih zbog sebe i nekih drugih osoba voljela to znati:) A za tatu ,dobrotom jednog bica-uskoro,nadam se!Dakle, hajmo postaviti xy osobu,a ti pocni-ja cu da dobacujem iz grmlja:p

carobnica
15-04-2007, 10:30
p.s.
Nije mi jasno zašto se mnogi plaše da rade rektifikaciju :confused:

Jednostavna stvar ~ malo matematike i puno strpljenja , dobra olovka i debela sveska na linije ~ i ništa više ;)
bas tako, kad se jednom uradi rektifikacija super je osecaj i onda ti svaki put extra da je radis:)

Nany
15-04-2007, 22:51
:eek: A gdje je tvoja karta Carobnice? Kod "nas" se obicno pita: A cija si ti?:p

Evo rektifikovane karte mog tate !:) Pa ako ko zeli, moze mi napisati svoje vidjenje. . :group::group:

LosT_in_SpaCe
24-04-2007, 00:44
http://i167.photobucket.com/albums/u156/nevenka_otovic/nanytata.gifShmishonjo, jel ima ovde negde okacheno shta znachi, tj. kako se tumachi ovo Vulkanus, Kronos, Zeus.... itd...?
Bash me zanima.

Shmishonja
24-04-2007, 01:23
Shmishonjo, jel ima ovde negde okacheno shta znachi, tj. kako se tumachi ovo Vulkanus, Kronos, Zeus.... itd...?
Bash me zanima.

Kupid : druželjubivost , naklonost umetnosti i kreativnom stvaranju .
Had : tajna , skrivena , mračna , misteriozna strana nečije ličnosti .
Zevs : ambicije , želja za vodjstvom , organizacione sposobnosti .
Kronos : originalnost , boemske sklonosti , excentričnost .
Apolon : dinamika , expanzija energije i ambicije .
Admetos : mogućnost koncentracije i vizuelizacije cilja u životu .
Vulkan : [ne]prikriveni ogromni izvori snage i energije .
Poseidon : mogućnost regeneracije i revitalizacije .
Prozepina : idealizam , utopija , časnost , poštenje , moral .

~ sve one deluju samo u slučaju kada su u 0° / 180° sa nekom ličnom planetom u natalnom čartu . Ostali aspekti samo donose male delove velikog texta tumačenja nečijeg natalnog čarta .

LosT_in_SpaCe
24-04-2007, 01:42
Hmmm....
Zahvaljujem Shmishonjo!
Bash zanimljivo!
Evo, ja imam ovo:
- Vulkan konjunkcija Sunce (ne znam uzima li se u obzir 2*?)
- Posejdon konjukncija Pluton (1*)
- Apolon konjunkcija Mars (2*)
- Had konjunkcija Venera (2*)
- Had opozicija Uran (O*)
- Had konjukcija MC
- Selena konjukcija Venera
- Selena konjukcija MC
- Proserpina konjukcija Jupiter (2*)


p. s. Jel' Vulkan i Vulkanus isto? I jel vazhi samo egzaktna konjukcija ili mozhe i ovo shto napisah?

zvezdica
24-04-2007, 12:38
Još nešto o zdravlju kroz znakove i stepene...
Potražite i pogledajte kod vas...

OVAN

0s – Cerebulum. AZIMEN.
1s – Srednji mozak
2s – Cerebulum (gnojavi čir)
3s – Pinealna žlezda (Guša)
4s – Oko, i desno i levo (Kosa)
5s – Očna duplja
6s – Uši (Žutica)
7s – Jagodična kost
8s – Očno sočivo
9s – Očna jabučica
10s – Optički nerv
11s – Jezik (Kosa)
12s – Ventrikule mozga (komore sa moždanom tečnošću) ( Reumatizam)
13s – Frontalni režnjevi mozga?
14s – Lateralni režnjevi mozga? (Samoubistvo, kap)
15s – Pons (most, deo mozga)
16s – Kičmeni kanal
17s – Nervne veze – sinapse?
18s – Žuljevito telo u mozgu
19s – Jezična kost
20s – Očni mišići (gnojavi čir)
21s – Mišići obraza
22s – Mišići za žvakanje
23s – Mišići jagodice?
24s – Sternokleidomastoidni mišić (grudno-ključnjačko-mastoidni mišić)
25s – Lobanja
26s – Forniks/ frontalna kost?
27s – Forniks/ parijetalne i okcipitalne kosti? (Kosa)
28s – Slušni kanal (Bronhitis)
29s – Parotidna (pljuvačna) žlezda


BIK

0s – Grlo, jednjak
1s – Nepce
2s – Farinks (zadnji deo usne duplje) – oralni deo
3s – Uvula (resica)
4s - Ždrelna šupljina
5s – Larinks donji deo ždrela.
6s – Glasne žice. AZIMEN.
7s – Vratni nervi. AZIMEn.
8s – Grlene vene. AZIMEN
9s – Vratni i brahijalni pleksi (splet nerava ispod pazuha) AZIMEN. (Nervna nemoć)
10s – Vratni i brahijalni pleksi
11s – Vratni i brahijalni pleksi
12s - Vratni i brahijalni pleksi
13s – Prave glasne žice
14s – Epiglotis (jezičar koji zatvara dušnik)
15s – Karotidne arterije (gnojavi čir)
16s – Tioridna žlezda i krajnici
17s – Limfni sudovi (Kosa
18s – Maksilarna arterija
19s – Zatiljak (Guša)
20s – Arterija nazalne šupljine
21s – Mišići jezika
22s – Zubi (Reumatizam)
23s – Gornja čeljust
24s – Donja čeljust (Alkoholizam, polipi u nosu, samoubistvo)
25s . Nazalna kost
26s – Atlas (Kičmeni pršljen u vratu)
27s – Deltoidni mišić i glavni mišići vrata (vid)
29s – Trapezni mišić


BLIZANCI

0s – Traheja. AZIMEN.
1s – Jednjak
2s – Gornje desno plućno krilo (Upala slepog creva)
3s – Donje desno plućno krilo
4s – Gornje levo plućno krilo
5s – Donje levo plućno krilo ( Morbidni strahovi, upala pluća)
6s – Vrh pluća (Srce)
7s – Bronhije (Vid)
8s – Plućne arterije (Reumatska groznica)
9s – Hilus pluća (bronhijalna račva) (Trbušni tifus)
10s – Timusna žlezda
11s – Trahealna mukoza (unutrašnja koža traheje)
12s – Pulmorne vene (Reumatička groznica)
13s – Ključna kost
14s – Lopatica
15s – Pleura (plućna maramica)
16s – Prvo rebro
17s - Drugo rebro (Hronična upala bubrega, astma)
18s – Mišići larinksa
19s – Treće rebro
20s – Mišići ruke (Tbušni tifus)
21s – Gornji deo ruke (Upala slepog creva, ludilo)
22s – Glava, nadlaktične kosti (Leđna Moždina)
23s – Olekranon (deo lakatne kosti, šiljak)
24s – Radius (Nervna slabost)
25s – Kosti ručnog zgloba (Samoubistvo)
26s – Prsti
27s – Kosti šake (Tuberkuloza)
28s – Četvrto rebro
29s – Peto rebro

RAK


0s – Šesto rebro
1s – Sedmo rebro
2s – Osmo rebro (Vid)
3s – Deveto rebro
4s – Deseto rebro
5s – Dijafragma
6s – Grudna šupljina
7s – Otvor dijafragme jednjaka (Paraliza)
8s – Pilorus (izlaz iz želuca u dvanaestopalačno crevo)
9s – Fundus stomaka (gornji deo želuca). AZIMEN.
10s – Gastričke vene. AZIMEN. (Hronična upala bubrega)
11s – Veliki stomačni luk (zavoj). AZIMEN.
12s – Mali stomačni zavoj. AZIMEN
13s – Stomačni zidovi. AZIMEN
14s – Gastrički nervi. AZIMEN. (Samoubistvo)
15s – Pankreas. AZIMEN.
16s – Duodenalni otvor pankreasnog kanala
17s – Duodenalni otvor pankreasnog kanala
18s –Ampula žučnog kanala. Možda žuč
19s – Gornja pankreasno – duodenalna arterija?
20s – Donja pankreasno – duodenalna arterija?
21s – Gastrička mukoza
22s – Gastrički krvni sudovi
23s – Krvni sudovi probavnih organa
24s - Krvni sudovi probavnih organa
25s – Mlečne žlezde
26s – Bradavice na grudima
27s – Hrskavica rebara (Kosa)
28s – Slezina (Bronhitis)
29s - Dvanaesti grudni pršljen


LAV

0s – Leva komorna arterija
1s – Aorta
2s – Desna koronarna arterija
3s – leva karotidna arterija
4s – Desna karotidna arterija (Kosa)
5s – Ulaz pulmonarne arterije (Vid)
6s – Leva koronarna vena
7s – Donja vena kava (Anemija, sluh)
8s – Gornja vena kava (Alkoholizam)
9s – Grlena vena
10s – Subklavialna vena
11s – Kičmeni stub
12s – Desna komora srca (Reumatska groznica)
13s – Leva komora srca
14s – Desna pretkomora srca
15s – Leva pretkomora srca
16s – Desna aurikula
17s – Desna srčana šupljina
18s – Ventrikularni septum (pregrada između levog i desnog dela srca). AZIMEN. (Kičma)
19s – Mitralni zalistak
20s – Levi atrijum (leva pretkomora)
21s – Leva aurikula (Upala slepog creva)
22s – Leva aurikula (Reumatizam)
23s – Papilarni mišići
24s – Perikardum (srčana kesa) (Alkoholizam, gnojavi čir)
25s – Miokard
26s – Korde tendine (mišićna vlakna u srčanoj šupljini) (Gušavost)
27s – Korde tendine. AZIMEN.
28s – Atrioventrikularni septum (pregrada). AZIMEN. (Neuritis)
29s – Leđa

DEVICA

0s – Duodenum (dvanastopalačno crevo). AZIMEN
1s – Tanko crevo
2s – Appendix i cekum (crvuljak i slepo crevo) (Upala slepog creva)
3s – Uzlazni deo debelog creva (Astma)
4s – Poprečni deo debelog creva
5s – Silazni deo debelog creva
6s – Rektum (završni deo debelog creva)
7s – Stomačna šupljina
8s – Donji režanj jetre (Reumatička groznica)
9s – Levi režanj jetre, žuč
10s – Srpasti (ili koronarni) ligament jetre, žuč
11s – Abdominalna aorta
12s – Arterije jetre
13s – Žučne arterije
14s – Oblast jetre
15s – Žleb za donju venu kavu
16s – Abdominalni mišići
17s – Kosi (poprečni ?) abdominalni mišići
18s – Žleb jednjaka?
19s – Žučni kanal
20s – Mokraćni kanal (Trbušni tifus)
21s – Žučni mehur (Ludilo, upla slepog creva)
22s – Kapsule i ligamenti jetre (Kičma)
23s – Kapsule i ligamenti jetre
24s – Jetra (Kancer, giht, artitis)
25s – Abdominalne vene (Samoubistvo)
26s – Ilaička vena (Hronična upala bubrega)
27s – Jetreni pleksus (Tuberkuloza)
28s – Četvrtasti režanj jetre
29s – Jetreni kanal

VAGA


0s – renalni pelvis (bubrežna karlica)
1s – Renalni korteks (telo bubrega)
2s – Adrenalne žlezde (Apsces)
3s – Površine bubrega (Gušavost)
4s – Renalne piramide
5s – Pubis
6s – Nervi u bubregu i renalnom pelvisu (Žutica)
7s – Nervi u bubregu i renalnom pelvisu
8s – Nervi u bubregu i renalnom pelvisu
9s – Nervi u bubregu i renalnom pelvisu
10s - Nervi u bubregu i renalnom pelvisu
11s – Levi bubrežni sistem
12s – Desni bubrežni sistem
13s – Levi preponski limfni čvorovi
14s – Desni preponski limfni čvorovi
15s – Renalne arterije
16s – Suprarenalne arterije (Nadbubrežna arterija)
17s – Masne kapsule bubrega (Hronični glomerulonefritis)
18s – Velika čašica u bubregu
19s – Mala čašica
20s – Renalni hilus (bubrežni ulaz)
21s – Renalne vene
22s – Suprarenalne vene
23s – Krvni sudovi renalnog korteksa
24s – Krvni sudovi renalnog korteksa
25s – Vaskularni sistem kože
26s – Vaskularni sistem kože (Tuberkuloza)
27s – Mehur (Kosa)
28s – Desni ureter (desni kanal od bubrega do bešike)
29s – Levi ureter (levi kanal od bubrega do bešike)


ŠKORPIJA


0s – Uretra (kanal iz bešike ka spolja)
1s – Uretralni meatus
2s – Prostata, materica
3s – Testisi, desna strana materice
4s – Testisi, leva strana materice
5s – Desni epididimus (kanal iz testisa koji vode do uretre), materička šupljina
6s – Levi epididimus, desna Falopijeva cev
7s – Skrotum, leva Falopijeva cev
8s – Semeni kanal, vagina (Alkohol)
9s – Korpus kavernosum penisa (Nervna slabost)
10s – Penis, Velike usmine
11s – Semen kesice
12s – Vulva, male usmine, glans penis (Hroniki glomerulonefritis)
13s – Prepucij
14s – Kauperove žlezde
15s – Desni ovarij, puž unutrašnjeg uva (gnojni čir)
16s – Režnjevi testisa, levi ovarium
17s – Vas deferens, himen (Upala slepog creva, kosa)
18s – Ligamenti maternice, Halerova mreža?
19s – Ligamenti penisa, Bartolinove žlezde. AZIMEN. (Gušavost)
20s – Sfenoidni sinus
21s – Sitasta kost (i ligamenti?)
22s – Nazalna kost, fimbria Falopijevih cevi (reumatizam)
23s – Pregrada u nosu
24s – Trtična kost, Falopijeva tuba (Krajnici, polipi u nosu, alkoholizam)
25s – Perineum (deo između polnih organa i anusa)
26s – Anus
27s – Mukozne membrane
28s – Ralica (Vid). AZIMEN
29s – Nazalni mišići

STRELAC

0s – Karlične kosti AZIMEN.
1s – Pelvički pojas
2s – Išia (jedan deo kartice) (Upala slepog creva)
3s – Femur
4s – Desna butna arterija.* (Kosa)
5s – Leva butna arterija*. (Morbidni strahovi, upala pluća)
6s – Desna površinska butna arterija*. AZIMEN.
7s – Leva površinska butna arterija.* AZIMEN
8s – Desni limfatički sudovi (Reumatična groznica)
9s – Levi limfatički sudovi (Trbušni tifus)
10s – Mišići aduktori (koji otvaraju)
11s – Duge vene cevanice
12s – Duge vene cevanice
13s – Kožni sudovi bedara
14s – Desna ilijačna vena
15s – Leva ilijačna vena
16s – Šiatični živac
17s – Desna bedrena kost (Astma)
18s – Leva bedrena kost. AZIMEN.
19s – Glava desne bedrene kosti. AZIMEN.
20s – Glava leve bedrene kosti
21s – Desni trohanter (čvor na butnoj kosti) (Ludilo, upala slepog creva)
22s – Levi trochanter (Kičma)
23s – Potkolenična šupljina
24s – Zglob desne bedrene kosti (Nervna slabost, giht)
25s – Zglob leve bedrene kosti
26s – Mišići zadnjice
27s – Mišići desne noge (Tuberkuloza)
28s – Mišići leve noge
29s – Kruškoliki mišić (mišić unutar karlice)

JARAC


0s – Čašica na desnom kolenu
1s – Čašica na levom kolenu
2s – Kožni nervi bedra (Vid)
3s – Kožni nervi donjeg dela noge
4s – Kožni nervi kolena
5s – Desni mišić privlačilac
6s – Levi mišić privlačilac
7s – Limfni sudovi – kolena? (Paraliza)
8s – Nervi kolena
9s – Desni krstasti ligamenti
10s – Levi krstasti ligamenti
11s – Desni zglob kolena
12s – Levi zglob kolena
13s – Desna hrskavica kolena
14s – Leva hrdkavica kolena
15s – Zglob desne golenice
16s – Zglob leve golenice
17s – Ligamenti desnog kolena
18s – Ligamenti levog kolena
19s – Tetive desnog kolena
20s – Tetive levog kolena
21s – Mišićni pripoji gornjih delova u donje delove noge
22s – Mišićni pripoji gornjih delova u donje delove noge
23s - Mišićni pripoji gornjih delova u donje delove noge
24s – Veze između butine i cevanice
25s - Veze između butine i cevanice
26s – Duboki nervi. AZIMEN.
27s – Desne arterije kolena. AZIMEN.
28s – Leve genikularne arterije. AZIMEN
29s – Mišić privlačilac (?). AZIMEN

VODOLIJA

0s – Desni golenični živac (Gojaznost)
1s – Levi golenički živac
2s – Desna cevanica
3s – Leva cevanica
4s – Nerv desne cevanice (Vid)
5s – Nerv leve cevanice
6s – Desne cevanične vene
7s – Leve cevanične vene (Anemija)
8s – Koža donjeg dela desne noge
9s – Koža donjeg dela leve noge
10s – Desni krsni ligamenti
11s – Levi krsni ligamenti
12s – Desna golenična arterija (Reumatična groznica)
13s – Leva golenična arterija
14s – Limfni sudovi donjeg dela desne noge
15s – Limfni sudovi donjeg dela leve noge
16s – Kičmeni nervni sistem
17s – Kičmeni nervni sistem ( Hronična upala bubrega)
18s – Kičmeni nervni sistem. AZIMEN. (Kičma)
19s – Kičmeni nervni sistem. AZIMEn.
20s – Kičmeni nervni sistem
21s – Desni gastroknemijački mišić (mišić lista) (Upala slepog creva)
22s – Levi gasrtoknemijački mišić? (Reumatizam)
23s – Desni prednji golenički mišić?
24s – Levi prednji golenični mišić? (Alkoholizam, apsces)
25s – Desna cevanica (Nervna slabost)
26s – Leva cevanica (Gušavost)
27s – Desna cevanica
28s – Leva cevanica (Neuritis)
29s – Veze – (između nečega što nije jasno

RIBE


0s – Desna petna kost. AZIME.
1s – Leva petna kost
2s – Nervi desnog stopala (Slepo crevo)
3s – Nervi levog stopala (Astma)
4s – Desna kockasta kost stopala
5s – Leva kockasta kost stopala
6s – Desna skočna kost
7s – Leva skočna kost
8s – Kosti desnog stopala (Reumatična groznica)
9s – Kosti levog stopala (Trbušni tifus)
10s – Limfni sudovi stopala
11s – Arterija tabana desnog stopala
12s – Arterija tabana levog stopala
13s – Desne kožne vene
14s – Leve kožne vene
15s – Krstasti ligamenti desnog stopala
16s – Krstasti ligamenti levog stopala
17s – Mišići ekstenzori desnih nožnih prstiju
18s – Mišići ekstenzori levih nožnih prstiju
19s – Mišić desne cevanice?
20s – Mišić leve cevanice? (Trbušni tifus)
21s – Ahilova tetiva desnog stopla (Ludilo, upala slepog creva)
22s – Ahilova tetiva levog stopala (Kičma)
23s – Desni završni tibio – fibularni zglob?
24s – Levi završni tibio – fibularni zglob?
25s – Nervi tabana (Samoubistvo)
26s – Članci prstiju desnog stopala (Tuberkuloza)
27s – Članci prstiju levog stopala
28s – Nokti prstiju desnog stopala
29s – Nokti prstiju levog stopala.

swoozie
18-06-2007, 11:22
Evo ja cu staviti kartu meni jedne veoma bliske osobe koja ima problem bas sa narkomanijom. To je pocelo jos pre 3-4 godine....jednom se vec lecila ali neznam koliko je to bilo uspesno. Iskreno mislim da je opet pocela da se drogira.:(

KARTA (http://imagehost.axisdraw.com/files/2/m.GIF)

http://astro.axisdraw.com/forum/%3Cimg%20src=%22http://imagehost.axisdraw.com/files/60/m.GIF%22%20alt=%22m.GIF%22%20/%3E

interesantni su aspekti
neptun i čvor
neptun i mars
neptun i chiron

swoozie
18-06-2007, 11:28
jeste li primijetili da su škorpioni prilično skloni alkoholu
(ili ako imaju bilo što naglašeno od škorpiona - 8. kuću, podznak, aspekti s plutonom...)
s tim da neki sasvim "pristojno funkconiraju" pod gasom,
kao da ne bi bili oni da nisu? :)

ArijeL
18-06-2007, 13:22
evo jednog primjera katastrofalnog narkomana, koji se drogira preko 10 godina konstantno, uništio je sebe i sve oko sebe, ma užas...pošto ga dobro znam, znam i mnogo pojedinosti, al ne bih o tome ovde jer je to nešto što ne možete ni na filmu vidjeti ni u najgoroj noćnoj mori preživjeti, to su tako poražavajuće i teške situacije, prosto da ne povjerujete da neko može otići tako daleko...ma one naj, naj, naj najgore je prevazišao!

evo natal pa i sami vidite

http://img101.imageshack.us/img101/8964/duleqz2.gif

swoozie
18-06-2007, 15:05
opet nezgrapan aspekt marsa i saturna....

Megara
18-06-2007, 18:30
opet nezgrapan aspekt marsa i saturna....

A sta nije uredu s tim aspektom?:confused:
Joooj, imam ga i ja!:eek:

Ja cak imam i MO 180 NE (12. I 6. ) polje, a nemam tih sklonosti, ali uopste...ali, ok, bitna je cela karta.

Scarlet
18-06-2007, 19:29
jeste li primijetili da su škorpioni prilično skloni alkoholu
(ili ako imaju bilo što naglašeno od škorpiona - 8. kuću, podznak, aspekti s plutonom...)


Škorpioni (pri tome mislim pre svega na osobe sa naglašenim znakom i osobinama Škorpiona) su pre svega skloni porocima.

Konkretno o bolestima zavisnosti pre svega bi govorio Neptun, kao i naše XII polje.

Megara
18-06-2007, 20:42
Sklonosti ka drogama mogu imati oni sa prejakim vodenim znacima, a slabim Marsom.
Ili Ve-Ne 90 So-Ur u vezi 5. polja.

ALKOHOLIZAM
Opet prenaglaseni vodeni znaci ,
SO 0 MO u ta-, le- ...(kolicine),
SA na MC-u ili Ascedentu,
SO Asc u vatrenim ili sc-,
SO 0 SA...

Prepisano iz ''Udzbenika natalne Astrologije'' - Milo Dupor

Skorpija
18-06-2007, 21:03
Škorpioni (pri tome mislim pre svega na osobe sa naglašenim znakom i osobinama Škorpiona) su pre svega skloni porocima.


Slazem se sa Scarlet,ne volim kada se globalizuje,ja sam dupla sco,pa sta bih ja sada trebalo da budem?Tezak alkoholicar ili narkoman?:mad: Cigarete su mi jedini porok,i tako ce i ostati,alkohol recimo ne podnosim.

Scarlet
18-06-2007, 21:20
Ah, da ... (tipične) Škorpije su poznate kao strastveni pušači :p

Merkur
18-06-2007, 22:33
Moze li to malo da se pojasni nama koji ne znamo. Na osnovu cega je to tako? :confused:

Scarlet
18-06-2007, 23:14
Škorpioni (pri tome mislim pre svega na osobe sa naglašenim znakom i osobinama Škorpiona) su pre svega skloni porocima.


Nisam sigurna da sam najbolje razumela tvoje pitanje, pa osim ovog ne znam šta bih ti više rekla :)

Merkur
18-06-2007, 23:19
Ah, da ... (tipične) Škorpije su poznate kao strastveni pušači :p
Ja sam mislila na ovaj deo, koji aspekti, planeta ili sta vec ukazuju na strastvenog pusaca?:)

Scarlet
18-06-2007, 23:33
Pa pod tim sam više podrazumevala neko svoje lično zapažanje, a ako ćemo po astrološkoj logici onda više izvedeno iz njihove sklonosti ka porocima.
Ništa posebno ;)

Pluton/Škorpija polje kao poroci; Neptun/Ribe kao opojna sredstva, narkotici i sl.

Lyra
26-07-2007, 18:04
Posto ne mogu sama sebi pomoci, pitacu vas...
Imam ostecena kolina tj. hrskavice, i prije par godina poceli su strasni bolovi (koji sa vremena na vreme prestanu pa opet pocnu, i tako u krug)...
Pa onda, prije godinu dana bolovi u donjem djelu kicme :(...
E sad', meni se cini da je sve to pocelo kada je Sa usao u Lava (u 7 polje)?... a sada je poceo tranzit kroz moje 8 polje, pa se pitam da li ce mi biti gore? i da li postoji neko resenje? :24:

Shmishonja
12-08-2007, 17:49
natal za ćerku (http://i167.photobucket.com/albums/u156/nevenka_otovic/ljubisinacerkanatal.gif)


Škorpion sa podznakom u Lavu ~ uh ~ kako jaka kombinacija dva snažna fiksna znaka ~ da ne pričam o sukobu života i smrti ovde ~ Lav kao vladar Sunca koje nam daje život u kombinaciji sa Plutonom koji nam donosi kraj ~ Sunce na 06° Škorpiona na samom kraju III polja , blizu vrha IV ~ veliko srce koje često može zadavati problem pogotovo jer ima 0° sa Plutonom koji je na -1° stepenu od svoje egzaltacije ~ 02° Škorpije .

Vladar VI polja je Saturn na 17° Škorpiona u IV polju ~ genetika je ovde pojačana , pa je moguće da je u pitanju neka nasledna "ženska" bolest . Problemi sa "ženskim bolestima" takodje pojačava i činjenica da je Mesec em' u izgonu ~ u Jarcu , em' u 0° sa Marsom koji je u znaku svoje egzaltacije , pa još oboje jako blizu vrha VI polja ~ pojačani problemi sa pms-om , problemi sa hormonima , tiroidom , kostima , ledjima , kolenima , okoštavanje vratnih pršljenova , problemi sa cirkulacijom ... A takodje postoji odredjeni problem i sa srcem .

Početkom Septembra 2007 moguće je da će se pojaviti lekar koji će zaista moći da joj pomogne i reši njene zdravstvene probleme :)

Shmishonja
12-08-2007, 18:06
Posto ne mogu sama sebi pomoci, pitacu vas...
Imam ostecena kolina tj. hrskavice, i prije par godina poceli su strasni bolovi (koji sa vremena na vreme prestanu pa opet pocnu, i tako u krug)...
Pa onda, prije godinu dana bolovi u donjem djelu kicme :(...
E sad', meni se cini da je sve to pocelo kada je Sa usao u Lava (u 7 polje)?... a sada je poceo tranzit kroz moje 8 polje, pa se pitam da li ce mi biti gore? i da li postoji neko resenje? :24:

S obzirom da ti je Asc' u Jarcu , tebi predstoji konstantno mučenje sa svime onim čime vlada Jarac ~ kosti , kosa , koža , zubi i ponajviše kolena ...

Saturn ti je u Lavu , na samom kraju VII polja ~ to obično donese probleme sa slabijom funkcijom bubrega , ali isto tako i sa hroničnim bolovima u donjem delu kučme . Tr Saturn će samo to da istakne , ako ne i da pojača . Saturn ti ima i aplikacioni 60° sa Marsom u Blizancima koji je na kraju V polja ~ opet pojačana simbolika V polja , pa još i kraj tog polja ~ donji deo ledja . da ti bude gore , neće , jer isti taj Saturn ima i 0° Sunce u sedištu ~ što mu daje izdržljivost .

Prebrodićeš probleme sa kostima i kičmom ako provodiš vreme na otvorenom prostoru i budeš radila odredjene vežbe za razgibavanje ~ možda yoga vežbe ~ a opcija unošenja što više tečnosti je OBAVEZNA [ da bi se smanjila "vatra" u organizmu i uklonila svaka mogućnost pojave bilo kakvog upalnog procesa ~ Mars u Blizancima 60° Saturn u Lavu = upala nevnih završetaka u kičmi prouzrokovana promajom ili lošim sedenjem ] .

Dodatno , trNeptun ti je blizu II polja i ima 180° sa Sunce 0° Saturn ~ a to obično donosi ili pad imuniteta i problem sa zdravljem ili pak na psihološkom nivou opterećenje "jao šta ću i kako ću ako mi se zdravlje pogorša" . Ali ja dodajem , nema brige , sve će proći :)

ljubisa07
13-08-2007, 07:43
Škorpion sa podznakom u Lavu ~ uh ~ kako jaka kombinacija dva snažna fiksna znaka ~ da ne pričam o sukobu života i smrti ovde ~ Lav kao vladar Sunca koje nam daje život u kombinaciji sa Plutonom koji nam donosi kraj ~ Sunce na 06° Škorpiona na samom kraju III polja , blizu vrha IV ~ veliko srce koje često može zadavati problem pogotovo jer ima 0° sa Plutonom koji je na -1° stepenu od svoje egzaltacije ~ 02° Škorpije .

Vladar VI polja je Saturn na 17° Škorpiona u IV polju ~ genetika je ovde pojačana , pa je moguće da je u pitanju neka nasledna "ženska" bolest . Problemi sa "ženskim bolestima" takodje pojačava i činjenica da je Mesec em' u izgonu ~ u Jarcu , em' u 0° sa Marsom koji je u znaku svoje egzaltacije , pa još oboje jako blizu vrha VI polja ~ pojačani problemi sa pms-om , problemi sa hormonima , tiroidom , kostima , ledjima , kolenima , okoštavanje vratnih pršljenova , problemi sa cirkulacijom ... A takodje postoji odredjeni problem i sa srcem .

Početkom Septembra 2007 moguće je da će se pojaviti lekar koji će zaista moći da joj pomogne i reši njene zdravstvene probleme :)


Shmisho,
Rekli ste mi ono sto ste mogli, verovatno niste mogli nista da mi kazete u vezi operacije, hoce - nece biti? Meni ostaje da se nadam naj boljem ishodu, obzirom na njenu mladost. Puno mi pomazete i zato nema reci zahvalnosti.
Neka Vas sreca prati u zivotu! Od srca Vam to moja malenkost zeli.
Srecno!

Lyra
13-08-2007, 14:27
Shmishonja
Puno ti hvala sto si odvojila vrime za mene....i hvala na savjetima!

:4hug:

thalatte
18-09-2007, 14:07
Evo mene primjera sa Marsom u biku i Venerom vladaricom isto u ljenom biku...nisam sigurna,ali valjda i Ve150Ne ili i Ju90Ne i Sa90Ne...

-dok sam bila mladja experimentirala sa svim i svačim,jako me to privlačilo,ali nisam postala ovisnik o najgorem...jedino pušim ko turčin i teško se mogu zabavit ako nešto ne popijem(sva sreća da izadjem 2-3 puta mjesečno)
-počela sam se bavit sportom(ništa ozbiljno)...malo bicikl i vožnja po prirodi ,tada mi se počeo gadit *opojni* život...sad treniram 5 puta tjedno...mjenjam sportove...od aerobika do boksa...držim se nekako,ali još uvijek se jako teško suočavam sa problemima,često se nemogu pomaknut sa mjesta (život pod ručnom)
-ako zažmirim na cigarete i koje piće tu i tamo,moglo bi se reći da sam sad ovisnik o zdravom životu,opjednuta sam prehranom,treniranjem,antioksidansima i bla,bla...užas

zoka57
18-09-2007, 14:39
Mislila sam da lavovi ili naglasen lav ne uzima narkotike ali sam pogresila ,vidim da kod precenjenih velicina droga i alkohol taman naprave sliku jos ako je mars slabiji.
Cak po meni losi aspekti benefika uz los mesec neptun i mars daju narkomaniju.Recimo jupiter kvadrat venera ili merkur.

smart.maja
18-09-2007, 14:53
Cak po meni losi aspekti benefika uz los mesec neptun i mars daju narkomaniju.Recimo jupiter kvadrat venera ili merkur.

hehehe, pa hvala ti zoko, bas....http://www.pic4ever.com/images/Ghelyon.gif
neje da neje...nako... pritajeni, hehehhe
sreca, ima sta da drzi pod kontrolom ti poroci...http://www.pic4ever.com/images/www_MyEmoticons_com__smokelots.gif
:D

thalatte
18-09-2007, 15:00
Mislila sam da lavovi ili naglasen lav ne uzima narkotike ali sam pogresila ,vidim da kod precenjenih velicina droga i alkohol taman naprave sliku jos ako je mars slabiji.
Cak po meni losi aspekti benefika uz los mesec neptun i mars daju narkomaniju.Recimo jupiter kvadrat venera ili merkur.

Poznanica---:sunce u lavu i merkur+mars u raku---dosta pije,neznam kada netko postaje alkoholičar...ona je dosta mlada još,cuga neumjereno,gotovo svaki dan

zoka57
18-09-2007, 15:15
hehehe, pa hvala ti zoko, bas....http://www.pic4ever.com/images/Ghelyon.gif
neje da neje...nako... pritajeni, hehehhe
sreca, ima sta da drzi pod kontrolom ti poroci...http://www.pic4ever.com/images/www_MyEmoticons_com__smokelots.gif
:D

Nemas ti Majo slabog marsa ti mozes sve sto hoces pa i da kroz ruzicaste naocare vidis plavo nebo.

Nevencica
18-09-2007, 15:44
vladar 8 kuce NE 90 MA koji je vladar 9 a suvladar 8 i 4 kuce i vladar 12.MO 90 SO,90 PL vladar asc. i vladar 4.polja poucan primer... hvala

Da nije los a jos bih tome sto je Mandrak rekao dodala i retro Me u skorpiji verovatno neki pesimizam i mracne misli ne bas optimistican karakter.....itd:rolleyes:
p.s Ja sa pocetka natalnu onu komentarisem :D
p.p.s Maja da bude zavisnik :eek:.....nema sanse.....mars u ovnu a ona ovan strelac ......

Shmishonja
24-10-2007, 20:15
Da vidimo kako stoje stvari sa tranzitima za sutra.
Svaki komentar je dobrodošaohttp://i167.photobucket.com/albums/u156/nevenka_otovic/horarci/write.gif

Tata natal vrs. tranziti za 25.10.2007. u 7am Bgd :

čart (http://i167.photobucket.com/albums/u156/nevenka_otovic/horarci/tatatranzitizaoperaciju.gif)

supernova
20-01-2008, 17:40
AstroMedicina je grana astrologije, koja proucava indicije ka zdravlju i bolestima coveka, odredjuje periode u kojima ce osoba biti podlozna bolestima i kada ce se bolest pojaviti. AstroMedicina takodje ukazuje na tok bolesti, dalje, kako bismo mogucu bolest mogli ublaziti, koristenjem razlicitih alternativnih metoda lecenja, a koje se MORAJU kombinovati sa metodama klasicne medicine.

Kada zelimo da pogledamo zdravstveno stanje ili podloznost odredjenim bolestima kod natusa;Prioritet je naravno sesto polje kao “bolnica” horoskopa,prvo koje samo po sebi pretstavlja natusa,osmo koje izmedju ostalog oznacava ne samo smrt vec i regeneraciju ali i dvanaesto koje oznacava kako hospitalizacije,psihicko stanje tako i “slabe tacke”.Takodje je vazno napomenuti da je polozaj Meseca,kao i aspekata koje pravi,pogotovo sa Suncem bitan pokazatelj mogucih bolesti i problema.Losi aspekti Sunca sa Mesecom oznacavaju slabo zdravlje,nekada cak i kratak zivotni vek.Kada gledamo aspekte Sunca i Meseca vazno je znati da se konjukcija izmedju ove dve planete takodje smatra losim.Kvadrat,kao i konjukcija je najlosiji aspekt kada je zdravlje u pitanju.Dok opozicija se smatra slabom.Poznato je da svaki zodijacki znak vlada odredjenim delom tela.

Vladarstva znakova delovima tela:

Ovan vlada glavom,ocima,licem,usima,nosom,zubima,ustima, gornjim delom vilice,mozgom.

Bik vlada grlom,vratom,glasnim zicama.Malim mozgom,donjim delom vilice, krajnicima, sinusima, tiroidnom zlezdom, paratiroidnom zlezdom, potiljkom, prsljenovima.

Blizanac vlada ramenima,rukama,sakama,prstima, plucima, respiratornim organima, kljucnom kosti.

Rak vlada stomakom,zelucem,metabolizmom,grudima, plucima, digestivnim aparatom,jajnicima, svim probavnim organima, regulacijom tecnosti, nervnim sistemom, ocima.

Lav vlada venama,arterijama,cirkulacijom,ocima kicmom,pankreasom,slezinom,nadbubreznom zlezdom,mozdanom srzi,nervnim sistemom.

Devica vlada crevima,slezinom,abdomenom,predeo trbuha, rektumom (debelo crevo), plucima, respiratornim sistemom, sinusima, ramenim pojasom.

Vaga vlada bubrezima,besikom,jajnicima,slepim crevom,jetrom, venama, nadbubreznom zlezdom, endokrinom zlezdom, disajnim organima.

Skorpija vlada reproduktivnim organima,prostatom,mokracnim putevima,tankim crevom,jajnicima,stomakom, radom polnih zlezda,besikom,endokrinom zlezdom,misicnim sistemom.

Strelac vlada kukovima,bedrima,stomakom,jetrom, karlicnom koscu,pankreasom, slezinom, bronhialnim sistemom.

Jarac vlada kostima,zubima,kosom,usima,besikom,kozom, kolenima, nogama, clancima, zglobovima, prosirenim venama, stomakom, zeludcem.

Vodolija vlada venama,clancima,noznim listovima,nervima,hipofizom,zglobovima, noznim gleznjevima, potkolenicama, srcem, venama, disajnim organima, nervnim sistemom.

Ribe vladaju stopalima,sitnim kostima,suznim zlezdama,endokrinom zlezdom,limfom,venama, kostima,gastroenterogenim aparatom,grudima, plucima,nervnim sistemom, regulacijom tecnosti.

Naravno ne mozemo svakoj osobi rodjenoj u znaku Ovna “prepisati” slabe tacke na osnovu vladarstva,naime ova podela vladarstva dace nam kompletnu sliku tipa bolesti kojoj je osoba podlozna ali samo uz kombinaciju aspekata svetala, položajem svetala,kao i stepenima u odredjenom znaku.

S obzirom da svaki znak vlada odredjenim delom tela tako i svaki stepen tog znaka vlada odredjenim tackama na telu ili organom.Da bismo bili sigurni sta je u pitanju i od cega natus treba da se cuva moramo spojiti sliku o tome koliko je ozbiljna bolest o kojoj je rec i o cemu je zapravo rec.Tako cemo podeliti svaki znak i pogledati kriticne stepene u tom znaku.

Vladarstva planeta u astromedicini

Sunce vlada cirkulacijom, torzom, ocima, kicmom, spermatozoidima.

Mesec vlada regulacijom tecnosti, krvlju, stomakom, probavom, roznjacom.

Merkur vlada raspiratornim organima,ustima,jezikom,ramenim pojasom,rukama,hormonima,nervnim sistemom.

Venera vlada vratom,grlom,glasnim zicama,jajnicima,bubrezima,matericom,kozom.

Mars vlada testisima,polnim zlezdama,misicnim sistemom,reproduktivnim organima,crvenim krvnim zrncima.


Jupiter vlada kostanom srzi, arterijskom cirkulacijom, karlicom, masnim tkivom, jetrom, glikogenom.

Saturn vlada skeletom,ligamentima,zucnom kesom,zeludcem,organima cula ukusa i sluha,venama,paratiroidnom zlezdom, telesnim belančevinama.

Uran vlada mozgom, hipofizom, ligamentima.

Neptun valada kicmom,stopalima,belim krvnim zrncima,linfom,nervima.

Pluton valada,mladezima,tumorima,bradavicama,reproduktivnim sistemom,polnim zlezdama,endokrinom zlezdom.

Nakon ovakve analize vazno je pogledati i u kojoj fazi se nalazio Mesec u trenutku rodjenja Natusa,on takodje igra vaznu ulogu ukoliko je neophodno lecenje (operacija).Poznato je da Mesec ima znatan uticaj kako na svest coveka tako i na samu planetu zemlju(plime i oseke).Poznato je da “na pun Mesec” neki ljudi imaju problema sa spavanjem i td. Ukoliko je za odredjenu bolest neophodno lecenje ili operacija vazno je pogledati u kom znaku se nalazi Mesec kada bi lecenje trebalo zapoceti.Ukoliko zapazite da je Mesec u znaku koji je vladar obolelog dela tela ili organa,i ukoliko je u “losoj” fazi, koji treba tretirati terapijom(ili kada su operacije u pitanju) preporucljivo je da sacekate (ukoliko nije neophodno zapoceti lecenje bas u tom trenutku) da Mesec “isplovi” iz tog znaka.Mesecev ciklus traje 28 dana,primeticete da Mesecev ciklus ima poseban uticaj na zene jer se poklapa sa menstrualnim ciklusom.Dakle Mesec dokazano ima dejstvo jace od drugih planeta na coveka.

Vazno je prvo pojednostaviti Meseceve faze i njihov uticaj na coveka kako bi ste razumeli zasto je vazna faza u trenutku rodjenja kao i njegov uticaj na ishod lecenja.

Mlad Mesec posebno ima jak uticaj na musku populaciju,nervoza,glavobolja,aritmija su vrlo cesce,u fazi mladog Meseca,kod muskaraca nego kod zena.Faza mladog Meseca je najpodobnija za zapocinjanje dijeta,terapija pa i bilo kakvih drugih poslova.

Rastuci Mesec ovo je vrlo pozitivna faza Meseca,pocevsi od njvece mogucnosti za zacece.Faza rastuceg Meseca je cak daleko podobnija za zapocinjanje poslova i terapije od faze mladog Meseca.Poboljsanje cirkulacije i porast energije posebno osecaju oni koji od toga pate.

Padajuci Mesec je najpodobniji za hiruske,stomatoloske zahvate,kozmeticke tretmane i td.Ovo je najbolja faza Meseca za operacije bilo koje vrste zbog naprednijeg oporavka i zaceljivanja rana,posekotina i oziljaka.Takodje iz razloga sto je cirkulacija slabija pa samim tim ne moze doci do obimnog krvarenja.

Pun Mesec ima posebno jak uticaj na zensku populaciju,pa slicno kao sto mlad Mesec deluje na muskarce tako i pun Mesec deluje na zene ali i bolesne osobe.Nervoza,depresije,emotivnost,problemi sa cirkulacijom,pojacano menstualno krvarenje.

sahadow452
20-01-2008, 18:29
Evo malo teksta kojeg sam procitala na sajtu Astrolook,astrologa Ane Rakic

HIRURGIJA I UTICAJ MESECA

Astroloske teorije tumace i objasnjavaju uticaj Meseca na razlicite prirodne fenomene ili procese; zatim na psihicko i emocionalno stanje kod ljudi, odnosno njegov upliv se zapazna na kolektivno stanje svesti i na ponasanje kod pojedinaca. Takodje, Mesec ima bitan uticaj i kod hiruskih zahvata ili na tok zadavstvenih tretmana i na procese u organizmu.
Poznata je izreka: "Ne diraj zelezo, kada se Mesec nalazi u znaku zla". Buduci da zelezo oznacava i hiruske instrumente, dobar savet bi glasio: "Ne vrsi operaciju obolelog organa na dan Mesecevog boravka u zodijackom (horoskopskom) znaku, koji odgovara odredjenom organu (kao indikator osetljive tacke znaka ili organa)�.
Iskustvo je pokazalo i potvrdilo mnogobrojne postoperacionalne komplikacije, ceste u ovakvim slucajevima, narocito razlicite infekcije, pojavu hemoroida, komplikacije u zarastanju rana i sl.
Jedna od najcescih ilustracija koja se navodi (skoro svako se moze uveriti u to), ako izvadimo zub, onda kada se Mesec nalazi u znaku Ovna. Usprkos svim merama predostroznosti savesnog stomatologa, cesto se desavaju neprijatne komplikacije ili propratne posledice.


Horoskopski znaci pokrivaju sledece regione na telu ili organe:

OVAN:
Glava, zubi, nos, usta, gornji deo vilice, oci, mozak, kosmati deo glave.

BIK:
Vrat, grlo, donji deo vilice, krajnici, sinusi, tiroidna zlezda, paratiroidna zlezda, potiljak, prsljenovi.

BLIZANCI:
Ramena, ruke, sake, prsti, pluca, respiratorni organi, kljucna kost.

RAK:
Grudi, pluca, digestivni aparat, stomak, jajnici, svi probavni organi, regulacija tecnosti, nervni sistem, oci.

LAV:
Srce, kicma, mozdana srz, oci, vene, arterije, kapilari, nervni sistem.

DEVICA:
Abdomen, predeo trbuha, rektum (debelo crevo), pluca, respiratorni sistem, sinusi, rameni pojas.

VAGA:
Bubrezi, jetra, vene, nadbubrezna zlezda, endokrine zlezde, disajni organi.

SKORPION:
Stomak, rad polnih zlezda, jajnici, besika, prostata, endokrine zlezde, polni organi, misicni sistem.

STRELAC:
Jetra, bedra, karlicna kost, kukovi, pankreas, slezina, bronhialni sistem.

JARAC:
Kolena, noge, clanci, zglobovi, prosirene vene, stomak, zeludac, kosti, endokrine zlezde.

VODOLIJA:
Zglobovi, nozni gleznjevi, potkolenice, srce, vene, disajni organi, nervni sistem.

RIBE:
Noge, stopala, vene, kosti, gastroenterogeni aparat, grudi, pluca, nervni sistem, regulacija tecnosti.

Naravno, ne znaci da treba odloziti neku hitnu intervenciju ili kada se radi o vecoj opasnosti i na savet lekara. Ali, svaki put kada se intervencija moze izbeci, i kada se Mesec u nalazi u odgovarajucem znaku o tome treba voditi racuna, pozeljno je odloziti hirusku intervenciju.

sahadow452
20-01-2008, 18:32
sa istog sajta.....

PUN MESEC:
Desavaju se najcesci porodjaji. Javaljaju se psihicke krize kod zena: pojacana emotivnost, nervna napetost, nekontrolisane reakcije, sklonost ka depresiji; podloznost na suze, melanholicno raspolozenje ili preteranu agresivnost. Tesko se kontrolisu osecanja, emotivne reakcije su prejake, covek je ranjiv, lako se uznemiri i plane zbog najobicnijih sitnica. Psihicka otpornost je slaba, narocito kod zena koje imaju problema zbog zadrzavanja vode ili poremecaja cirkulacije. - Ekstremno se reaguje.

MLAD MESEC:
Muskarci su osjetljiviji (poput zena za vreme punog Meseca). Muskarci su vrlo nervozni, uznemireni, neprestano traze mir ili olaksanje. Lekari primaju tih dana vise muskih pacijenata, najcesce zbog srcanih tegoba, angina, glavobolja, nesanice ili opekotina i povreda uzrokovanih nepaznjom. Uocen je veci broj smrtnih slucajeva, kao i iznenadna pogorsanja zdravstvenog stanja kod mnogih bolesnika, dva dana pre i dva dana posle ovog perioda.


EKLIPSE (POMRACENJA)

U VREME PUNOG I MLADOG MESECA:
U ovom periodu se savetuje izbegavanje donosenja vaznih odluka, koje imaju veci uticaj na buducnost. U trenutku jedne lunarne eklipse, uticaj Meseca je toliko jak da izaziva individualnu i kolektivnu neuravnotezenost.

MESECEVA EKLIPSA
Moguca je samo u trenutku i u vreme punog Meseca.

SUNCEVE EKLIPSE
Jedna sunceva eklipsa moze da se dogodi samo u trenutku mladog Meseca.
U vreme suncevih eklipsa, uticaj Sunca se �lose prenosi� ili izaziva �kratak spoj� sa Mesecom, pre nego sto se njegov uticaj prenese na Zemlju. Zato nastaju razliciti psihicki poremacaji i druge nevolje kao sto su: epidemije, bolesti zivotinja, stete na usevima, smrt poznatih osoba, politicki nemiri, ekonomske krize, nestabilnost zlata na berzi i sl.

Uticaj eklipsi, bilo solarnih ili lunarnih, uvek izaziva odredjene smetnje i vece poremecaje. Astrolozi naglasavaju (a, iskustvo potvrdjuje): da sve ono sto se zapocne, preduzme, prezentuje ili lansira u vreme eklipsi, rizikuje da u potpunosti propadne ili da ne ispuni ocekivanja. Cak, i kada se radi o hiruskim zahvatima ili operacijama treba ih odloziti, ako se lekar slaze, jer bi postoperativni period bio mnogo sigurniji i povoljniji nakon eklipsi, a oporavak laksi i brzi.

Dete rodjeno u periodu eklipse (Meseceve ili Sunceve) je osjetljivije i krhkije u prvoj godini zivota, pokazuju neotpornost, moguce su srcane mane ili problemi u radu srca, osetljivost ociju i drugih organa. Medjutim kada ovaj period prodje, interesantno da je ovo dete otpornije u odnosu na drugu decu.

Vazno je naglasiti, da ljudi razlicito reaguju i izrazavaju osetljivost na uticaje solarne i lunarne eklipse. Taj uticaj zavisi od odnosa koji postoji izmedju datuma rodjenja kod odredjene osobe i datuma trajanja eklipse. Ako neciji rodjendan pada u trenutku jedne solarne eklipse, onda osoba mora da se ponasa vrlo oprezno tokom cele godine, da vodi racuna o svom zdravlju i da izbegava vece promene u nacinu zivota. Ako se rodjendan poklapa sa lunarnom eklipsom, onda se ti efekti osecaju i po 6 meseci, u domenima koji su izrazenim znakom Zodijaka u vreme trajanja eklipse.
Posledice jedne eklipse, osecaju se cak i 30 dana posle njenog zbivanja, a ponekad i nekoliko nedelja pre ovog datuma. Ako, npr. datum rodjendana pada na sam period eklipse, posledice se osecaju 5 dana pre i 5 dana posle rodjendana.

Dakle, sve osobe su osetljive na eklipse i na prirodne procese. Takodje, kada pozicija Sunca u trenutku radjenja stvara neku vezu (konjukciju ili opoziciju), onda kvadrat sa Suncem ili Mesecom koji su prisutni u eklipsi, ponovo podstice senzibilnu reakciju na njihove posledice. Pozeljno je izracunati datume rodjenja svih osoba koje su osetljive i podlozne na Sunceve i Meseceve eklipse, bez obzira na njihov tacan trenutak rodjenja.
Naglasavamo: da Sunce ima veliki uticaj na fizicko, a Mesec na psihicko stanje kod coveka.

UTICAJ EKLIPSI NA HOROSKOPSKI ZNAK:

OVAN
Solarna (Sunceva) eklipsa: uzrokuje porast u broju samoubistava, pojacana agresivnost, dovodi do porasta nesrecnih slucajeva ili ranjavanja glave vatrenim oruzjem; javljaju se cerebralna hemoralgija, krvarenja iz nosa, upale respiratornih organa.
Lunarna (Meseceva) eklipsa: dovodi do preterane razdrazljivosti ili depresije (individualno), ceste su srcane tegobe i poviseni pritisak, hipertenzija.

BIK
Solarna eklipsa: smanjena je psihicka i nervna otpornost. Osetljivi su: grlo, vrat, stitna zlezda, generalno glava i genitalni organi.
Lunarna eklipsa: uzrokuje porast smrtnosti, narocito kod novorodjencadi, dramatizuju se situacije, javljaju se poremecaji u seksualnim kontaktima, cesce postoji povecana seksualna zelja i nagon (libido).

BLIZANCI
Solarna eklipsa: Javljaju se epidemije i nesrecni slucajevi po skolama i u saobracaju. Nervni poremecaji i tegobe kod mladih i srednjih generacija; postoji velika nervoza i psihicka neotpornost.
Lunarna eklipsa: Javlja se neki vid preterane ili prekomerne intelektualnosti koji dovodi do raznih posledica, posebno u intimnom zivotu.

RAK
Solarna eklipsa: Javlja se porast smrtnosti, pojava razlicitih bolesti kod trudnica ili komplikacije prilikom porodjaja. Porodicne brige, bolesti, nesporazumi koji dovode i do rastave brakova. Porast psihosomatskih oboljenja, degistivnih tegoba.
Lunarna eklipsa: Pojacane su faze psihickih drama i nevolja. Porast bolesti zbog vlage ili hladnoce: bolesti pluca, reuma, artritisa, zeluca i drugih organa. Ova eklipsa spada medju najjace!

LAV
Solarna eklipsa: Deluje kao �najopasnija� na zdravstvenu sliku zajednice, drustva ili naroda. Na licnom planu, povecan je rizik od srcanih i venskih oboljenja, problemi sa cirkulacijom, porast nesrecnih slucajeva i opekotina, hipertenzije, javljaju se oboljenja: kicme, mozdane srzi, decje paralize, deformacije kod novorodjecadi.
Lunarna eklipsa: Povecana opasnost kod raznih srcanih oboljenja, uz preporuku cuvanja od tezih fizickih napora; opasnost od epileptickih napada i kriza, javljaju se cesce nego obicno. Potrebno je cuvati i zastititi oci ili vid, od intenzivne svetlosti, narocito od prolecne i letnje svetlosti sunca.

DEVICA
Solarna eklipsa: Porast nekih iznenadnih bolesti. Nezadovoljstvo u zdravstvenim ustanovama i degradacija javnog zdravstva ili institucija. U licnom zivotu: smanjena je fizicka otpornost, narocito zeludacnog aparata.
Lunarna eklipsa: porast u broju epidemija, posebno gripa, zeludacne tegobe i razlicita trbusna oboljenja, oboljenja tiroidne zlezde.

VAGA
Solarna eklipsa: Preporucuje se izbegavati vencanja, pocetak zajednickog zivota ili emotivno zblizavanje, dok traje period ove eklipse. Obratiti paznju na jetru, bubrege, respiratorne organe, kao i na vene.
Lunarna eklipsa: Preosjetljive i napete osobe treba da se ponasaju oprezno, zbog mogucnosti srcanog i mozdanog udara. Javljaju se bolesti srca, krvotoka, vena, kao i infekcije mokracnih kanala.

SKORPION
Solarna eklipsa: njen uticaj u ovom znaku je posebno deprimirajuci: prati je povecani mortalitet, posebno kod beba, donosi kolektivne nesrece, pojavu razlicitih udesa, smrtnost uzrokovanu razlicitim nepogodama vezanim za more, vodu ili �misticne dogadjaje�.
Na licnom planu: treba obratiti paznju na svoje zdravlje, narocito na donji deo stomaka, genitalije; pojacati oprez oko venericnih oboljenja i tegoba oko debelog creva.
Lunarna eklipsa: dovodi do porasta razlicitih polnih oboljenja, prati je pojava epidemija i drugih ozbiljnijih oboljenja, koje dovode do smrtnosti. Na licnom planu javlja se osecaj nemoci ili velikog psiho-fizickog umora, bezvoljnost i gubitak zelje za zivotom.

STRELAC
Solarna eklipsa: Javljaju se iznenadne nesrece, pozari i udesi. Na licnom planu, povecan je rizik od srcanih i venskih oboljenja, problemi sa krvotokom, jetrom, cirkulacijom, dolazi do porasta nesrecnih slucajeva i pojave opekotina, javljaju se hipertenzije, nervne krize, oboljenja: kicme, mozdane srzi, decje paralize, deformacije kod novorodjecadi.
Lunarna eklipsa: na licnom planu, osoba se cesto oseca vrlo nervozno i neodlucno.

JARAC
Solarna eklipsa: nesrecni slucajevi uzrokovani hladnocom i mrazom, sneznim olujama. Povecanje smrtnosti medju starijim osobama. Porast degistivnih tegoba, beci broj padova i lomova, razlicitih sukoba, psihicka rastresenost, usporeni refleksi. Naglaseni su bolovi u zglobovima, narocito u kolenima, javljaju se smetnje zbog nedostatka kalcijuma kod zuba, kostiju, noktiju ili kose.
Lunarna eklipsa: uzrokuje porast bolesti kod mladjih osoba, i trovanja hranom kod starijih osoba. Osoba se oseca neshvaceno od okoline, zapada u psihicku krizu, depresivno stanje i sl. Nije preporucljivo sklapati bracnu zajednicu u tom periodu. Pozeljno je voditi racuna o svom zdravlju, posebno o probavnim organima i psihickom stanju, jer tada dolazi do neuobicajenih nesanica ili depresija. Izbegavati preterano suncanje.

VODOLIJA
Solarna eklipsa: Dolazi do nesrecnih slucajeva. Na licnom planu: efekat ove eklipse oseca se kao atak na licnu slobodu i nezavisnost, tako da se mogu izazvati nagli raskidi zbog netolerancije, nestrpljivosti i neuracunljivosti. Porast u broju saobracajnih nesreca na kopnu i u vazduhu, kao i srcanih tegoba psihickog porekla (na nervnoj bazi), zahvaljujuci psiholoskim pritiscima i stresovima modernog doba. Vene i kicma su oslabljene, uvecava se broj astmaticara.
Lunarna eklipsa: Porast mortaliteta zbog srcanih smetnji i nesrecnih slucajeva razne prirode. Oseca se jak pritisak, teznja za slobodom kretanja, javljaju se razlicite psihicke ili emocionalne krize.

RIBE
Solarna eklipsa: Zdravstvene krize i epidemije, narocito pojava razlicitih infekcija i gripa.
Lunarna eklipsa: Porast epidemija, narocito gastroenterogenih zbog zagadjenja vode i hrane, pojava raznnih polnih bolesti.

Preuzeto sa sajta Astrolook,astrologa Ane Rakic

Shmishonja
29-01-2008, 14:11
Sjajno, samo nastavite ovako. Što više podataka imamo na jednom mestu, lakše će nam biti da analiziramo medicinski čart :)

scorpiorising
31-01-2008, 00:48
Volela bih kada bi mi neko pritekao u pomoc oko zdravstvenog problema koji imam... imam ozbiljan oblik skolioze(kriva kicma, posebno izrazeno u lumbalnom delu) i vec su mi jednom, kada sam imala 16, 17 godina predlagali operaciju kicme i ja sam se nekako vezbama (nadam se trajno) izvukla od toga, nisam bila na kontroli 7,8 godina...e sad, problem je sto je u medjuvremenu moj mladji brat bio na toj operaciji(posto smo oboje nasledili sklonost ka skoliozi od oca) i sad se ponovo aktuelizovalo pitanje stanja moje kicme, trebalo bi i ja da odem na kontrolu i prestrasena sam da ce mi reci da je operacija neizbezna...molim vas mi pomoite oko ovog tumacenja! :( :(

lav-regulus
31-01-2008, 00:53
U sestoj godini sam operisao krajnike i kao mali stalno sam padao pa su me sili na nekoliko mjesta.Operacija se dobro vidi iz sestrinog hroskopa.Kako se to vidi iz mog horoskopa jer sam to ipak ja u pitanju?Nikako nisam povezao,doduse nemam ni znanja

http://img201.imageshack.us/img201/9725/astro2gw03lavregulus817zx8.th.gif (http://img201.imageshack.us/my.php?image=astro2gw03lavregulus817zx8.gif)

Little Warrior
31-01-2008, 01:51
U sestoj godini sam operisao krajnike i kao mali stalno sam padao pa su me sili na nekoliko mjesta.Operacija se dobro vidi iz sestrinog hroskopa.Kako se to vidi iz mog horoskopa jer sam to ipak ja u pitanju?Nikako nisam povezao,doduse nemam ni znanja

http://img201.imageshack.us/img201/9725/astro2gw03lavregulus817zx8.th.gif (http://img201.imageshack.us/my.php?image=astro2gw03lavregulus817zx8.gif)

vladar ascendenta konjunkcija mars(posekotina, rasekotina, oziljak). u 11 moguce uvek u nekom drustvu ili sa drugarima...

ljubisa07
31-01-2008, 08:14
U narednom periodu, po preporuci lekara trebao bih da imam, neku vrstu intervencije na srcu (radiofrekventna ablacija). Hoce li sve proci kako treba?
U Pozarevcu 31.01.2008. u 8h i 10 min.
http://img181.imageshack.us/img181/6789/astrow2gw02ljubisamhp25bi5.th.gif (http://img181.imageshack.us/my.php?image=astrow2gw02ljubisamhp25bi5.gif)

scorpiorising
31-01-2008, 14:14
vladar ascendenta konjunkcija mars(posekotina, rasekotina, oziljak). u 11 moguce uvek u nekom drustvu ili sa drugarima...


a sta ako je asc u skorpiji pa je sam vladar skorpije, mars u konjunkciji sa drugim vladarom plutonom?

Shmishonja
31-01-2008, 17:27
Volela bih kada bi mi neko pritekao u pomoc oko zdravstvenog problema koji imam... imam ozbiljan oblik skolioze(kriva kicma, posebno izrazeno u lumbalnom delu) i vec su mi jednom, kada sam imala 16, 17 godina predlagali operaciju kicme i ja sam se nekako vezbama (nadam se trajno) izvukla od toga, nisam bila na kontroli 7,8 godina...e sad, problem je sto je u medjuvremenu moj mladji brat bio na toj operaciji(posto smo oboje nasledili sklonost ka skoliozi od oca) i sad se ponovo aktuelizovalo pitanje stanja moje kicme, trebalo bi i ja da odem na kontrolu i prestrasena sam da ce mi reci da je operacija neizbezna...molim vas mi pomozite oko ovog tumacenja! :( :(

Ja ću kao tradicionalni astrolog pogledati i analizirati tvoj natal.

:detective: ako pogledamo videćemo da V polja koji vlada kičmom je Mars u Vagi u XI polju ~ sam po sebi Mars je jako slab, jer se nalazi u znaku svog izgona ~ što nam i donosi slliku problema sa kičmom. A i usput, Mars je vladar tvog Asc' što nam ukazuje na mogućnost da si rodjena sa slabijim imunitetom i slabijom konstitucijom.

Dodatno, ti si Sunce u Jarcu, a Jarac se upravo vezuje za kosti. Samo Sunce egzaltira tog slabog Marsa i naglašava problem, a i dodatno njih dvoje su u apl.90° što je opet ~ loše.

Sunce je takodje i vladar tvog tate i pokazuje nam da i on ima sličnih zdravstvenih problema.

Tranzitni Jupiter kada bude prelazio preko tvog natalnog Sunca bi mogao to sve da aktivira, a s obzirom da je tr. Jupiter slab, moguće je da će se zdravstveni problemi obnoviti.

:eam: sama operacija ~ upravo pod vladavinom tog Marsa ~ nisam za to da je operacija pravo i jedino rešenje tvoje situacije. Ne znam da li si probala sa nekim alternativnim ali tradicionalnim oblikom lečenja? Mislim da bi tako bolje obnovila svoju snagu i poboljšala svoju zdravstvenu situaciju.

U svakom slučaju ~ držim palčeve i nadam se da će sve proći dobro :)

Shmishonja
31-01-2008, 17:40
U sestoj godini sam operisao krajnike i kao mali stalno sam padao pa su me sili na nekoliko mjesta.Operacija se dobro vidi iz sestrinog hroskopa.Kako se to vidi iz mog horoskopa jer sam to ipak ja u pitanju?Nikako nisam povezao,doduse nemam ni znanja

http://img201.imageshack.us/img201/9725/astro2gw03lavregulus817zx8.th.gif (http://img201.imageshack.us/my.php?image=astro2gw03lavregulus817zx8.gif)

Vladar krajnika je Venera, a ona je ovde splajena od Sunca ~ oni u odredjenom periodu "nestaju"... tvoja tzv. sklonost ka "šivenju" bi mogla da se vidi kroz dve planete ~ Marsa u Devici ~ rešavanje zdravstvenih pitanja uz "nož" [dodatno je Mars 120° Neptun ~ bolnica, anestezija] i kroz retro Jupiter koji ti je na poslednjem stepenu Ovna, a vladar ti je VI polja ~ zdravlje ~ retrogradnost hoće da ukaže na ponavljanje odredjenih problema ~ moguće je da ti sistem za ravnotežu malo lošiji pa zbog toga postoji prilika za padove i povrede ~ ali, sve se srećno završi jer je ipak Jupiter 120° Sunce :)

Little Warrior
31-01-2008, 17:45
a sta ako je asc u skorpiji pa je sam vladar skorpije, mars u konjunkciji sa drugim vladarom plutonom?

cisto sumnjam da imas oziljak na glavi...
to obicno daje ili na ascendentu ili u veoma bliskoj konjunkciji sa vladarem ascendenta...
tvoj je u vagi, konjunkcija vazi, ali posto su razliciti znaci ne bih rekla da ti je ostavio neki poseban trag na glavi:)
Pluton se uzima kao vladar asc(on je opet u konj sa marsom-ali opet razl znak)
a i on redje deluje!

a ako i imas neko obelezje ili mladez(ako sam dobro razumela za to pitas)
on bi trebao biti na delu tela kojim vlada znak vage,,,bedra, gornji deo guze...

mars u konjunkciji sa plutonom govori o tvom fizickom izgledu
Asc skorpion, vladar u vagi u 11 konj pluton
Zenstvenost pomesana sa muskim crtama lica, ili ostrim,
Moze biti i veliki kontrast izmedju kose koze i ociju!

scorpiorising
01-02-2008, 16:00
Tranzitni Jupiter kada bude prelazio preko tvog natalnog Sunca bi mogao to sve da aktivira, a s obzirom da je tr. Jupiter slab, moguće je da će se zdravstveni problemi obnoviti.

:eam: sama operacija ~ upravo pod vladavinom tog Marsa ~ nisam za to da je operacija pravo i jedino rešenje tvoje situacije. Ne znam da li si probala sa nekim alternativnim ali tradicionalnim oblikom lečenja? Mislim da bi tako bolje obnovila svoju snagu i poboljšala svoju zdravstvenu situaciju.

U svakom slučaju ~ držim palčeve i nadam se da će sve proći dobro :)


Hvala Shmishonja :)

A sto se tice tog tranzita Jupitera, ako sam ja dobro videla na astro.com, on ce preko mog natalnog Sunca preci tek za nekih 100inak godina... ?

I jos jedno pitanje, da li se nakako iz mog horoskopa moze videti cinjenica da je moj mladji brat imao operaciju kicme?

I da...da li to sto je meni onda Mars u 11. znaci da je ta opracija za mene neizbezna...mislim znam da si rekla da ga pozicija u VAgi tu jako oslabljuje...

a ako i imas neko obelezje ili mladez(ako sam dobro razumela za to pitas)
on bi trebao biti na delu tela kojim vlada znak vage,,,bedra, gornji deo guze...

mars u konjunkciji sa plutonom govori o tvom fizickom izgledu
Asc skorpion, vladar u vagi u 11 konj pluton
Zenstvenost pomesana sa muskim crtama lica, ili ostrim,
Moze biti i veliki kontrast izmedju kose koze i ociju!

Hvala Cor Serpentis:)

a sto se tice ovoga...imam mali beleg bele boje na unutrasnjosti butine i tetovazu u dnu ledja:D

a taj mars u vagi u konjunkciji sa plutonom...hm, nije toliko do crta lica(koje su prilicno zenstvene, osim cinjenice da zaista imam prilicno tamn oci i kosu i obrve a svetlu kozu) koliko mi se desava da se obucem veoma zenstveno-stikle 10 cm, haljina i sl. i onda svojim nimalo zenstavenim stavom, pokretima, nacinom na koji stojim ostajem utisak nekog izbacivaca:D

Shmishonja
01-02-2008, 16:17
Hvala Shmishonja :)

A sto se tice tog tranzita Jupitera, ako sam ja dobro videla na astro.com, on ce preko mog natalnog Sunca preci tek za nekih 100inak godina... ?

I jos jedno pitanje, da li se nakako iz mog horoskopa moze videti cinjenica da je moj mladji brat imao operaciju kicme?

I da...da li to sto je meni onda Mars u 11. znaci da je ta opracija za mene neizbezna...mislim znam da si rekla da ga pozicija u Vagi tu jako oslabljuje

~ tranzitni Jupiter će ti preći preko natalnog Sunca koje ti se nalazi na 15°58' Jarca sada već krajem Februara 2008 ~ tačnije počinje da sklapa konjunkciju već 27.01. a zenit snage kada bude bio na egzaktonom stepenu gde i tvoje Sunce će biti već 03.03.

~ tvoj brat je predstavljen III poljem koje je u Vodoliji ~ prvo : Uran je u 0° sa Venerom [koja vlada njegovim V poljem ~ kičmom] njegovo VI polje je pod vladavinom Merkura u Jarcu 0° Sunce, a treće, suvladar Vodolije je Saturn u Škorpionu što pokazuje "bolesnog rodjaka" ~ Saturn vlada kostima, Škorpija operacijama...

~ pa sama loša pozicija tog Marsa ukazuje na mogućnost operacije, to što je on slab samo ukazuje da ili to nije rešenje, ili da će sama operacija imati malog efekta :(

violeta
10-03-2008, 22:45
Evo postavila bi pitanje koje me jako brine:Kakva je moja šesta kuća pošto je u Ovnu a vl.6 otišao u 11 natalnu -Vaga.Imam zdravszvenih problema tačnije desna dojka.Interesuje me šta kažu zvijezde.Sama sebi nemogu ništa da protumačim a još sam i početnik.Molim Shmishonju da pogleda a i druge dobre volje.Samo malo da me prodje sve ovo eto mene aktivno na forum.Pozdrav i unapred hvala.

Shmishonja
10-03-2008, 23:26
Evo postavila bi pitanje koje me jako brine:Kakva je moja šesta kuća pošto je u Ovnu a vl.6 otišao u 11 natalnu -Vaga.Imam zdravszvenih problema tačnije desna dojka.Interesuje me šta kažu zvijezde.Sama sebi nemogu ništa da protumačim a još sam i početnik.Molim Shmishonju da pogleda a i druge dobre volje.Samo malo da me prodje sve ovo eto mene aktivno na forum.Pozdrav i unapred hvala.

:welcome:
Hoću, čim stignem ću da :detective: tvoj natal i nemoj puno da brineš :4hug:

sandra3831
11-03-2008, 13:53
Shmile evo mene i ovdje do tebe... Da mi malo pomogneš razsvijetliti djeverovu bolest. 09.01.1976. gospić, cro 05:00. Mislim da nisam pogriješila vrijeme rodjenja. Molim te poviri na brzinu. Rekla sa mi na horarnoj da će mu krenuti zdravlje na bolje. Navikli smo mi da mu ide bolje ali relativno uvijek poslije toga se pogorša i zadnjih par godina, redovito pogodi u bolnicu. Kako će on sa svojom bolesti kroz život jer on odbija piti lijekove, pije i tako u krug..... Kako mu pomoći da shvati da je bolestan? Da li bi uopće brak bio poželjan s obzirom na njegove oscilacije? Kad popije postaje i ratoboran.... Shmile jos jednom pomozi. Ja učim, čitam po forumima i vjeruj mi jednog sunčanog dana u penziji ću rasturati astrologiju. Pusa. S.

Shmishonja
11-03-2008, 16:02
Shmile evo mene i ovdje do tebe... Da mi malo pomogneš razsvijetliti djeverovu bolest. 09.01.1976. gospić, cro 05:00. Mislim da nisam pogriješila vrijeme rodjenja. Molim te poviri na brzinu. Rekla sa mi na horarnoj da će mu krenuti zdravlje na bolje. Navikli smo mi da mu ide bolje ali relativno uvijek poslije toga se pogorša i zadnjih par godina, redovito pogodi u bolnicu. Kako će on sa svojom bolesti kroz život jer on odbija piti lijekove, pije i tako u krug..... Kako mu pomoći da shvati da je bolestan? Da li bi uopće brak bio poželjan s obzirom na njegove oscilacije? Kad popije postaje i ratoboran.... Shmile jos jednom pomozi. Ja učim, čitam po forumima i vjeruj mi jednog sunčanog dana u penziji ću rasturati astrologiju. Pusa. S.

Nije problem :4hug: čim stignem ću da :detective: pa ondak ćem' njegov natal ovde http://www.kolobok.us/smiles/big_madhouse/mail1.gif

sandra3831
14-03-2008, 10:30
Shmile mislim da je ipak njegovo vrijeme rodjenja 05 i 15 min. Pitala sam svekrvu prije par mjeseci ali sad više nisam sigurna kad je točno. Ništa ti pogledaj za 05 i 15min

Shmishonja
14-03-2008, 10:37
Shmile mislim da je ipak njegovo vrijeme rodjenja 05 i 15 min. Pitala sam svekrvu prije par mjeseci ali sad više nisam sigurna kad je točno. Ništa ti pogledaj za 05 i 15min

Oki doki, nadam se da ću za vikend imati vremena da se posvetim i ovom delu foruma http://www.kolobok.us/smiles/artists/connie/connie_2.gif

mashaa
26-03-2008, 21:51
hm, ta 2012 je izgleda svima jako zanimljiva..ne tako davno , mislim jesenas , sam gledala na tv neku emisiju o bibliji, te navodno o njenom novo otkrivenom kodu po kome proizilazi da je kraj ove civilizacije 2012??! jezivo zvuci...nisam bas praznovjerna ali ova poklapanja me malo,,ježe,,:(

mandrak-21
27-03-2008, 03:28
A nostradamus je pisao prorocanstva do 3670..i neke,vanga isto je ,,navodno prorekla" dogadjaje do 4000 i neke godine..........a za 2012 pa prognozirao se smaj sveta jos 2000 po raznim kodovima,biblijskim prorocanstvima pa prorocanstvima vinetua........ukratko gluposti

Miraceti
27-03-2008, 09:25
A nostradamus je pisao prorocanstva do 3670..i neke,vanga isto je ,,navodno prorekla" dogadjaje do 4000 i neke godine..........a za 2012 pa prognozirao se smaj sveta jos 2000 po raznim kodovima,biblijskim prorocanstvima pa prorocanstvima vinetua........ukratko gluposti

Slazem se sa tobom. Sta i da se desi oni koji su zasluzili ostace da zive i da produze ljudski rod. Mozda ce doci do transformacije ljudi pa ce se nesto promeniti. Bog daje slobodnu volju a ljudi gledaju sta se desava, nadam se da cemo svi uciniti pozitivne korake i podici pozitivnu energiju da bi opstali. Nije za dzaba ovo era Vodolije.

Shmishonja
27-03-2008, 17:07
01.04.2008. utorak

Prvi dan Aprila i čuveni "aprililil" dan http://www.kolobok.us/smiles/artists/just_cuz/JC-ROFL.gifMerkur i dalje u praznom hodu polako se približavajući novoj odrednici ~ znaku Ovna ... pripremite se za nove radne podvige http://www.kolobok.us/smiles/artists/just_cuz/JC_goody.gifpuno komunikacija [koje i ne moraju biti dobre] puno aktivnosti http://www.kolobok.us/smiles/artists/just_cuz/JC_highfive.gif malo češćih promena vremenskih uslova http://www.kolobok.us/smiles/personal/vinsent.gif[naročito će nam vetar mrsiti i kosu i misli u glavi i po glavi] http://www.kolobok.us/smiles/artists/just_cuz/JC_OMG_sign.gif

Naravno ne zaboravite i da se vreme sa zimskog prebacilo na letnje vreme!

u 14h29 Mesec 12° Vodolije sklapa 60° sa Suncem na 12° Ovna ... divni momenti sa prijateljima, puno smeha i šale, samo pazite da neko VAS ne predje u medjuvremenu dok vi smišljate novu prvo-aprilsku šalu http://www.kolobok.us/smiles/artists/just_cuz/JC_flirt.gif
muzika za današnji dan : http://www.youtube.com/watch?v=jHPOzQzk9Qo

Shmishonja
27-03-2008, 17:18
Mene ova tema extra fascinira. Čitajući Frolijeve knjige i udžbenike otkrila sam vrlo lak i jednostavan način analize trenutnog čarta u odnosu na vremenske uslove. Takodje postoje i horarci koji su vezanit za ovu tematiku i jako je interesantno da se oni analiziraju kako bi dobili odgovor da li će vreme biti lepo ili ne.

Evo nekoliko linkova :

http://www.geocities.com/astro_weather/astro.htm
http://www.rhegeds.freeserve.co.uk/fagan.htmKo ima još neki link ili neki text bila bih mu/njoj jako zahvalna na tome da ga postuje ovde :)

Shmishonja
27-03-2008, 17:34
A , sada , nešto sasvim drugacije ~ prevod : ima da vam http://www.astro-art.net/forum/images/smiles/icon_eek.gif od citanja :

Astro~mereorologija od F.K.Velickog

U astro~meteorologiji znacajne su pozicije Sunca , Meseca i Zemlje . U periodu Mladog Meseca smanjen je prenos Suncevih toplotnih talasa , dok je u periodu Punog Meseca , situacija obrnuta .

Tacnost prognoze i tumacenja natalnih karti varira oko 70% , dok tacnost analize astro~meteorološke karte varira oko 65%.

Veoma važno je uzeti u obzir sve meteorloške pojave koje se javljaju oko Zemlje i uklopiti ih u astrološka tumacenja . Statistike ukazuju na veliku verovatnost tacnih analiza .

ZNACI ZODIJAKA : imaju , "klasicno" znacenje : toplo ~ vatreni znaci . Hladno ~ zemljani znaci . Suvo ~ vazdušni znaci . Vlažno ~ vodeni znaci .
STELIJUMI :
*u vatrenim znacima ~ period proleca i jeseni : toplo i lepo vreme , period leta : veoma toplo i suvo vreme , dok u periodu zime : umereno i vlago vreme.

*u vazdušnim i vodenim znacima ~ produžavaju periode proleca i jeseni , dok leto može biti veoma prijatno , a zima vrlo neprijatna i cak "nezdrava" .

*u zemljanim znacima ~ prolece : lepo vreme , leto : lepo i ne mnogo suvo vreme , jesen : umereno vreme , dok u zimskom perodu mogu preovladavati niske temperature i sneg .

Najlakša je podela godine na DEKADE . Sa njima se najlakše može analizirati posmatrani period vremena i odrediti vremenski uslovi koji će okarakterisati taj period :

*OVAN :
1. dekada ~ vetar , kiša ( od 05* do 10* stepena ~ niske temperature , mraz )
2. dekada ~ umereno vreme .
3. dekada ~ nedostatak toplih perioda ( od 20* do 25* ~ baš suprotno : izuzetno topli vremenski periodi , suše ) .
***Ovan*** njegova glavna karakteristika su : gromovi i grad ( padavina ).

*BIK* :
1. dekada ( narocito ako se neka od planeta nalazi blizu Plejada ) : vetrovito , tmurno vreme , povremena pojava i zemljotresa ( od 05* do 10* ~ nepredvidljive vremenske prilike )
2. dekada :vlažno i hladno vreme .
3. dekada ( naročito ako se neka planeta nalazi blizu Algola ) : vremenski uslovi su pogoršani , vlažnost je povišena , munje , gromovi i cak niske temperature ( od 20* do 25* ~ umereno vreme ) .

*BLIZANCI* :
1. dekada ~ vlažnost ( od 05* do 10* : suvo vreme ) .
2. dekada ~ umereno vreme .
3. dekada ~ nepredvidljive padavine i promene vremenskih uslova ( od 20* do 25* : verovito , moguća pojava zemljotresa ) .
***BLIZANCI*** njihova glavna karakteristika : vrlo ujednacena temperatura .

*RAK* :
1. dekada ~ pojacani vetrovi , tmurnije vreme , mogućnost pojave zemljotresa ( od 05* do 10* : vlaga i visoke temperature ) .
2. dekada ~ umereno vreme .
3. dekada ~ veoma visoke temperature ( od 20* do 25* : veoma vreli i sparni dani ) .
***RAK*** : njihova glavna karakteristika je : toplo i suncano vreme .

*LAV* :
1. dekada ~ toplo , ali umereno ( od 05* do 10* : povecana vlaga ) .
2. dekada ~ umereno vreme .
3. dekada ~ povecana vlažnost vazduha ( od 20* do 25* : promenljivo vreme , sa periodima visokih temperatura ) .
***LAV*** : njihova glavna karakteristika je : povecana temperatura vazduha , dosta iznad normale .

*DEVICA* :
1. dekada ~ povremene padavine ( od 05* do 10* : umereno vreme ) .
2. dekada ~ umerene temperature vazduha .
3. dekada ~ povećana vlažnost ( od 20* do 25* : pojčani vtrovi ).
***DEVICA*** : osnovna crta : vlažno i hladno vreme .

*VAGA* :
1. dekada ~ umereno promenljivo vreme ( od 05* do 10* : pojacana vlaga ) .
2. dekada ~ umereno vreme , ali dosta nepredvidljivo .
3. dekada ~ hladno vreme ( od 20* do 25* : pojacani vetrovi ) .

***VAGA*** : glavna karakteristika : vrlo nepredvidljivi vremenski uslovi .

*ŠKORPIJA* ???

*STRELAC* :
1. dekada ~ pojacana vlažnost ( od 05* do 10* : promenljivo i vlažno vreme ) .
2. dekada ~ umereno vreme .
3. dekada ~ malo više temperature od ocekivanih ( od 20* do 25* : toplo vreme ) .
***STRELAC*** : glavna crta : veoma toplo vreme
.
*JARAC* :
1. dekada ~ toplo vreme ( od 05* do 10* : pojacana vlaga ) .
2. dekada ~ umereno vreme .
3. dekada ~ pojacana vlaga i padavine ( od 20* do 25* : takodje pojacana vlaga ) .
***JARAC*** : glavna crta : povecana vlaga .

*VODOLIJA* :
1. dekada ~ povecana vlažnost vazduha ( od 05* do 10* : oblacno vreme ) .
2. dekada ~ po obicaju ~ umerena .
3. dekada ~ vetrovito ( od 20* do 25* : povišena temperatura ) .
***VODOLIJA*** : glavna karakteristika : povišena vlaga i pojačani vetrovi .

*RIBE* :
1. dekada ~ umereno vreme ( od 05* do 10* : povećana vlažnost ).
2. dekada ~ povecana vlažnost vazduha .
3. dekada ~ vece temperature od ocekivanih ( od 20* do 25* : pojacani vetrovi ) .

~ * ~ PLANETE ~ * ~
*Sunce : toplo i suvo vreme . Kratke padavine u toku proleća , dok je jesen tmurna i hladna . U zimskom periodu se smenjuju kiša i sneg . Duva pretežno Istocni vetar . Promenljivo vreme . Kada je u aspektu sa nekom planetom , Sunce pojačava karakteristike TE planete ( primer : ako je sa Jupiterom : povecana temperatura , dok ako je sa Saturnom : dosta niske temperature )
*Mesec : hladno , vlažno , tmurno , jutarnji mrazevi , kiše , sneg . Meseceva glavna funkcija je da ( kao i Suncu ) pojaca dejstvo planete sa kojom pravi neki jak~egzaktni aspekt ( konjunkcija , narocito ) .

Tako , na primer Mesec 120* Mars ~ donosi veoma topao i suv vremenski period . Mesec 120* Venera ~ dominira sveže , prohladno i vlažno vreme . Što više aspekata ima Mesec , toliko ce se puta i menjati vreme u toku dana . Naravno , Suncevi aspekti su dosta bitniji od Mesecevih , jer se Mesec više koristi u delovima Zemlje gde dominiraju veće vodene površine .

*Merkur : sam po sebi je hladnjikav , suv , vetrovit , donosi promene vremenskih uslova . Takodje , donosi i nepredvidljive vremenske nepogode , nagle promene od hladnog i vlažnog vremena ka toplom i veoma suvom . Najjaci uticaj ima u delovima gdde provladavaju ravnice , na obalama reka i mora .

*Venera : prohladno , vlažno , ceste padavine , ali cesto i smiruje vremenske uslove . Dominantna u dolinama reka , polja , njiva . U periodu leta , istaknuta Venera može da donese lepo vreme , bez oblaka , ali uz povecanu vlažnost , padavine , "mokar" sneg , Južni vetar , slabijeg intenziteta .

*Mars : on donosi povecane temperature , ali i beoma niske temperature , suvo~isušeno ili cak promrzlo tlo . On takođe donosi i : jake padavine , izrazito jak grad , jake vetrove . On vlada "ekstremnim" vremenskim uslovima .

*Jupiter : vreo i vlažan . On donsi vedro , suvo i toplo vreme . Vazduh je ispunjen jonima , smiruje nagle prelaze iz visokih u niske temperature . Severni vetar , ponekad povećana vlažnost vazduha , nebo je u vecini slučajeva vedro ili sa povremenim naoblacenjem , umereno i neutralno . Najjaci uticaj ima u delovima gde dominiraju veliki gradovi , velike šume , tj. na velikim prostranstvima .

*Saturn : naravno dominira hladnim i pojacanim vlažnim vremenom . Takodje , vlada i snegom , zimom , tihim ~ "dosadnim" padavinama . Vlada morskim burama , narocito u zimskom periodu pojacava padavine i mraz . Najdominantniji je u delovima zemlje gde su izraženi pusti , goli i tmurni planinski predeli .

Ne tradicionalne planete :

*Uran : veoma nepredvidljivi vremenski uslovi , koji se kreci iz ekstrema u ekstrem . Nepredvidjeni padovi i povecanja temperature , nepredvidljivi , ali veoma jaki vetrovi , veoma hladni ~ severni vetrovi . Cesto donosi i pomeranje tla , tj. zemljotrese , vlada uraganima , tornadima i svim ekstremnim oblicima vetrova . Zadužen je i za munje i gromove ~ tj. statički elektricitet koji se javlja pre svake oluje .

*Neptun : nedefinisano i vlažno vreme . Pojacane su poplave . Aktivira podzemne vode .

*Pluton : on takodje vlada ekstremnim vremenskim uslovima , naročito burama i zemljotresima . Ali , na žalost , on još uvek naučno nije do kraja istražen , pa samim tim ljegov uticaj nam i dalje ostaje obavijen velom tajne . Zadužen je za pojacanu radijaciju , pomeranje tla i vulkanske erupcije .

*~* PLANETARNI ASPEKTI *~*

- Sunce se najbolje snalazi i daje pozitivne razultate kada se nadje u znaku Ovna , Lava , Strelca , Blizanaca . Suprotan efekat ima kada se nađe u : Vodoliji , Vagi .Raku i Ribama .
- Sunce 60* Jupiter : lepo vreme . Ako još Sunce ima aspekte ili sa Marsom ili Neptunom ~ takvo vreme ce trajati nekih tri do cetiri dana . Ako neka od tih planeta ima loš aspekt prema Suncu ili se tu ubace i Merkur ili Uran ~ moguce su kratkotrajne padavine i vetar . Ako je Sunce u aspektu ili paralelu sa Mesecom , ili pak Mesec ima neki aspekt sa Uranom ili Neptunom ~ padavine ce biti jace i obilnije .
- Sunce 120* Jupiter : suvo i toplo vreme koje može trajati dan ~ dva ( sve u zavisnosti od razlike u aplikacionom aspektu -/+ 2* ) . Ako u isto vrme Mesec aspektira Jupitera i Marsa ~ period toplog vremena se produžava .
- Period povecane vlažnosti i padavina u uskoj je povezanosti sa dešavanjima na Suncu ( erupcije ) . Ovi periodi se neizmenicno i kontinuinirano smenjuju ~ na nekih 80 godina . U tim periodima : 1610-1690 , 1790-1870 , 1995-2035 su bili hladni ali vlažni periodi , dok u periodu 1700-1780 , 1880-1940 su bili veoma topli periodi .
- Sunce 0,90*,180* Jupiter u vazdušnim znacima :cist vazduh , dobri vremnski uslovi . U vodenim znacima : kiše , toplo i dobro za plodnost tla .
- Sunce 0 Venera u vodenim znacima : jesen i zima ~ bura sa kišom , dok je leto hladnije nego obicno .
- Sunce 0,90*,180* Saturn : naravno , donosi zahladjenje .
- Merkur je dobro postavljen u Devici , Blizancima , Vodoliji i Vagi , pa samim tim donosi "pozitivne" uticaje na vremenske uslove . Ne odgovaraju mu pozicije u Ribama , Strelcu , Raku i Škorpionu .
- Merkur je u principu slab i deluje samo ako ima aspekt sa nekom planetom . On vlada : nepredvidljivim promenama vremnskih uslova , vetrom , hladnocom . Ponekad je odgovoran za tmurno vreme ( nedefinisano ) .
- Merkur u aspektu sa Venerom : blag vetar promenljivog pravca , povremena oblacnost i sitna kiša .
- Merkur sa Marsom : suvo vreme , povišena temperatura . Ali , ako je aspekt loš , može doneti veoma jake vetrove , bure , nevreme ili susnežicu .
- Merkur u aspektu sa Jupiterom : donosi porast temperature , sa periodima sunca i prijatnog vremena . Kada su aspekti izazovni , grad ili mraz .
- Merkur u aspektu sa Saturnom : sve zavisno od godišnjeg doba . U prolece i leto : povecane padavine , dok jesen ume da bude veoma vlažna i hladna , a zima izuzetno hladna , sa pojacanim snegom , ledom i poledicom .
- Merkur u aspektu sa Uranom : vrlo slicna dešavanja kao i sa Saturnom , ali su vetrovi mnogo jaci i hladniji .
- Merkur 0,90*,180* Mars u vatrenim znacima : veoma visoke temperature , jaki vetrovi , izuzetno suvo vreme i sparno .
- Merkur 0,90*,180* Jupiter : prolece : mraz i hladno , cak i susnežica , leto ~ hladnije nego obicno , sa niskim jutarnjim i vecernjim temperaturama , jesen i zima ~ veliki mrazovi , puno snega . Ako se Jupiter nadje u nekom vodenom znaku : bura , kiša ili sneg ~ ( letnje i zimske ) oluje .
- Merkur 0,90*,180* Saturn : zima ~ veliki nanosi snega , izuzetno oštar vetar . Ako je Saturn u vodenim znacima : led , sneg , mraz . Ako je u zenljanim znacima : nagli pad temperature , mraz ( prolece ~ inje ) .
- Venera : najviše daje kada je u znaku : Riba , Bika , Vage , Jarca . Svoje loše osobine pokazuje kada je u : Devici , Ovnu , Blizancima i Vodoliji .
- Kada je dobro postavljena : temperatura je umerena , vlažnost vazduha je na normali , blagi i prijatni vetrovi , lep i zdrav vazduh , cisto nebo , doprinosi plodnosti tla , kao i porastu nivoa vode .
- Kada se Venera dobro vidi u toku jeseni ujutru : donosi mlake zime , a ako se vidi uvece : veoma oštre i surove zime .
- Venera u aspektu sa Marsom : kiša , tmurno ali i toplo vreme , a u periodu leta ~ žega .
- Venera u aspektu sa Jupiterom : dobri vremenski uslovi sa povišenom temperaturom . Ako su aspekti loši : obilne padavine ili jaka hladnoca .
- Venera sa Saturnom ili Uranom : niske temperature , oblacno vreme sa padavinama , pojacan smog , kiša ili sneg , bljuzgavice , sve zavisno koje je godišnje doba .
- Venera sa Neptunom : umereno vreme , sa povremenom kišom , pojacan smog .
- Venere 0,90*,180* Jupiter : ako je u vazdušnim , zemljanim ili vatrenim znacima ~ dobro vreme , ali ako je u vodenim ~ kiša , vlaga , visoke temperature , ponekad i poplave .
- Venera 0,90*,180* Saturn , narocito u vodenim i zemljanim znacima : prolece i jesen ~ mogu biti dosta niže temperature .

Shmishonja
28-03-2008, 12:02
Makedonija (http://i167.photobucket.com/albums/u156/nevenka_otovic/makedonija.gif)

Citat iz knjige Nika Kampiona :

"Makedonija je najpoznatija po Aleksandru Velikom. Sama Republika Makedonija je dobila nezavisnost 25.01.1991. a referendumom je zvanično dobila nezavisnots 08.09.1991. Posle toga, ta nezavisnost se modifikovala kroz razne korake ~ 06.01.1992. nov ustav koji se Makedonija povlači iz sklopa Jugoslavije. Novi ustav donet 14.01.1992. koji se apelovalo na Evropsku Uniju da prizna Makedoniiju kao samostalnu državu je odbijen. 15.01. 1992. Bugarska priznaje nezavisnost Makedonije. U Februaru i Turska prihvata i priznaje Makedoniju. Hrvatska u Aprilu a Rusija u Avgustu 1992. priznaje Makedoniju kao nezavisnu državu.

15.03.1992. srpska vojska dolazi do granice sa Makedonijom i 26.03. prestaje sa svojim vojnim uticajem i povlači se. 08.04.1994. Makedonija je napokon prihvaćena od UN. 27.04. proglašena je nova Jug.federacija i samim tim Makedonija je dobila novu poziciju na geografskoj karti.

Završni korak priznavanja je bio 16.12.1992. kad je država priznata od svih evropskih zemalja sem Grčke."

Shmishonja
28-03-2008, 13:15
prazan hod Merkura sve do 19h46 kad ulazi u znak Ovna
prazan hod Meseca u Vodoliji sve do 22h56 kad ulazi u znak Riba
muzika za današnji dan : http://www.youtube.com/watch?v=Rwni6UoImH0


... prazan hod i razuma i osećanja :rolleyes:
... provedite dan onako kako vi želite :p
... šta god da isplanirate teško da će se danas ostvariti :o
... zato jednostavno uživajte i kulirajte :beach:

Shmishonja
28-03-2008, 13:28
u 03h17 Mesec na 02° Riba sklapa 90° sa retro Saturnom na 02° Device
u 19h53 Mesec na 11° Riba sklapa 120° sa Marsom na 11° Raka
muzika za današnji dan : http://www.youtube.com/watch?v=qmVn6b7DdpA
Eh, sumornog li početka dana... ova 180° ne može ništa pametno da nam donese sem ružnog vremena ili jednostavno "down" raspoloženja :(

Popodne očekujte blagi porast boljeg raspoloženja, ali ne i dobrog zdravlja... obratite pažnju na unos tečnosti u organizam i ne preterujte sa začinima u hrani :eam:

Shmishonja
28-03-2008, 15:52
u 10h30 Mesec na 20° Riba sklapa 60° sa Jupiterom na 20° Jarca
u 23h44 Mesec na 28° Riba sklapa O° sa Venerom na 28° Riba
prazan hod Meseca do sutra...
muzika za današnji dan : http://www.youtube.com/watch?v=F5fsqYctXgME ovo je već bolja opcija sa tranzitima u odnosu na prošlih par dana http://www.kolobok.us/smiles/artists/laie/Laie_94.gif
Početak dana i samo prepodne će nam biti možda malo hladnije od željenog, ali će ipak pozitivne vibracije kružiti oko nas i u nama. Mesec se lepo druži sa Jupiterom uz 60° i može nam doneti puno toga korisnog kako na emotivnom, fizičkom, a vala i na materijalnom planu... samo ne bi trebalo preterivati u trošenju... ipak je Jupiter u znaku svog pada, a on ipak vlada "novčanikom" uopšteno... http://www.kolobok.us/smiles/icq/biggrin.gif

Veče će nam biti još dinamičnije kad Venera u svojoj egzaltaciji i nalazi se na samom stepenu svoje prave egzaltacije udruži svoju :heart: snagu sa Mesecom. Očekujte priliv emocija, možda čak i veći od željenog i očekivanog, pa se pripremite i za to http://www.kolobok.us/smiles/artists/laie/Laie_98.gif

... ali da će da bude interesantan dan ... biće http://www.kolobok.us/smiles/artists/laie/Laie_95.gif

Shmishonja
28-03-2008, 16:14
Mesec iz praznog hoda ulazi u znak Ovna u 02h28
u 10h26 Mesec na 05° Ovna sklapa O° sa Merkurom na 05° Ovna
u 23h47 Mesec na 12° Ovna sklapa 90° sa Marsom na 12° Raka
Venera u praznom hodu od sinoć u 23h44 pa sve do sutra u 07h36 kad i ona ulazi u znak Ovna
muzika za današnji dan : http://www.youtube.com/watch?v=LrOawFUdFfUDanašnji dan će da bude sve nego uobičajeni prvi dan vikenda http://www.kolobok.us/smiles/artists/laie/Laie_2.gif
Očekujte mnogo dinamike, rasprava i razmena ideja na "prijateljskom" nivou http://www.kolobok.us/smiles/artists/laie/Laie_34.gif

Pripazite se ako vozite kola... bolje predjite danas na http://www.kolobok.us/smiles/artists/laie/Laie_76B.gif

Uveče ... uh ... ako možete pokušajte da samo sa kiselinom u želucu i zakopanom ratnom sekirom http://www.kolobok.us/smiles/artists/laie/Laie_61.gif odete na :zzz: umesto sa teskobom u :heart:

Shmishonja
28-03-2008, 17:06
počinje Mladim Mesecom na 16° u znaku Ovna u 05h56 http://www.kolobok.us/smiles/big_standart/yahoo.gif

Venera u 07h 36 ulazi u znak svog izgona, u znak Ovna http://www.kolobok.us/smiles/big_standart/shout.gif

u 12h22 Mesec na 20° Ovna sklapa 90° sa Jupiterom na 20° Jarca http://www.kolobok.us/smiles/big_standart/sorry.gif

muzika za današnji dan : http://www.youtube.com/watch?v=Uqjwt8qXjKcDanašnji dan je početka novih zbivanja u našim životima http://www.kolobok.us/smiles/big_standart/music.gif

mlad Mesec pa još u Ovnu ~ uvek simboliše nov početak, nove dogadjaje, nove ljude u našim životima, pa samim tim narednih 2 nedelje nas očekuju interesantne stvari, ljudi i dogadjaji http://www.kolobok.us/smiles/big_standart/bye.gif

Kad nam naša emotivna Venera udje u znak svog izgona ~ u vatrenog i tvrdoglavog Ovna, možemo očekivati da će nam naredni period biti baš http://www.kolobok.us/smiles/big_standart/diablo.gifna svim poljima, a naročito u :heart: odnosima... pripremite se http://www.kolobok.us/smiles/big_standart/blum1.gif

Posle svega ovoga, dolazi nam Mesec 90° Jupiter ~ obratite pažnju na zdravlje i finansije danas popodne... jeste da je nedelja, ali opet... ne preterujte čak ni u šopingu na pijaci ili supermarketu... iako će te imati neodoljiv poriv za tim http://www.kolobok.us/smiles/big_standart/blush.gif

Shmishonja
29-03-2008, 13:41
u 03h21 Mesec izlazi iz praznog hoda i ulazi u znak svoje egzaltacije ~ u znak Bika
u 06h58 Mesec na 02° Bika sklapa 120° sa retro Saturnom na 02° Device
muzika za današnji dan : http://www.youtube.com/watch?v=RwcFA4nHvhoKad Mesec bude ušao u znak svoje egzaltacije možemo očekivati boljitke na sve strane... a i pojačanu želju za materijalnom sigurnošću http://www.kolobok.us/smiles/artists/vishenka/d_Pocket_PC.gifali i ... pojačanu želju za klopom http://www.kolobok.us/smiles/artists/vishenka/d_sweet.gif

120° izmedju Meseca i Saturna nam može doneti praktičan način razmišljanja, dobro isplaniran raspored rada http://www.kolobok.us/smiles/artists/vishenka/d_book.gifsamokontrolu u odnosu na okolinu, ali ne i u odnosu na sopstvene želje http://www.kolobok.us/smiles/artists/vishenka/l_bubble.gif a osećanje dužnosti nam može pomoći da se pozabavimo poslovima koje ne volimo, a moramo da odradimo http://www.kolobok.us/smiles/artists/vishenka/l_clock.gif

Ovo je dan koji treba posvetiti drugima i pomoći im koliko god možemo http://www.kolobok.us/smiles/artists/vishenka/d_good_luck.gif

Shmishonja
29-03-2008, 13:55
u 01h38 Mesec na 13° Bika sklapa 60° sa Marsom na 13° Raka http://www.kolobok.us/smiles/artists/vishenka/vishenka.gif

u 12h49 Mesec na 20° Bika sklapa 120° sa Jupiterom na 20° Jarca http://www.kolobok.us/smiles/artists/vishenka/l_cherry.gif

prazan hod egzaltiranog Meseca sve do sutra... http://www.kolobok.us/smiles/artists/vishenka/l_hp.gif

muzika za današnji dan : http://www.youtube.com/watch?v=rkRIbUT6u7QDanašnji dan bi stvarno trebalo da bude dobar i lep http://www.kolobok.us/smiles/artists/vishenka/l_sunny.gif

Naglašenost zemljanih & vodenih znakova bi trebalo da nam donese prvenstveno boljitak u našem novčaniku... možda neko vraćanje starog duga... iznenadni dobitak iz neplaniranog izvora... http://www.kolobok.us/smiles/artists/vishenka/d_canon.gifkao što mu dodje unutrašnji džep jakne... ili zaturen novac na dnu neke fijoke...http://www.kolobok.us/smiles/artists/vishenka/d_good_luck.gif

Shmishonja
29-03-2008, 14:12
u 03h28 Mesec iz praznog hoda ulazi u znak svog peregrina ~ u znak Blizanaca http://www.kolobok.us/smiles/artists/vishenka/l_moto.gif
u 06h59 Mesec na 02° Blizanaca sklapa 90° sa retro Saturnom na 02° Device http://www.kolobok.us/smiles/artists/vishenka/l_rain.gif
u 09h37 Mesec na 03° Blizanca sklapa 60° sa Venerom na 03° Ovna http://www.kolobok.us/smiles/artists/vishenka/d_roller.gif
muzika za današnji dan : http://www.youtube.com/watch?v=pWdhO7OFFokDanas će biti oscilacija lepog i ružnog u različitim oblicima http://www.kolobok.us/smiles/artists/vishenka/l_coffee.gif biće malo na početku ružnog, verovatno zbog hladnijeg vremena od odčekivanog http://www.kolobok.us/smiles/artists/vishenka/d_upset.gifa i koncentracija će nam biti lošija http://www.kolobok.us/smiles/artists/vishenka/l_sparrow.gif ali kasnije u toku dana pozitivna energija će polako početi da se promalja kroz zmrljave i drljave okice uspavanog nam Sunca http://www.kolobok.us/smiles/artists/vishenka/l_guess.gif

Današnji dan povetite sebi ali i savetovanju i druženju sa mladjima od sebe http://www.kolobok.us/smiles/artists/vishenka/l_turn.gif

Shmishonja
29-03-2008, 14:35
u 01h49 Mesec na 14° Blizanaca sklapa 60° sa Merkurom na 14° Ovna http://www.kolobok.us/smiles/artists/just_cuz/JC_handshake.gif

u 13h42 Mesec na 21° Blizanaca sklapa 60° sa Suncem na 21° Ovna http://www.kolobok.us/smiles/artists/just_cuz/JC_Hi-Five.gif

u 16h12 Sunce na 21° Ovna sklapa 90° sa Jupiterom na 21° Jarca http://www.kolobok.us/smiles/artists/just_cuz/JC_wanted.gif

prazan hod peregniranog Meseca u Blizancima sve do sutra http://www.kolobok.us/smiles/artists/just_cuz/JC_thinking.gif

muzika za današnji dan : http://www.youtube.com/watch?v=W9e_4A7EKoA

Današnji dan će biti ispunjen velikim intelektualnim podsticajem, manjim novčanim transakcijama, odličan period za komunikaciju sa okolinom i razmenu ideja, dobro za druženje i izlaske http://www.kolobok.us/smiles/artists/just_cuz/JC_skiing.gif

Ovaj dan će vam doneti dinamiku u kretanju i mrdanju, nećete moći da sedite na jednom mestu duže od 5min http://www.kolobok.us/smiles/artists/just_cuz/JC_fan.gif

Popodnevni časovi će pokazati na koji ste način iskoristili pozitivne aspekte od prepodne... ako ste bili dobri, ovo će samo biti dobar period za odmor, a ako ste se precenili, ovo će biti period "vidanja rana" http://www.kolobok.us/smiles/artists/just_cuz/JC_spliff.gif

Shmishonja
29-03-2008, 18:12
http://i167.photobucket.com/albums/u156/nevenka_otovic/happy%20happy%20happy/JUMPIN12.gif došlo proleće http://i167.photobucket.com/albums/u156/nevenka_otovic/happy%20happy%20happy/DANCIN16.gifkakvo nas vreme očekuje http://i167.photobucket.com/albums/u156/nevenka_otovic/happy%20happy%20happy/GROWIN17.gif
proleće čart (http://i167.photobucket.com/albums/u156/nevenka_otovic/happy%20happy%20happy/prolee.gif)

Shmishonja
31-03-2008, 08:26
Pa hoće li neko da vežba samnom malo meteorologiju da budemo bolji od onih na tv~u ... :eam:

Merkur
31-03-2008, 08:35
Nisam do sada pokusavala ali sto da ne.
Ako se gleda Venera i njen polozaj onda bih mogla da kazem da ce Prolece biti hladno i vlazno (Ribe) i 12 kuca (toplo i vlazno). Dakle u svakom slucaju ce biti dosta vlage tokom proleca.:D
Hadje da vidimo sta kazu ostali.:rolleyes:

Shmishonja
31-03-2008, 08:59
pogledate vrh IV polja i njegovog vladara :read:

pogledate Mesec :coffee:

pogledate vrh X polja i njegovog vladara :lesen:

pogledate Asc' i njegovog vladara :detective:

pogledate Desc' i njegovog vladara :astronom:

ukombinujete tih 4, 5 planeta i dobijete odgovor :smartass:

fenix7
31-03-2008, 09:11
dakle vrijeme će biti promjenjivo!
Vlažno u svakom slučaju ;)

s_ana_dra
31-03-2008, 09:24
Pa ne znam bas da li bi mi islo!? ali ac je u biku, 7 u skorpiji. 4 u raku, a 10 u jarcu.
hajde da krenemo od 4 kuce koja pocinje u raku i mesec je otisao u 6 kucu u devicu. posto je u 3 dekadi, to znaci povremena vlaznost.hm, mesec i venera nemaju nikakav aspekt. mesec i juppiter u separaciji u trigonu. A zbog aspekta mars i sunce koji su u kvasratu i to jos aplikcija, moguce kratkrotrajne padavine i vetar.
Sad moram da brisem, a i bas sam se nalupala

Merkur
31-03-2008, 14:17
...Dakle u svakom slucaju ce biti dosta vlage tokom proleca.:D
,....
Pa sada kada pogledam sve sto si nam zadala, dobih zastrasujuci odgovor.:(
Prolece ce bas i nece liciti na Prolece zbog dosta hladnoce.:cold:

Shmishonja
10-04-2008, 12:59
prazan hod Meseca sve do 04h44 kad ulazi u znak svog sedista ~ znak Raka :thumbsup:
u 08h16 Mesec na 02* Raka sklapa 60* sa retro Saturnom na 02* Device :lesen:
u 15h52 Mesec na 05* Raka sklapa 90* sa Venerom na 05* Ovna :boxing:
muzika za ovaj dan : http://www.youtube.com/watch?v=depfUO1fmVIDansnji dan ce biti pasivno dinamican. Mesec iz praznog hoda i iz dinamicnih Blizanaca ulazi u znak svog sedista ~ znak Raka i dosta menja nase emotivne stavove kako prema sebi tako i prema nasoj okolini :lamo:

Prvo ce da nas zadesi pozitivni 60* izmedju Meseca i Saturna pa je to dobro za nas u smislu koncentracije i dobre volje za radom i obavljanjem nasih svakodnevnih [dosadnih] obaveza :faf:

Posle nas kaci neharmonicni aspekt izmedju Meseca i Venere pa bi ostatak dana i veceri trebalo da izbegavamo da se "druzimo" sa ljudima sa kojima ovih dana i nemamo bas neki skladan odnos kako ne bi produbili :smack:

Shmishonja
12-04-2008, 18:04
01.04.2008.

There's no sense playing the April Fool as a new month begins. Mercury is beginning to pick up speed as it nears its top rate of over 2 degrees of motion per day by April 11. This can help communications across the board. You can also tap into a supportive, 60-degree rapport between the Sun in Aries and Moon in Aquarius (5:29AM PDT). While there is an air of buoyancy and exuberance, storm warnings are still posted because Ceres makes an awkward, 150-degree link to Pluto (5:40AM PDT) while the distant planet of the underworld is on the verge of a retrograde station. The Pluto turn-around officially occurs at 2:22AM PDT tomorrow, but the energy-field of transformation, metamorphosis and emotional catharsis is building up in momentum all of today. Fortunately, a mentally-exuberant Venus-Pallas parallel clocks in at 12:37PM PDT. Being a savvy problem-solver who knows the score in business matters will give you the edge over the competition. Healing forces are back on the march as the Moon makes its monthly union with Chiron (7:20PM PDT). Take a good look at your diet and nutritional needs. Meditate for peace of mind and dig a little deeper into your metaphysical studies. If primary partnerships seem a bit off-kilter, you may be tuning into a Mercury-Juno square from Pisces to Sagittarius (8:59PM PDT). Pushing your own agenda too far and too fast can boomerang against you. Compassion and sensitivity are warranted when sharing with dear ones as the Moon unites with Neptune in Aquarius (exact at 2:15AM PDT tomorrow). Keep a notebook by your bed to record nocturnal wanderings in the astral realm.

02.04.2008.
As mentioned in yesterday's calendar entry, Pluto halts its forward advance and makes a station at 2 degrees of Capricorn (2:22AM PDT). It will remain in retrograde motion until September 8 when it will stop again at 29 degrees of Sagittarius. All Pluto principles - death and rebirth, regeneration, transformation and metamorphosis, the underworld, mysteries and secrets, catharsis, willpower and laser-like concentration, psychology and in-depth research, detective work and investigations - are energized today and over the next 24-48 hours. Projecting anger onto loved ones, friends or associates will only make matters worse. Retreat from the maddening crowd if you are feeling frustrated, moody and ill-at-ease. Another reason for potential uncertainty and confusion right now is that this morning's Moon-Neptune union in Aquarius (2:15AM PDT) begins a void lunar cycle that lasts until 1:56PM PDT and the arrival of Pisces Moon. In the meantime, Mercury leaves Piscean seas for Aries territory at 10:46AM PDT. This planetary shift can enhance your leadership qualities and reinforce feelings of independence. It's far better to finish old business on a high note during the void lunar cycle than to launch bold ventures. However, once Pisces Moon takes hold, it's a good time to pursue hobbies connected to film, photography, video games, music and dance. Try out a new seafood recipe or your version of corn chowder. A whirlpool treatment, mineral bath or hot-tub session can be the antidote for nervous tension and rising anxiety. Be prepared for delays or unforeseen hang-ups popping up tomorrow in your key discussions, meetings or communications as Mercury forms caustic alignments with Pluto and Saturn.

03.04.2008.
Mercury is on the warpath today as it contacts four celestial bodies. Remember that this essential planet of verbal and written discourse has just entered the first fire sign of the zodiac - Aries - and this adds a certain amount of spark and potency to every encounter. Plus - yesterday's Pluto pause still packs a wallop. Here's the Mercury line-up of sky patterns: Mercury squares Pluto (1:54AM PDT); Mercury makes a supportive, 60-degree link to Ceres (1:03PM PDT); Mercury connects to Saturn via an awkward, 150-degree aspect (6:22PM PDT); Mercury forms a mentally-stimulating 72-degree liaison with giant Jupiter (7:05PM PDT). For the most part, the contacts with Pluto and Saturn suggest that you need to be more cautious and conservative in business negotiations and interpersonal sharings. Signing papers and making long-term agreements bite the dust. The Mercury-Ceres association can temporarily increase your productivity in arts, crafts, hobbies and career pursuits. The Mercury-Jupiter quintile can pull you into a more positive orbit regarding educational pursuits. One way to make positive use of the Mercury-Pluto and Mercury-Saturn ties is to dive into an important research project or library work. Athletics and exercise can give you some relief as the Moon in Pisces makes a flowing trine to Mars in Cancer (10:53AM PDT). Think about ways to nurture and heal a troubled loved one while Juno parallels Chiron (2:20PM PDT). Put on your dancing shoes tonight and let the good times roll for a change of pace. Excitement - coupled with a few surprises - builds as the Moon approaches its monthly union with Uranus in Pisces (exact at 12:53AM PDT on Friday). Expect the unexpected!

Shmishonja
12-04-2008, 18:06
04.04.2008.

Strange forces are on the prowl as the Moon in Pisces locks horns with revolutionary Uranus (12:53AM PDT) and security-conscious Vesta (5:44AM PDT). If you are feeling somewhat unsettled and concerned over a loved one's safety, join the club. Millions are more moody than usual under this celestial combination. Focus attention on protecting your assets, valuables and investments. You may have to deal with significant issues relating to mother or father figures since Ceres in Gemini squares Saturn in Virgo (12:54PM PDT). Whenever these two celestial bodies clash in the sky, troubles often build up concerning elders and their wellbeing. While tensions are still high, you can catch a lucky break when the Moon makes its monthly union with Venus in Pisces (2:44PM PDT). Love vibrations increase in frequency and romance suddenly looks more promising. However, this Moon-Venus rendezvous begins a new void lunar cycle that lasts until 5:28PM PDT (when fiery Aries Moon takes command for the next two days). Complete odds and ends during the 2+ hour void-of-course twilight zone. After the lunar shift into Aries, you may be able to soar like an eagle in literary, artistic, musical and educational endeavors since the Moon is now approaching its monthly conjunction with Mercury (exact at 1:26AM PDT on Saturday). Learn more about holistic healing techniques and advances on the cutting edge of alternative medicine while Mercury contacts Chiron via a 45-degree link (1:53AM PDT tomorrow).

05.04.2008.

Are you feeling anxious? There are several reasons according to the cosmos. The Moon conjuncts Mercury in Aries (1:26AM PDT) and Venus in Pisces forms an abrasive square to Juno in Sagittarius (7:32AM PDT). The lunar union with Mercury can empower your thought process, but the Venus-Juno face-off tends to be a mischief-maker regarding primary partnerships. Don't start criticizing a loved one without all the facts. Jumping to conclusions right now will only lead to further difficulties. Antique hunters may still be able to find overlooked treasures at estate sales, art fairs and flea markets. Brainstorms and inventive solutions to long-standing problems are likely to appear on the scene once the Moon merges its influence with Pallas in Pisces (1:45PM PDT). Games like chess and backgammon can lift your spirits. Sewing, needlepoint and quilting receive the cosmic seal of approval. The main news of the day arrives this evening when the New Moon occurs (8:56PM PDT) - energizing 17 degrees of Aries - and Venus leaves Pisces for a 25-day trek through Aries at 10:36PM PDT. Any New Moon can give you a unique, dynamic and gung-ho push forward, but to have this one in Aries occur very close in time to Venus entering the same sign is to really ratchet up the potential for a great leap ahead. You may want to activate key plans for your future growth this evening instead of tomorrow because a long, 10+ hour void lunar cycle on Sunday can interfere with your achieving success and finding fulfillment.

06.04.2008.

It would be great if you could simply rest on your laurels after last night's double-dose of Aries excitement - the New Moon and Venus entering this first fire sign of the zodiac. However, life goes on and you need to keep making progress with vital plans and goals despite the trickiness of another void lunar cycle starting at 8:02AM PDT as the Moon contacts Neptune via a 60-degree link. This lunar uncertainty zone lasts until 6:21PM PDT and the arrival of earthy Taurus Moon. How can you make the most of this 10+ hour limbo time-span? It's fine to improvise with a favorite musical instrument, explore artistic techniques or experiment with a video camera. These activities are connected to the intrinsic meaning of inspirational Neptune. However, initiating serious and costly enterprises in these fields is not recommended. Learning from mentors and teachers is essential around the time of a Sun-Saturn 135-degree alignment (10:24AM PDT). Keep your distance from fears, worries and self-doubts that constitute the shadow side of the beautiful ringed planet. Tonight's Taurus Moon can lead to financial breakthroughs as the lunar orb forms a grand triangle by making flowing trines to Pluto (8:11PM PDT) and Saturn (9:58PM PDT). Hard work and determination are once again your dynamic duo that will eventually turn into the pot of gold at the end of the rainbow. Nevertheless, prepare for a possible test in matters of the heart as Venus in Aries squares Pluto in Capricorn (8:48PM PDT). It's hard to sugarcoat any clash between lovely Venus and extremist Pluto. Usually some emotional distress will arise, but that doesn't mean you have to wallow in pain and suffering. See the situation as objectively as possible, and know you can transform a challenge into an opportunity to grow and evolve.

Shmishonja
12-04-2008, 18:10
07.04.2008.

Rub the sleep out of your eyes upon awakening and avoid starting your workweek with a sense of confusion or frustration. Last night's Venus-Pluto adversarial dust-up may be still weighing upon you and wreaking some havoc on the love front. In addition, a Mercury-Neptune 45-degree contact (1:31AM PDT) doesn't exactly make you want to sing a happen tune in the morning hours. However, you may be able to tweak that energy-field and utilize the positive vibes of Taurus Moon to reinforce your self-confidence as a business entrepreneur, artist, musician or hobbyist. Gardening and Mother Nature draw you like a magnet today and tomorrow as the lunar orb graces the first earth sign of the zodiac. Keep an eye out for one of the faults of excessive Taurus - obstinacy. Refusing to accept the truth and holding on to the past can jeopardize your forward progress. This is especially important as Venus forms an awkward, 150-degree link to Saturn (5:51PM PDT) just as the Sun connects to Ceres in a frictional 45-degree aspect (5:52PM PDT). These two alignments striking virtually simultaneously can knock you off course. Making crucial proposals to a loved one is not advised. Patience is very much a cardinal virtue for the time being concerning romantic bonds. Strive to remain productive in your main areas of expertise. Don't be surprised if you turn to science, mathematics and philosophy for answers in the latter part of the evening since the Moon approaches a supportive, 60-degree tie to innovative Uranus (2:56AM PDT tomorrow) and nears a harmonious trine to expansive Jupiter (3:49AM PDT tomorrow).

08.04.2008.

Golden opportunities for success are within your grasp as the Moon forms a flowing trine of 120 degrees to giant Jupiter in earth signs (3:49AM PDT) while Venus in fiery Aries makes a mentally-stimulating 72-degree link to the ancient King of the Gods planet now cruising through Capricorn (7:01AM PDT). Two terrific alignments to Jupiter can be a signal that good fortune is back in your corner and with a vengeance. However, the cosmos sometimes knows how to play the role of party crasher. Another void lunar cycle arrives on the scene when the Moon in Taurus squares Neptune in Aquarius (8:14AM PDT). This twilight zone of strange activity lasts until 6:28PM PDT when the Moon reaches the friendly gates of airy Gemini. In the meantime, it is somewhat difficult to get your traction with business matters and key projects when the Moon is in a void-of-course condition. Postpone big decisions and signings for a more propitious time. However, gardening and planting rituals still sound appealing since the Moon has extra potency as it moves through the second sign of the zodiac. The lunar shift into Gemini this evening points you in the direction of learning, reading, studying and writing. Arts, crafts and hobbies look promising and this is amplified by the monthly Moon union with Ceres in Gemini (exact at 1:01AM PDT tomorrow). Nurture maternal figures, children and pets within your family circle. Your productivity quotient can reach a new peak as Tuesday morphs into Wednesday.

09.04.2008.

From the standpoint of the Cosmic Calendar, this is one of the better days in a long time. It is a rare event when the universe behaves itself and offers earthly dwellers a 24-hour time-period when almost every alignment can be put in the favorable category. Here's your line-up of positive sky patterns: The Moon makes a supportive, 60-degree link to Venus (12:37AM PDT); The Moon conjuncts Ceres in Gemini (1:01AM PDT); The Sun forges a supportive, 60-degree aspect with Chiron (5:52AM PDT); Venus connects with Ceres via a 60-degree tie (7:37AM PDT); The Moon contacts Mercury through a 60-degree rapport (4:49PM PDT); Mercury conjuncts Pallas in Aries (7:13PM PDT). Of these six associations, the Sun-Chiron and Mercury-Pallas link-ups offer the most satisfaction. Utilize both of them to tap into your innate genius and inventive mind-set. Learn more about alternative medicine, holistic healing and psychology. The strong presence of the largest asteroid - Ceres - suggests that it is still a good day to learn new skills when it comes to planting methods and increasing production from your garden. You can be incredibly productive around the clock. Consider having a strategy session with a trusted friend or colleague around the time of the Mercury-Pallas convergence. The only aspects that might test your patience a little are a quick-moving Sun-Moon 45-degree aspect (2:24AM PDT) and a subtle Sun-Uranus 30-degree tie (2:55PM PDT). The latter contact can be used as a launching pad to reinforce your computer abilities and high-tech aptitude. Count your blessings and appreciate today's gains and victories because the cosmos returns to its trickster nature tomorrow.

Shmishonja
12-04-2008, 18:13
10.04.2008.

Just when it looked like the universe was in a process of permanent reformation, curve balls start being thrown your way. Hopefully, you achieved some notable success yesterday when there was a golden glow surrounding the day. Just before the Moon begins a new void cycle at 9:12AM PDT (lasting until 7:44PM PDT and the arrival of Cancer Moon), the Sun squares off against Jupiter (7:12AM PDT). Twice a year, the two giants of our solar system engage in a showdown of the exalted ones. The jury in astrology is still out about whether a clash between usually benefic celestial bodies (Sun and Jupiter) tends to create big problems or provide big solutions. Experience will be your teacher. However, it is probably sensible to avoid purchasing large-ticket items (cars; television sets; computers; kitchen appliances) or signing long-term agreements. Adding to the potential misery index - particularly when it comes to communications and travel plans - is a Mercury-Mars square from fiery Aries to watery Cancer (10:14AM PDT). It's always possible to tweak these two caustic alignments and somehow withstand the onslaught of negative news, petty annoyances, and overall irritability. Generally speaking, it is wise to go with the flow, drop egocentric attitudes, and tack on some extra humility to your personality profile. Once the Moon leaves void status and enters its natural abode of Cancer (7:44AM PDT), the chief challenges of the day are behind you and a wave of nostalgia builds in momentum. Look through old photo albums, scrapbooks and memorabilia. Feel the past and your family's ancestry come alive. Give elders or parental figures a helping hand this evening as the Moon makes a supportive, 60-degree link to Saturn (11:16PM PDT).

11.04.2008.

Tensions are still potent even though yesterday's Sun-Jupiter and Mercury-Mars altercations are dissipating. Now you have to contend with a Moon-Venus square from Cancer to Aries (6:53AM PDT), an abrasive, 135-degree link between Mercury and Saturn (8:42AM PDT), and the monthly Moon-Mars union in Cancer (10:52PM PDT). Fortunately, the lunar face-off against Venus is short-lived - although you should be more sensitive to loved ones in the morning hours. This is magnified by the Mercury-Saturn disturbance which can coincide with business snafus, traffic snarls, health concerns and a temporary increase in stress. Nevertheless, Mercury itself is becoming a speed demon as it starts moving over 2 degrees per day until April 27. The faster Mercury moves, the quicker and more alert your mind and five senses can be. Therefore, don't be too surprised if sudden realizations are inundating your waking consciousness frequently over the next two weeks. Planting root crops, fruits and vegetables fits in nicely with this transit of the Moon through nurturing Cancer. If you feel the urge to cook and bake, that is a natural instinct as the lunar orb activates this first water sign of the zodiac. Music, movies and dance fever can keep you busy during the evening hours, but avoid projecting anger on dear ones or friends while the Moon unites with the red planet Mars (10:52PM PDT). Focus more attention on rekindling your exercise regime or getting back into the swing of a favorite sport.

12.04.2008.

Early-bird antique hunters can catch their fair share of prize specimens at estate sales, flea markets and art fairs. The Moon in Cancer can constitute a bonanza for anyone looking to haul in some whoppers in the form of undervalued treasures from the past. This is emphasized by a flowing Moon-Uranus trine in water signs (6:53AM PDT). You should accomplish key tasks and run important errands before the First Quarter Sun-Moon Phase clocks in at 11:33AM PDT (energizing 24 degrees of Aries and Cancer). A solar-lunar challenge like this suggests the need to cut through obstacles in your path and manage your life with greater finesse. If a crisis atmosphere develops, be cool under fire instead of letting panic overrule logic and common sense. There may be more tests on the horizon since this Sun-Moon encounter also begins a long void lunar cycle that lasts until 11:30PM PDT and the onset of warmhearted Leo Moon. The big question is what should you do during this 12-hour uncertainty zone? The wisest course is to drop all expectations, enjoy fun and games with family members and friends, and keep your John Hancock off of legal documents. Making a feast or trying out a new dessert recipe can please the people who admire your culinary talents. Healing forces are back on the march this evening due to a Mercury-Chiron 60-degree alignment reaching exactitude (9:36PM PDT). Reading books on philosophy and learning more about esoteric subjects can build a stronger bridge between the dimensions of soul and personality. Keep a notebook nearby to record overnight dreams and Technicolor visions as the Sun embraces Neptune via a 60-degree liaison (precise at 12:32AM PDT tomorrow).

Miraceti
14-04-2008, 15:56
Makedonija (http://i167.photobucket.com/albums/u156/nevenka_otovic/makedonija.gif)

Citat iz knjige Nika Kampiona :

"Makedonija je najpoznatija po Aleksandru Velikom. Sama Republika Makedonija je dobila nezavisnost 25.01.1991. a referendumom je zvanično dobila nezavisnots 08.09.1991. Posle toga, ta nezavisnost se modifikovala kroz razne korake ~ 06.01.1992. nov ustav koji se Makedonija povlači iz sklopa Jugoslavije. Novi ustav donet 14.01.1992. koji se apelovalo na Evropsku Uniju da prizna Makedoniiju kao samostalnu državu je odbijen. 15.01. 1992. Bugarska priznaje nezavisnost Makedonije. U Februaru i Turska prihvata i priznaje Makedoniju. Hrvatska u Aprilu a Rusija u Avgustu 1992. priznaje Makedoniju kao nezavisnu državu.

15.03.1992. srpska vojska dolazi do granice sa Makedonijom i 26.03. prestaje sa svojim vojnim uticajem i povlači se. 08.04.1994. Makedonija je napokon prihvaćena od UN. 27.04. proglašena je nova Jug.federacija i samim tim Makedonija je dobila novu poziciju na geografskoj karti.

Završni korak priznavanja je bio 16.12.1992. kad je država priznata od svih evropskih zemalja sem Grčke."


Vanredni izbori su zakazani za 01.06.2008 godinu.Sta mislite sta ce biti?

Shmishonja
06-05-2008, 20:18
07h52 Mesec O° Mars :19:
12h37 Mesec 90° Merkur :151:
17h06 Mesec 180° Jupiter :notworking:

20h33 Mesec 90° Sunce :wtf:

prazan hod Meseca do sutra, Saturn i dalje retrogradan :18:
muzika za ovaj dan :http://www.youtube.com/watch?v=kBziW9qQvsc
Ovaj dan je najbolje da :zzz:
:eam: pored ovoliko loših aspekata stvarno treba prevazići :mad: i ostati :lol:

Shmishonja
06-05-2008, 20:24
Mesec ulazi u znak Lava u 08h30 :)

u 19h50 Merkur 90° Jupiter :(

muzika za ovaj dan : http://www.youtube.com/watch?v=GzRwK79SkCUDanašnji dan će biti dinamičan onoliko koliko vi to dozvolite ;)

:D jaka energija Meseca u Lavu nateraće vas da se aktivirate... e... sad... u kom pravcu će to da ide... odlučite sami... samo idite na :zzz: pre 19h [ pa makar i bez večere ] kako bi izbegli kvadraturu retričara Merkura i filozofa Jupitera :argue::smack:

Shmishonja
06-05-2008, 22:14
u 01h37 Mesec 120° Venera :heart:

muzika za ovaj dan : http://www.youtube.com/watch?v=Hwfgev1ILiE&feature=related
Samo jedan aspekt , ali dovoljan da obiji ceo dan lepom energijom ispunjenu :25:

vatreni Mesec u Lavu donosi snažne emocije, a sklapanjem 120° sa Venerom u Ovnu može da nam donese kako lepe momente, tako i dosta "zapaljive" momente emotivnih izjava koje možda i [ne]mislimo ~ obratite pažnju ;)

Shmishonja
06-05-2008, 22:27
04h15 Mesec 120° Merkur :)

06h57 Mesec 120° Sunce :D

prazan hod Meseca sve do 15h08 kad ulazi u znak Device :rolleyes:

18h46 Mesec 0° retro Saturn :cool:
muzika za današnji dan :http://www.youtube.com/watch?v=wns1K1_5ALw

Današnji dan će biti namenjen onima koji su po prirodi stvari pedantni i vredni, što u prevodu znači ~ svi mi :smartass:

Ovo je odličan trenutak da se iskoriste ovi dobri aspekti da se odrade poodavno isplanirani poslovi. Dobro raspoloženje i dobra koncentracija ~ uživate :thumbsup:

Shmishonja
06-05-2008, 22:39
09h25 Merkur O° Sunce :rolleyes:

pa oboje kreću u prazan hod... Sunce sve do 19.04. kad ulazi u znak Bika, dok Merkur već sutra u 23h08 ulazi u znak Bika :)
muzika za današnji dan : http://www.youtube.com/watch?v=QFLu6bu7LEk
Današnji dan će biti vrlo interesantan, ali i naporan. Obe planete će biti na krajnjim stepenima vatrenog i dinamičnog znaka Ovna, pa može da se desi da osetimo blagu usporenost i da nas obuzme strah da nam se "baterije prazne" :rolleyes: Ali ne brinite, to će trajati samo do Sunčevog ulaska u znak Bika, jer će mu dinamični Merkur "pripremiti teren" kad on bude ušao u znak Bika ;)

Shmishonja
06-05-2008, 22:56
01h33 Mesec 60° Mars :friends:

08h00 Mesec 120° Jupiter :party:

prazan hod Meseca sve do sutra... :notworking:

23h08 Merkur 00° Bika :51:

muzika za današnji dan : http://www.youtube.com/watch?v=pjw9XTqMe6A

Današnji dan će biti dobar, dinamičan, obratite pažnju da ne precenite svoje mogućnosti i da ne obećavate ništa što bi voleli da uradite a i sami znate da nemate dovoljno vremena i da odradite, jer ova dinamična energija može i da zavara :91:

Shmishonja
06-05-2008, 23:07
00h11 Mesec ulazi u znak Vage :25:

20h12 Merkur 120° retro Saturn :smartass:

muzika za današnji dan :http://www.youtube.com/watch?v=HRZ8QICV1ng
Ovaj dan će niti opušten, lagan, obojen ružičastim emocijama, ali uravnotežen i odmeren :)

Dobro raspoloženje predveče ~ iskoristite ga da izadjete, da se opustite i pripremite za nastupajući vikend, ako vreme bude dozvolilo ~ prošetajte, a možete i da odete u bioskop ;)

Shmishonja
06-05-2008, 23:21
07h26 Mesec 180° Venera :(
14h13 Mesec 90° Mars :mad:
18h42 Mesec 90° Jupiter :cool:
prazan hod Meseca sve do sutra...

18h55 Sunce ulazi u znak Bika :)
muzika za današnji dan : http://www.youtube.com/watch?v=QKP36aIRwK4
Danšnji dan će da bude sve samo ne lagan i opušten :eam:

Pokušajte da iskoristite Mesec u Vagi umesto loših aspektura koje taj Mesečak sklapa... ako je to ikako moguće... vremenski uslovi će takodje da nam idu na živce... pokušajte predveče da uz :coffee: malo danete dušom i da se spremite za sutra :rolleyes:

Shmishonja
06-05-2008, 23:44
prazan hod Meseca sve do 11h01 kad ulazi u znak Škorpiona :eam:
u 12h26 Mesec 180° Sunce :151:
u 14h38 Mesec 60° retro Saturn :lamo:
u 23h49 Mesec 180° Merkur :bicycle:
muzika za današnji dan : http://www.youtube.com/watch?v=y1u489DqbMQ&feature=related
Današnja nedelja je baš teška ~ em loši aspekti, em Mesec sklapa 180° sa Suncem :help:

Odmarajte, kulirajte, pokušajte da ignorišete ovu negativnu energiju i spremite se kako emotivno tako i fizički za sledeću nedelju :(

Shmishonja
07-05-2008, 13:54
15h06 Sunce 120° retro Saturn :read:

muzika za ovaj dan : http://www.youtube.com/watch?v=V19xctHzxYADanašnji dan će biti solidan. Vremenski uslovi će nam ići na ruku :coffee:

Puno posla kojeg treba odraditi, puno prijatelja koje treba kontaktirati, regulisanje računa i svih finansijskih zavrzlama, ali sve će proči onako kako smo zamislili ;)

Shmishonja
07-05-2008, 14:05
04h33 Mesec 120° Mars :241:
06h49 Mesec 60° Jupiter :sladoled:
prazan hod Meseca sve do 23h08 kad ulazi u znak Strelca :artist:
muzika za ovaj dan :http://www.youtube.com/watch?v=mfzov0Cq90o&feature=relatedOvaj dan će biti takodje solidan :srecno:

Puno pomešane energije tri planete koje su same po sebi dobre, ali se nalaze u znacima koji im ne prijaju :bicycle:

Mesec je u znaku svog egzila, Mars u znaku svog pada, a i Jupiter je isto u znaku svog pada... pa samim tim, možemo očekivati prijatan dan, ali bez mnogo velikih dogadjanja... a i to je nešto, jel :eam:

Shmishonja
07-05-2008, 14:18
02h43 Mesec 90° retro Saturn :(

20h08 Venera 90° Mars :mad:

muzika za ovaj dan :http://www.youtube.com/watch?v=I8yaBa7-kwQ&feature=related
Ovaj nam dan donosi samo prisećanja na lepe uspomene koje smo delili sa voljenom osobom ili nekim prijateljima. Sve će biti obojeno sivkastim nijansama i delovaće nam da ceo svet oko nas je samo jedna stara crno bela slika koja nas podseća kako vreme brzo prolazi i kako je sve lepo kratkog veka... treba se prepustiti emocijama i pregurati dan... idu bolji asekti :)

Shmishonja
07-05-2008, 15:23
13.04.2008.
Neptune pulls strings during the early hours since this planet of dreams, visions, ideals and spirituality makes a supportive, 60-degree link to the Sun (12:32AM PDT) while also connecting with Venus just 16 minutes later via a more abrasive 45-degree link. While inspirations are potent throughout the morning, watch out for the shadow side of the ancient ruler of the seas in which confusion and chaos make waves. Take advantage of the positive nature of Neptune by experimenting with a digital camera, improvising with a favorite musical instrument or trying out a new artistic medium. If you scheduled an important trip or meeting for today, give yourself extra time to arrive promptly. A Mercury-Jupiter 90-degree face-off (10:50AM PDT) often coincides with delays, frustrations and snafus - particularly in relationship to travel plans and key communications. Nevertheless, even a square between these two important planets can result in educational, journalistic and literary gains. Keep your nose to the grindstone and make sure you follow through instead of giving up when only half your task is done. Love vibrations and artistic genius top the charts again as the Moon in Leo forms a flowing trine of 120 degrees with Venus in Aries (4:37PM PDT). You can utilize these positive energies to enhance your social life and set up a future party or two. Psychic storm warnings are posted during the evening hours due to an approaching Mars-Saturn 45-degree liaison (exact at 3:20AM PDT on Monday). Projecting anger on elders or well-meaning family members is a no-no. Shoot some hoops, go bowling or play a game of billiards to release pent-up emotions.

14.04.2008.
Pushing your personal agenda too intensively can backfire as a new workweek begins. As indicated in yesterday's calendar entry, Mars and Saturn revert to their lower natures as the bad boys of the solar system by forming a frictional 45-degree link (3:20AM PDT). What makes this encounter more explosive and volatile is that Mars is now crossing the Pluto discovery placement at 18 degrees of Cancer. This energy-field continues in force through tomorrow, so be on your best behavior in key relationships. Working on carpentry or construction jobs may be one way of channeling dynamic power into productive avenues of expression. Inspirations are flying fast and furiously as Mercury in Aries makes a supportive, 60-degree tie to Neptune in Aquarius (3:11PM PDT). Turn this upbeat alignment into an award-winning experience on the frontiers of music, photography, computer gaming, dance routines and spiritual awakenings. Learn more about UFOs, ETs and the Ageless Wisdom teachings. Mercury is a dynamo later on as well when the fleet-footed messenger planet - now moving at top speed for another two weeks - forms a flowing trine to the Moon (7:15PM PDT) and contra-parallel link to Chiron (7:30PM PDT). Be a literary whirlwind or reach for a book on cutting-edge psychology and holistic healing techniques. A Sun-Moon harmonious trine from Aries to Leo follows at 9:57PM PDT - offering more revelations across the board. However, this solar-lunar connection also starts a void lunar cycle that lasts until 6:08AM PDT tomorrow morning and the arrival of meticulous Virgo Moon. Drop overnight decision-making and useless worrying, and sleep like a baby instead.

15.04.2008.
If you are an early riser, slow your pace in the countryside, on city streets or along the highway of life. The Moon is still traveling in the twilight zone of a void uncertainty cycle until the lunar orb finds solace in earthy Virgo (6:08AM PDT). Once the Moon becomes reacquainted with this industrious sixth sign of the zodiac, cleaning campaigns and organizational efforts receive the cosmic green light. Make everything around your residence and office shine again. Eliminate dust bunnies and restore vehicles and equipment to high-level performance. Hard work, determination and responsibility are keynotes around the time of the monthly Moon-Saturn union in Virgo (9:46AM PDT). Stay on target with key business projects, but go over papers and contracts with a fine-tooth comb. You may want to delay decisions that relate to important financial matters for a more propitious day. This is amplified during the afternoon hours as the red planet Mars continues to energize Pluto's discovery placement at 18 degrees of Cancer. Mars can only cross over this volatile position for about 48 hours every 2+ years. Acting on impulse or speaking without thinking of the consequences is taboo. Games like chess, backgammon and poker can test your mental skills under the aegis of Virgo Moon. If you are sensing an increasing testiness in family members and dear ones, you are not alone. The asteroid Juno is nearing a station and turn retrograde - happening on Friday morning April 18 at the last degree of Sagittarius. Strive toward experiencing greater peace, harmony and tranquility with primary partners. Ingenious ideas abound this evening as a Sun-Mercury conjunction appears on the horizon (exact at 12:25AM PDT on Wednesday). Immerse yourself in a bestseller or literary classic.

Shmishonja
07-05-2008, 15:31
16.04.2008.
Every three and a half to four months, astronomers know that the Earth, the Sun, and Mercury line up in the solar system. They call this a Superior Conjunction of Sun and Mercury. It is considered superior not because it is great, but because Mercury is on the far side of the Sun and at its greatest distance from the Earth. This is happening at 27 degrees of Aries (12:25AM PDT) and astrologers refer to this as a Sun-Mercury union. It is akin to a Full Moon and so, in many ways, you can think of this as a Full Mercury. Revelations are pouring into our planet, within humanity, and to any person who is keeping an open mind right now. One inventive idea can turn your life around for the good. It may also pad your bank account and lead you to the promised land of worldly success. Helping you achieve positive results in business matters, the arts, social and cultural activities is a Moon-Venus parallel (12:48PM PDT). On another front, weeding your garden and cleaning up the garage, lab or storage shed makes sense during the continuing transit of Virgo Moon. Review your dietary needs and stock up on herbs, vegetables, fruit, cereals, nuts, seeds and seasonings. Anticipate surprises and shocks to the system as the Moon opposes Uranus (9:26PM PDT). You can transform this potential challenge into a benefit by enhancing your computer skills and learning more about scientific advances. Go on a reading, writing or research binge - courtesy of a flowing trine between the Moon and Jupiter (11:00PM PDT). While your mind is in this highly expansive mode of expression, be aware that this lunar rapport to giant Jupiter begins a void lunar cycle that lasts until 3:11PM PDT on Thursday. You may want to double-check facts, punctuation and spelling if you are working on a crucial manuscript or legal document.

17.04.2008.
If you feel like you are wandering around a carnival and distracted by the rides, crowds and flashing lights, join the club. The Moon began a rather inspiring and yet still uncertain void-of-course cycle last night and this twilight zone continues in force until 3:11PM PDT (and the arrival of airy Libra Moon). Finish old business on a high note in the morning hours and conduct clean-up campaigns with vigor and efficiency. The realms of fashion, hairstyling and beauty are buzzing - courtesy of a Mercury-Juno trine in fire signs (10:19AM PDT) and a Venus-Uranus contra-parallel formation (2:42PM PDT). The latter alignment can also ignite a few sparks in romance, but that doesn't mean love ties are smooth and stable. Know what you are doing and where you are going in affairs of the heart. Mercury storms into Taurus (2:08PM PDT) where it will remain until May 2 - the same day that Saturn stops its retrograde cycle and turns forward. Mercury in Taurus is a harbinger of the Sun's annual entry into this first earth sign of the zodiac on Saturday morning. Strong Taurean energies can equate with the need for greater business finesse and involvement with Mother Nature. Once the Moon starts transiting through Libra (3:10AM PDT), you can be off and running with inspirations in arts, crafts and hobbies. It's also a key time to improve the quality of primary partnerships. As mentioned two days ago in this calendar, the asteroid Juno is on the verge of making a retrograde station and shift backward (exactly tomorrow morning). The Juno principles of fairness, equality, diplomacy and emotional empowerment are building up in intensity tonight. Steer clear of family members or friends who may be prone to fits of temper or angry outbursts.

18.04.2008.
Golden opportunities are knocking, but will you be able to tap into their power? Mercury in Taurus forms a grand triangle with Pluto in Capricorn (2:22AM PDT) and Saturn in Virgo (11:12AM PDT). With hard work, perseverance and a little good luck, you can bring long-sought goals into manifestation. However, it's important to stay on target since the asteroid Juno makes a station and turns retrograde at 30 degrees of Sagittarius (5:45AM PDT). Juno remains in a cosmic tailspin until August 8 when it will once again stop and turn forward at 14 degrees of Sagittarius. All Juno archetypes and themes - emotional empowerment or disempowerment, diplomacy, fairness and equality, fashion and beauty, peace and harmony, loyalty and marriage, the small and disenfranchised, atmospheric and environmental changes - are activated today and over the weekend. Strive toward greater understanding in your primary partnerships. Steer clear of egocentric battles of the will and unnecessary squabbles with ornery family members. Spruce up a favorite room on the residential front, consider trying out a new hairstyle and shop for additions to your wardrobe. Mercury also gets into the act later in the day by forming a mentally-stimulating 72-degree link to Chiron (5:48PM PDT). Healing, medical and dietary interests wax in strength. Spiritual and metaphysical studies are highlighted. This is amplified by the approaching Full Moon that happens early on Sunday morning. Love vibrations increase in frequency - partly due to the Juno station, but also because the Moon forms a polarity with Venus (10:26PM PDT) and the Sun trines Juno (exact at 1:36AM PDT tomorrow).

Shmishonja
07-05-2008, 15:37
19.04.2008.
The history books are filled with notable events concerning this date. Will you be making your own form of history in a favorable manner? Helping you in this regard is the early morning flowing trine between the Sun in late Aries and the recently stationed Juno in late Sagittarius (1:36AM PDT). Antique hunters can have a field day scouring flea markets and estate sales for overlooked treasures. The Moon in Libra that forms a harmonious trine to Chiron in Aquarius (7:09AM PDT) suggests tuning into your medical needs. While the asteroid Vesta enters fiery Aries (1:09AM PDT) until June 29, the Sun also makes its monthly change by shifting from Aries into Taurus (9:52AM PDT). Vesta in Aries reminds you to double check that kitchen appliances and electrical wiring are in good operating order. Make sure vehicles and equipment are safe and sound. The Sun's entry into the first earth sign of the zodiac suggests your focusing more attention on business matters and interacting with the realm of natural forces. Prepare for surprises or a shock to the system when Vesta parallels Uranus (11:53AM PDT). Romance may receive the big chill while Venus links with Saturn in a 135-degree association (2:07PM PDT). Financial affairs can also suffer a delay or blockage due to this cosmic configuration. Meanwhile, the Moon trines Neptune (1:55PM PDT) - strengthening your psychic sensitivity and creative imagination, but beginning a void lunar cycle that lasts until 2:01AM PDT on Sunday with the arrival of Scorpio Moon. You will want to finish old business on a high note during this twilight zone of just over 12 hours. Meditate for peace of mind and tranquility this evening - in preparation for tomorrow morning's potent Full Moon (exact at 3:26AM PDT on Sunday - energizing 2 degrees of Taurus and Scorpio).

20.04.2008.
There are two Full Moons during the Solar Taurus dispensation this year. The second one occurs on May 19 with the Sun and Moon energizing the last degrees of Taurus and Scorpio. Right now the world needs to embrace the positive potential being offered at 3:26AM PDT when the Sun opposes the Moon from 2 degrees of Taurus to 2 degrees of Scorpio. This solar-lunar climactic illumination happens shortly after the Moon leaves void status in Libra by entering watery and intense Scorpio (2:01AM PDT). Strive for greater balance and understanding in your primary partnerships. Send out your healing thoughts and prayers to humanity and the kingdoms of nature. Stop worrying about your personal needs and focus more attention on being of service to others and fulfilling your spiritual destiny on Spaceship Earth. Remember that during any transit cycle of Scorpio Moon, you can play the role of amateur detective, astute problem-solver and keen psychologist. Keep in mind that Mercury is still zipping along at a very fast daily clip of over 2 degrees per day. This motion by Mercury can enhance communications across the board. This is magnified today as Mercury connects to Neptune via a stimulating 72-degree contact (8:51AM PDT) and makes a sharp 45-degree link to Uranus (9:19AM PDT). Adding to your potential to be successful in a wide variety of fields is a flowing Sun-Pluto trine in earth signs (11:57AM PDT) and a very auspicious Venus-Pallas union in Aries (5:14PM PDT). Take full advantage of this latter conjunction by having a strategy session with a trusted friend or adviser. Like a chessmaster, you can suddenly see patterns and connections in society and the world that normally escape your awareness.

21.04.2008.
You've got the spiritual wind at your back following yesterday's Full Moon revelations - amplified by an inspiring Venus-Pallas union. Think more about how you can be of service to dear friends, colleagues and the greater community as a new workweek begins. Be prepared for some emotional thunderstorms since Vesta squares Pluto (7:22AM PDT) while Mars in Cancer makes an awkward, 150-degree link to Chiron in Aquarius (8:14AM PDT). Stay focused on protecting your valuables and learn more about holistic healing techniques. Roll up your sleeves and get down to the business at hand with the Sun in earthy Taurus making a flowing trine to Saturn in earthy Capricorn (6:06AM PDT). Success is within your reach as the Moon parallels giant Jupiter (11:55AM PDT). The more you get away from the caustic nature of the Vesta-Pluto and Mars-Chiron clashes, the greater the opportunity for you to be pulling the strings instead of reacting to circumstances beyond your control. Competitive sports and exercise routines give you a boost around the time of a Mercury-Mars stimulating 72-degree liaison (4:42PM PDT). Inspirations abound across the board during the evening hours as the Moon in Scorpio forms a grand triangle with Mars in Cancer (7:33PM PDT) and Uranus in Pisces (8:02PM PDT). Less than two hours later, the Moon makes a supportive, 60-degree tie to Jupiter in Capricorn (9:49PM PDT). The cosmos doesn't always put the answers to many of your problems on a silver platter, but tonight is the exception. Be all eyes and ears ... so as to make the most of the blessings coming your way.

Shmishonja
07-05-2008, 15:39
22.04.2008.
Pushing an egocentric agenda in the early hours is bound to fail due to a void lunar cycle starting at 1:55AM PDT when the Moon squares Neptune. This potentially confusing twilight zone of uncertainty lasts until 2:08PM PDT when the Moon enters fiery and exuberant Sagittarius. You are best off finishing old business during any extended void-of-course lunar time-span. What will give you extra energy this morning is a rousing Mars-Uranus trine in water signs (7:48AM PDT). On the other hand, a Sun-Saturn parallel (1:37PM PDT) acts as a break and warning to slow down your pace in order to avoid unnecessary conflicts with authority figures. Breathe a sigh of relief as Sagittarius Moon becomes fully operational for the next two-day lunar dispensation (2:08 PM PDT). Hope for breakthroughs in romance, the arts and business matters since Venus in Aries makes a supportive, 60-degree link to Chiron in Aquarius (3:11PM PDT). Find time for an impromptu softball game with pals or enjoy an excursion in the great outdoors. Visualize yourself reaching important goals in the near future on the educational front. Health and nutritional issues are on center stage tonight while Vesta in Aries makes an off-kilter 150-degree contact with Saturn in Virgo (8:32PM PDT). Don't keep thinking you can play the role of Superman when you are really a mild-mannered Clark Kent inside. Add more leafy greens and fresh fruit to your diet. Consider the merits of juicing and learn more about the healing properties of herbs. Be prepared for changes in the romantic realm since Venus nears a face-off with Mars (exact at 11:08AM PDT tomorrow).

23.04.2008.
If you were properly tuning into yesterday's Cosmic Calendar, you know that love vibrations may be on the skittish side today as Venus in fiery Aries squares Mars in watery Cancer (11:08AM PDT). When these two traditional planets of romance and passion become celestial pranksters, earthly relationships can be a little too hot to handle. If you are really courageous, you can zero in on the main problems causing consternation in your primary partnerships and strive to find solutions. You may need to depend on a third party for temporary advice and inspiration. The Moon's generally upbeat and enthusiastic vibes in Sagittarius help you to maintain a positive demeanor despite rising tensions that may be setting off emotional fireworks. Putting you on guard again are a Venus-Juno contra-parallel (5:32PM PDT) followed by a Venus square to Jupiter in earthy Capricorn (6:37PM PDT). Buying large-ticket items or signing your life away with a long-term contract is a no-no right now. See the handwriting on the wall and be more philosophical for the time being. Reflection and contemplation are in; acting impulsively is out. You will also have to contend with another cosmic whopper tomorrow morning when the red planet Mars goes up against lofty Jupiter in a potent polarity (exact at 6:24AM PDT on Thursday). Enjoy an evening of fun and games for a change of pace, and don't take yourself so seriously.

24.04.2008.
One of the great advantages of knowing astrological principles and the timing of alignments is that you can prepare ahead of schedule. Yesterday's calendar entry alerted you to a fairly intense opposition between feisty Mars in Cancer and big-hearted Jupiter in Capricorn that is now happening at 6:24AM PDT. Modern astrologers do not see this polarity as their fellow sky-watchers did hundreds and thousands of years ago. Since we now know of far-out planets - like Uranus, Neptune and Pluto - a Mars-Jupiter joust like this may seem rather tame as it tends toward creating challenges or upheavals in key relationships. A long time ago, a Mars-Jupiter connection like this might make a king reinforce the defenses of his realm with extra soldiers and guards. In general, you want to be more cautious and conservative across the board. Arm-twisting maneuvers and acting as a control freak are beneath your dignity. Fun, games and athletic contests are still in style under the glowing aegis of Sagittarius Moon. Hit the psychology books for guidance when Mercury makes a contra-parallel formation with distant Pluto (12:10PM PDT). Romance tries to make a comeback when the Moon makes a flowing trine with Venus in fire signs (12:29PM PDT). Strange forces are back on the prowl once the Moon contacts Neptune via a 60-degree tie (2:39PM PDT) - a rapport that starts a void lunar cycle that lasts until 2:48AM PDT on Friday and the arrival of Capricorn Moon. All things considered, you want to go with the flow during this 12+ hour lunar limbo cycle and keep decision-making to a minimum. Toss lingering worries overboard and let the good times roll during an evening gathering with like-minded friends.

Shmishonja
07-05-2008, 15:42
25.04.2008.
It would be great to report that everything is hunky-dory and there's nothing to be concerned about, but that's not quite what's going on in our neck of the woods -- some 30,000 light years away from the center of our galactic home. You should be prepared to deal with empowerment or disempowerment issues as the Moon makes its monthly union with Juno at the end of Sagittarius (1:52AM PDT). This happens just minutes before the lunar orb leaves a questionable void status and enters industrious Capricorn Moon (2:48AM PDT). However, psychic storm warnings remain in effect during the morning hours when the Moon conjuncts Pluto (4:50AM PDT) while Mercury makes an abrasive 135-degree link to this newly re-categorized dwarf planet of the underworld (4:33AM PDT). This double-dose of Pluto activity can churn up a lot of unresolved emotional issues that have been stewing below the surface for a long time. On the other hand, strong Plutonic alignments can correlate with your tapping into a spiritual level of willpower that can help you cut through obstacles that have been blocking your path to destiny fulfillment. Let your idealism and creative imagination guide you to stunning successes in the realms of business, the arts and professional matters as Venus makes a supportive, 60-degree link to Neptune (9:35AM PDT). Dreamy Neptune remains an active cosmic player in the afternoon hours as it connects with the Sun via a mentally-stimulating 72-degree quintile aspect (1:33PM PDT). Experiment with a digital camera, try out new dance routines or improvise on a favorite musical instrument. Be ready for a couple of surprises or shock waves around the time of a frictional Sun-Uranus 45-degree interaction (6:20PM PDT). A razor-sharp wit can serve you well during evening discussions and debates, but don't get down on dear ones by uttering critical remarks.


26.04.2008.
Once you get your bearings, this weekend can prove indispensable to your soaring like an eagle in career pursuits. Before lift-off, make sure your financial situation is all right as Mercury makes a caustic, 45-degree link to Vesta (8:32AM PDT). You may want to take an inventory of prized possessions and special assets. Safety and security themes are pronounced. Antique hunters should be in good spirits with the Moon in pragmatic and sensible Capricorn Moon. It should be a little easier to determine a fake from the real thing, and to make some profits by buying low and then selling high. If you are going to encounter a tricky and confusing time later on, it will probably happen close to the time of a Sun-Neptune contra-parallel sky pattern (11:30AM PDT). You can always escape from the perils of serious decision-making by going to the movies, playing video games, practicing tai chi or meditating for peace of mind. Communication and transportation are sitting pretty - courtesy of a flowing trine between the Moon in Capricorn and Mercury in Taurus (5:00PM PDT). Mother Nature draws you like a magnet due to the potent earthy vibrations summoning you out of urban enclaves. Enjoy an evening of magic and enchantment while the Moon contacts Uranus via a supportive, 60-degree liaison (9:16PM PDT) and the lunar orb goes on to make its monthly rendezvous with Jupiter (11:01PM PDT). Laugh away the moody blues by telling a few jokes or watching comedy classics featuring the Marx Brothers, Lucille Ball, Carol Burnett, Abbott and Costello or Laurel and Hardy.

27.04.2008.
Mercury has been moving at top speed -- over 2 degrees per day -- for the last couple of weeks. However, that begins to change now as the key planet of messages, the five senses and information exchange begins a gradual slow-down until it eventually starts its next three-week retrograde cycle on May 26. While that is still a long way off, it's often good to know in advance what you may be up against when having to handle cosmic mischief-making. In the meantime, there's another type of pause necessary this morning as the Moon squares Venus (7:19AM PDT) - an abrasive alignment that begins a void cycle that lasts until 2:28PM PDT when the lunar orb vaults into service-oriented Aquarius. Complete old projects and odd jobs with flair during this 7+ hour uncertainty zone. Healing old wounds and pains may be appropriate near the time of a Mercury-Chiron face-off between Taurus and Aquarius (1:01PM PDT). Even though this is a challenging contact, you can still do a lot of soul-searching while these two celestial bodies form a connection. The arrival of Aquarius Moon (2:28PM PDT) points you in the direction of team sports, group projects and community activities. Consider becoming more engaged with humanitarian causes and global movements close to your heart. Tap into the power of positive thinking as the Moon parallels Jupiter (6:10PM PDT) and Mercury embraces Uranus via a 60-degree sextile aspect (7:37PM PDT). Both alignments are likely to expand your consciousness to an enormous degree. Metaphysical studies and high-tech interests top the charts. Reading, writing and research will carry you far during the evening hours.

Shmishonja
07-05-2008, 15:44
28.04.2008.
Is this any way to start an upbeat and successful workweek? At first glance, the answer might be yes since Vesta makes a mentally-stimulating 72-degree quintile link to Jupiter (2:09AM PDT) while Mercury connects with giant Jupiter via a flowing trine of 120 degrees (6:42AM PDT). Two harmonious Jupiter alignments like this don't often happen on the same day - let alone within 5 hours. Golden opportunities are available on the educational, business and professional horizons if you are in the right place, at the right time and in the right state of consciousness. However, an awkward, 150-degree contact between Mars in Cancer and Neptune in Aquarius (5:16AM PDT) acts as an emotional wrecking ball that can neutralize the power of positive thinking before it leads you to the promised land of worldly success. The goal is to deflect this Mars-Neptune force or transform it into a creative and artistic springboard toward greater achievements. The continuing transit of the Moon in airy and universal Aquarius can keep you thinking along very idealistic and philosophical lines for the entire day. Nevertheless, the Last Quarter Sun-Moon Phase (energizing 9 degrees of Taurus and Aquarius) at 7:13AM PDT can still pose a threat to your equanimity and poise. Anytime the solar and lunar orbs lock horns in a square pattern, be on the lookout for rising tensions that can temporarily knock you off course. Your job is to cut through mental obstacles that keep you from realizing yourself as a true child of divinity. Be prepared for another day of emotional whirlwinds tomorrow that can test your patience as Mercury approaches a square to Neptune (exact at 6:11AM PDT on Tuesday). Drop overnight decision-making like a hot potato and read a sci-fi classic instead.

29.04.2008.
This is one of those days when you need all your street smarts in order to steer clear of emotional and psychological tsunamis - particularly in the morning hours when Mercury in Taurus squares Neptune in Aquarius (6:11AM PDT). Mercury-Neptune skirmishes like this happen twice every 12 months and have a tendency to obscure your clarity. Signing legal contracts and making long-term agreements are taboo. Fortunately, the monthly Moon-Chiron union in Aquarius occurs at the same exact time. Healing old wounds and pains from childhood days is advised. Maverick and eccentric impulses are heightened. Take a break from the rat race and visit a beautiful and inspiring nature retreat while the lunar orb conjuncts Neptune (12:16 PM PDT). Gifts of the spirit are ready to descend while you are meditating, doing yoga or communing with the earth, trees and sky. Rejoice in the afternoon hours as Mercury forms a supportive, 60-degree link with Mars (3:20PM PDT) and while Venus and Juno harmonize via a trine formation (5:01PM PDT). The Mercury-Mars connection can propel you forward with an ambitious athletic program or exercise schedule. Venus in rapport with Juno is a fashion lover's dream-come-true. Check out the latest styles and clothing designs at your favorite stores. Romance can blossom during the evening hours and this is magnified by a Moon-Venus 60-degree tie (10:26PM PDT). However, don't press your luck since a short void lunar cycle follows until 11:12PM PDT with the arrival of Pisces Moon. Keep a notebook by your bed overnight to record visions and precognitive dreams.

30.04.2008.
Let your empathic and compassionate side bloom with the Moon in Pisces -- the last sign of the zodiac. Lend a helping hand to the truly needy and disenfranchised. Ventures started around the weekend of April 5 and 6 - during the last New Moon - can be concluded with a flourish over the next 48 hours. Giving you an enormous boost in this direction is Venus entering its earthy home sign of Taurus (6:35AM PDT). Venus remains in Taurus until May 24 and this placement can enhance your money-making potential. Cooking, baking, gardening and the creative arts flourish under this happy configuration in the heavens. Fishing and sailing can prove attractive today -- courtesy of a supportive, 60-degree association between the Moon in Pisces and the Sun in Taurus (7:08PM PDT). Problem solving is the name of the game later on when Pallas in Aries forms a square to Jupiter in Capricorn (9:57PM PDT). Even if you have been recently stumped by difficulties within your family life or on the professional front, tonight's unusual sky pattern can result in amazing brainstorms and revelations. Games like chess, backgammon and poker can also stimulate your higher mental faculties. If you are picking up on pessimistic vibrations or irrational fears, they are probably related to the approaching Saturn station and turn direct on Friday May 2. Don't allow the shadow side of Saturn to run rings around your consciousness. Romance is ready to blossom later this evening as Venus forms a flowing trine to Pluto (exact at 12:47AM PDT tomorrow).

Shmishonja
07-05-2008, 15:54
01.05.2008.
May 2008 arrives with some extraordinary potential for success and personal fulfillment across the board. The big news is Venus - now firmly placed in its natural abode of earthy Taurus -- making flowing trines of 120 degrees to Pluto in Capricorn (12:47AM PDT) and Saturn in Virgo (3:21PM PDT). Although these two alignments are separated by over 14 hours of time, they still come together in a larger geometric pattern known as a grand triangle. Through persistence and focus (Pluto), hard work and responsibility (Saturn), you can make enormous progress in professional and business matters. Helping you approach the key matters at hand with a touch of genius is the monthly Moon-Uranus conjunction in Pisces (1:15PM PDT). Dive into computer projects and high-tech interests with a firm resolve. You can also utilize a Mars-Ceres parallel (6:28AM PDT) and Mercury-Jupiter contra-parallel (11:37AM PDT) to increase your productivity quotient fairly substantially. Weather permitting, fishing and sailing enthusiasts may want to test their skills on the high seas with the lunar orb embracing Piscean currents. Athletics and exercise programs are more appealing to millions this evening -- courtesy of a Moon-Mars harmonious trine in water signs (8:58PM PDT). Tip-toe around touchy romantic issues as Thursday morphs into Friday since Mercury makes an awkward, 150-degree link to Juno (exact at 1:06AM PDT on Friday). Steer clear of depressing thoughts and old worries as Saturn prepares for a pause and turnaround in motion tomorrow night.

02.05.2008.
As indicated in yesterday's calendar entry, be cautious in matters of the heart as the day begins with Mercury connecting to Juno in an awkward, 150-degree link-up (1:06AM PDT). You also need to be aware of a brief void lunar cycle that takes place from 2:36AM PDT to 3:52AM PDT (when the Moon enters fiery Aries). Once the Moon is safely in Aries territory, it's time to be more assertive, independent and courageous in your views and actions. A big change occurs at 1:01PM PDT when Mercury enters its natural air sign of Gemini for an extended period until July 10. Normally, Mercury can go through a sign in three to four weeks. However, due to a Mercury retrograde cycle in the near future (from May 26 to June 19), Mercury remains in Gemini for over two months. Communication channels are revitalized with Mercury energizing the Gemini air waves. Focus attention on your investment strategies at the time of the monthly Moon-Vesta union in Aries (2:17PM PDT). Protecting your assets and valuables is important right now. Love vibrations increase in frequency -- thanks to a mentally-stimulating 72-degree contact between Venus and Chiron (2:39PM PDT). Nevertheless, taking center stage is the beautiful planet Saturn - making a station and turning forward at 2 degrees of Virgo (8:08PM PDT). Saturn will remain in direct motion until December 31, 2008 when the ringed planet will begin a retrograde cycle at 22 degrees of Virgo. All Saturn themes -- responsibility, focus and logic, structure and form, rules and regulations, executive authority, professional matters, practicality and pragmatism, old karma, fear and stress, time, contractions and restrictions, and chronic conditions (medical or otherwise) - are highlighted today and over the weekend. One way to utilize a Saturn station to your benefit is to learn from respected teachers and mentors. Sink your teeth into profound studies for several hours this evening.

03.05.2008.
Just two days ago, Venus pulled Pluto and Saturn into a creative and life-enhancing grand triangle in earth signs. Now speedy Mercury in airy Gemini makes an awkward, 150-degree link to Pluto in Capricorn (1:44AM PDT) while also making a frictional square to Saturn in Virgo (12:51PM PDT). Remember that last night's Saturn station is still having a gigantic influence within the psychic atmosphere of human interaction. It's hard to sugar-coat these two alignments by Mercury and make them into upbeat and resourceful contacts. For the most part, they are reminders for you to be conservative and careful across the board in most areas of life expression. Put legal documents and long-term agreements on the backburner for the time being. This is magnified by a Mercury-Mars parallel (11:40AM PDT) that also puts the kibosh on reckless acts and even impromptu travel plans which could result in more trouble than satisfaction. However, antique hunters and memorabilia collectors may still have a field day while looking for treasures as the Moon parallels Venus (1:11PM PDT) and then moves on to make its monthly union with Pallas (6:23PM PDT). The lunar orb's rendezvous with Pallas suggests that embroidery, sewing, knitting, quilting and needlepoint are back in style. In addition, you should check out the wide variety of products that can strengthen your immune system. Card, board and word games are in the spotlight this evening. Movie madness can also strike as the Moon makes a supportive, 60-degree link to Neptune (7:34PM PDT). Romance still appears more edgy than smooth since the Moon is approaching a square to Mars (exact at 12:17AM PDT on Sunday) - a lunar alignment that also begins a void cycle that lasts until 4:59AM PDT tomorrow and the arrival of rock-solid Taurus Moon.

04.05.2008.
Once you make it through a fairly short void lunar cycle from 12:17AM PDT until 4:59AM PDT (and the start of earthy Taurus Moon), this could become a day for clear sailing along many fronts. First of all, everything having to do with Mother Nature, cooking and baking is reinforced. This will be even more the case tomorrow once the Taurus New Moon takes hold at 5:19AM PDT on Monday. Meanwhile, opportunities are knocking across the board and especially in the fine and graphic arts since the Moon unites with Venus (1:22PM PDT). This monthly liaison between the lunar orb and the traditional planet of love can also ramp up romantic vibes between you and a significant other. Be more generous with hugs and kisses. Take time out to visit a favorite cafe, gallery, museum or national landmark. Ingenious ideas abound around the time that Mercury makes a mentally-stimulating 72-degree link to its higher octave planet -- Uranus (4:37PM PDT). Catch up with e-mail and delayed correspondence. Check out the latest gizmos and gadgets at an electronics or computer shop. Enjoy making a feast for family members tonight -- courtesy of a Mercury-Ceres parallel (6:40PM PDT). This sky pattern also encourages you to take a thorough look at your diet and nutritional needs. All things considered, you should not be launching a bold, new venture this evening -- particularly dealing with money matters - since the New Moon doesn't occur until tomorrow morning. Wisdom dictates that important projects should begin just after a New Moon rather than in the waning hours before it happens.

05.05.2008.
A dynamic New Moon clocks in at 5:19AM PDT -- energizing 15+ degrees of Taurus. This is not only auspicious for inaugurating new business ventures, but there is extra vitality and encouragement since this solar-lunar conjunction happens right in the middle of Taurus. The middle degree locations of the four, fixed signs of the zodiac (15 degrees of Taurus, Leo, Scorpio and Aquarius) have more potency than most zodiacal areas. A Venus-Neptune 72-degree rapport (6:07AM PDT) less than an hour later perks up your psychic sensitivity and adds a generous touch of creative imagination to the mix. Where you can get yourself in trouble is through overdoing a good thing. Warning bells sound at 10:37AM PDT and 11:33AM PDT when Venus parallels Saturn and then the Moon parallels Mars. Either alignment (or both) can knock you off-course from key plans and goals. In addition, Venus also forms an abrasive, 45-degree connection with revolutionary Uranus (3:15PM PDT). This has shock and surprise written all over it. Fortunately, some of this over-stimulation and anxiety can be neutralized via a Pallas-Neptune supportive, 60-degree contact just 1 minute later at 3:16PM PDT. Utilize this latter aspect to jumpstart a couple of brainstorming and problem-solving sessions. However, another thunderclap can sound at 5:26PM PDT when the Sun and Pluto forge a frictional, 135-degree tie. Whenever the center of the solar system (the Sun) links with the planet ruling the outer boundaries of our cosmic environment (Pluto), then a variety of extreme actions, events and experiences can materialize within humanity. Therefore, be on guard to avoid stumbling into adversarial relationships with dear ones and associates. Return to your physical fitness routines as the Sun makes a highly stimulating tie of 72-degrees to Mars (10:50PM PDT)

06.05.2008.
Just like the early hours of this past Friday and Sunday, today opens up in a rather disjointed manner with a void lunar cycle -- starting at 1:23AM PDT and concluding at 4:18AM PDT with the arrival of airy Gemini Moon. Once the Moon is safely transiting through Gemini territory, it's time to get back into the rhythms of writing, reading, information exchange, taking or giving classes and attending key workshops in your areas of expertise. Ward off a short-term case of the moody blues as the Moon squares Saturn (6:58AM PDT). On a more fortunate note, the Moon makes its monthly union with Mercury (2:32PM PDT). Since major planetary alignments are more in hiding today, this lunar conjunction to Mercury stands out as extra important and helpful. Anyone working on a book or journalistic project can make enormous headway right now. In addition, everything connected to educational interests, musical expression and favorite hobbies receives the celestial green light. Zero in on themes associated with insurance rates, investment planning and safety concerns this evening when Venus makes a subtle and yet still significant 30-degree link to Vesta (9:30PM PDT). Tone down your rhetoric with dear ones tonight and be cautious when it comes to making romantic overtures since Mars in Cancer makes an awkward, 150-degree tie to Juno in Sagittarius (exact at 2:01AM PDT on Wednesday). Use words to heal - not harm and criticize. If you are sensing a big change afoot, you are tuning into Jupiter's pause and shift into retrograde motion early on Friday May 9. Be prepared for some large-scale changes that may be coming in from higher levels of consciousness in the days ahead.

07.05.2008.
As mentioned in yesterday's calendar entry, emotional fireworks can catch you by surprise while Mars makes an off-kilter, 150-degree link to Juno (2:01AM PDT). Even though this awkward alignment happens fairly early in the day, it can stay influential for all of Wednesday -- putting many partnerships under extra scrutiny and adding a strong note of volatility. One alignment that serves to neutralize this Mars-Juno clash is the monthly Moon-Ceres union in Gemini (4:18AM PDT). Nurturing forces are on the march and can hopefully take the sting out of a Mars-versus-Juno slugfest. Nevertheless, more psychic thunderstorms are on the horizon in the early hours as Mercury makes an abrasive, 135-degree link to Jupiter (4:51AM PDT) while the Sun forms a contra-parallel tie to distant Pluto (7:09AM PDT). These two alignments -- in combination -- are pretty intense and you want to take a timeout when it comes to signing papers and making legal agreements. Can you somehow tweak these two frictional aspects and make them work on your behalf? Yes. It will mean rising to the heights of your awareness - spiritually - and tapping into a higher type of willpower. This is not bullying, arm-twisting maneuvers or forcing other people to support your views 100%. Instead, it is wise to be objective, detach yourself from rivalries and pettiness, and imagine what it is like to deal with life from another person's perspective. Thus, the more empathy and understanding you can conjure up today ... so much the better for fulfilling your destiny on Spaceship Earth. Meditate for peace of mind and clarity tonight following a Moon-Neptune flowing trine in air signs (6:37PM PDT) and the beginning of a void lunar cycle that lasts until 4:03AM PDT tomorrow morning and the arrival of family-oriented Cancer Moon.

08.05.2008.
Gear up for big changes over the next few days as the largest planet -- Jupiter -- is poised to go into a zodiacal tailspin starting tomorrow morning. Even though this significant cosmic event occurs on Friday, there is no reason why you cannot sense a shift in momentum right now. Once the Moon leaves void status this morning by entering Cancer at 4:03AM PDT, you may want to consider completing important business, educational, literary and professional ventures on a high note. All things considered, it is better to finish large-scale endeavors with deep satisfaction while Jupiter remains in forward motion. Once Jupiter turns retrograde tomorrow, it will remain in reverse for nearly four months - until September 7. Right now -- under the aegis of nurturing Cancer Moon -- focus your attention on home and family concerns. Spruce up your residence and make your kitchen shine again. Cooking, baking and gardening are back in style over the next two days. Love vibrations are somewhat uncertain and confusing due to a Venus-Neptune contra-parallel (8:12AM PDT) - although you may be able to utilize this alignment as a springboard for creative activities in the fine and graphic arts. Weather permitting, water sports can prove attractive while the Moon transits through the first water sign of the zodiac. Romance looks more promising tonight as the Moon forges a supportive, 60-degree link with Venus (9:25PM PDT). A mineral bath, hot-tub session under the stars or whirlpool treatment can soothe tired muscles and jangled nerves.

09.05.2008.
Stop, look and listen! When the ancient King of the Gods planet -- Jupiter -- announces a reversal in the zodiac, you need to take heed. Jupiter stops at 23 degrees of Capricorn (5:12AM PDT) and retreats until September 7. All Jupiter themes -- higher education, publishing ventures, long-distance journeys, philosophy and religion, judicial principles and the laws of the land, the power of positive thinking, faith and trust, the Big Picture, accumulation of wealth and good fortune, gambling and speculation, over-optimism and high-risk propositions are prominent now and over the weekend. Just because giant Jupiter is about to do several months of backflips doesn't mean it won't support your ideals, hopes and most fervent efforts in the material world. However, it is wise to look more deeply at your motives, beliefs and philosophy of life in the weeks ahead. Making the morning hours dicey and potentially confusing regarding investments is a Vesta-Neptune 45-degree link (4:33AM PDT). Shaking up the psychic atmosphere is also a shift by the red planet from watery Cancer to fiery Leo (1:21PM PDT). Mars remains active in this zodiacal sign of fervent love, child-like innocence and dramatic emotional expression until July 1. If you need more personal power and magnetism in order to accomplish great deeds or works of art during the next seven weeks, then the Mars-in-Leo placement is ready, willing and able to back up your efforts. Innovative cooking techniques, experimental gardening methods and high-tech explorations get the nod this afternoon as the Moon in Cancer forms a flowing trine to Uranus in Pisces (4:05PM PDT). Recede from the maddening crowd this evening as the Moon begins a void cycle at 5:07PM PDT -- a twilight zone experience that lasts until 6:11AM PDT tomorrow when the lunar orb enters Leo. Film and literary classics can ignite your imagination tonight.

May 9: Jupiter turns retrograde
Ever since Jupiter entered ambitious Capricorn last December 18, you've been expanding your sphere of influence and paying attention to what you want to achieve with particular focus on those areas of your life that you want to build. Your hard work is paying off and you may even have come to someone's attention, perhaps a benefactor who is helping you? Now Jupiter turns retrograde in Capricorn, giving you a chance to review how you're building, and to see if the ways you are growing still suit you. The momentum is slowed during this retrograde period, which will last until September 7. Don't worry about plans that are delayed during this period. This is an important cycle, and whatever was held back will turn out to be a blessing in disguise. In general, money tends to be stagnant, so you might want to think twice about maxing out your credit cards or assuming that money will just magically just show up.


May 9: Mars enters Leo
You're probably quite familiar with Mars in Cancer energy since Mars has spent an enormous amount of time in the sign of home, family and security because of its recent retrograde in Cancer. Now that you have your family and property issues more settled, it's time to get back to you! The energetic planet moves from the emotional nature of Cancer to things being more motivated by dignity and respect. So plan to hear a lot about those two words in the coming month! Treat others the way you would like to be treated and you'll do fine with this transit. Leo is also a sign of leadership, so step into that role.

Shmishonja
07-05-2008, 16:10
03h37 Venera 90° Jupiter :mad:
15h24 Mars 180° Jupiter :cool:
21h29 Mesec 120° Venera :)
muzika za današnji dan : http://www.youtube.com/watch?v=YYtT3TujD7o
Današnji dan počinje negativnom energijom koja se stvara usled loših aspekata koje Venera i Mars imaju sa Jupiterom. Svo troje su u lošoj poziciji ~ Venera u Ovnu u znaku svog izgona, Mars u Raku u znaku svog pada i Jupiter u Jarcu u znaku svog pada, pa samim tim kad sklope pvako loše aspekta možemo da očekujemo samo još i sekire umesto kiše da nam padaju sa neba. Naoružajte se strpljenjem i ne obećavajte nikome ništa, ne pozajmljujte pare ni vi nekome, niti od nekoga, biće problema... strpite se do uveče, kad Mesec i venera se udruže sa 120° pa malo primire uzburkane misli i emocije :o

Shmishonja
07-05-2008, 16:20
prazan hod Meseca sve do 11h48 kad ulazi u znak svog izgona ~ Jarca :admin:
15h17 Mesec 120° retro Saturn :friends:

23h59 Mesec 120° Sunce :group:

muzika za današnji dan : http://www.youtube.com/watch?v=49mt-PmdGZw
Današnji dan je blagosloven i to dva puta ~ em jeVeliki Petak, em Mesec ima skladne aspekte kako sa Saturnom tako i sa Suncem :srecno:

možemo očekivati da nam skoro sve ide od ruke, dobra koncentracija i volja za radom će nam pomoći da preguramo ovaj dan :read:

Shmishonja
07-05-2008, 16:25
dan bez aspekata... nema dogadjaja... sem što je Saturn i dalje retrogradan, pa možemo očekivati vakum vreme, kako žmrljavo raspoloženje, tako i žmrljav dan :dots:
muzika za današnji dan : http://www.youtube.com/watch?v=ggpFs6Eq05k

Shmishonja
07-05-2008, 16:33
02h00 Mesec 120° Merkur :51:

08h02 Mesec 0° Jupiter :srecno:

10h37 Mesec 180° Mars :pain:

16h19 Mesec 90° Venera :bicycle:

prazan hod Meseca sve do 23h28 kad ulazi u znak Vodolije :astronom:

muzika za današnji dan : http://www.youtube.com/watch?v=-dxjXorfTJs
Današnji dan bi trebao da bude veseo i nasmejan :D

Srećan Uskrs i da da vam Zeka donese puno lepih šarenih jaja ;)

Vreme nas baš neće poslužiti, jer je Mesec u znaku svog izgona, pa samim tim možemo očekivati nagle promene u vremeskim uslovima :(

Ali, druženje sa porodicom uz Uskršnji ručak će nadoknaditi nedostatak lepog vremena, moguće je da će samo u toku dana neka ringla ili rerna da zakaže, pa će doći do odlaganja slasnog ručka na sat-dva, ali nema veze ~ strpljen = spašen :p

Shmishonja
07-05-2008, 16:38
15h24 Merkur 120° Jupiter :D

16h13 mesec 90° Sunce :mad:

muzika za današnji dan : http://www.youtube.com/watch?v=FAV_JK-jlt0
Današnji dan je mix dve različite energije ~ jedna je dobra ~ Merkur 120° Jupiter nam donosi dobre uslove za komunikaciju i rad, ali zato Mesec 90° Sunce nam pojačava emocije i tera nas da gledamo sve oko sebe previše lično, pa nam to može malo zabiberiti komunikaciju sa okolinom :(

Shmishonja
07-05-2008, 16:45
22h18 Mesec 90° Merkur :mad:
muzika za današnji dan : http://www.youtube.com/watch?v=p_Tf2lQvDz0
Današnji dan neće biti baš najlakši da se pregura... puno nesporazuma, pobrkanih informacija, sve će da kasni ili da i ne stigne do željene destinacije... :cool:

... a ni vremenski uslovi baš neće biti nešto što bi nam pomoglo da zaboravimo na ove probleme :(

Shmishonja
07-05-2008, 16:53
07h26 Mesec 120° Venera :)

prazan hod Meseca sve do 08h12 kad ulazi u znak Riba :p

11h16 Mesec 180° retro Saturn :(

prazan hod Venere sve do 15h35 kad ulazi u znak svog sedišta ~ u znak Bika :D
muzika za današnji dan : http://www.youtube.com/watch?v=EWgU7arwSJ8
Današnji dan je poslednji dan u Aprilu... pobrkani aspekti kako dobri tako i loši uz dva prazna hoda emotivnih planeta ~ Meseca i Venere ~ mogu samo da nam naprave konfuziku u glavi i da nas spreče da logički razmišljamo... što neki put i nije loše... :rolleyes:

popodne će već biti opuštenije, iako nas opet, vremenski uslovi neće ostaviti ravnodušnim... ako vam baš smeta sivo i žmrljavo vreme, bacite se na neku dobru :read: :lesen: ili idite kod prijatelja na :coffee:

Shmishonja
10-05-2008, 00:04
Astromedicina - Stepenologija bolesti
http://www.astrorion.com/images/w_clovek6b.jpg
Od davnina je poznata povezanost Astrologije i medicine na osnovu koje su Astrolozi davno dijagnosticirali bolesti i/ili moguću podložnost datim bolestima. U Astrologiji je jako bitan položaj Meseca kao i njegovi aspekti koje pravi sa ostalim planetama pa i kućama, jer je najčešće upravo on signifikator bolesti jer predstavlja deo tela (organa) koji je najosetljiviji. Danas je i među lekarima opšte prihvaćeno da je operacija manje uspešna i sa više krvarenja ako se vrši dok je Mesec pun.
Prilikom tumačenja natalne karte pored Meseca, za određivanje predispozicija prema nekim oboljenjima, takođe se gleda 1, 6, 8 i 12 kuća i vladari tih kuća, kao i položaj Sunca. Naime, da osoba ne bi imala većih zdravstvenih problema, Sunce i Mesec (svetla) u natalnom horoskopu ne smeju imati loš aspekat (pogotovo konjukciju i kvadrat) jer upravo taj loš aspekat označava ne baš dug i kvalitetan život.
Kao što sam već pomenuo, Sunce i Mesec ne smeju biti loše aspektovani, pogotovo ne sme da se javi pomračenje (Sunce konjukcija Mesec) jer to označava loše zdravlje a često i kratak životni vek. U daljem tekstu su date planete i delovi tela (organi) kojima vladaju.
Sunce - Srce, gornji deo tela, leđa, slezina, cirkulacija, spermatozoidi, kod muškarca desno oko a levo kod žene.
Mesec - Grudi, stomak, ravnoteža tečnosti u organizmu, probava, sekrecija žlezde sa unutrašnjim lučenjem, levo oko kod muškarca i desno kod žene.
Merkur - Nervni sistem, mozak, vid, usta, jezik, respiratorni sistem, ruke i šake, opšti je vladaoc svih hormona.
Venera - Grlo, brada, obrazi, čulo ukusa, bubrezi, jajnici, unutrašnji reproduktivni organi, venska cirkulacija, receptori u koži.
Mars - Mišicni sistem, eksterni reproduktivni organi, glava i lice, crvena krvna zrnca, motorički nervni sistem, bešika, nadbubrežna žlezda.
Jupiter - Arterijska cirkulacija, jetra, bedra, kukovi, stopala, desno uho, gornji deo čela, glikogen i masna tkiva, pankreas.
Saturn - Koža, skeletni sistem, zubi, ligamenti, kolena, levo uho, organi čula sluha, žučna kesa, paratiroidna žlezda, telesne belančevine.
Uran - Visoko-moždane funkcije, telesni elektricitet, zglobovi.
Neptun - Kičmeni stub, nervna vlakna, stopala, hipofiza, telepatske funkcije, bela krvna zrnca, kinestetičke funkcije.
Pluton - Eliminatorni i reproduktivni sistem, abnormalni rast, bradavice, tumori, mladeži.
Ovde cemo predstaviti odredene stepene bolesti koji su karakteristicni:

http://www.astrorion.com/images/hr01.gif

Ovan

01. stepen - veliki mozak
02. stepen - srednji mozak
03. stepen - mali mozak
05. stepen - levo i desno oko
12. stepen - jezik
26. stepen - lobanjasta kost.
Blizanci

08. stepen - bronhijale
09. stepen - plućna arterija
10. stepen - pluća
13. stepen - plućne vene
15. stepen - lopatice
17. stepen - prvo rebro
18. stepen - drugo rebro
19. stepen - mišići grla
20. stepen - treće rebro
22. stepen - nadlaktica
29. stepen - četvrto rebro
Lav

02. stepen - Aorta
03. stepen - desna arterija
04. stepen - leva arterija
06. stepen - trbušne prepone
19. stepen - srčana prepona
22. stepen - slepo crevo
23. stepen - reumatizam
26. stepen - srčani mišići
Škorpija

03. stepen - prostate
11. stepen - polni organ
12. stepen - sperma
13. stepen - polnog organa
14. stepen - kožica na polnom organuBik
01. stepen - grlo
05. stepen - područje grla
07. stepen - glasne žice
11. stepen - vratne vene
17. stepen - štitna žlezda
22. stepen - mišići jezika
24. stepen - gornja vilica
25. stepen - donja vilica
26. stepen - nosnica
Rak
0. stepen - peto rebro
01. stepen - šesto rebro
02. stepen - sedmo rebro
03. stepen - osmo rebro
04. stepen - deveto rebro
05. stepen - deseto rebro, jedanaesto i dvanaesto rebro.
Devica
01. stepen - debelo crevo
02. stepen - tanko crevo
03. stepen - slepo crevo
17. stepen - trbušni mišići
25. stepen - jetra
Ribe
01. stepen - desna peta
02. stepen - leva peta
03. stepen - desni živci stopala
04. stepen - levi živci stopala
12. stepen - desne kosti stopala
12. stepen - leve kosti stopala

Shmishonja
10-05-2008, 00:09
Moći jedne Astromedicine

Mnoge bolesti se javljaju usled stresa, napetosti, tuge, raznih životnih opterećenja a neke bolesti su veoma namenske, a osoba proživi najstrašnije muke. Nekad je veoma dovoljno da jedna sresna situacija prouzrokuje bolest. U natalnoj karti se pogotovo vidi da li će osoba oboleti i može se znati i kada. Zdravlje je najvažnije kod svakoga čoveka a astrologija je tu koja daje dosta preciznosti ali ujedno i daje razna upozorenja osobi, ako su loše aspektovane planete ili određene astrološke kuće koje označavaju bolest.
http://www.astrorion.com/images/astromed.JPG
Svaki čovek po najmanje vodi brigu o svom zdravlju. Za sve nađe vremena ali za zdravlje ne, jednostavno ako ga ne nešto boli retko će otići na jednu detaljnu kontrolu. Mnogi se jave kod lekara tek kada je kasno..
Astromedicina je veoma teška grana iz oblasti astrologije ali veoma ozbiljni izučavaoci astrologije se opredele za ovu vrstu analize. Nije na omet spomenuti odredene astrologe koji se vrlo studiozno bave ovom tematikom kao što su: pokojni Mile Dupor, pokojna Milja Vujanović – Regulus, novosadski astrolog Branko Životin, Jovana Lučić– Gajić itd...
Koja polja gledamo u horoskopu kada određujemo nečije zdravlje, koje planete vezujemo uz određene bolesti, delove tela, vrstu lečenja, itd. ?
Svaki astrolog, bez astrološke karte ne može videti da li je osoba podložna nekoj bolesti, a ako jeste, kojoj? Za tako nešto, astrolog prvo izradi horoskop i gleda najpre ASCENDENT (podznak), to je stepen ekliptike koji izlazi na istoku. U astrologiji simbolizuje spoljnju manifestaciju ličnosti, onakvu kakvom je drugi vide. Gleda se i njegov vladar jer preko vladara Ascendenta se vidi koji mu je organ osetljiv kao i od čega može da oboli. Sam Ascendent uvek predstavlja prvu astrološku kuću koja je analogija znaka Ovna i njegovog vladara Marsa, što govori o povredama glave, mozga, moždanim tumorima. Ono što treba uvek imati na umu a to je da sam Ascendent (podznak) uvek predstavlja telo.
Kada pogledate jedan horoskopski krug, videćete da ima 12 astroloških znakova i 12 astroloških kuća. Svaki Zodijački znak je podeljen na 30 stepeni, svaki Zodijački znak nosi određenu bolest i predispoziciju. Svaki Zodijački znak ujedno ima i svog vladara. Preko tog vladara se gleda kako i kakve određene aspekte pravi sa drugim planetama ili znakom, te se tako može videti da li je osoba sklona određenoj bolesti i da li će osoba oboleti.

ZODIJACKI ZNAK
VLADAR
MODALITET
VLADAVINE KUCA
Ovan Mars Kardinalni I kuća Bik Venera Fiksni II kuća Blizanci Merkur Promenjivi III kuća Rak Mesec Kardinalni IV kuća Lav Sunce Fiksni V kuća Devica Merkur Promenjivi VI kuća Vaga Venera Kardinalni VII kuća Škorpija Pluton / Mars Fiksni VIII kuća Strelac Neptun / Jupiter Promenjivi IX kuća Jarac Saturn Kardinalni X kuća Vodolija Uran / Saturn Fiksni XI kuća Ribe Jupiter / Neptun Promenjivi XII kuća

MODALITET je podela 12 znakova Zodijaka prema načinu i obliku njihovog izražavaja. Dele se na kardinalne, fiksne i promenljive.

Kardinalni (Ovan, Rak, Vaga, Jarac) koriste svoju energiju da bi menjali postojeće stanje. U astromedicini govori o svim akutnim oboljenjima, infekcijama, operacijama, mišićima, infarktima miokarda i sve što ima veze sa radom mišića i glavom.

Fiksni znaci (Bik, Lav, Škorpion, Vodolija) koriste svoju energiju da bi sačuvali status quo. Kada se gledaju ovi znakovi na određenu bolest ili na neku predispoziciju, ovi znakovi govore o dugotrajnim hroničnim bolestima. Preko ovih znakova i njihovih vladara se tačno može odrediti da li će hronično oboljenje biti izlečeno ili ne, kao i šta obolela osoba treba da uradi radi poboljšavanje svog zdrastvenog problema. Gledajući ove znakove, njihovih vladara, mora se strogo voditi računa o određenoj bolesti koju poseduje oboleli, kao i kako obolelom saopštiti ako je negativan ishod. Ovi znakovi i bolesti u ovim znakovima su često neizlečivi. Preko ovih znakova se može videti sva hronična oboljenja ali i bolesti metabilizma, dijabetis, maligna oboljenja. Kako se ovde gledaju maligna oboljenja koja su često neizlečiva, mora se videti prvo kako je vladar smešten, kakve aspekte pravi sa drugim planetama. Ako je vladar smešten u Kardinalnom ili Promenljivom znaku – kući, obolela osoba ima ogromne šanse za izlečenje, samo je potrebno da pronađe odgovarajućeg lekara ili travara, astrologa koji su ozbiljni u svom radu. Ne postoji bolest koja se ne može izlečiti ili bar zalečiti.

Promenljivi znaci (Blizanci, Devica, Strelac, Ribe) koriste svoju energiju da bi se uklopili u promene. Svi promenljivi znaci u astromedicini su povezani sa smetnjama u autonomnom nervom sistemu. Bolesti: migrena, astma, upala tetiva, hipertenzija, želudac, čir, zapaljenja creva, glavobolje, određeni bolovi kičme. Ovde su često aktuelne 6. i 9. kuća kao i njihovi vladari. Kada su ovi znakovi aktivni u nekom horoskopu, sa lakoćom se osoba može izlečiti ako preduzme lečenje akupunkturom, bioenergijom, biljkama. Sva mentalna oboljenja i razne blokade se upravo gledaju kroz promenljive znake.
http://www.astrorion.com/images/astromed2.JPG
Svaki Zodijački znak odgovara određenom delu tela. Na priloženoj slici možete lako videti kojim delom tela upravlja određeni znak i planeta. Svaki zodijački znak ima osetljivost jednog organa. Međutim, ne mora da znači da će osoba koja je rođena u znaku Ovna imati probleme sa glavoboljom, zavisiće dosta od planete Meseca jer je Mesec indikator za određene bolesti. Naravno, za bolesti se ne gleda samo Mesec već kompletni horoskop.
Sem Zodijačkih znakova, njihovih vladara, veoma su važne astrološke kuće kao i njihovi vladari. Kako svaki Zodijački znak nosi određenu predispoziciju za bolest tako i svaka astrološka kuća.. Međutim, najkritičnije kuće za bolesti su 6., 8., i 12. kuća.

Šesta kuća - Govori o akutnim oboljenjima (stanjima). Ova kuća se vezuje za polje higijene i način života jer ovom kućom u prirodnom horoskopu vlada znak Devica i planeta Merkur. Međutim, ovom kućom najviše odgovaraju asteroidi Vesta i Ceres. Preko ove kuće se vidi i način svih naslednih genetskih smetnji prilikom porođaja ili pre porođaja. Preko ove astrološke kuće se vidi ujedno i odnos sa lekarom. Ukoliko je vladar ove kuće loše aspektovan, sa sigurnošću se može reći da se pacijent pričuva lečenja lekara jer će lekar doneti pogrešnu dijagnozu i ujedno pogrešno mu odrediti terapiju. Sam vladar će nam pokazati od koje bolesti će neko bolovati. Tada se pogleda šesta kuća i njen vladaoc, njegov položaj, aspekte i tranzite. Tek ako bi se nešto značajno i dugotrajno dešavalo sa vladaocem, mogli bismo predvidati postojanje bolesti.

Osma kuća - Ova kuća je najopasnija i najkritičnija, preko ove kuće se vide sva oboljenja, hronična, neizlečiva. Vrlo teške i ozbiljne bolesti se ogledaju kroz vladaoca ove kuće i kroz znak Škorpije. Smrtne opasnosti i način smrti se upravo opisuje kroz 8. kuću i kroz vladara, kako je smešten i kakve aspekte pravi. 8. kuća ukazuje na bolesti mnogo opasnije po život. Oboljenja koje donosi ova kuća su: prestanak rada bubrega, hipofiza, bolesti nadbubrežne žlezde, endokrine žlezde. Ako se u ovoj kući nalazi teška planeta ili se nalaze svetla (Sunce i Mesec) sigurno je da će osoba oboleti u životu, a od čega će oboleti pokazaće nam vladar gde je otišao, u kom znaku, kući i ujedno u kom se znaku nalazi Mesec, kao i kakve aspekte Mesec pravi. Kada loše tranzitne planete pomračuju vrh 8. kuće obuhvatajući aspekt od 22*50', može najaviti smrt.

Dvanaesta kuća - povezana je za hospitalizaciju i nadgledanje. Ovde se vidi da li će osoba biti u bolnici i kako će bolničko lečenje proteći. Preko ove kuće se vidi autoimune bolesti. Ovde se vidi timus, imunitet generalno, jetra.
Pored Zodijačkih znakova, kuća, aspekti su presudni i uvek je zloćudan aspekt od 150 stepeni (inkonjunkcija), ako je on tačan između dve planete u horoskopu, osobu očekuju najrazličitije zdravstvene teškoće. Najlošije efekte proizvode loši aspekti malefika na Mesec. Svaki negativan aspekat sa Mesecom kao što je: konjukcija, kvadrat, opozicija i inokonjukcija uzrok je određenih bolesti usled stresnih situacija, uznemirenosti, jer je Mesec planeta naših emocija, ranjivosti i upravo zato se gleda pozicija Meseca jer je Mesec veoma nestabilna planeta.
Loši aspekti su: konjukcija, polukvadrat, kvadrat, opozicija, Inkonjukcija. Seskvikvadrat ili aspekat 135 stepeni je među najvažnijima. Planeta na zapadnoj strani 135 stepeni od Ascendenta, pa čak i Mesec kad se tu nađe - čest je za slučajeve smrtnosti kod dece.

Astrolog Siniša Popov

Shmishonja
10-05-2008, 00:15
Aspekti
Aspekti su odnosi među planetama, uglovi kojima su planete smeštene u nečijem horoskopu. Aspekti su najvažniji za tumačenje kao i za događaje. Podela aspekata se vode na povoljne i nepovoljne i konjukcije. Povoljni aspekti su trigon, sekstil i polusekstil. Nepovoljni aspekti su opozicija, kvadrat, polukvadrat, kvinkungs, seski kvadrat i konjukcija. Svaki astrolog drugačije gleda orbis aspekata. Svaka planeta koja je blizu Sunca biva izgorena. To se zove "combustus" i konjukcija tada ima veoma loše značenje. Što je planeta sporija ili u retrogradnom hodu gde pravi određeni aspekat sa planetom, kućom, to mu je značenje znatno jače. Brze planete i brzi aspekti ne deluju, osim Meseca i Urana.

Jaki aspekti i jake kuće-znaci=genije
Jaki aspekti a slabe kuće-znaci = zloupotreba
Slabi aspekti a jake kuće-znaci= dnevni ljudi
Slabi aspekti i slabe kuće-znaci = idioti.


Jaka polja i znaci su = planete u uglovima, ovde planete i aspekti izuzetno deluju jako. Slaba kuće i znaci su: 3, 6, 9, 12. Ovde planete i aspekti dovode osobu do povučenosti, samoće, teških ozleda. Najjači aspekti su zemljani i vodeni koji su veoma spori i zato je njihovo ispunjenje, jer duže traju, sporije. Vazdušni i vatreni aspekti deluju brzo nakon aplikacije, a Mars-Uran jedino kada se dodirnu.


Nikada ne verujte jednom aspektu sem vladajućih. Sa aspektima se mora biti oprezan i dobro ih razmotriti. Jedan aspekat ništa ne znači ali dva ili tri aspekta doneće tek tada događaj.
Egzaktni ili pun aspekat je kada su dve planete na istoj geometrijski tačnom rastojanju. Ovaj aspekat je toliko snažan i ne može se baš puno izbeći, nešto što je zapisano.


Aplikacioni je najjači aspekat jer ovaj aspekat tek dolazi ili u prevodu nadolazeći aspekat. Aplikacioni aspekat nastaje onda kada se dveju planetama prvi put dodirnu orbisi i on traje do egzaktnog aspekta. Ako jedna planeta ide retrogradno, tada je obrnuto. Aplikacioni aspekti su aspekti "nešto što ce doći", i po ovim aspektima se određuje neki dogadaj, zavisi u kojoj se kući i znaku nalazi.


Separacioni znači odvajajući aspekat. Ovi aspekti daju težnju, neodlučnost, odugovlačenje, zvezde nam nude svoju lepotu a čovek to neće da prihvati i na kraju upropasti, ne ispuni i doživi krah.Konjukcija
http://www.astrorion.com/images/Konjukcija.gifOrbis : 6°-8°; Sunce i Mesec 10°
Izracun : 360°:1 = 360°
Aspekt je moćan, pozitivan i negativan
Uticaj : Sunca i Meseca
Kada dve planete stoje zajedno, kao što je to u zametku, sve se sadrži u njima: zamisao, potencijal, mogućnosti za budućnost. Ipak ništa ne može da se stvori samo od sebe, one su tek spremne da reaguju jedna na drugu ili da postanu aktivne jedna s drugom. Za to je potrebna pomoć spolja. One predstavljaju samo začetu moć, u kojoj je mnogo skriveno. Kada, na primer, u nekom horoskopu konjukcija stoji sama, dakle bez aspekata sa drugim planetama, taj čovek može samo uz napor da premosti kvalitete i moći koji postoje u obe ove planete. One su latentne i često mogu celog života da dremaju.

Sama konjukcija Sunca i Meseca nije dobra jer daje osobi velike težine kao i sklonosti ka homoseksualizmu. Svaka konjukcija deluje veoma direktno na čoveka na spoljnom nivou. Ako neko ima tri ili više planete u konjukciji tada su potrebna dubioznija tumačenja. Svaka konjukcija predstavlja naglasak na inauguraciju, koncentraciju, nove aktivnosti. Ako neko nema konjukciju, takva osoba je raznovrsna jer u njegovom životu se sve iznenadno događa, taman se jedna stvar završi i odmah počinje neki novi događaj. Tamo gde se kupe dobre planete tamo su uspesi, a gde se kupe loše planete katastrofe, nesreće. Takođe ne treba zaboraviti da jake konjukcije dobrih planeta su velike zaštite, dok konjukcije sa pomračenjem neke planete treba gledati dosta dubioznije.


Sekstil
http://www.astrorion.com/images/Sekstil.gifUgao : 60. stepeni
Orbis : 3 - 5. stepeni.
Aspekat : pozitivan i moćan
Uticaj : Venera
Ovaj aspekat daje povezivanje i spajanje, utiče na karakter, razne dogovore sa drugim osobama. Po ovom aspektu se može lako rešiti komplikovane situacije jer ovaj aspekat daje rešavanje.


Trigon
http://www.astrorion.com/images/Trigon.gifUgao : 120 stepeni
Orbis : 5 - 6 stepeni

Račun : 360°: 3 = 120 stepeni
Moci aspekta : moćan, pozitivan, zaštitni, duhovnost.
Uticaj : Jupitera
Sve teškoće na koje čovek nailazi sa lakoćom prebrodi, lako se izvuče. Puno trigona u horoskopu ublažuje ostale negativne aspekte ali isto tako osoba zna da lako bude troma i lenja. Najsretnija je lotos kombinacija, gde se nađu u uglovima 120 stepeni tri dobre planete. Ako trigon pravi sa dve dobre planete i sa jednom lošom, nije Lotos kombinacija. Ovo je glavni, laki aspekt i možemo reći da je vrlo poželjno imati trigon u natalnoj karti. Čovek sa mnogo trigona u svom horoskopu većinom je sklon da se ne napreže i može da bude ponosan, uobražen i samozadovoljan. On se neće podešavati prema stvarnosti i odbija da prizna greške ili da vidi nepravilnosti. Ima dovoljno ljudi sa mnogo trigona koji su bolesni, rezignirani i psihički labilni. Dakle, time nije data garancija sreće.


Kvadrat
http://www.astrorion.com/images/Kvadrat.gifUgao : 90. stepeni
Orbis : 5°-6°

Račun : 360°: 4 = 90. stepeni
Moći aspekta : moćan, negativan
Uticaj : Marsa
Kvadrat je aspekat od 90. stepeni i on je razdeljen od aspekta 180. stepeni, odnosno od opozicije. Sam kvadrat u nečijem horoskopu donosi svaku aktivnost, akciju, brze odluke. Na primer, kvadrat u Ovnu, Raku, Vagi ili u Jarcu svakako akcija, odluka je brza, dok kvadrat u Biku, Lavu, Škorpiji, i u Vodoliji akcije su veoma spore i vrlo promišljene. Kvadrat u Blizancima, Devici, Strelcu i u Ribama njihove akcije su promenljive, gde im je najvažnije šta drugi misle, jer su uvek podložni uticajima od svoje okoline, zato svaki kvadrat donosi brzinu, akciju, odluku ali samo na trenutak.
Tamo gde imate kvadrat tamo trpite mnogobrojna ograničenja na vašu akciju, odluke, jer kvadrat u svačijem horoskopu predstavlja velike prepreke, ograničenja bez obzira da li imate kvadrat i sa dobrim planetama. Orbis se gleda 7. stepeni ali ipak najviše ima uticaja do 5. stepeni. U jednom horoskopu su opasne i konjukcije i kvadrati, samo što kvadrat deluje daleko razornije i opasnije od jedne konjukcije.
Kad su naglašeni kvadrati ozlede su neizbežne kod čoveka, još ako su kvadrati u kritičnom stepenu ili u 1, 4, 7, 10 kući, lako se može proreći kada će se taj kvadrat aktivirati kod čoveka. Ako je kvadrat sa samim podznakom, zasigurno će sam čovek u svom životu biti znatno izloženiji nesrećama, nezgodama od planete koja pravi kvadrat, no da bi izbegli neku moguću nesreću, nezgodu za to je potrebno čoveku da se obrati astrologu koji će ga usmeriti kako da svoju energiju, akciju, odluku preusmeri na pozitivniji i lakši smer.

Mnogi se zbune kada jedna planeta pravi aspekat sa drugim planetama pa se ne zna odakle da se počne. Najpre gledajte prvi orbis koji je sa kojom planetom, podelite to na 7 godina za svaki stepen u razdaljini koju dobijete, pomnožite sa 7 i dobićete godinu kada ce se taj aspekat aktivirati na vaš život. Nemojte zaboraviti da su stepeni godine i da svaki stepen nosi 7 godina. A možete i računati jedan stepen jedna godina. Kvadrat stvara napetost i nemir. Planete koje tvore kvadrat ne samo da žele različite stvari nego i rade suprotno jedna od druge i istovremeno smetaju jedna drugoj.


Opozicija
http://www.astrorion.com/images/opozicija.gifUgao : 180. stepeni
Orbis : 3° - 6°; prema Suncu i Mesecu 10. stepeni
Izracun : 360° : 2 = 180°
Aspekt je moćan i negativan.
Uticaj : Saturn
Opozicija je ugao od 180. stepeni. Očigledan primer ovog aspekta je kod Sunca i Meseca. Zemlja se tada nalazi između ove dve planete i sa njene tamne strane ovu opoziciju prepoznajemo kao pun Mesec. Da je loš aspekat znaju i oni koje ne zanima astrologija. Zemlja se nalazi rastrzana između dve jake sile. To se odražava na vodu, vazduh i ljudski organizam, pa time i na psihu čoveka. Za vreme punog Meseca dešavaju se natprirodne pojave. Opozicija predstavlja suprotnost. Naši životi se temelje na suprotnostima: dobro - loše, muškarac - žena, svesno - podsvesno itd. Stvari koje su suprotne su slične - jedino se razlikuju po količini. Ovaj aspekat je izuzetno težak jer se dve planete nalazi jedna naspram druge. Osobi daje težak život, patnju, velike borbe. Opozicija se vezuje sa zimski period.


Inkonjukcija
Orbis : 3 -4. stepeni
Racun : 360°: 2,4 = 150. stepeni
Moć : pritisak, napetost, prilagođenje.
Uticaj : Saturn.
Inkonjukcija vrši promenu stava, navike i ona vrši razna prilagođavanja koje nagoveštavaju planete i kuće u kojima je ovaj aspekat. Ovaj aspekat najviše utiče na finasije i na zdravstveno stanje.

Shmishonja
11-05-2008, 18:10
10.05.2008.
There can be tremendous energy available for antique hunters and memorabilia seekers this morning once the Moon enters Leo at 6:11AM PDT. This follows a long void lunar cycle of over 13 hours that began late yesterday afternoon. Greeting the Moon at the beginning of fiery Leo is the red planet Mars (6:52AM PDT) -- fresh from its own arrival in this creative, loving and dynamic fifth sign of the zodiac on Friday. The combination of the Moon and Mars together in a forceful and energetic location of the sky can offer you increased vitality and perseverance as you check out estate sales, art fairs and flea markets for overlooked treasures. In addition, competitive athletics surges back into the spotlight for the morning and afternoon hours. Have fun at an impromptu softball game with family members and friends or enjoy a trek into the countryside with compass, maps and binoculars. Anytime the Moon and Mars lock horns, there can be a rise in accidents and dangerous circumstances - usually due to impulsive actions and foolish behavior on the spur of the moment. Therefore, add a note of caution and care as you go about today's activities and errands. Pushing the envelope in romance is not advised this evening as Mars makes an awkward, 150-degree connection with Pluto (11:53PM PDT). This volatile sky pattern - along with Jupiter now in retrograde motion - is a warning to steer clear of debates, arguments and criticism. Projecting anger on to well-meaning dear ones and relatives is a no-no. On the other hand, being sensitive and empathic to family members under pressure will win you raving reviews as a person of goodwill and understanding when the chips are down.

11.05.2008.
Pushing the envelope too fast and too far can prove costly. After all, Mars has just made an off-kilter, 150-degree link to Pluto last night and those awkward vibrations are still wreaking havoc on Spaceship Earth. Stormy emotions are more the rule than the exception right now. Adding to the potential misery index are a Sun-Chiron square in fixed, power signs (1:58AM PDT) along with an abrasive Mars-Jupiter contra-parallel formation (6:19AM PDT). While the Sun-Chiron association can coincide with spiritual studies and learning more about holistic healing techniques, the Mars-Jupiter encounter is a warning to slow down on the roads and be extra sensitive to dear ones under pressure. Utilize today's upbeat Leo Moon to galvanize recently dormant artistic projects. Take children within your family circle under your wing and be truly magnanimous to friends who always seem to enrich your life one way or another. Gear up for some rising tensions this evening during the First Quarter Sun-Moon Phase (8:48PM PDT and energizing 22 degrees of Taurus and Leo). Cut through obstacles in your path and manage your business interests with greater finesse. Opportunities for mental and spiritual growth are in the hopper later on when the Sun in Taurus makes a supportive, 60-degree link to Uranus in Pisces (9:33PM PDT). Take a great leap forward with your scientific, mathematical, metaphysical and astrological research. Surf the world wide web and catch up with email correspondence. Revolutionary ideas can turn your life around for the good.

12.05.2008.
Dashing out of the starting gate without a clear game-plan for success this week is asking for trouble. The Moon enters a void cycle as it makes its monthly opposition with potentially nebulous Neptune (1:10AM PDT). This void twilight zone lasts until 11:49AM PDT when the lunar orb enters industrious Virgo. It is far better to complete old business on a high note during a void lunar cycle than to launch daring ventures when uncertainty reigns. Meanwhile, a fantastic Sun-Jupiter flowing trine of 120 degrees in earth signs arrives on the scene (10:30AM PDT). It is interesting to note that the Sun and Jupiter form these harmonious alignments (a) always with Jupiter in reverse and (b) just after Jupiter goes retrograde and just before it goes direct (three to four months later). While today's Sun-Jupiter exalted liaison occurs during a void Moon, it is still a terrific boost for learning, studying and conducting research projects. Once the Moon enters Virgo, you can also tap into the power of the Sun-Jupiter love-fest by promoting your educational and literary goals. Dietary and nutritional needs are under the microscope during Virgo Moon. Clean-up campaigns receive the good-housekeeping seal of cosmic approval. Dust, vacuum and polish until the cows come home. Pull weeds from your garden and find out more about the attributes of medicinal herbs. Look to key mentors and teachers for guidance as the Moon makes its monthly union with Saturn (3:05PM PDT). It's also a good time to focus attention on your career aims. A subtle and yet still important 30-degree link between Mars and Saturn strikes at 8:18PM PDT. You can use this alignment to make headway with arts, crafts and hobbies. Romance is somewhat dicey as Monday morphs into Tuesday due to a frictional, 135-degree connection between Venus and Pluto (exact at 1:22AM on Tuesday). Choose your words carefully and use them to heal - not harm.

Shmishonja
14-05-2008, 14:23
13.05.2008.
Every month - when the Moon enters Virgo -- it is a good time to take care of the little things in life that might go awry. Therefore, make sure all your vehicles are in good, working order. Double-check tires for wear and tear. Have candles and batteries on hand in case of a rare, overnight power failure. Clean kitchen appliances and organize your tools. Today's Virgo Moon is also a reminder to shop for values and stock up on veggies, fruit, tea, herbs, grains, cereals, seeds, nuts, seasonings and vitamins. Consider the merits of juicing in order to unleash the power of healing minerals throughout your bloodstream. Be cautious on the romantic and business fronts as Venus makes a discordant, 135-degree link to distant Pluto (1:22AM PDT). While dare-devils and risk-takers may want to play fast and loose with savings, any Venus-Pluto encounter like this can boomerang against you. Communications take it on the chin around 4:21PM PDT as the Moon squares Mercury. Later on, heart-to-heart sharings look more promising as the Moon in Virgo forms a flowing trine to Venus in Taurus (7:04PM PDT). Board, card and word games capture the limelight for millions this evening. Researchers and investigators are also in the catbird seat as the lunar orb shines with library-oriented and studious vibrations when visiting Virgo territory. Get set for a rise in confusion and chaos manifesting tomorrow when the Sun faces off against dreamy Neptune.

14.05.2008.
Think carefully before taking important actions. While the Moon in Virgo forms a harmonious and mentally-uplifting trine to Jupiter in Capricorn (5:57AM PDT), the Sun is making momentous moves of its own. By squaring Neptune in Aquarius at 8:52AM PDT, the Sun in Taurus creates a psychic atmosphere of potential mischief-making, illusions, escapism and overall uncertainty. Confusion and chaos usually penetrate into every sphere of society whenever the Sun and Neptune are at odds like this. However, the great Swiss psychotherapist Carl Jung was born at one of these cycles. Therefore, take heart and know that you just might make some sensational discoveries today about humanity's treasure-trove of hidden truths. Adding to the questionable vibrations is a long void lunar cycle that begins at 9:39AM PDT and lasts until 8:47PM PDT when the Moon arrives safely in airy Libra. During this 11+ hour twilight zone, it is wise to hedge your bets and complete old business on a high note. Don't pursue new projects until after the Moon enters Libra this evening. Two asteroids do provide encouragement in the void time-period as Pallas trines Juno in fire signs (3:34PM PDT). Feminine interests, arts, crafts and hobbies are energized during this supportive sky pattern. Brainstorming sessions can also prove inspiring and productive. Primary partnerships are back in the spotlight once the Moon transits into Libra at 8:47PM PDT. However, slow your pace in affairs of the heart tonight as the Moon squares Pluto (10:09PM PDT) while also making a parallel to Uranus (exact at 1:34AM PDT tomorrow).

15.05.2008.
Here's a great opportunity to smooth over differences with loved ones and partners. The Moon is moving through Libra and asking everyone a fundamental question: What can you do to improve the quality of your key relationships? There is no reason why you can't be more productive in your major fields of expertise as Venus makes a subtle and yet still important 30-degree link to Ceres (8:48AM PDT). Plant beautiful flowers in your garden or bring them into your home. Large-scale planetary alignments recede into the background for the time being. This gives you many hours to take giant strides toward success across the board. Libra Moon offers encouragement for social and cultural activities -- as well as accelerating your pace in the fine and graphic arts. Enjoy visiting a gallery, museum or national landmark. Treat a friend to lunch at a favorite cafe or restaurant. Many people are bitten by the shopping bug during Libra Moon. Try out a new hairstyle or check out the latest fashions. Interest in architecture, mathematics and legal issues often develops during monthly transits of the lunar orb in this seventh sign of the zodiac. Being a good listener is just as important as speaking words of wisdom when you are sharing with family members on the ropes. Break away from business as usual and dance to the beat of a different drum this evening. Host an impromptu party for pals or trip the light fantastic at a night club.

Shmishonja
17-05-2008, 10:35
16.05.2008.
This can be an excellent day to accomplish errands and tasks as the Moon forms a grand triangle alliance with Mercury (7:13AM PDT) and Chiron (2:17PM PDT). This brings together the three air signs -- Libra, Gemini and Aquarius -- and opens doors to higher inspiration. The Moon-Mercury liaison is a great boost for literary and educational pursuits. The Moon-Chiron contact indicates that healing forces are on the march. Learn more about alternative medical breakthroughs and techniques. Communications with dear ones and associates can lead to improved relationships across the board. However, Venus forms a contra-parallel to Pluto at 5:47PM PDT. This alignment is similar to an opposition in the zodiac, but this sky pattern is occurring North and South of the Celestial Equator. For several hours before and after this time, you need to tiptoe around emotional issues concerning romance and heart-felt interactions. Meditation, yoga, tai chi, affirmations and spiritual studies are reinforced as the Moon in Libra trines Neptune in Aquarius (8:30PM PDT). Revelations may be pouring in around this time, but the lunar alignment to Neptune also starts a void time-span that last until 8:00AM PDT tomorrow and the arrival of persistent and hard-driving Scorpio Moon. Keep overnight decision-making to a minimum, but have a notebook nearby to record illuminating dreams and visions.

17.05.2008.
Dashing out of the starting gate too soon this morning is not advised. The Moon remains in void hibernation until 8:00AM PDT when the lunar orb enters Scorpio's domain. Now the focus shifts from improving the quality of relationships to solving mysteries and ferreting out secrets. Anytime Scorpio Moon is in place, you can quite effectively don your Sherlock Holmes or Agatha Christie disguise to become an amateur detective. Get to the core of recent challenges and be a fearless explorer of the unknown. Hit the antique trail at your own risk since Venus squares Chiron (10:27AM PDT) while the Sun makes an awkward, 150-degree link to Juno (1:38PM PDT). It may be wise to tighten your purse-strings and be careful in romance as well. The Venus-Chiron clash can even give soul-mates a temporary shake-up -- although mature lovers may be able to utilize this sky pattern to solidify their rapport. The Sun-Juno encounter can coincide with rising tempers and angry projections onto well-meaning friends and partners. Don't jump to conclusions without having all the facts. More psychic thunderstorms can rumble into town while the Moon parallels Pluto (2:30PM PDT) and the Moon squares Mars (4:49PM PDT). Be extra sensitive to family members and colleagues who are on the skids. Look for a silver lining in the cloud cover during the evening hours. Venus is pulling away from its discordant link to Chiron by approaching favorable ties with Uranus and Jupiter. Therefore, love vibrations are increasing in frequency as you near the midnight hour. Be more generous with hugs and kisses.

18.05.2008.
Before you know it, the next Full Moon will arrive with a vengeance. Even though that enlightening solar-lunar rapport will not happen until Monday night May 19, you are now basking in the aura of its dynamic presence. Helping you make great strides in business, the arts, social activities and romance are two potent Venus alignments -- a supportive, 60-degree link to revolutionary Uranus (4:24AM PDT) and a flowing, 120-degree trine to giant Jupiter (8:19AM PDT). It's not every day that a nurturing planet like Venus makes two upbeat and encouraging aspects to crucial celestial bodies like Uranus and Jupiter. Sing, dance and make merry - especially during the morning and afternoon hours. Take advantage of golden opportunities coming your way in almost every sphere of life. Move mountains when it comes to galvanizing long-sought career aims and professional goals. Drum up money-making proposals with eager associates or family members who resonate with your kind of thinking. You may need to be a little more cautious and conservative once the Sun makes a frictional, 45-degree tie with Vesta (2:31PM PDT) while Mars forms a similar liaison with Ceres (5:54PM PDT). Around these two times you want to be more circumspect, patient and tolerant. Review insurance coverage and investment matters with a fine-tooth comb. Detective movies and stories are back in vogue tonight during the continuing transit of the Moon through Scorpio.

Shmishonja
21-05-2008, 15:12
19.05.2008.
Wake up with exuberance and hopeful feelings. The second Full Moon during the Solar Taurus dispensation occurs at 7:12PM PDT (energizing 30 degrees of Taurus and Scorpio). However, before you reach this evening's time of potential enlightenment, revelations are running wild. A Venus-Mars inspiring 72-degree connection (2:49AM PDT) can spark romantic-erotic fires. The Moon picks up on what Venus was doing yesterday as the lunar orb trines Uranus (4:19AM PDT) and forms a supportive, 60-degree link with Jupiter (4:36AM PDT). Before jumping for joy and high-fiving your friends, please realize that almost all Scorpio Moon cycles have their fair share of psychic storms and frazzled emotions. Don't be surprised if strange forces are on the prowl as the afternoon hours morph into this evening's Full Moon illumination. Part of tonight's problem is that Venus will square Neptune (11:29PM PDT). It's hard to sugarcoat this alignment and turn it into something smooth and easygoing regarding love and money matters. The general rule of thumb during a Venus-Neptune skirmish like this is to keep your expectations regarding romance and business very limited. That way you won't suffer a setback if your hopes don't materialize. On the other hand, ever since the discovery of Neptune in 1846, astrologers have considered this distant planet to be the higher octave to Venus. Therefore, this can still be an important day and night to sort out lingering partnership problems and be a wise steward of your material assets. Individual and group meditations are recommended around the time of the Full Moon. Be aware that the Full Moon moment (7:12PM PDT) begins a short void lunar cycle that lasts until 8:20PM PDT and the entrance of the Moon into fiery Sagittarius.

20.05.2008.
This is a good point in the Cosmic Calendar to remind you that the two days after a Full Moon are considered to be days of distribution for the celestial energies just received. Visualize yourself as an ambassador of light, love and wisdom -- sharing your inspirational gifts with humanity, friends, colleagues and family members. Brainstorming about business matters is high on your priority list as the asteroid Pallas enters Taurus (6:56AM PDT) until August 3. Strategy sessions with a trusted financial expert can help to pad your bank account in the months ahead. Reading, writing and research are back in the spotlight - thanks to the Sun's arrival in airy Gemini (9:02AM PDT) for a 30-day cycle. Fun, games and sports top the charts while the Moon continues its euphoric march through fiery Sagittarius. Put more emphasis on reaching long-sought literary and educational goals. Psychic storm warnings are pervasive this evening due to an awkward, 150-degree encounter between the Sun and Pluto (11:21PM PDT). Shortly thereafter, the Sun and Mars hook up in a potent parallel (11:30PM PDT). Use kid gloves if dealing with dear ones under enormous pressure. You can be a source of strength or inflame an already difficult situation. Keep decision-making to a minimum until the coast is clear. Make plans to wake up with a new spring in your step since opportunities for advancement will be plentiful as Jupiter approaches a supportive, 60-degree contact with revolutionary Uranus (exact at 11:09AM PDT on Wednesday).

21.05.2008.
Every so often, the universe stops playing child-like games and really gives you a run for the money. Intensity reigns between now and next Monday as three celestial bodies make stations while several important alignments grace the heavens. Right now grand breakthroughs are possible across the board as giant Jupiter in Capricorn forges a constructive, 60-degree rapport with electrifying Uranus in Pisces (11:09AM PDT). While this upbeat and illuminating alignment occurs at a specific moment, the entire day is under the aegis of this rewarding aspect. Open your mind to new ideas that can lead to stunning accomplishing in business, artistic, educational and literary fields of endeavor. Your ingenuity is a key that can unlock doors to prosperity. Scientific and metaphysical subjects can give you a supreme lift. Adding to the enlightening vibrations of this day are a Ceres-Chiron flowing trine in air signs (12:29PM PDT) and a Pallas-Pluto flowing trine in earth signs (4:13PM PDT). Healing forces are on the march and you can discover novel ways to build up your immune system. Everything appears to be coming up roses except that Venus makes an awkward, 150-degree link to Juno (9:01PM PDT) while the Moon in Sagittarius enters a void cycle (9:20PM PDT) that lasts until 8:56AM PDT tomorrow morning and the arrival of Capricorn Moon. The Venus-Juno skirmish can equate with relationship battles and emotional upheavals. Be extra sensitive to the needs of loved ones. You may be required to be a Rock of Gibraltar to a significant other under duress as the Moon unites with Juno (exact at 1:57AM PDT tomorrow). Be prepared for another blockbuster sky pattern on Thursday when ringed Saturn lays dangerous traps for the solar orb.

Shmishonja
21-05-2008, 15:33
The May 2008 Wesak Festival Full Moon of Sun in Taurus and Moon in Scorpio

by Robert Wilkinson
Yes, this is an amazing Cosmic moment in time! Due to the degrees where last month's and this month's Full Moon falls, we have been blessed to have TWO Wesak Festivals this year. Traditionally the Wesak Festival is considered the Full Moon of May since it celebrates the birth and enlightenment of the Buddha, Himself a Sun in Taurus and Moon in Scorpio. However, for the first and last time in many years, we're having two Full Moons, one in April and one in May, triggering the first and last degrees of those signs.

This Wesak falls on May 19, 7:11 pm PDT, 10:11 pm EDT. That means it's May 20 in Europe, Africa, Asia, and Australia. A quick look finds Scorpio rising in Santa Monica and Vancouver, Sagittarius in NYC and Miami, Aries in Amsterdam, London, and Johannesburg, Taurus in Istanbul, Gemini in Tallinn and Baghdad, Cancer in New Delhi and Perth, Leo in Melbourne, and Libra in Maui.
I already gave you an extensive article about the meaning of the Wesak, Full Moons in general, and the Three High Moons of each year in the article Global Spiritual Astrology in April-May 2008 - It's the Full Moon of Taurus-Scorpio, also known as The Wesak Festival! (http://www.aquariuspapers.com/astrology/2008/04/global-spiritua.html) Please read or re-read it, since it elaborates on what this global Spiritual festival is all about and offers links to celebrations at Mt. Shasta and Europe.
When you're done there, you might also check out the article I posted the next day titled "The Four Noble Truths and the Eight Fold Path of the Buddha." These are the core of the Buddha's teaching of the nature of suffering and the ways that everyone on Earth can use to transcend suffering one way and another. You can get there by clicking on the link just above the title of the Wesak article.
And because the New Moon preceding the Full Moon always represents the seed forms that are brought to surface at and after the Full Moon, please check out The Taurus New Moon of May 2008 - Seeding the Wesak Festival. (http://www.aquariuspapers.com/astrology/2008/05/the-taurus-new.html) This can help focus what blessings are being offered to us in the near future.
This Full Moon falls at 30 degrees Scorpio and Taurus, the final degree of the sign. The April Wesak fell at 1 degree of the same signs. Rudhyar says that the first degree sets the "tone" of a sign, and the last degree is the fulfillment of that potential in a perfected form as a transitional energy leading naturally to the first degree of the next sign.
So we've had an outpouring of initiating Taurus realization energies that led us to understand the fundamental energies in self. others, and situations. Then we had the New Moon at 16 Taurus which set the second half of Taurus into motion in seed form, itself the beginning degree of that span. Now we get another Full Moon at 30 Taurus-Scorpio, fulfilling a perfect three-fold harmony of those energies being released into our world.
The Solar degree symbol of this second Wesak is "A peacock parading on an ancient lawn." It speaks of presenting our excellence in ways that demonstrate our ability to embody shared ideals. The display results in a collective quickening to "inner or eternal values." Dr. Jones says the keyword is ALOOFNESS and when positive it's said to be a degree of dramatizing some racial heritage or using "lessons of history in some special fashion." The formula is Sustaining, Ideal, Efficient, Generalizing, Spiritual, and Inspired. Rudhyar states the degree is the final one in the Span of Enjoyment, and the Individual-Mental level of Confirmation.
The Lunar degree symbol of this second Wesak is "The Halloween jester," a degree of releasing energies to gain refreshment or freedom from trying to live an ideal beyond one's potential. It's about finding new modes of contact with others to "achieve a more genuine spiritual sensitiveness." Dr. Jones says the keyword is SPONTANEOUSNESS and when positive it's said to be a degree of a gift for making one's desires and ambitions of value to others. The formula is Sustaining, Ideal, Universal, Generalizing, Spiritual and Inspired. Rudhyar states the degree is the final one in the Span of Appreciation, and the Individual-Mental level of Faith.
It would seem that the coming Buddha-nature realizations about to be poured out across the world affecting the next year will be sustaining, ideal, universally efficient, and Spiritually inspired. We should be able to give our "displays" a spontaneous quality demonstrating our excellence in ways that relieve pressure and further contacts. Shared ideals seems to be a theme, as does putting on a show to manage energies that need release.
These should help us express whatever new directions we were shown at the New Moon. You will recall its theme requires that we not get frustrated that old knowledge and concepts cannot confirm our new life conditions. I would think that means we shouldn't try to apply previous standards or old ways of judging and evaluating to current necessities, or when we're confronted with stuck people or situations. This Full Moon should help us find safe forms to manage the pressure.
Some things to think about in these hours at the eve of another great outpouring of Spiritual energies. Aum Mani Padme Hum.

Shmishonja
21-05-2008, 15:36
The Week of May 21-28, 2007 - Sun enters Gemini, Mercury sextile Saturn trine Neptune stationary retrograde opposed Pluto before entering Cancer, and Venus trine Uranus.

by Robert Wilkinson
This week is under the beams of the New Moon of May 16 at 26 Taurus, stimulating that house in our charts and any aspects made by the New Moon to our natal planets. The big news is that the Sun enters Gemini, which will shift our transiting Saturn lessons, and Neptune going stationary retrograde marks a major sea change in our lives and the lives of nations, collectively speaking.

As I said last week about the New Moon's influence which pervades this time:The New Moon of 26 degrees of Taurus occurs at 12:27 pm May 16, beginning a time when we shall see "the appearance of the beloved on the balcony" if we have defined our specific role, function, and imagery precisely according to our individual needs. Though quincunx Pluto, it is also sextile Mars, showing adjustments and sacrifices that will yield very productive action toward the emerging new reality.
Of course, it is also in a widely separating square to the Saturn-Neptune opposition, finishing up the Taurus T-square lessons we've been learning the past few weeks. Remember that any time the Moon goes through a Fixed sign (Taurus, Leo, Scorpio, Aquarius) we have major effects related to the ongoing Saturn opposition Neptune challenging "right action" on our part. The opposition was exact from mid-February through mid-March 2007, persists through the next few weeks, and will be exact from late May through mid-July 2007. Every time the Moon triggers this effect, it reminds us of the strength we've received as a result of breaking up old patterns the past 18 months.
... Though T-squares are usually considered a negative and frictional influence, the ones we've just been through have offered us chances to purify whatever we needed to, dropping old ways to create space for more appropriate efforts now. We've shifted magnetism, letting go of old forms of whatever so we can attract whatever assets, resources or values that will support our next outreach. That has meant a shift in both perception and action.
These T-squares burst things wide open, as the Sun tends to illuminate and vitalize what needs to become part of our life experience. Especially since the Taurus energies sextile and quintile Uranus, renovate, revolutionize things, and generally go for the unique, unusual, or innovative. The Sun squares show we've opened a Neptune cycle while fulfilling the old Saturn cycle started Summer 2006.
Recent weeks have brought many some major decisions breaking old deadlocks, ambivalence, or procrastination. It's been a great time for accepting greater responsibilities and duties and leaving lesser concerns behind. We can achieve clarity around roles we want to play, overcoming any lingering hesitation around doing what we have to in order to make some new way of being real.
So we've solidified many things even as we've turned a big corner... we've had opportunities to reverse magnetism by seeing what's been jamming our gears in relationships, and what we needed to end to embrace actions and attitudes that will bring us the results we want in the future. And due to the recent exact (and therefore on--going!) Jupiter square Uranus and Mars square Pluto we've also had a sensation like something very BIG is coming. Welcome to the NOW!
Though squares are usually associated with difficulty, they mark important points where we shift direction, breaking free of old ideas about who we used to be. These squares have shown us what not to take for granted, and shifting developments that could turn a different direction on a moment's notice. When we confront squares and oppositions we are shown ways to reorient to find the balance and turn the corner in crucial areas.
Squares are either the emergence of something (waxing square) or the fulfillment and culmination of a process (waning square), while oppositions bring forth awareness. These times are not necessarily great for launching new things, but they can be great at moving things forward that have already been planned in the past.
As noted for many months, Saturn opposition Neptune is behind the tension of the gap between ideal and reality, the theoretical and the practical. Continue not allowing nerves, temperament, or unexpected diversions to cause sideways explosions result in messing up perfectly good opportunities. Get oriented, get your drive in gear, open your vision and understanding, and be compassionate while bringing closure to old life movies.
This week, Mercury favorable to Saturn and Neptune opens up whole new rhythms and perspectives, and we can use the opposition to Pluto to bust old lies, misunderstandings, and messages planted in our subconsciousness in the past that don't work for us. It's a time to keep our conception of what is possible without getting distracted by other people's sense of the limitations, whether of conditions or human, and do whatever we need to do in order to embrace a pioneering outlook on some basic art of human existence. Integrate using a balanced vision, go for new or innovative discoveries, be independent in your judgments, anticipate what's coming, and let go of extremists.
It forms a Rectangle configuration by its opposition to Jupiter while sextile-trine the Saturn opposition Neptune. This can help us make tremendous progress despite the tension arising from its oppositions to Jupiter and Pluto. We should be seeing ways to turn "every knock into a boost," and resolve oppositions with multiple understandings leading to multiple opportunities for growth. Mercury is heralding what we will experience in a major way when the Sun passes through this zone in about two to three weeks.
We still are dealing with the long term effects of the multiple eclipses of last September and this past March which you can find more about by consulting the forecast from a few weeks ago. (http://www.aquariuspapers.com/astrology/2007/04/the_week_of_apr_1.html)
Venus continues to herald things to come since it is closing the gap between Saturn and the other planets, creating a Locomotive pattern where all the planets are now in 2/3 of the signs. This week Venus continues to help us consolidate recent life-shifting decisions through new activities. With the Moon transiting Leo through Scorpio this week, the Moon transits the void third, which at times will create either a sensation of being spread way too thin, or imbalances that will set up various kinds of see-saw opposition since it will oppose Neptune, Uranus, and Mars this week. Try to achieve balance by finding the rhythm of events and respond in the right way and time.
Saturn is no longer the nozzle for the other planetary energies as it has been for months, but it will be one of the brackets, along with Pluto, framing the Locomotive pattern that predominates for months to come. I'll explain the difference between the Bucket and Seesaw patterns we've been living with for awhile and the coming Locomotive pattern and its lunar variances in the near future.
This week begins with the Moon in Leo. As I noted last week about this weekend leading up to the coming week:The Moon enters Cancer on May 18 at 8:38 pm PDT. This is great for gardening, replanting, and doing things around the home that make us feel good, especially with the favorable aspects to Venus, Uranus, and the Sun. Avoid snap judgments the night of May 18 or May 19 (for Europe and points east) since Moon squares Mars and Mercury opposes Jupiter.
Get the Higher and lower minds working together, and bring a future vision or greater truth into some concrete form of understanding or perception. Since Mercury is also favorable to Saturn and Neptune, it should be fairly sound, and the rectangle should help us to a greater vision of group work, friendship, or an ideal of service. We can resolve many old dilemmas into a greater comprehension of the overview of our larger process.
Mercury's square to Uranus helps release the power of the rectangle through the T-square, (http://www.aquariuspapers.com/astrology/2007/05/reflections_fro.html) so pay attention to details as you follow through on moving your life into innovative ways and directions perfect for your expanded state of awareness resulting from the long term Jupiter square Uranus.
The Moon enters Leo on May 21 at 12:57 am PDT just over two hours before the Sun enters Gemini at 3:12 am PST and Mercury sextiles Saturn a few minutes later. Overall, when Moon is in Leo these days there is maximum productivity, since it's favorable to Mars, Jupiter, and Mercury.
Overall, there's a great run of some very favorable Lunar aspects starting May 18 and last through May 23, so finish completions until the New Moon, and then let it roll! We can make a lot of progress in diverse areas of our lives at this time, so when in doubt, just do it!
The Moon enters Virgo on May 23 at 9:26 am PDT and enters the zone of the Mutable T-square May 24-25 just as Neptune goes stationary retrograde at 23 Aquarius. This will probably be a weird time with a lot going everywhere and nowhere at once since the void is thrown into Gemini even as the cosmic tides shift backwards for a few months. This will bring us echoes of whatever we've been learning and/or putting out into collective consciousness, and marks a threshold of us learning to build an adequate vehicle to deliver forms of higher power. Strive for balance these next few months as you experience yourself performing beyond your previous expectations.
When in mid-Virgo, the Moon is in the Virgo zone of The Grand Irrationality, (http://www.aquariuspapers.com/astrology/2007/04/spiritual_astro.html) which is bringing major forks in the road for all. Part Two of how the long-range Uranus, Neptune, and Pluto influence are working at this time at this link. (http://www.aquariuspapers.com/astrology/2007/05/spiritual_astro.html)
As noted in other articles,The Grand Irrationality is why everything feels much weirder than it used to, with hard edges and widespread irrational and/or compulsive behaviors more and more evident. Sometimes these energies grow stronger than at other times, depending on where the planets are. The link to The Grand Irrationality will explain more about this widespread long term influence in depth, along with internal links in that article that explain more about the larger field and what we can do to maneuver it successfully.
Right now the hot zones of The Grand Irrationality fall at approximately 27 Sagittarius-1 Capricorn, 20-25 Aquarius, 11-14 Aries, 2-7 Gemini, 24-27 Cancer, 15-19 Virgo, and 6-10 Scorpio at this time in history. This pattern is setting up the generally strange atmosphere, a lot of compulsions coming to surface as well as forks in the road of our destiny in several areas of life, and overall one long hard edge of choices, changes, and a future that never is quite as logical as we may like.
In dealing with the generic weirdness, remember that even if things get very bizarre or irrational, we are not powerless. Even if destiny is "on the move," we still can steer the process to some degree, if we don't lose our cool in the midst of the great weirdness. We’re learning in these strange times not to lean too heavily on "things making sense," and how to fly by the seat of our pants, not going funky places we shouldn't, and making choices that will propel us into an evolving future that may not make much sense but is perfect for the uniqueness we are.
Every time the Moon triggers the Grand Irrationality we experience a form of a turning point of sorts, where the seeds of the future will stand revealed. Besides May 24-25 when it's in the Virgo zone, it retriggers the pattern when it's in the Scorpio zone May 28 (May 29 in east Asia).
Of note is that Mercury was in the Gemini zone May 11-13, the Sun is there May 22-26, these quickly followed by Venus in the Cancer zone and Mars in the Aries zone. This will create full 7 pointed Star patterns when the Moon is in Scorpio, as the transiting Angles will occupy the Gemini and Virgo zones four times a day, with the aspects exact in some places on Earth. I'll write more about this very important configuration in the near future.
Besides the Mutable T-square the Moon makes with Jupiter and Uranus May 24-25, it also forms another T-square with the Mercury opposed Pluto on May 25-26, throwing the energies into late Pisces. Bless the passage of many things, since we're turning a big corner and much will not look the same as it has in the very near future.
The Moon enters Libra May 25 at 9:16 pm PDT. While in Libra, it makes some extraordinarily favorable aspects to most of the other planets. Of note is that each time the Moon is in Libra, it sextiles Saturn while both make quincunxes to Uranus, creating a Yod, or "Finger of God" pattern. This also happens when the Moon in Capricorn sextiles Uranus both double quincunx Saturn. These Yods are allowing us to express our individuality helping us and others let go of old "social rigidities," with needed adjustments creating joyous interactions making life freer and happier.
These Yods are most focused in May and June when the Moon transits 18-19 degrees of Libra or Capricorn. This configuration involves multiple sacrifices leading to spiritual expansions through a narrowing of focus. This can help us understand the larger sacrifices and adjustments required by the on-going Saturn quincunx Uranus.
The Moon enters Scorpio on Monday, May 28, at 10:11 am PDT, and moves into the Grand Irrationality already discussed. Mercury enters Cancer at 5:56 pm PDT May 28, marking a shift in direction wherever we have Gemini and Virgo energies. As it moves toward middle and late Scorpio May 29-30, it forms a T-square with the Saturn opposition Neptune, continuing the many months-long theme of Fixed T-squares. As I've noted in the past, these squares:... for the most part 1) broke some things up forever, 2) challenged us see what to clear out, 3) made us evaluate what to "put on the shelf for the future," and 4) opened up solid paths of personal, social, and spiritual development associated with things, heart, magnetism, ambition, and idealism. We were all challenged to one or more of the following: persevere despite difficulties, cut our losses when blocked by intransigent obstructionists, stabilize what which was unstable, or break apart that which was stuck in the mud.
Any square to the Saturn opposition Neptune shows us how to release important Fire energies through Saturn, offering us a chance to transcend old limitations and generate new heart power and brought important questions to the forefront for all of us. What is our message? Where is our heart's interest? Where is our play, our creativity, our enthusiasm, our spontaneity, our pleasure? These can show us the way to our higher purpose.
So Mercury and Venus are leading the Sun, offering a first look at the qualities and issues we'll be dealing with this Summer. The recent Wesak Festival (http://www.aquariuspapers.com/astrology/2007/04/why_is_the_full.html) (More at this link (http://www.aquariuspapers.com/astrology/2007/04/full_moon_astro.html)) is opening us all to our unique way of receiving and expressing a form of compassion. Keep learning discernment, detachment, dispassion, and generate as much goodwill as you can as you surf your way through the squares.
We're all turning major corners, and since this is the time we've been waiting for, go for it while dropping those who try to impose their limitations on you. Fill in the gaps, get a more balanced perspective, and push out the flowers of ideas and actions you've been doing up to now.

Shmishonja
21-05-2008, 15:38
Spiritual Astrology in May-June 2008 Pt. 2 - Uranus, Neptune, and Pluto All Retrograding At Thresholds of New Spiritual Frontiers

by Robert Wilkinson
In the early months of the year the outer planets enter unknown zones of Spiritual futures indicated by degree spans not experienced in close to a century or more. This three-fold series of Higher Pulses each and together give us glimpses of phases of experience we've never known before. In Spring they each go retrograde at various points in time. By mid-Summer, they are all retrograde, bringing newer, deeper insights and connectedness with the Divine Process.

When the outer Triad are retrograde, it's a time when we can find our Higher Creativity, Connectedness, and recognition of the Seeds of the Future. We can learn how to purify an aspect of self to be of better service to ourselves and others, find others with whom we feel connected in a higher or deeper sense, and demonstrate our creativity or special qualities to generate some collective pulse.
When retrograde, we are given a chance to look back, receive inspiration and Divine idealism, and prepare for future new developments as each goes direct in motion again. Over a span of weeks each Autumn, they go direct in motion again, retracing the ground for the third time finishing up that particular span of experience even as they gather momentum to enter newer Unknown Zones.
When Uranus and Neptune were retrograde from June to October 2007, it was a time to review the paths and challenges from Spirit that brought us to the threshold of new beginnings. We could take a new look at our ideals, the way we're relating to others and everything that is, consciously and unconsciously, and how we were willing to embrace our uniqueness or genius.
By November 2007 they were both in forward motion, retracing degree spans we were already familiar with, giving us a chance to demonstrate those spiritual lessons and skills in ways that carry us into the future. By April they completed retracing those earlier spans, and entered degree spans not known in our memory, except for Uranus.
In May and June Uranus and Neptune both go stationary retrograde, marking new thresholds of Spiritual lessons we'll be reflecting on and showing Spiritual steps to be re-traced through November 2008. Neptune is the first to go retrograde, reaching its station at 25 Aquarius on May 26 at 9:15 am PDT, the same day Mercury goes retrograde just minutes before. Uranus will hit its retrograde station on June 26, 5:01 pm PDT at 23 Pisces.
I'll compose more about these stationary points when they get closer. A brief look offers Neptune putting into collective consciousness the awakenings that happened when Uranus crossed this part of Aquarius between April 2001 and November 2002. Of course, willful misdirections and upheavals of that time could also be dissolved in the light of a greater unified understanding of the higher possibilities in this span of Aquarius.
The Uranus station prepares us all for the polarizations to come as Saturn direct approaches the opposition with Uranus that affects us all beginning September 2008 and builds in intensity for many months afterwards. Many will awaken to new powers beyond their ordinary understanding as they learn to cooperate with their immortal reality. This will teach us to pay attention to clear pictures of the end results we want to achieve.
Of course, there are also possible flawed results for many who are not living their integrity. Some will fall into forms of failure resulting in escalating major confusion, deception, instability, or misperceptions, depending on how they face the mishaps that result from these things. Those who do not learn from the small things are sure not to understand the larger patterns that determine their suffering or triumph.
Pluto was retrograde between April and September 2007, and retraced familiar territory for the third time from September through December 2007. It entered its Unknown Zone in late December, then entered Capricorn for the first time in about 240 years in January 2008. It continued occupying this new territory through March before going stationary retrograde on April 2, 2008.
In May and June it retrogrades across the first degree of Capricorn, then re-enters Sagittarius for the last time on June 13 at 8:46 pm PDT, or June 14 in Brazil and points east. As it continues sitting on the Galactic Center for many months to come, please reference various articles on this site about this important point in human history.
Though the outers now occupy unknown spans of experience for those presently alive now, these zones of course were known to previous generations. However, most on Earth do not remember the last time Neptune was in Aquarius, or Pluto in Capricorn. Only those in their 80s or older remember the last time Uranus was in Pisces.
As each of the Higher Triad re-enter zones for the first time since their previous cyclic visit, they reawaken that energy in the collective consciousness. This of course affects everyone to some degree or another, just in different forms for this time in history. When the outers move forward, we subjectively experience the Unknown Zones as the mystery, the future-in-the-becoming, or the process of Divine Self-transformation.
Now that Pluto went retrograde in early April, and Neptune will in late May and Uranus in late June, this commences a period where we will be doing a spiritual review, and finding new perspectives, understandings, and ways to participate in the larger evolutionary pulses the outer Triad symbolize. Search for your higher purpose and wait for the signals from the Transpersonal Triad to verify the challenges and lessons of your particular Path. We're squarely in the Unknown, so regard this as a front end look at future constants in our collective reality.
In part 3, we'll discuss more about these Unknown Zones and how the Outer Triad is still influencing Eclipses from 2006 and 2007, since these will continue to impact all of us for some years to come.
In Part 4 of this May-June 2008 Spiritual Astrology series, we will explore more about the spans the outer planets are in as well as the times when planets will make dynamic aspects to the Invisible Triad, being periods when we are most challenged to cooperate with "Spiritual" energies. Part 5 will offer a look at how the present shows us the seeds of the long range future.

Shmishonja
25-05-2008, 11:36
22.05.2008.
Slow your pace in the early hours since the Moon is still trekking through uncertain territory until 8:56AM PDT when the lunar orb enters Capricorn for a two-day cycle. Focus renewed attention on career aims and professional ambitions. Giving you an extra impetus in this direction is the monthly Moon-Pluto union (10:02AM PDT) followed by a Sun-Saturn face-off (11:26AM PDT). This Sun-Saturn square promotes hard work, responsibility and persistence that can lead to windfalls down the road. However, it can also equate with the sudden appearance of roadblocks and impediments on your path to success. Is old karma catching up with you? A little humility right now is a step in the right direction. Drop self-centered interests and consider what you can do to help friends and colleagues with their pet projects. Expect the unexpected becomes your motto later on as Mars in Leo makes an abrasive, 135-degree link to Uranus in Pisces (5:09PM PDT). Pushing the envelope and acting impulsively will send you reeling to the back of the class. Know what you are doing and where you are going. Patience is a cardinal virtue right now. Cooking, baking, crafts and hobbies are in the spotlight this evening - courtesy of a Mercury-Ceres parallel (11:41PM PDT). Draw closer to maternal figures and children within your family circle.

23.05.2008.
If you are feeling somewhat off-kilter and unsure of yourself, join the club. Millions are sensing a tremendous change in the offing and are probably tuning into the upcoming stations by Chiron, Mercury and Neptune -- all three of which will stop and turn retrograde on Sunday and Monday. Even though these potent halts and reversals are a couple of days away, their power is often released beforehand. It may be the right time to negotiate business deals as long as you double-check with several reliable sources. This is a time for logic and pragmatism -- not flying by the seat of your pants without a concrete game-plan. In the meantime, revelations about holistic healing and alternative medicine arrive this morning as Mercury forms a harmonious trine with Chiron in air signs (5:00AM PDT). Learn more about herbs, acupuncture, shiatsu, biofeedback, massage and unusual techniques on the cutting edge of science and metaphysics. Hit the nature trails with exuberance as the Moon continues its transit in earthy Capricorn. Establish a rich communion with the birds, trees and sky. Help shut-ins and neighbors with their chores later on when Ceres makes a 150-degree link with Jupiter (3:51PM PDT). If you utilize this association the right way, productivity will rise in your main fields of expertise. You may want to run important errands today rather than tomorrow since a long void lunar cycle makes waves for over 15+ hours on Saturday.

Shmishonja
25-05-2008, 11:37
24.05.2008.
Don't let this become the lost weekend. A Ceres-Uranus square (1:06AM PDT can give you the jitters and increase nervous tension to a high degree. Nevertheless, incredible energies are available if you are in the right place at the right time and in the right state of consciousness. The monthly Moon-Jupiter union in Capricorn (5:04AM PDT) can coincide with morning visions and premonitions of the future. However, a long void lunar cycle starts at 5:27AM PDT and won't let up until the Moon shifts into service-oriented Aquarius at 8:53PM PDT. During this 15+ hour twilight zone, it is wise to complete old business and projects instead of attempting to launch bold ventures. Inspirations are still flying fast in concert with Venus entering airy Gemini (3:53PM PDT) and while the Sun makes a mentally-stimulating 72-degree quintile to Uranus (6:28PM PDT). Around both of these times, innovative ideas can dazzle your mind. Right them down for future reference. Once the Moon enters Aquarius (8:53PM PDT), group enterprises and team sports are back in style over the next couple of days. Romance, the arts and social affairs looks promising for several hours tonight as Venus parallels Mars (8:36PM PDT) while the Moon trines Venus in air signs (9:26PM PDT). Nevertheless, don't go overboard since an awkward, 150-degree Venus-Pluto connection (1:20AM PDT on Sunday) is waiting in the wings and can nip all kinds of progress in the bud. Strange forces are also on the prowl overnight as Chiron makes its station at 22 degrees of Aquarius (approximately 1:43AM tomorrow) and begins a retrograde journey until October 24.

25.05.2008.
Snap to attention and be on full alert! Not only do you need to deal with Chiron's station and turn into retrograde motion at 22 degrees of Aquarius (approximately 1:43AM PDT), but Venus makes an awkward, 150-degree link to distant Pluto (1:20AM PDT). The combination of these two sky patterns can ruffle your psychic feathers and lead to considerable confusion - particularly on emotional levels and in primary partnerships. Nevertheless, all Chiron archetypes and qualities -- the maverick and wounded healer, twilight zones, the rainbow bridge, soul mate ties and divine marriage, shamans and spirit guides -- are enhanced today and over the next few days. Yoga, meditation, tai chi, sacred dance, visualization exercises and affirmations are ways to keep hope alive and align you with your divine heritage. Take part in community activities or volunteer to help the needy as the Moon remains in high-minded Aquarius. Learn from experienced teachers and mentors during the afternoon hours while Pallas trines Saturn in earth signs (2:20PM PDT). Use a magnifying glass to look over important contracts and agreements as Venus makes a caustic, 45-degree link to Vesta (6:06PM PDT). Safety and security themes are also of prime importance right now. Immerse yourself in esoteric studies and the secret teachings of all ages tonight as Mercury and Neptune simultaneously approach their stations and shifts into retrograde motion (exactly happening tomorrow morning).

Shmishonja
27-05-2008, 11:06
26.05.2008.
In places where this is a holiday, be thankful for a day away from the rat race. If you are working, be extra observant and careful. Following yesterday's Chiron station and shift backward in the zodiac, Mercury stops (22 degrees of Gemini at 8:49AM PDT) and so does Neptune (25 degrees of Aquarius at 9:16AM). Both planets retreat -- Mercury until June 19 and Neptune until November 1. Mercury motionless places a special focus on communication, transportation, business, trade, papers, language, classes and learning programs. Neptune not moving emphasizes photography, film, video work, music, dance, theater, spirituality, religion, confusion, chaos and illusions. It is difficult enough to interpret the halt and reversal of one planet, but now three celestial bodies have made turnarounds in less than 36 hours. When uncertainty reigns supreme, you should count your blessings and refrain from making decisions and buying big-ticket items. Another key reason to keep your John Hancock off important legal documents is that Venus in Gemini squares Saturn in Virgo (10:11AM PDT). This Venus-Saturn clash also puts the kibosh on potential romantic liaisons and overtures. However, all hope isn't lost since the Moon in Aquarius makes its monthly unions with Chiron (1:55PM PDT) and Neptune (7:50PM PDT). Healing old wounds and pains is a common theme connected to the lunar orb visiting with Chiron. The Moon conjunct to Neptune is often associated with dreams being realized and intuitive flashes that reveal the shape of things to come. Nevertheless, this Moon-Neptune rendezvous also begins a void cycle that lasts until 6:39AM PDT tomorrow and the arrival of watery Pisces Moon. Drop serious issues and topics this evening while you listen to inspiring music or enjoy watching favorite film classics.

27.05.2008.
After several days of monumental energy flows and cosmic shenanigans, the universe attempts to calm down. Part of this change is reflected in the Moon's arrival in Pisces (6:39AM PDT) following a long void lunar cycle from last night. Be more compassionate and nurturing to the truly needy and disenfranchised. Place a dream notebook near your bed to record visions coming from the great beyond. Swimming, fishing and sailing are back in vogue -- weather permitting. Golden opportunities are ready to materialize since the two largest celestial bodies - the Sun and Jupiter -- form a 135-degree link (12:07PM PDT). While this type of alignment can often manifest in a frictional manner, you may be able to leap over barriers to progress through strong willpower and heart-felt determination. Overindulgence in sweets and treats is taboo as the Moon squares Venus (1:17PM PDT). You may also want to tighten your purse strings and go cold turkey when it comes to shopping sprees. This is amplified this evening during the Last Quarter Sun-Moon Phase (activating 8 degrees of Gemini and Pisces at 7:58PM PDT). Cut through obstacles blocking your path to higher achievements. Put your dancing shoes on for a change of pace and try out some new routines with an eager partner. Readings in psychology, metaphysics and astrology top the charts around the midnight hour as Pallas makes a mentally-stimulating 72-degree quintile with Chiron (exact at 2:43AM PDT).

Shmishonja
27-05-2008, 11:08
28.05.2008.
Don't be surprised if you wake up with exciting insights inundating your consciousness. A Pallas-Chiron 72-degree stimulating rapport (2:43AM PDT) is followed by a similar Venus-Uranus alignment (3:58AM PDT). The 72-degree relationship between celestial bodies is based on dividing the zodiacal circle by the number five. Five -- in numerology -- is associated with change, mental energy, perfecting your skills and the five senses. This is a morning for you to be really tuned into your higher destiny on Planet Earth. Revolutionary thoughts can seize your imagination since the Moon parallels Uranus (11:28AM PDT) and also unites with Uranus in Pisces (11:24PM PDT). This double-dose of Uranian dynamism points you toward studying scientific subjects, surfing the world wide web and catching up with e-mails. Try out a new seafood dish for dinner or experiment with an unusual recipe for clam chowder in honor of the Moon's presence in the sign of the Fish. Your productivity quotient can skyrocket - thanks to a flowing trine of Ceres and Neptune in air signs (9:36PM PDT). Take maternal figures and children in your family circle under your wing. Be aware that tonight's Moon-Uranus encounter (11:24PM PDT) also begins a void lunar cycle that lasts until 12:54PM PDT tomorrow (when the Moon shifts gears into fiery Aries). Keep a low profile overnight and don't make radical decisions that could get you into hot water.

On Monday, May 26, Mercury, the planet of communication turns retrograde in changeable Gemini, sending communications and travel plans into confusion. Adding to this cosmic chaos, Neptune, the planet of truth and lies, also turns retrograde on the very same day! Your logical and rational mind will turn into a mush of confusion, forgetfulness and will most likely be totally spaced out. Travel might be disrupted and be subject to monumental delays. Flights might get cancelled, luggage lost, connections missed. You have the inside scoop, so be prepared!
Neptune rules dreams and ideals. This is a great time to use meditation to reach your spiritual center. Neptune is also the planet of exposure and uncovers lies, fraud and deception. During this retrograde, which lasts until November 1, all kinds of secrets might be uncovered and put into the spotlight. The truth will be out!
In general, Mercury rules thinking and perception, processing and disseminating of information and all means of communication and transportation. Mercury turns retrograde three times a year, but the effects of each period differ, according to the sign in which it happens. The focus for this retrograde period, which will end June on 19, is on communications since Gemini is directly ruled by Mercury.

saturnina
12-10-2008, 13:14
Uh, ne znam da li sam na pravoj temi.
Pošto treba da zakažem operaciju korena zuba (Mars u I u kvadratu sa Saturnom :rolleyes: ), bila bih jako zahvalna ako bi neko hteo da mi kaže koje aspekte da gledam (samo tranzite u odnosu na natal, ili npr. uopšte ako je Mesec ugrožen, nevezano za natal?).

Da li da gledam Neptun (zbog anestezije), čega da se čuvam i sl... Ja bih izabrala dan kad Sunce tranzitira preko natalnog Plutona. Je li to pametno? Ili samo da gledam gde su Mars i Saturn, da ne prave neke opake aspekte? A šta je s Mesecom, pretpostavljam da bi trebalo izbegavati aspekte s Neptunom, i negativne s Jupiterom?

sahadow452
26-01-2009, 20:03
Kada zelimo da pogledamo zdravstveno stanje ili podloznost odredjenim bolestima kod natusa;Prioritet je naravno sesto polje kao bolnica horoskopa,prvo koje samo po sebi pretstavlja natusa,osmo koje izmedju ostalog oznacava ne samo smrt vec i regeneraciju ali i dvanaesto koje oznacava kako hospitalizacije,psihicko stanje tako i slabe tacke.Takodje je vazno napomenuti da je polozaj Meseca,kao i aspekata koje pravi,pogotovo sa Suncem bitan pokazatelj mogucih bolesti i problema.Losi aspekti Sunca sa Mesecom oznacavaju slabo zdravlje,nekada cak i kratak zivotni vek.Kada gledamo aspekte Sunca i Meseca vazno je znati da se konjukcija izmedju ove dve planete takodje smatra losim.Kvadrat,kao i konjukcija je najlosiji aspekt kada je zdravlje u pitanju.Dok opozicija se smatra slabom.Poznato je da svaki zodijacki znak vlada odredjenim delom tela.


Tako Ovan vlada glavom,ocima,licem,usima,nosom,zubima,ustima, gornjim delom vilice,mozgom.Bik vlada grlom,vratom,glasnim zicama.Malim mozgom,donjim delom vilice, krajnicima, sinusima, tiroidnom zlezdom, paratiroidnom zlezdom, potiljkom, prsljenovima.Blizanac vlada ramenima,rukama,sakama,prstima, plucima, respiratornim organima, kljucnom koscu.Rak vlada stomakom,zeludcem,metabolizmom,grudima, plucima, digestivnim aparatom,jajnicima, svim probavnim organima, regulacijom tecnosti, nervnim sistemom, ocima.Lav vlada venama,arterijama,cirkulacijom,ocima kicmom,pankreasom,slezinom,nadbubreznom zlezdom,mozdanom srzi,nervnim sistemom.Devica vlada crevima,slezinom,abdomenom,predeo trbuha, rektumom (debelo crevo), plucima, respiratornim sistemom, sinusima, ramenim pojasom.Vaga vlada bubrezima,besikom,jajnicima,slepim crevom,jetrom, venama, nadbubreznom zlezdom, endokrinom zlezdom, disajnim organima.Skorpija vlada reproduktivnim organima,prostatom,mokracnim putevima,tankim crevom,jajnicima,stomakom, radom polnih zlezda,besikom,endokrinom zlezdom,misicnim sistemom.Strelac vlada kukovima,bedrima,stomakom,jetrom, karlicnom koscu,pankreasom, slezinom, bronhialnim sistemom.Jarac vlada kostima,zubima,kosom,usima,besikom,kozom, kolenima, nogama, clancima, zglobovima, prosirenim venama, stomakom, zeludcem.Vodolija vlada venama,clancima,noznim listovima,nervima,hipofizom,zglobovima, noznim gleznjevima, potkolenicama, srcem, venama, disajnim organima, nervnim sistemom.Ribe vladaju stopalima,sitnim kostima,suznim zlezdama,endokrinom zlezdom,limfom,venama, kostima,gastroenterogenim aparatom,grudima, plucima,nervnim sistemom, regulacijom tecnosti.Naravno ne mozemo svakoj osobi rodjenoj u znaku Ovna prepisati slabe tacke na osnovu vladarstva,naime ova podela vladarstva dace nam kompletnu sliku tipa bolesti kojoj je osoba podlozna ali samo uz kombinaciju aspekata Svetlonosa,polozajem Svetlonosa,kao i stepenima u odredjenom znaku.
S obzirom da svaki znak vlada odredjenim delom tela tako i svaki stepen tog znaka vlada odredjenim tackama na telu ili organom.Da bismo bili sigurni sta je u pitanju i od cega natus treba da se cuva moramo spojiti sliku o tome koliko je ozbiljna bolest o kojoj je rec i o cemu je zapravo rec.

Tako cemo podeliti svaki znak i pogledati kriticne stepene u tom znaku.


Ovan od 01* veliki mozak do 03.* mozak,04* , 05.* oci,ocna duplja,08* roznjaca,09.* ocne jabucice, 10* ocni nervi , 12.*jezik,mozdana tecnost,16* kicmeni nervi, 20.*ocni misici,25* i 26.* lobanja,frontalna kost lobanje,29* parotidna zlezda.


Bik 0* i 01* grlo,jednjak,nepce,02.* do 05* usna duplja, grlo,07.* do 09* i 11* glasne zice,vratni nervi,vratne vene,15.*karotidne arterije od 16* do 17* stitna zlezda,limfni cvorovi,19* maksilarna arterija, 22.*zubi,misici,jezika 24.*i 25.* vilica, 26.* kicmeni prsljenovi,nosnice,27* i 28* stubeni misici vrata.


Blizanci od 01* do 05* plucna krila,06* Srce , 08.* i 09* bronhije,plucne arterija,bronhijalna racva ,13.*plucne vene,kljucna kost, 15.* plucna maramica,lopatice od 17.* ,18.* ,19.* i 20* prva tri rebra,misici grla,misici ruku,22.* nadlaktice,23* lakatna kost,25* Rucni zglobovi ,prsti,28* i 29* cetvrto i peto rebro.


Rak od 0.* do 05.* rebro,05*dijafragma,06*,07* dijafragma,jednjak,08* pilorus,10* gastricne vene,od11* do 14* stomak,15* pankreas ,18* zuc ,od 19* do 22* gastricni organi ,23* i 24* krvni sudovi probavnih organa,25* i 26* bradavice na grudima,mlcne zlezde,28*i29* slezina.

Lav od 0* do 2* Aorta,3*Desna koronarna arterija,4* leva koronarna arterija,6* Leva koronarna vena,trbusne prepone,9* Grlena vena,10* i 11* kicmeni stub,12*Desna srcana komora,13*Leva srcana komora,14* i 15* Desna i leva srcana pretkomora,19* srcana prepona,21* i 22* Slepo crevo,23* reumatizam,papilarni misici,24* srcana kesa,25* i 26* srcani misici,misicna vlakna srcane supljine,27*,28* i 29* ledja.

Devica 0* dvanaestopalacno crevo,1* i 2* debelo i tanko crevo,3* uzlazni deo debelog creva,slepo crevo,4* i 5* poprecni deo debelog creva,rektum,9* i 10* zuc,12* i 13* arterije jetre i zuca,17* trbusni misici,19* zucni kanal,20* mokracni kanal,22* zucni mehur,24*i 25* jetra,26* bubrezi,27* nadbubrezne zlezde,29* jetreni kanal.

Vaga 0* i 1* bubrezi,2* adrenalne zlezde,od 6* do 10* bubrezni nervi,11* desni bubreg.12* levi bubreg, od 13* do 15* preponski linfni cvorovi,16* nadbubrezna arterija,20* bubrezni ulaz,27* desni urter,29* levi urter.

Skorpija od 0* do 2* uretra,3* materica,prostata,4* testisi,8* semeni kanal,vagina,10* usmine,11* penis,semene kesice,12* semena tecnost,od 13* do 14* Kauperove zlezde,sluzokoza polnog organa, od 23* do 25* perineum,26* anus.

Strelac od 0* do 2* karlica,karlicne kosti,od* do 8* bedrene arterije,od 8* do 10* limfaticki sudovi,od17* do20* bedrene kosti,22* kicmeni stub,23* i 24* potkolenice,26* misici zadnjice.

Jarac od 0* do 8* kolena,26* Duboki nervi#,od 27* do 29* arterije kolena.

Vodolija od 0* do 5* nervi cevanica,0d 8* do 9* 45` koza nogu,od 14* do 15* linfni sudovi nogu,od 16* do 20* kicmeni nervni,

Ribe od 0* do 1* desna petna kost,2*leva petna kost,3* nervi levog stopala,4* nervi esnog stopala,od 6* do 7* skocna kost,od 10* do 12* kosti levog i desnog stopala,12* i 13* stepen arterije stopala,17* i 18* misici noznih prstiju,od 21* do 22* Ahilova tetiva stopala,28* i 29* nokti noznih prstiju.

sahadow452
26-01-2009, 20:05
Poceli smo od Zodijackih znakova,stepene smo pojasnili;Dakle svaki znak vlada odredjenim delom tela,tako i svaki stepen svakog znaka vlada odredjenim delom tela(organom).Kuce su takodje jako znacajne kada zelite da pogledate zdravstveno stanje Natusa.

Poznata su nam znacenja kuca u natalnom horoskopu ali kada je astro medicina u pitanju znacenje kuca je u sirem spektru.Jako je vazno da uz pomoc kuce i znaka u kome se nalazi,pa stepena i planeta i na kraju aspekata prepoznate,tacnije definisete u cemu je problem.Vladarstva kuca u horoskopu,kada zelimo da pogledamo zdravstveno stanje i nije toliko tesko zapamtiti s obzirom da svaki Zodijacki znak vlada odredjenim poljem horoskopa pa samim tim,svaka kuca vlada odredjenim delom tela na osnovu znaka.

Pojednostavicu,1 kuca = znaku Ovna,Ovan vlada ocima,licem,usima,nosom,zubima,ustima, gornjim delom vilice,mozgom.Pa samim tim prva kuca vlada kostima lobanje,mozgom,licem = glavom.Tako idemo redom
2. kuca vlada vratom,ocima,jednjakom,glasnim zicama.
3. kuca vlada ramenim pojasom,rukama,raspiratornim organima,kljucnom koscu.
4. kuca vlada nervni sistem,grudi,regulacija tecnosti,pluca.
5.kuca vlada mozdana srz,gusternjaca,cirkulacija,vene,slezina.
6.kuca vlada stomakom,rektumom,slepim crevom,bubrezima.
7.kuca vlada besikom,jajnicima,jetrom,abdomenom,matericom.
8.kuca vlada testisima,prostatom,polnim zlezdama.
9.kuca vlada kostanom srzi,karlicom,bronhialnim sistemom.
10.kuca vlada zeludcem,kostima,zubima,zglobovima.
11.kuca vlada hipofizom,venama,potkolenicama.
12.kuca vlada stopalima,linfom,zlezdama.

U kombinaciji polozaja Svetlonosa,planeta,znaka,polja,stepena i aspekata mozemo tacno odrediti koje oboljenje je u pitanju i kojim bolestima je natus podlozan.U sledecoj tabeli naci cete vladarstva planeta odredjenim delom tela,organa.Kao sto smo prethodno povezivali polja tj.kuce horoskopa i njihova vladarstva sa znakom kome su analogne tako isto mozemo povezati vladarstva planeta sa Zodijackim znacima pa shodno tome i njihova vladarstva odredjenim delovima tela.Sunce je vladar Lava,kao sto smo prethodno videli Lav je vladar petog polja horoskopa pa shodno tome

Sunce vlada srcem,cirkulacijom,torzom,ocima,kicmom,spermatozoidima.
Mesec vlada regulacijom tecnosti,krvlju,stomakom,probavom,roznjacom.
Merkur vlada raspiratornim organima,ustima,jezikom,ramenim pojasom,rukama,hormonima,nervnim sistemom.
Venera vlada vratom,grlom,glasnim zicama,jajnicima,bubrezima,matericom,kozom.
Mars vlada testisima,polnim zlezdama,misicnim sistemom,reproduktivnim organima,crvenim krvnim zrncima.
Jupiter vlada kostanom srzi,arterijskom cirkulacijom,karlicom,masnim tkivom,jetrom,glikogenom.
Saturn vlada skeletom,ligamentima,zucnom kesom,zeludcem,organima cula ukusa i sluha,venama,paratiroidnom zlezdom, telesnim belancevinama.
Uran vlada mozgom,hipofizom,ligamentima.
Neptun valada kicmom,stopalima,belim krvnim zrncima,linfom,nervima.
Pluton valada,mladezima,tumorima,bradavicama,reproduktivnim sistemom,polnim zlezdama,endokrinom zlezdom.

Nakon ovakve analize vazno je pogledati i u kojoj fazi se nalazio Mesec u trenutku rodjenja Natusa,on takodje igra vaznu ulogu ukoliko je neophodno lecenje (operacija).Poznato je da Mesec ima znatan uticaj kako na svest coveka tako i na samu planetu zemlju(plime i oseke).Poznato je da na pun Mesec neki ljudi imaju problema sa spavanjem i td. Ukoliko je za odredjenu bolest neophodno lecenje ili operacija vazno je pogledati u kom znaku se nalazi Mesec kada bi lecenje trebalo zapoceti.Ukoliko zapazite da je Mesec u znaku koji je vladar obolelog dela tela ili organa,i ukoliko je u losoj fazi, koji treba tretirati terapijom(ili kada su operacije u pitanju) preporucljivo je da sacekate (ukoliko nije neophodno zapoceti lecenje bas u tom trenutku) da Mesec isplovi iz tog znaka.Mesecev ciklus traje 28 dana,primeticete da Mesecev ciklus ima poseban uticaj na zene jer se poklapa sa menstrualnim ciklusom.Dakle Mesec dokazano ima dejstvo jace od drugih planeta na coveka.

Vazno je prvo pojednostaviti Meseceve faze i njihov uticaj na coveka kako bi ste razumeli zasto je vazna faza u trenutku rodjenja kao i njegov uticaj na ishod lecenja.
Mlad Mesec posebno ima jak uticaj na musku populaciju,nervoza,glavobolja,aritmija su vrlo cesce,u fazi mladog Meseca,kod muskaraca nego kod zena.Faza mladog Meseca je najpodobnija za zapocinjanje dijeta,terapija pa i bilo kakvih drugih poslova.
Rastuci Mesec ovo je vrlo pozitivna faza Meseca,pocevsi od njvece mogucnosti za zacece.Faza rastuceg Meseca je cak daleko podobnija za zapocinjanje poslova i terapije od faze mladog Meseca.Poboljsanje cirkulacije i porast energije posebno osecaju oni koji od toga pate.
Padajuci Mesec je najpodobniji za hiruske,stomatoloske zahvate,kozmeticke tretmane i td.Ovo je najbolja faza Meseca za operacije bilo koje vrste zbog naprednijeg oporavka i zaceljivanja rana,posekotina i oziljaka.Takodje iz razloga sto je cirkulacija slabija pa samim tim ne moze doci do obimnog krvarenja.
Pun Mesec ima posebno jak uticaj na zensku populaciju,pa slicno kao sto mlad Mesec deluje na muskarce tako i pun Mesec deluje na zene ali i bolesne osobe.Nervoza,depresije,emotivnost,problemi sa cirkulacijom,pojacano menstualno krvarenje.Kod Meseca dalje moramo posmatrati kako fazu pri rodjenju tako I fazu u kojoj se Mesec nalazi u toku lecenja odnosno pre operacije.Poznato je da Meseca sam ne aktivira mogucnost obimnog krvarenja vec u uz pomoc Sunca.Dakle moramo pogledati prvenstveno odnos Sunca I Meseca u natalu a zatim isti taj odnos I u karti tranzita.Da bi smo utvrdili povoljan uticaj Meseca na natus u procesu lecenja vodicemo racuna o fazi Meseca,aspektima koje on pravi tranzitno u odnosu na natalnu poziciju I fazu.

Kako odrediti fazu Meseca?

Tu je vazno da naglasim da fazu Meseca u natalu odredjujemo na osnovu udaljenosti Meseca od Sunca.Dakle Mlad Mesec nalazi se na udaljenosti od 0 do 90 stepeni od Sunca;Da pojasnim kada obrazuju konjukciju pa do udaljenosti dok ne obarzuju kvadrat.Rastuci Mesec obrazuje udaljenost od 90 do 180 stepeni od Sunca,dakle od kvadrata do opozicije.Pun Mesec nalazi se na udaljenosti od 180 do 270 steperni Od Sunca,dok se padajuci Mesec nalazi na rastojanju od 270 do 360 stepeni odnosno od 270 do egzaktne konjukcije sa Suncem. Ovde jos moram dodati da lunarna tipologija zapravo je podeljena na 8 Mesecevih faza ili poznatije 8,8,8.Medjutim ovu podelu pretezno vezujemo za tip I razvoj licnosti no za astromedicinu.Ipak definisacu I ovu podelu jer smatram da moze biti jako korisna pri tumacenju natala I izrade astrprofila.Za razliku od faze Meseca koju sam sada objasnila lunrni tip se izracunava na osnovu broja stepeni udaljenosti Sunca I Meseca.Dakle,znamo da je Mesec brzi od Sunca pa samim tim prvensteveno racunamo tacan broj stepeni od Sunca do tj. prema Mesecu.Na osnovu toga docicemo do sledecih tipova:
Uzdizuci Mesec koji racuna od 0 do 44 stepena udaljenosti Meseca od Sunca,tako je dalje PRVA CETVRTINA od 90 do 134 stepeni udaljenosti.DO PUNOG Meseca od 135 do 179 stepeni,PADAJUCI Mesec od 225 do 269 stepeni,POSLEDNJA CETVRTINA od 270 do 314 stepeni I DO MALDOG Meseca od 315 do 359 stepeni.
Mesec je dalje pokazatelji slabih tacki pa moramo pogledati kako negovu poziciju u natalnoj karti tj.znak u kome se on nalazi tako I fazu I sve to skupa pretociti u jednu vrednu informaciju za dalji uspeh u lecenju ali I podloznosti bolestima.Ovde cu prikazati medicinski profil Meseca u odredjenim znacima.Pocecemo od znaka Ovna gde je Mesec pre svega pokazatelj glavobolja,podloznosti migrene I nervne napetosti;Ali kako sam vec naglasila vazno je pogledati I fazu Meseca u kojoj se nalazio u trenutku rodjenja sto ce nam odati mnogo vise informacija o samoj podloznosti tim bolestima.Ukoliko je Mesec u Ovnu a nalazi se u fazi Mladog Meseca onda cemo ovde zakljuciti da je osoba podlozna glavoboljama ali ovo su glavobolje prouzrokovane tj.aktivirane nervnom napetoscu,neprailnom funkcijom hipofize,ali isto tako I povecanim krvnim pritiskom pa najcesce nepravilnim polozajem kicmenog stuba.Ovo su osobe koje vrlo cesto pate od nesanice.Ukoliko se Mesec nalazi u fazi Rastuceg Meseca sa pozicijom u Ovnu ovo su osobe koje imaju glavobolje koje su najcesce prouzrokovane problemom sa ocnim priskom,ledjnim misicima pa I losom cirkulacijom.Ukoliko je Mesec u fazi Punog Meseca a sa pozicijom u Ovnu ovo su osobe koje imaju problema sa raspiratornim organima,misicima ramenog pojasa,pa vrlo cesto I nervozom.Ukoliko se nalazi u fazi Opadajuceg Meseca a pozicija mu je u Ovnu ovo su osobe koje najcesce imaju jake glavobolje a cesto I vece probleme pa uzrok tome mogu biti losa hormonska slika,problemi sa cirkulacijom ali I krvnom slikom uopsteno.Problemi sa vratnim misicima,los vid vrlo cesto zanemarljive dioptrije,problemi sa ocnim I kicmenim nervima;Kada su kicmeni nervi u pitanju tu je vrlo cesto problem koji dolazi od karlice.Kako cemo povezati sve ovo zajedno da bi smo dobili sliku podloznosti,trenutnog problema,uzroka pa eventualno I lecenja.Faza Meseca+znak u kome je polozen pa samim tim deo tela kojim znak “vlada”+polje u kom se znak nalazi pa vladarstvo samog polja+Planeta vladar polja I znaka I njegov polozaj+sam odnos te planete sa Svetlonosama=problem koji postoji ili ce postojati u ovoj racunici nikako ne smemo izostaviti same stepene na kojima se cela prica odigrava.Tako da sama ova podela koju sam ja ovde napravila dace nam 3% od moguceg problema tj. Uzroka problema a od resenja tj.lecenja smo jos MNOGO daleko.

Sledeci znak je Bik pa poznato je da Bik “vlada” grlom,vratom,glasnim zicama.Malim mozgom,donjim delom vilice, krajnicima, sinusima, tiroidnom zlezdom, paratiroidnom zlezdom, potiljkom, prsljenovima.Da je analogan drugom polju horoskopa pa samim tim u njegovo vladarstvo ulazi I vladarstvo drugog polja;Ali isto tako I vlasdarstvo same planete Venere.Uzimamo da se Mesec nalazi u znaku Bika I da je u fazi Mladog Meseca,dakle sama pozicija Meseca nam odaje problem u predelu grla,ali I nogu-stopala.Pa moze biti problema sa anginama,zapaljenjem krajnika,menstrualnim teskocama,jajnicima ali I losom cirkulacijom pa I stitnom zlezdom.Ukoliko je Mesec u fazi rastuceg Meseca a pozicioniran je u Biku tada dobijamo informaciju da ova osoba moze imati problema sa regulacijom tecnosti pa cesto ovde imamo problema I sa cirevima,gnojnom anginama,aknama I sl.Ali isto tako moze se javiti problem sa glasnim zicama I cistama.Sa Mesecom u fazi Punog Meseca a pozicijom u Biku ovde nailazimo na probleme sa endokrinom zlezdom,misicnim sistemom vrata, arterijskom cirkulacijom pa I masnim tkivom,cirevima,cistama I tumorima.Ukoliko je Mesec u fazi Opadanja imamo problem vezan za hipofizu,mozak,probleme sa crevima pa I nogama.
Ici cemo tako redom povezujuci odredjene pokazatelje kako bi smo dosli do konacnog problema pa vrlo cesto I resenja.Generalno mozemo pogledati znacenja za Mesec u odredjenim znacima a zatim povezivati fazu meseca sa samim znakom I doci do blizih informacija.

Dakle Mesec u Blizancima moze doneti reumatizam jer poznato nam je Blizanac vlada ramenim pojasom ali isto tako I asmatcna oboljenja s obzirom da cemo tu povezati konkretno pluca sa uticajem Meseca.Da budem jasnija ovde mozemo naci uzrok spazma.Naime Blizanac vlada plucima odnosno plucnom maramicom kada naidjemo na Mesec u Blizancima I u 3 ili 9 kuci a pri tom da je u fazi padajuceg ili punog Meseca mozemo zakljuciti da je ova osoba vrlo cesto podlozna oboljenju spazma.Ukoliko dobijamo los aspekt od strane Jupitera ali pretezno Neptuna ovako nesto povezujemo sa alergijskom reakcijom.
Mesec u Raku donosi nam uglavnom stomacne probleme a pretezno probleme sa varenjem.Mesec u Lavu donosi probleme sa krvotokom generalno kao I probleme sa pritiskom,srcem pa I ocima.Mesec u Devici donece probleme kako sa crevnom florom tako I sa slepim crevom pa I mokracnim kanalima.Mesec u Vagi prvenstveno nosi teskoce sa bubrezima ali I probleme sa kozom,jajnicima,matericom ali I besikom.Mesec u Skorpionu uvek vezujemo za probleme sa reproduktivnim organima sa radom polnih zlezda,misicnim sistemom.Mesec u Strelcu donosi teskoce sa limfnim sudovima,pankreasom I slezinom ali I bronhionalnim sistemom ali ipovrede kukova.Mesec u Jarcu donosi probleme sa zubima,besikom,venama pa I zeludcem.Mesec u Vodoliji donosi probleme sa hipofizom,nervnim sistemom,disajnim organima pa I srcem.Mesec u Ribama donosi probleme sa cirkulacijom,stopalima,telesnim tecnostima,kicmom,belim krvnim zrncima.Takodje vazno je napomenuti da kao I Meseceve Mene tako I EKLIPSE znatno uticu na zdravstveno stanje.Eklipse imamo lunarne I solarne.Lunarne eklipse su zapravo pomracenje Meseca koje bitno utice na zdravlje I gotovo uvek donosi odredjene smetnje.Operacije,pocetak terapija pa cak I kozmeticke tretmane valja izbeci u vreme lunarne eklipse jer je zarastanje rana daleko sporije za vreme eklipse kao I zaustavljanje krvarenja,pa cak I epiderm koze je bitno osetljiviji u ovoj fazi;Ali I nakon ove faze,ukoliko se eklipsa dogadja na datum vaseg rodjenja izuzetno je znacajno da odlozite promene ukoliko ste zeleli da ih pravite I to na vise od godinu dana.Uticaj eklipse osetljiv je cak do 30 dana nakom dogadjaja I ako se ne eklipsa ne odvija ni blizu vaseg datuma rodjenja.I ako lunarne eklipse pretezno vezujemo za psihicko stanje coveka mislim da je korisno da ovde izvedemo par znacenja.Tako na Ovnove eklipse deluju pretezno na krvni pritisak pa dolazi do hipertenzije,nervoze,rastrojenosti,razdrazljivosti a nekada cak I srcanih tegoba.Na Bikove deluje pretezno na strasti pa cesto dolazi ili do potpune nezainteresovanosti I nedostatka strasti ili pak do preteranih strasti takodje donosi teskoce sa reumom ali I opasnosti povrede dlanova.Na Blizance deluje vise filozofski pa I analiticno ali donosi I nesanicu.Kod Rakova ova eklipsa deluje najjace tj Rakovi gotovo uvek “osete” eklipsu samim tiz jer je Mesec vladar ovog znaka;Pa i ovde donosi kako probleme na psihickom nivou u vidu potistenosti,depresije a cesto I dramatizacije.Tako I na telesnom nivou pa osobe koje pate od cira na zeludcu u ovom periodu imaju opasnost da cir “proradi” takodje donece I menstrualne tegobe,upale jajnika,probleme sa reumom ali I probleme sa plucima I raspiratornim organima.Kod Lavova moze dovesti do aritmije I drugih srrcanih tegoba,ali utvrdjeno je da u ovoj fazi najcesce deluje na obolele od epilepsije I secerne bolesti.Takodje donosi probleme sa ocnim pritiskom I glavobolje.Kod Devica moze doneti probleme sa varenjem,crevima,abdomenom ali I zeludacnom kiselinom I tiroidnom zlezdom.Kod Vagi donosi teskoce sa krvotokom,moguce su upale bubrega,mokracnih kanala,nadbubrezne zlezde ali I srcane tegobe,upale koze I alergije kao I infekcije.Na Skorpione deluje depresivno,nevoljno,melanholicno donosi im inferiornost ali I moguce infekcije reproduktivnih organa.Strelcevima donosi teskoce sa kostoboljom,cesto prehlade,kojavice ali I alergijske reakcije.Nervozu I razdrazljivost ali razocarenje u sopstvene mogucnosti,cesto I poremecaje kod novorodjancadi.Jarcevima donosi probleme sa zubima,mogucnost trovanja,nesanicu,nervozu,bolove ali I oboljenja u predelu kolena,vrlo cesto voda u kolenu.
Vodolijama donosi emotivne krize,osecaj usamljenosti I beznadeznosti.Cesto probleme sa srcem,hormonima pa I limfnim cvorovima,pogotovo u predelu prepona.Ribama donosi moguce polne bolesti ali trovanja,alkoholom ali cesce duvanske sokove.Prekomerno znojenje,probleme sa stitnom zlezdom,pa cak I pojavu kurijih ociju.
Kako Lunarne tako I Solarne eklipse imaju bitan uticaj na coveka;Pa cak mozemo reci da su Solarne eklipse “osetljivije” no Lunarne ali ipak podjednakog su znacaja.Zasto govorimo o Solarnim eklipsama?
Prvenstveno jer su cesto uzrok aktivacije odredjenog aspekta u natalu koji donosi podloznost oboljenju.Solarne eklipse direktno uticu na telesno stanje dok Lunarne nose vecim delom uticaj na psihicko stanje coveka.Izvescemo par kratkih znacenja po znacima zodijaka.Ovnovima vrlo cesto donosi kako probleme sa cirkulacijom tako I pucaje krvnih sudova,krvarenja iz nosa,zapazeno je da je cesca pojava izliva krvi na mozak u periodu Solarne eklipse,takodje I povrede glave.Bikovima donosi teskoce sa grlom,glasnim zicama ali I stitnom zlezdom,gnojnim anginama pa primecena je ucestalija alergijska reakcija,pogotovo na vlagu.Blizancima donosi teskoce sa koncentracijom ali podloznost nervnim oboljenjima pa primeceno je cak I da su ucestalije saobracajne nesrece.Rakovima donosi prvenstveno degistivne tegobe ali ovde je ugrozeno I mentalno zdravlje.Takodje donosi I teskoce na porodjaju pa ucestalije se primenjuje “carski rez”.Lavovima donosi teskoce sa kicmom,srcem,venama,cirkulacijom.Pretezno moze dovesti do oboljenja mozdane srzi,deformacije kicmenog stuba,oboljenja ociju kao I anomalija novorodjencadi,najcesce slepilo,decija paraliza.Devicama donosi opasnosti od infekcija,virusa,hronicnih oboljenja ali I oboljenja zeludca I creva.Vagama donosi teskoce sa bubrezima,jetrom,raspiratornim organima pa cak I cirkulacijom.Skoprionima donosi teskoce sa debelim crevom,polnim organima,zene mogu imati probleme sa janicima,uterusom materice.Venericne bolesti,infekcije.Strelcevima donosi probleme sa kicmom,glavoboljama,kostoboljom,oboljenja kicmenog stuba,karlice cesto I roznjace.Jarcevima donosi teskoce sa zglobovima,zubima,kostobolja uopsteno, donosi oboljenja kao sto su isijas,voda u kolenu.Vodolijama stvara probleme sa venama,prosirene vene,pucanje kapilara,poremecaj metabolizma,takodje donosi I oboljenje astme.Ribama donosi teskoce sa malokrvnoscu,infekcijama,epidemijama,alergijskim reakcijama,povisenu zeludacnu kiselinu,povisen krvni pritisak.

Dakle jasno je da je uloga Meseca u astromedicini izuzetno znacajna ali ne mozemo zanemariti I ostale planete.Pa na pocetku teksta objasnila sam ukratko znacenje planeta tj.njihova vladarstva ali kako kombinovati ove planete tj.”sastaviti” pricu na osnovu njihovih polozaja.Moramo dakle upoznati I aspekte, u astromedicini “povoljnost” aspekata razlikuje se od natalne astrologije pa s toga valja napomenuti da odredjeni aspekti kao sto je konjukcija nije neophodno I “dobar” aspekt u astromedicini.”Sporedne” aspekte nikako ne smemo zanemariti kada je u pitanju astromedicina.Dakle obracamo posebnu paznju kako na “sporedne” tako I na “lose” aspekte s obzirom da su oni akcija tj. aktivacija bolesti.Posebno cemo ovde izdvojiti inkonjukciju koja daleko jace deluje od konjukcije kada je astromedicina u pitanju.Konjukcija,poznato nam je vrednuje od 0 do 7 stepeni a kada su Svetlonose u pitanju I do 12 stepeni,dok inkonjukcija vrednuje od 143 do 157 stepeni s tim sto za Svetlonose vrednuje I do 10 stepeni.Pokusacu da pojasnim znacenje aspekata kao I njihova dejstva u astromedicini.Kao I kod natalne astrologije konjukcija sa Svetlonosama je glavna akcija,to je ono sto “napada a sledeci dobar aspekt sa prvim benefikom je oslobodjenje od napada tj.isceljenje.Recimo Saturn Konjukcija Mesec uvek ce dati probleme ukoliko je zena u pitanju moze doneti poremecaj hormonske slike,probleme sa jajnicima I sl.Ali naravno prvenstveno cemo pogledati I same stepenove,znak I polje kako bi smo utvrdili o cemu je zapravo rec.Cud planete koja napada Svetlo je zpravo bolest koju moze doneti.

Shmishonja
27-01-2009, 09:09
Sjajni textovi ~ puno hvala ♥

Hekata
29-03-2009, 01:34
OK! Sad sam pročitala da je aritmetička sredina Saturna i Marsa daje smrt, a meni u solaru koji je počeo 2008 nalazi tačno na njoj u prvoj kući!!! Tu je i Mars u konjukciji i u blizini mi je fortuna!
Mene ovo zabrinjava! Šta kažete vi???

Shmishonja
30-03-2009, 09:47
OK! Sad sam pročitala da je aritmetička sredina Saturna i Marsa daje smrt, a meni u solaru koji je počeo 2008 nalazi tačno na njoj u prvoj kući!!! Tu je i Mars u konjukciji i u blizini mi je fortuna!
Mene ovo zabrinjava! Šta kažete vi???

Ne mora da znači da je to vezano za tebe. Imala sam jednom takav slučaj ~ bila mi je jako teška godina i imala sam jedan smrtni slučaj u daljoj familiji.

Hekata
30-03-2009, 10:11
Pa, dobro umro mi je teča! Nadam se da će se na tome zaustaviti! :(

Shmishonja
30-03-2009, 10:18
Pa, dobro umro mi je teča! Nadam se da će se na tome zaustaviti! :(

Koliko se sećam i tvog natala i tvog solara i godišnjeg, mislim da je to-to :)

zujalica
30-03-2009, 11:50
Brrr... srednja tacka izmedju Ma i Sa meni je na IC-u tj. MC-u... i eto poklapanja, kada je direktovani Sa kvadratom zakacio IC ,tata mi je umro.
Nemam pojma sta se u tranzitima desavalo, ali znam da Sa ide ka MC-u... brrr... fuj... mada natalno su u trigonu.

Shmishonja
30-03-2009, 12:06
Brrr... srednja tacka izmedju Ma i Sa meni je na IC-u tj. MC-u... i eto poklapanja, kada je direktovani Sa kvadratom zakacio IC ,tata mi je umro.
Nemam pojma sta se u tranzitima desavalo, ali znam da Sa ide ka MC-u... brrr... fuj... mada natalno su u trigonu.

Uh, primi moje naiskrenije saučešće za tatu :(
Na žalost, u 80% slučajeva se ostvare tranzitni aspekti na ekvidistanc tačke, zato ih ja jako poštujem naročito u medicinskim čartovima.

zujalica
30-03-2009, 12:17
Uh, primi moje naiskrenije saučešće za tatu :(
Na žalost, u 80% slučajeva se ostvare tranzitni aspekti na ekvidistanc tačke, zato ih ja jako poštujem naročito u medicinskim čartovima.

Shmisho, hvala... sta da se radi i to je deo zivota. Meni je ta tacka odreagovala na direkciju, a sta ce biti kad Sa u tranzitu dodje na nju, na MC-u... e to je ? Nemam pojma sta je bilo u prvom prelasku... a mozda nista i ne bude jer kao sto rekoh MC i Sa su u trigonu, a i opet kako se kaze... treba vise potvrda za nesto...
Meni samo postaje totalno blesavo kako mi se neke ekvidistance poklapaju sa nekim tackama, planetama,antiscijama, pa ta mesta postaju naglasena... i ocigledno rade... Necu vise da ne odem u off...

Shmishonja
30-03-2009, 12:26
Shmisho, hvala... sta da se radi i to je deo zivota. Meni je ta tacka odreagovala na direkciju, a sta ce biti kad Sa u tranzitu dodje na nju, na MC-u... e to je ? Nemam pojma sta je bilo u prvom prelasku... a mozda nista i ne bude jer kao sto rekoh MC i Sa su u trigonu, a i opet kako se kaze... treba vise potvrda za nesto...
Meni samo postaje totalno blesavo kako mi se neke ekvidistance poklapaju sa nekim tackama, planetama,antiscijama, pa ta mesta postaju naglasena... i ocigledno rade... Necu vise da ne odem u off...

Ne idemo OFF, ovde i treba da razmenjujemo iskustva o direkcijama i tranzitima u kombinaciji sa EKV tačkama u našem natalu ako se desilo nešto vezano za zdravlje/bolest ~ zato je ovo Medicinski "odsek" :)

Shmishonja
26-09-2009, 17:23
Definicija medicinske astrologije

Medicinska astrologija je grana astrologije koja se bavi zdravljem i bolestima klijenta kome se radi horoskop. Kod astrologa se obicno dolazi u casovima velikih životnih prekretnica, kao što je "Da li da promenim posao", "Šta ce biti sa sudskim procesom moga oca" i sl. Kod medicinskog astrologa se dolazi kada je bolest vec odmakla, cesto se vec dogodila neka operacija, klijent ima podužu istoriju odnosa sa lekarima... Uobicajena pitanja upucena medicinskom astrologu su: "Da li da idem na operaciju?", "Da li mora operacija?", "Zašto nemamo dece?", "Da li imam rak?", "Da li ce proci rak ove godine?" itd. Ako se ustanovi da se dogadaji iz istorije bolesti poklapaju sa odredenim astrološkim konfiguracijama, onda možemo naci uzrok bolesti, prognozu toka i trajanja bolesti, eventualno odrediti terapiju itd. Postoji i suprotna situacija, da klijent dode radi obicnih stvari, a da medicinski astrolog u horoskopu vidi opasnost daleko pre nego bi se bolest manifestovala i materijalizovala.

Od saveta medicinskog astrologa se mnogo ocekuje. Da li ce biti operacije ili nece, da li ce se ici na hemoterapiju ili nece, na radio-terapiju ili ne. "U sredu imam zakazano zracenje, da idem ili ne?", "Doktor je preporucio da mi izvade bešiku kako bi sprecio dalje širenje raka, da li da to uradim ili ne?" Medicinska astrologija je najsurovija grana astrologije. Ako ne možete da podnesete susret sa teškim, terminalnim patologijama, ako ne želite da preuzmete odgovornost za posledice svojih saveta -- bolje je da se ovim ne bavite. Ako niste lekar po profesiji, moracete da se dobro pripremite i obrazujete citanjem obimne medicinske literature, kroz konsultacije sa nekim ko jeste lekar, skupljanjem informacija sa Interneta, ucestvovanjem na grupama itd.

Problemi lecenja se drasticno razlikuju od onoga što radi astrolog tokom seanse sa klijentom. Astrolozi daju savete, a klijenti to prihvataju kao savete za promenu nacina života. Neki put ce medicinski astrolog biti sasvim konkretan i predložice nošenje odredenih kristala, boja, aromaterapiju, upotrebu homeopatskih lekova i dr. Sve to i dalje ostaje na nivou informacije, jer se profesije medicinskog astrologa i lekara ne smeju mešati. Medicinski astrolog ne leci, klijent nije i pacijent, osim ako medicinski astrolog nije i lekar, ili eventualno homeopata; niti je medicinski astrolog iscelitelj: on samo daje visokokvalifikovanu prognozu loših uticaja koji su se vec ispoljili kao bolest pa ce se -- ako se ne preduzmu nikakve mere -- i dalje ispoljavati kao bolest, sa eventualnim sve težim posledicama.

Medicinski astrolog poseže za svim astrološkim tehnikama i metodima iz kojih se nešto može dokuciti o prirodi bolesti. On mora, pre svega, biti kompetentan astrolog, poznavati široku lepezu astroloških tehnika i primenjivati ih na dobrobit klijenata i njihovog zdravlja. Pošto daje savete o lecenju ali sam ne leci, trebalo bi i da je povezan sa lekarima i isceliteljima, da zna njihove horoskope i da analizom uporednih horoskopa odluci koga bi pacijent dalje trebalo da vidi. Slicno se može odredivati i vrsta terapije npr. homeopatija, Bahove cvetne kapi, vibropatija, masaža, standardna medicina itd.

Shmishonja
26-09-2009, 17:33
Znakovi

Znakovi predstavljaju dvanaest velikih sistema u telu coveka, pocev od Ovna koji simboliše glavu, do Riba, koje simbolišu stopala. Znaci u kojima se nalaze planete, bilo na rodenju bilo na neki drugi nacin, bice vidno istaknuti tokom života, i verovatni su izvori bolesti. Za svaki znak vezuje se posebna tkivna so. To su gradivne supstance za ljudsko telo, supstance cijom se kombinacijom izgraduju tkiva, organi, sistemi organa i, konacno, celo telo. Upotrebom tih soli pojedinacno ili u kombinaciji, u materijalnim ili u homeopatskim dozama može se bitno poboljšati zdravlje. Sasvim slicno, za svaki znak se vezuje odredeni tip ishrane. Medicinski astrolog ce kvalifikovano dati savete u vezi ishrane, i samim tim znacajno poboljšati zdravlje klijenta.

Stepeni horoskopa u astromedicini

Svaki znak ima trideset stepeni, a empirijskim istraživanjima se došlo do zakljucka da svaki stepen upravlja jednim delom tela. Planeta na tom stepenu daje predispoziciju za bolest -- stepen kazuje koji deo tela je u pitanju, planeta kazuje kakva bolest je u pitanju. Slicno, mogu se povezivati i središnje tacke i stepeni.

Planete, asteroidi i uranske planete u astromedicini

Planete su izvori energije u horoskopu, a svaka ima karakteristicno znacenje. Na primer, priroda Marsa je vatrena, on pali vatre u organizmu (što daje temperaturu) i time ga procišcava. Neptun predstavlja medicini poznate bakterije, Pluton -- nepoznate itd. Slican efekat imaju asteroidi, pogotovu oni veci -- Ceres, Juno i sl. U medicinskoj astrologiji se sa velikim uspehom koriste i uranske planete, odnosno uranska astrologija, koja se bavi sa osam "uranskih" planeta. To su planete koje do sada nisu astronomski opažene, ali se njihovo dejstvo itekako oseca u horoskopu. Neke od tih planeta imaju izrazito medicinsko znacenje, pa se pomocu njih uspeh u astrološkoj dijagnostici povecava i do 90%.

Shmishonja
26-09-2009, 17:35
Kuce u astromedicini

Od dvanaest kuca kojima se bavi obicna astrologija, u medicinskoj astrologiji se posebno bavimo sa sledecih pet:

prva kuca je telo,

šesta kuca -- bolesti,

osma kuca -- podrška drugih, seks, smrt, karma,

dvanaesta kuca -- bolnicko lecenje i izolacija,

cetvrta kuca -- kuca naslednih i genetskih bolesti.

Medutim, svaka kuca ima uže medicinsko znacenje:

prva -- svest, povrede mozga, moždani tumori itd.;

druga -- krv, elektroliti, hormoni, unošenje hrane, hipofiza, dijabetes;

treca -- pluca;

cetvrta -- ishrana, unošenje hrane, majka itd.;

peta -- srce, infarkt miokarda;

šesta -- bolesti, genetske smetnje;

sedma -- smrt prvo mozga pa onda ostatka tela;

osma -- izbacivanje preradenih supstanci, bubrezi, hipofiza, nadbubrežna žlezda, endokrine žlezde;

deveta -- gornji deo mozga, cerebralna hemisfera, Jupiter vlada levom, Neptun desnom hemisferom;

deseta -- opšta slika organizma, metabolizam;

jedanaesta -- cirkulacija, hemoragije;

dvanaesta -- autoimune bolesti, timus, imunitet generalno, jetra.

Vladalac kuce je glavni pokazatelj dogadaja u kuci, a planete u njoj igraju sporednu ulogu. Na primer, da vidimo od kakvih bolesti ce neko bolovati, pogledali bismo šestu kucu i njenog vladaoca, njegov položaj, aspekte i tranzite. Tek ako bi se nešto znacajno i dugotrajno dešavalo sa vladaocem, mogli bismo predvidati postojanje bolesti.

Shmishonja
26-09-2009, 17:36
Aspekti planeta

Kako ce se planeta ispoljavati zavisi pre svega od njenog odnosa sa drugim planetama, tj. od uglova koje dve planete zaklapaju sa centrom kruga. Svaki aspekt donosi svoju vrstu bolesti, npr. Sunce i Saturn u kombinaciji usporavaju metabolizam, dok Sunce i Mars podsticu osobu da se troši i -- shodno tome -- daju sportiste. Posebno je zlocudan aspekt od 150 stepeni (inkonjunkcija) -- ako je on tacan izmedu dve planete u horoskopu, osobu ocekuju najrazlicitije nevolje medicinske prirode. Najlošije efekte proizvode loši aspekti malefika na Mesec. Narocito su loši kvadrati, pa tako kvadrat Saturna na Mesec daje predispoziciju za rak, ali isti efekat mogu imati i kvadrati Neptuna i Plutona na Mesec. I ovde važi da loši aspekti proizvode akciju, tako da se posebna pažnja obraca na loše aspekte, jer donose bolest. Medutim, treba uvek gledati gde su dobri aspekti, jer oni donose olakšanje, a cesto i izlecenje, ponekad u obliku lekova, nekad i u obliku ljudi koji odgovaraju opisu (npr. trigon sa Neptunom -- izlecenje donosi apotekar i sl.).

Središnje tacke u astromedicini

Svaka planeta je na aritmetickoj sredini neke druge dve planete, što se tumaci kao njihova zajednicka konjunkcija. Za svaku središnju tacku postoji posebno tumacenje, npr. središnja tacka Jupitera i Saturna se odnosi na jetru, a Marsa i Saturna -- na smrt. Središnje tacke individualizuju horoskop do maksimuma i bez njih nema efikasne medicinske astrologije. Još veca preciznost se postiže ako se ukljuce uranske planete i njihove središnje tacke, narocito u kombinaciji sa progresivnim horoskopom.

Medicinski aforizmi

Medicinski aforizmi su tipicne konfiguracije za pojedine bolesti. Na primer, Mars na 29 - om stepenu Škorpije u blizini Ascendenta daje predispozi ciju za bronhitis, ali to isto daje i bilo koji kvadrirani malefik u Blizancima, baš kao i Saturn na Ascendentu u dvojnom znaku itd. Medicinski astrolog mora dobro poznavati takve konfiguracije i biti u stanju da ih odmah prepozna u horoskopu. Medutim, klijenti ce vam oprostiti ako u sred seanse izvadite prirucnik i pogledate neku konfiguraciju, samo ako ce im to pomoci da se izlece!

Alternativa je imati racunarski astrološki program koji izracunava takve konfiguracije. Preciznije, bez takvog programa teško je baviti se medicinskom astrologijom, jer se radi o desetinama i stotinama konfiguracija! Sa druge strane, ne možete se smatrati medicinskim astrologom ako na licu mesta, pred klijentom, ne možete da iskonstruišete konfiguraciju koja odgovara njegovom zdravstvenom problemu. Dakle, cak i ako imate takav program, i dalje morate znati medicinsku astrologiju!

Shmishonja
26-09-2009, 17:38
Dijagnosticiranje bolesti na osnovu natalnog horoskopa

Bukvalno u svakom horoskopu ce se pronaci desetak takvih konfiguracija, u nekima i mnogo više. To ne znaci da ce neko biti bolestan po osnovu svih postojecih konfiguracija, niti da ce istovremeno biti bolestan od svega toga, niti da tokom života mora biti bolestan od svega što horoskop pokazuje. Svaku konfiguraciju treba shvatiti samo kao predispoziciju za bolest, a da bi se bolest manifestovala, potrebno je da su istovremeno aktivne tri predispozicije. Na primer, ko ima kvadrat Saturna i Meseca natalno, imace prvu predispoziciju za rak. Druga predispozicija može se videti kroz progresivni horoskop, gde Mesec svakih sedam godina ulazi u kvadrat sa Saturnom, a treca može biti u godišnjem horoskopu, u kome može postojati npr. inkonjunkcija Meseca i Saturna. Tek onda ima smisla upozoriti na rak, odnosno, tek ako se neke godine pojavi i treca predispozicija istovremeno sa prve dve, bolest ce se manifestovati.

Ponekad ce se ista predispozicija javiti na osnovu raznih konfiguracija. Na primer, ako postoje kvadrat Urana na Ascendent i kvadrat Plutona na Ascendent, dva puta ce se pojaviti konfiguracija "operacija". Samim tim biva veca verovatnoca da ce se neka operacija desiti tokom života npr. kada Mars pojaca neku od tih konfiguracija, ili se u godišnjem horoskopu zatekne na središnjoj tacki Urana i Plutona.

Dijagnosticiranje bolesti na osnovu tranzita, progresija, godišnjih i uporednih horoskopa

Za razliku od obicne astrologije, u kojoj se sve svodi na analizu i sintezu natalnog horoskopa, u medicinskoj astrologiji se rutinski koriste mnoge druge vrste horoskopa. Osnovna ideja je da su potrebne tri konfiguracije da bi se bolest pojavila, a nije bitno u kom horoskopu se koja nalazi. Dugi tranziti loših planeta itekako snažno proizvode bolesti, a srednjerocno gledano, situacija se najbolje vidi iz progresivnog horoskopa. Uvek treba gledati i godišnje horoskope, jer se iz njih vide jaki akcenti koji ne moraju dugo trajati, ali cije posledice se mogu osecati dugo, neki put i do kraja života.

Isto tako, nije svejedno sa kime se živi. Osobe sa kojima se živi prenose svoju energiju i -- neki put lece, a neki put i potpomažu ili pospešuju oboljenje. Isto važi i za zemlju u kojoj se živi.

Pomocne metode u medicinskoj astrologiji

Arapske tacke se formiraju kao zbir dve znacajne tacke od koje se oduzima treca znacajna tacka. Takvih tacaka ima oko 500, a neke se direktno odnose na zdravlje. Najpoznatija je Fortuna, koja objedinjuje uticaje Sunca, Meseca i Ascendenta. Svaka kuca ima nekoliko tacaka npr. šesta kuca ima sledece tacke: tacku neizlecivih bolesti, nesreca i poroka (Ascendent + Mars - Saturn), tacku izlecivih bolesti (Asc + Mars - Merkur), tacku slugu, tacku zarobljenika i pobedenih. Kao što vidimo, dve su važne za medicinsku astrologiju, a dve ne. Nasuprot tome, sedma kuca ima šesnaest tacaka, osma pet itd.

Cesto se mnogo informacija može dobiti metodama horarne astrologije , u kojoj se pravi horoskop za trenutak postavljanja pitanja o bolesti. Tumacenje horarnih horoskopa se razlikuju od tumacenja natalnih i svih ostalih horoskopa, pa nemojte koristiti ovu tehniku ako nemate takva znanja. Ali, isplati se nauciti horarnu astrologiju, jer omogucava uvid u aktuelnu situaciju, precizno odreduje tok bolesti, eventualne smrtne ishode itd.

Dekumbiturna karta je karta pocetka bolesti. Može se praviti ako se zna tacno kada je bolest pocela. Takode se tumaci se po posebnim pravilima.

Elekciona astrologija pokušava da da odgovor na pitanje kada treba poceti neku akciju. Za potrebe medicinske astrologije, odredivalo bi se kada je najpogodnije da pocne terapija koju smo prepisali, kada lekar treba da ode kod bolesnika i sl.

I sve je to ovde lepo dalje rečeno : http://www.astrodule.com

Shmishonja
10-12-2009, 11:04
Dva čarta za vežbu ~ oboje su bolesni od ovog najnovijeg gripa. Da li se on vidi u ova dva čarta? Koje su planete ugrožene?

» 1 » http://i577.photobucket.com/albums/ss212/Traditional_Astrologer/slike/devojica.gif

» 2 » http://i577.photobucket.com/albums/ss212/Traditional_Astrologer/slike/deak.gif

nedda
10-12-2009, 11:39
Uf, zanimljiva tema...a ja nemam dovoljno vremena :(

Da pokusam ovako - na dva brza pogleda:

1. devojcica - 6. kuca pocinje u biku, koji se kad je medicina u pitanju odnosi na gornje respiratorne organe, grlo, vrat, glasne zice, sinuse, krajnike, i zlezde u okruzenju. Venera (vladar) je u ukljestenim ribama u trecoj kuci (opet respiratorni organi- ali nizi - bronhije na prvom mestu), i u kvadratu sa saturnom iz 6. kuce. Ne znam da li treba mesati i to da je taj saturn na 8 st. skorpije - koji se odnosi bas na tacku racvanja bronhija... slucajno mi zapalo za oko ... mozda je to razlog sto je decak dobio svijski grip, a ne neke kozne probleme (saturn-venera kvadrat)
Sve u svemu, venera je ugrozena uglavnom merkurovskim problemima. Uz to prirodni vladalac trece kuce - merkur je u knjukciji sa neptunom - mozda se moze desiti da se devojcica zavaravala u pogledu svog stanja, ili se bolest nije odmah prepoznala?

Kako vam se cini ova postavka?

2. decak - stelijum u 6. kuci u ukljestenoj devici? I ovaj pluton, i aspekti meseca....bas komplikovano. Jel bio on i ranije bolestan od necega?

Shmishonja
10-12-2009, 12:01
Uf, zanimljiva tema...a ja nemam dovoljno vremena :(

Da pokusam ovako - na dva brza pogleda:

1. devojcica - 6. kuca pocinje u biku, koji se kad je medicina u pitanju odnosi na gornje respiratorne organe, grlo, vrat, glasne zice, sinuse, krajnike, i zlezde u okruzenju. Venera (vladar) je u ukljestenim ribama u trecoj kuci (opet respiratorni organi- ali nizi - bronhije na prvom mestu), i u kvadratu sa saturnom iz 6. kuce. Ne znam da li treba mesati i to da je taj saturn na 8 st. skorpije - koji se odnosi bas na tacku racvanja bronhija... slucajno mi zapalo za oko ... mozda je to razlog sto je decak dobio svijski grip, a ne neke kozne probleme (saturn-venera kvadrat)
Sve u svemu, venera je ugrozena uglavnom merkurovskim problemima. Uz to prirodni vladalac trece kuce - merkur je u knjukciji sa neptunom - mozda se moze desiti da se devojcica zavaravala u pogledu svog stanja, ili se bolest nije odmah prepoznala?

Kako vam se cini ova postavka?

2. decak - stelijum u 6. kuci u ukljestenoj devici? I ovaj pluton, i aspekti meseca....bas komplikovano. Jel bio on i ranije bolestan od necega?

Moraćemo da sačekamo Miraceti da da svoj komentar za ovo što si [super] napisala :)

Miraceti
10-12-2009, 13:16
Ove dve natalne karte su brat i sestrica. Devojcica se prva razbolela a odmah potom istog dana i decak. Devojcica ima visoku temperatutu a decak nema vec ima druge manifestacije. Cim dobijem vise podataka odmah cu da napisem dali je bilo drugih problema predhodno.

Kao sto rekoh merkur je jedan od glavinih pokazalaca za ovaj novi grip, valjda sto nije prirodan vec napravljen u laboratorii...

Rito Samo
10-12-2009, 14:19
Kao sto rekoh merkur je jedan od glavinih pokazalaca za ovaj novi grip, valjda sto nije prirodan vec napravljen u laboratorii...

I ja to mislim! Nego, koja bi ga planeta predstavljala da je prirodni?

nedda
10-12-2009, 14:37
Isto merkur - on je vezan za sve respiratorne probleme...a da je u pitanju stomacni grip, ili meningitis kao posledica infekcije N1H1 virusom, onda bi smo mogli da govorimo i o drugim planetama.
(i ovde mozemo, naravno, ali vise dobijaju na znacaju ako su vezane za blizance, devicu, 6. kucu, eventualno trecu i osmu)

Nego, meni je više interesantno to što devojčica ima povišenu temperaturu, kao prirodnu reakciju imnuiteta, a dečak nema.


Ja bih rekla da je za to odgovoran mars. On je glavni za oksidaciju hemoglobina, održavanje tel. temperature, i izbacivanje stetnih materija. E, sad. Kod devojcice je fino postavljen u ovnu u petom polju), bez 'losih aspekata'. Ima sekstil sa uranom (uf, al' će da joj bude zabavno kad poraste i zaljubi se :) ) Mozda se zbog toga njoj temperatura lako aktivira kao odbrambeni mehanizam organizma?

Dobro, to i nije neki zaključak :o , visoka temperatura je jedan od osnovnih simptoma svinjskog gripa. Ali zašto se nije pojavila kod dečaka?

Ja bih rekla zato što je kod njega mars "spržen" od sunca (u konjukciji). Ne aktivira se lako. Verovatno mu ni ovaj sekstil sa saturnom bas ne pomaze.

Šta vi mislite?

Imala sam nekoliko puta priliku da upoznam ljude koji nikada nemaju temperaturu, ali na zalost, nisam bila u prilici da uzmem njihove podatke. Jako bih volela ako ima nekog na forumu ko pripada toj grupi ljudi, pa da malo zvirnem u njegovu kartu...

blindguardian
10-12-2009, 18:50
Isto merkur - on je vezan za sve respiratorne probleme...a da je u pitanju stomacni grip, ili meningitis kao posledica infekcije N1H1 virusom, onda bi smo mogli da govorimo i o drugim planetama.
(i ovde mozemo, naravno, ali vise dobijaju na znacaju ako su vezane za blizance, devicu, 6. kucu, eventualno trecu i osmu)

Nego, meni je više interesantno to što devojčica ima povišenu temperaturu, kao prirodnu reakciju imnuiteta, a dečak nema.


Ja bih rekla da je za to odgovoran mars. On je glavni za oksidaciju hemoglobina, održavanje tel. temperature, i izbacivanje stetnih materija. E, sad. Kod devojcice je fino postavljen u ovnu u petom polju), bez 'losih aspekata'. Ima sekstil sa uranom (uf, al' će da joj bude zabavno kad poraste i zaljubi se :) ) Mozda se zbog toga njoj temperatura lako aktivira kao odbrambeni mehanizam organizma?

Dobro, to i nije neki zaključak :o , visoka temperatura je jedan od osnovnih simptoma svinjskog gripa. Ali zašto se nije pojavila kod dečaka?

Ja bih rekla zato što je kod njega mars "spržen" od sunca (u konjukciji). Ne aktivira se lako. Verovatno mu ni ovaj sekstil sa saturnom bas ne pomaze.

Šta vi mislite?

Imala sam nekoliko puta priliku da upoznam ljude koji nikada nemaju temperaturu, ali na zalost, nisam bila u prilici da uzmem njihove podatke. Jako bih volela ako ima nekog na forumu ko pripada toj grupi ljudi, pa da malo zvirnem u njegovu kartu...

Medicinska astrologija je moje područje već godinama a nikad se nisam sjetila postaviti si pitanje zašto ja nikad u životu nisam imala temperaturu, eto, ja sam jedna od tih osoba. Mars mi je u Raku ( i stvarno ga je teško aktivirat :) ), u 9k i pravi trigon prema Sucu i Uranu.

Shmishonja
10-12-2009, 19:38
Medicinska astrologija je moje područje već godinama a nikad se nisam sjetila postaviti si pitanje zašto ja nikad u životu nisam imala temperaturu, eto, ja sam jedna od tih osoba. Mars mi je u Raku ( i stvarno ga je teško aktivirat :) ), u 9k i pravi trigon prema Sucu i Uranu.

Pa Mars kao "vatra" je u vodenom znaku koji ga "hladi" a i vlada glavom ~ stalno "hladna glava" ~ Sunce daje snagu, vitalnost, inat "e sad neću da budem bolesna", a Uran pak donosi harmoniju u protoku i cirkulaciji u celom telu i izuzetno jako srce... odlično, super :)

blindguardian
11-12-2009, 00:15
Pa Mars kao "vatra" je u vodenom znaku koji ga "hladi" a i vlada glavom ~ stalno "hladna glava" ~ Sunce daje snagu, vitalnost, inat "e sad neću da budem bolesna", a Uran pak donosi harmoniju u protoku i cirkulaciji u celom telu i izuzetno jako srce... odlično, super :)

Ovo je odličan opis, btw, mene se može proučavati i u skupini osoba koje nikad, ali apsolutno niti dana u životu (do sada) nisu bile bolesne. Nikad, ni kao dijete nisam imala nikakve ozljede, lomove i sl.
Nikakvi problemi ni s vidom ni sluhom, ni alergije....da dalje ne nabrajam. Bilo bi lijepo da se jave još neke osobe koje imaju "čist zdravstveni karton":) pa da možemo doći do nekog zaključka kako to vidjeti u njihovim kartama a da nam same ne kažu. Ja, na žalost, u svojoj okolini nemam takvih osoba, voljela bih da nas je puno više:)

dadiska
11-12-2009, 01:08
Pa mozda je glup odogovor :( ,ali cim sam videla da je Mars u Devici meni sinu da zbog toga nema temperaturu, devica je stalozena,hladna, nista je ne pomera sa mesta, a tu cak ima 4 planete..........zar ne??? :p :D

Miraceti
11-12-2009, 08:04
I ja nemam temperaturu nikad. Kao dete do 4 godine sam imala mnogo problema sa zdravljem i tempreturu a od tad nikad...
Imam jako cudan i jak imun sistem...zasto je to tako? Zbog 8 kuce?

Shmishonja
11-12-2009, 08:56
Ovo je odličan opis, btw, mene se može proučavati i u skupini osoba koje nikad, ali apsolutno niti dana u životu (do sada) nisu bile bolesne. Nikad, ni kao dijete nisam imala nikakve ozljede, lomove i sl.
Nikakvi problemi ni s vidom ni sluhom, ni alergije....da dalje ne nabrajam. Bilo bi lijepo da se jave još neke osobe koje imaju "čist zdravstveni karton":) pa da možemo doći do nekog zaključka kako to vidjeti u njihovim kartama a da nam same ne kažu. Ja, na žalost, u svojoj okolini nemam takvih osoba, voljela bih da nas je puno više:)

To me podseti na moju baku Andjelku [mamina mama] Ona je imala neverovatan imuno sistem takodje. Evo primera ~ bila je u 7 mesecu trudnoće [1941] kada je moj Deda Ivan dobio tifus i ona ga je negovala i ~ ništa! Nikad ni kao mala, ni do svoje 75god nije bila bolesna. A iz njenog čarta se realno to baš i ne bi reklo da je "moguće" jer ima dosta planeta što u izgonu, što u padu...
Tek posle toga je počela da dobija "staračke" bolesti [problem sa šećerom i sa srcem] Preminula je u 86god. Evo čarta : http://i577.photobucket.com/albums/ss212/Traditional_Astrologer/slike/baka.gif

Miraceti
11-12-2009, 10:57
Samo da kazem da su deca ciji smo natal gledali dobro i da ce biti ok. Hvala Bogu zbog toga.

Smiso andjelu nas, tvoja baka ima trigon jupiter i saturn a to po mom iskustvu daje dug zivot i dobro zdravlje.

blindguardian
11-12-2009, 11:30
Smiso andjelu nas, tvoja baka ima trigon jupiter i saturn a to po mom iskustvu daje dug zivot i dobro zdravlje.

Jupiter je, naravno planet koji najčešće smatramo zaštitnikom zdravlja i života, a Saturn u dobrom odnosu s njim sve to učvršćuje i produžuje, teško mi je doći do sata rođenja nekih jako starih ljudi oko mene, ali troje čije karte imam su Strijelci s istaknutim Saturnom (dvoje ga imaju na Mc, a treći u 1k.) Meni je Jupiter u 6k, u Ovnu, retr. Ali nekako uvijek svoj jak organizam pripisujem Suncu i Uranu u1k, trign s Marsom. Možda je ipak Jupiter zaslužniji.

Shmishonja
11-12-2009, 11:53
Samo da kazem da su deca ciji smo natal gledali dobro i da ce biti ok. Hvala Bogu zbog toga.

Smiso andjelu nas, tvoja baka ima trigon jupiter i saturn a to po mom iskustvu daje dug zivot i dobro zdravlje.

Uh, baš se radujem za dečicu ~ Bog ih čuva :)

A što se tiče dugog života i dobrog zdravlja, mamina familija je super po tom pitanju, svi su živeli barem 80god, a bolesti bi se javile na primer posle 75god tek. S tatine strane je pak totalno suprotno, najstarija osoba je imala 75god, skoro svi su pre toga preminuli i bolesti su se javljale maltene odmah posle 50god...

Evo, imala Deda Ujaka Bogdana, ima njegov čart na topiku "Život bez braka" 01-02-1898 [od Baka Andje najstariji brat ~ moja baka bila 10-to dete...] koji je preminuo samo 2 nedelje PRE bake [ista godina ~ on 14-08 a ona 07-09...] u 94godini, prva bolest u 90god ~ pukla preponska kila... pregurao operaciju i tek u 94 jednostavno od starosti umro [bubrezi prestali da rade]

Jako se nadam da sam nasledila gen s mamine strane što se tiče zdravlja i dugovečnosti :rolleyes:

nedda
11-12-2009, 12:49
Pa mozda je glup odogovor :( ,ali cim sam videla da je Mars u Devici meni sinu da zbog toga nema temperaturu, devica je stalozena,hladna, nista je ne pomera sa mesta, a tu cak ima 4 planete..........zar ne??? :p :D

Meni se cini da, posto je devica prirodni znak 6. kuce to samo jos naglasava ono sto mars i ostale planete prave tu... a i to sto je ukljestena... A mars je, u neku ruku, gotovo suprotan simbolici seste kuce - on je sve samo ne sluga, duznost, navika (na bazicnom niovu). On bi valjda trebalo da donosi devici i sestoj kuci promene?

Moguce je i da ga hladi ovaj egzaktan sekstil sa saturnom, iz raka?

Prelistah literaturu sinoc - nemam je sada ovde, ali evo nekih najcesce pomenutih pokazatelja :

sunce i mesec u 'dobrom' aspektu - unutrasnji sklad, ređe se javlja potreba za nekim vidom autodestrukcije, zivotna energija ima jak potencijal da se uskladi
mars i sunce u 'dobrom aspektu' - daju fizicku zilavost, izdrzljivost i energicnost - ne obavezno i dugovecnost, ali dobru osnovu da se ta dugovecnost ostvari.
Dobro aspektovan i postavljen vladalac ascedenta takođe govori o fizičkom potencijalu, a losi aspekti o tome na koji nacin je on ugrozen
'Napadnut' mesec govori o tome sa čime se ćovek mora izboriti ili čemu može podleći kada se psihički i duševno loše oseća (otuda saturn i mesec daju problema sa kancerom)
Saturn daje vreme, jupiter daje na količini, venera omogućava primanje. Kombinacija njihove ugrozenosti ukazuje na nacin na koji ce se problemi javiti, i način na koji osoba treba da ih shvati, primi i suoči se sa njima u samom početku kako bi na vreme izbegla da njihova energija štetno deluje na njih.

Priču o kućama neću da ponavljam...ima je svuda - 6, 8, 12...bla, bla, bla...

Btw, priča o baka Andjelki je fantatstična! Ali zasto se nije zarazila tifusom?

Tifus=infekcija-creva-limfe. Infekcije i creva su 6. kuca i merkur, a limfe mesec. Merkur joj je i inace vladar 6. kuce - on je u knjukciji sa venerom, koja je ujedno i vladar vage ukljestene u sestoj kuci. A i mars se smestio tu unutra - ocigledno ne bas slab- u sekstilu sa merkurom i venerom i kvadratu sa uranom i jupiterom... Zanimljivo...
Ne bih da budem nepristojna :o ....ali, jel' moze jos ponesto o njenom životu?

blindguardian
12-12-2009, 23:11
S obzirom da je jedan od mojih najboljih prijatelja slijep, a mnogi od njih imaju manje ili veće probleme s vidom, neko vrijeme sam se bila zaokupila skupljanjem i proučavanjem natalnih karata osoba koje imaju te probleme.
Krenula sam od tradicionalnih astroloških definicija, ali u mnogo karata nisam našla niti jedan od pokazatelja slabog vida. Ono što sam primjetila da im je svima zajedničko jest loš odnos Mars-Neptun (konjukcija, kvadrat, opozicija). Od ostalih pokazatelja najčešće je bilo Sunce ili Mjesec u Plejadama. Ako imate primjera koji bi pomogli u istraživanju.....:)

Shmishonja
12-12-2009, 23:38
To bi bilo zaista dobro da se pozabavimo sa tim. Ja na žalost, nemam ni jedan takav čart. Imam za problem sa sluhom, poremećaj psihe, još neke druge... ali baš za slepilo na žalost nemam:(

Shmishonja
26-01-2010, 14:07
http://www.bobmarksastrologer.com/MedicalAstrology29.0.htm :)

Shmishonja
11-02-2010, 09:28
Kada se bavimo analizom čarta trudnice, po TA,
možemo da pogledamo i sledeće planete
koje se po pravilu vezuju za svaki od 9 meseci trudnoće :

☆ Prvi i Osmi mesec trudnoće
se vezuje za Saturn ♄
☆ Drugi i Deveti mesec trudnoće
se vezuje za Jupiter ♃
☆ Treći mesec trudnoće
se vezuje za Marsa ♂
☆ Četvrti mesec trudnoće
se vezuje za Sunce ☼
☆ Peti mesec trudnoće
se vezuje za Veneru ♀
☆ Šesti mesec trudnoće
se vezuje za Merkur ☿
☆ Sedmi mesec trudnoće
se vezuje za Mesec ☽

Shmishonja
11-02-2010, 09:46
... ovi podaci jako mogu dobro da nam dodju kako u medicinskim čartovima, tako i u astrometeorološkim čartovima ❣

☆ ♄ (kao i JMČ) kada je ORIJENTALAN ~ hladan i vlažan, a kada je OKSIDENTALAN ~ suv
☆ ♃ (kao i SMČ) kada je ORIJENTALAN ~ topao i vlažan, a kada je OKSIDENTALAN ~ vlažan
☆ ♂ kada je ORIJENTALAN ~ topao i suv, a kada je OKSIDENTALAN ~ suv
☆ ♀ kada je ORIJENTALNA ~ hladna i vlažna, a kada je OKSIDENTALNA ~ vlažna
☆ ☿ kada je ORIJENTALAN ~ topao i suv, a kada je OKSIDENTALAN ~ suv
☆ ☼ kada je PROLEĆE : toplo i vlažno, kada je LETO : toplo i suvo, kada je JESEN : hladno i suvo, kada je ZIMA : hladno i vlažno
☆ ☽ kada je Ľ : topao i vlažan, kada je 2/4 : topao i suv, kada je ľ : hladan i suv, kada je 4/4 : hladan i vlažan
☆ ORIJENTALAN & OKSIDENTALAN : ako zamišljamo da ASC’ prolazi „kroz Sunce“, onda pozicija planete IZNAD tog virtuelnog horizonta stvara ORIJENTALNU planetu, a ako je ispod virtuelnog horizonta onda stvara OKSIDENTALNU planetu ⁂


OVAN : topao i suv
BIK : hladan i suv
BLIZANCI :topao i vlažan
RAK :hladan i vlažan
LAV : topao i suv
DEVICA : hladan i suv
VAGA : topao i vlažan
ŠKORPION :hladan i vlažan
STRELAC : topao i suv
JARAC : hladan i suv
VODOLIJA : topao i vlažan
RIBE : hladan i vlažan

Shmishonja
11-02-2010, 10:08
A dobro dodje da se podsetimo :

OVAN : upala kože, masnice, modrice, bubuljice, boginje, zečija usna, polipi, kosopasica, padavica, apopleksija, migrena, zubobolja, glavobolja, ćelavost.

BIK : sve bolesti grla i vrata, lojne ciste, vodene ili katarne izlučevine, zapadanje nečega u grlo, apcesi, skrofuloza, tonzilitis, glasne žice, problemi sa težinom.

BLIZANCI : bolesti u predelu gornjih ekstermiteta (ramena, laktovi, šake, prsti) problematična krv, bolesti vena, bolesne fantazije (umišljenost da bolest postoji, hipohondrija) problemi sa žlezdama ispod pazuha.

RAK : mučnina i bolovi u stomaku (kao celini) slabo varenje, hladnoća u želucu (osećaj da je kocka leda tu) sušica, slane flegme, "truli" kašalj, bolovi u prsima i grudima, problemi sa dojkama / mlečnim žlezdama.

LAV : bolovi u predelu rebara, cela ledja, peluritis, konvulzije, groznice, sve bolesti srca, problemi sa očima, žutica, imunitet.

DEVICA : loš rad creva, kolike, bolesti stomaka, stvaranje peska i kamena.

VAGA : bubrezi, bešika, pesak i kamenje u bubrezima i bubrežnim kanalima.

ŠKORPION : pesak ili kamen u bešici, kila, fistulehemoroidi, polne bolesti, defekti bolnih organa.

STRELAC : bolesti ili povrede u predelu butina i kukova, kao i "sedalice", povrede prouzrokovane padom sa konja, bicikla, motora, uzvrela krv, opasnost od vatre, opasnost od povreda u toku sportskih aktivnosti.

JARAC : svrab, kraste, trnci, koćenje, problemi sa kolenima i kostima.

VODOLIJA : problemi sa listovima i članicima na nogama, problemi u krvotoku i venama, grčevi.

RIBE : ispucalost usled dehidracije, čirevi, hladne i vlažne bolesti, prehlade, sve bolesti i deformacije vezane za stopala, kostobolja, hromost, nagomilavanje vode, slane flegme, infekcije, svrab, mrlje, osipi.

Shmishonja
11-02-2010, 10:17
A PLANETE :

SATURN : koža, kosti, skelet, pad imuniteta, nepoštovanje umerenosti u ishrani, strahovi, slab sluh, grčevi i paralize, drhtavica.

JUPITER : bolesna jetra, loša krvna slika, bolesti usled prejake, premasne, preobilne ishrane, preterivanje sa alkoholom i medikamentima, multipliciranje ćelija.

MARS : vlada muskulaturom, bolesti nastale usled viška vatre ili besa & strasti, groznice, zaraze, migrene, problemi sa pritiskom, visoke temperature, afekti, povrede od gvoždja, opekotine, posekotine.

SUNCE : desno oko kod muškarca (kao i cela desna strana tela) levo oko kod žene (kao i cela leva strana tela) vid, kardiovaskularni problemi, vitalnost, imunitet.

VENERA : venerične bolesti, (ne)plodnost, dijabetes, depresije, izlučevine i sluzi.

MERKUR : mozak i mentalni poremećaji, tuberkuloza, kao i sve ostale bolesti pluća, govor, gestikulacija, motorika, govorne mane.

MESEC : desno oko žene (kao i desna strana tela) levo oko kod muškarca (kao i leva strana tela) sve vrste bolova u utrobi / stomaku / grudima, PMS & menstr. ciklus, hidropsija, epilepsija, pregojenost, anoreksija.

MESEČEVI ČVOROVI : vezuju se za zglobove i energiju (bioenergiju)

mirab
03-03-2010, 11:25
Shmishonjo, ja cu dati svoje podatke za natalnu kartu, jer je ne znam sama postaviti; pa me interesuje ,cisto za vezbu, da li znate koja bolest mene muci? Imam ih dve od kojih bolujem(nista na stomaku) to zbog onog Saturna i Marsa u 8 kuci.Jer ko pogleda moju kartu odmah mu to pada u oci, a hvala Bogu, za sada nikada nisam imala nista ozbiljno sa stomakom.Kada sam bila mala uvek me znao boleti stomak(grcevi).Od cetvrte godine bolujem od jedne bolesti do sada, pa sam dobila jos jednu za koju moram svaki dan piti lek.Ako je problem ja cu sledeci put sve napisati,ovo cisto zbog vezbe, ili da se vidi.Ja sam tesko pronasla ali dugim analiziranjem sam otkrila bolest u natalu i uzrok nastanka.

Uh, bas sam dekoncentrisana danas, to zbog onog Merkura u Ribama.Datum mog rodjenja 20.2.1946 u Zagrebu u 23 casa i 45 minuta
Sada zivim u Somboru, vec 40 godina.

Shmishonja
03-03-2010, 12:53
Shmishonjo, ja cu dati svoje podatke za natalnu kartu, jer je ne znam sama postaviti; pa me interesuje ,cisto za vezbu, da li znate koja bolest mene muci? Imam ih dve od kojih bolujem(nista na stomaku) to zbog onog Saturna i Marsa u 8 kuci.Jer ko pogleda moju kartu odmah mu to pada u oci, a hvala Bogu, za sada nikada nisam imala nista ozbiljno sa stomakom.Kada sam bila mala uvek me znao boleti stomak(grcevi).Od cetvrte godine bolujem od jedne bolesti do sada, pa sam dobila jos jednu za koju moram svaki dan piti lek.Ako je problem ja cu sledeci put sve napisati,ovo cisto zbog vezbe, ili da se vidi.Ja sam tesko pronasla ali dugim analiziranjem sam otkrila bolest u natalu i uzrok nastanka.

Uh, bas sam dekoncentrisana danas, to zbog onog Merkura u Ribama.Datum mog rodjenja 20.2.1946 u Zagrebu u 23 casa i 45 minuta
Sada zivim u Somboru, vec 40 godina.

Evo prvo čarta : http://i577.photobucket.com/albums/ss212/Traditional_Astrologer/charts/mirab.jpg

Ne vidim simboliku "stomaka" vezanu za vaš natalni čart... jeste naglašen Rak, ali se on vezuje samo za varenje, ne za stomak i donji stomak, kao znak Device, a vi u Devici nemate ni jednu planetu... Meni kao tradicionalnom astrologu, više deluje da je zdravstveni problem vezan za gornji deo tela, pluća, ramena, ruke, naročito šake i srednji i domali prst, a možda i za samu motoriku mišića uopšteno.

Naglašenost samog Marsa u znaku svog pada, a i vladara Asc', daje nam opciju problema sa održavanjem telesne temperature, pa se javlja dehidracija koja se manifestuje slabim kvalitetom kostiju, donjih zuba, kože i kose, kao i krvne slike koja je često slaba, iako se dešava da je broj belih krvnih zrna mnogo veči od dozvoljenog, pa je moguć i dijabetes, a moguće su i teške glavobolje, naročito u predelu slepoočnica, povrede ili pad na glavu ili potiljak, dodatno je sam Mars retrogradan, što nam pokazuje da taj zdravstveni problem će vas pratiti relano ceo život.

Takodje, s obzirom da je sam Mars u O° sa Saturnom (koji deluje loše jer sam po sebi je malefik i nalazi se u znaku svog izgona) a vladar je III i IV polja (III polje ~ gornji ekstremiteti, pluća, um, IV polje ~ trup, grudi, ishrana) možemo da predpostavimo i da sa metabolizmom nešto nije u redu jer prvenstveno je sve na nervnoj bazi. Isto tako ova O° donosi i česte depresije, nagle promene raspoloženja, trema, strah i odlaženje u wc svaki put kada ste uznemireni.

S obzirom da su i Saturn i Mars na vrhu IX polja koje se pored kukova vezuje i za sam mozak (cerebralna hemisfera) a obe planete su u lošem znaku za sebe, da li je možda bila neka fizička povreda koja je prouzrokovala da dodje do tog zdravstvenog problema (koji se možda javio u periodu detinjstva ~ do 7god ~ dispozitor i Marsa i Saturna je Mesec u XII polju ~ koje vlada periodom od rodjenja do 7 godine)?

Ta O° može doneti i povremenu drhtavicu ili čak ukočenost ekstremiteta, pa je kretanje (kukovi ~ simbolika IX polja) otežano. Takodje, može doneti i probleme sa kolenima, naročito u levoj nozi.

Takodje, donosi probleme sa hormonima i pojačanu maljavost, a takodje fizička povreda hipofize (usled udarca ili pada) može doneti upravo i poremećenu hormonsku sliku, ali možda je uticala i na samu vašu visinu, tj, rast kostiju. Takodje, disfunkcija zadnjeg dela hipofize je možda uticala na manje probleme u toku trudnoće ili nedostatak mleka posle porodjaja.

Naglašenost IV polja (sa stelijumom u Ribama) ukazuje mi na opciju da je drugi zdravstveni problem više genetske prirode. Moguća je pojava problema vezana za srčane smetnje, aritmije, uvećano srce, ali i za "vodenu krv" tj. slabu koagulaciju krvi, probleme sa hormonima, hipofizom i izbacivanjem štetnih materija iz organizma.

Naglašenost XII polja (strelijum u Vagi) ukazuje na slab imunitet, probleme sa jetrom i pankreasom, a moguće je i da postoji problem sa levom hemisferom mozga. Takodje, ponovo se naglašava problem sa ishranom, ali i lošim uticajem lekova na sam organizam (jedno leči, a 5 drugih delova tela šteti) kao i na opciju problema sa vidom (+ dioprtija, ili pak urodjen problem sa učima, astigmatizam ili sl.)

Sama O° izmedju Meseca i Jupitera u Vagi u XII polju može ukazati na pojavu problema prokrvljenosti i uopšenu disfunkciju nadbubrežne arterije, usporen rad crevnih resica, kao i skoro "ne postojanje" crevne sluzi. Takodje, ta O° je u sep. 90° sa O° Saturna i Marsa, pa je moguće da će se u kasnijim godinama javiti problemi sa trombovima, pucanje kapilara i vena. Takodje, moguć je nedostatak gvoždja u organizmu.

S druge strane, možda postoji i problem sa Vagusom ili simpatičkim nervom, pa zbog toga dolazi do povremenih gušenja i osećanja "punog želuca" iako niste uneli hranu (dizanje dijafragme usled nagomilanih gasova u telu)

Toliko za sad sam pronašla http://a1.rimg.info/3382f5771855bf5117715e1b9a9e6a59.gif bilo bi lepo da dodate koji komentar http://a1.rimg.info/5c2cd96726710dc23eae9a70496ab8f2.gif

nedda
03-03-2010, 14:25
I ja sam pogledala malo....zaista puno potencijalnih zdravstvenih problema.

Prvo mi je dijabetes bio najsmisleniji - tezak mars u raku (pankreasu), al me zbuni ovo da nema veze sa stomakom....

Sto se kasnije nastalog zdravstvenog problema tice, rekla bih i ja da je povezano sa hipofizom. Al' to je mac sa dve ostrice. Preko hipofize ide 80% somatizacije, pa nisam bas informativna :(

Al mogu izneti pretpostavku o uzroku hormonskog disbalansa na psihološkom planu - moguće nemogućnost osobe da se raduje i uživa u životu? Ona bazična estrogenska sreća, spontana i naivna koja daje životnu energiju?

Shmishonja
03-03-2010, 14:37
Al mogu izneti pretpostavku o uzroku hormonskog disbalansa na psihološkom planu - moguće nemogućnost osobe da se raduje i uživa u životu? Ona bazična estrogenska sreća, spontana i naivna koja daje životnu energiju?
I meni je to palo na pamet, jer je ipak naglašena opcija vladara III polja koji je u izgonu u IX polju + sam Uran u Blizancima na vrhu VIII polja 90° dispozitor Merkur u Ribama u znaku svog i izgona i pada... a dodatno i Merkur vladar XI Polja (pored nervno sistema, polje koje simboliše planove, želje, nade...) http://astro.axisdraw.com/forum/images/smilies/misc/detective.gif

mirab
03-03-2010, 17:29
Shmishonja, imam komsinicu koja ima 77 godina i i ima bol u stomaku, lekari ne znaju sta joj je.Molim te odgovori mi da joj kazem i da je smirim. Pitanje je rodjeno danas 3.3.2010 god. u 17 casova i 26 minuta u Somboru. Bicemo ti veoma zahvalne na tome. Ona jako veruje u astrologiju i tvoj odgovor ce bito za nju veoma znacajan. Hvala ti, draga!!

Zaista divna analiza. Ja cu ukratko reci od cega bolujem. Od moje cetvrte godine sam obolela od Reumatoidnog artritisa, tako da sam u 16-toj godini bila ukocena i lezala sam po bolnicama. Sve ove godine sam bila jako bolesna, radila sam 4 sata 24 godine, sada sam u penziji, pre 14 godina sam obolela od stitne zlezde, smanjeni rad stitne zlezde, ali sada se dobro osecam, ne pijem lekove vec koristim alternativne lekove i aparat VITSFON koji mi je ucinio to da danas funkcionisem kao zdrava osoba. Imam i dalje bolove ali mnogo manje nego kada sam bila mladja, sasvim sam za sada dobro.Inace imala sam kao mlada dosta nervoze i stresova, pa sama situacija oko ovog Suda mi je bila stresna, No sada se sve smirilo i ja sam jaca nego ikada, hvala dragom Bogu!! Cela tvoja analiza je potpuno tacna i verna mom zdrastvenom stanju, hvala ti mnogo na svemu, tvoja forumasica...ljubac...

Shmishonja
03-03-2010, 18:03
Shmishonja, imam ....

Horarno pitanje sam prebacila na temu "Horarna Pitanja IV" (koja su vezana za zdravlje)

Drago mi je što i vi (kao i ja) ste poštovaoc alternativne medicine http://www.axisdraw.com/astro/forum/images/icons/icon14.gif i drago mi je da ste sada dobro ;)

mirab
04-03-2010, 10:28
Neda, i tvoja analiza je tacna u potpunosti, ja sam obolela pre 14 godina od hormonskog disbalansa na psihickoj bazi, odnosno od nervoze, stresova koji su u to vreme pratili moj zivot. Smanjeni rad tiroidne zlezde.Tako da su vase analize dobre. Na srecu nista ozbiljno nikada nisam imala sa stomakom, kao mlada gastritis; ponovo od moje prevelike preosetljivosti i nervoze stvorene nezadovoljstvom.Kako je Merkur vladalac 11 polja a nalazi se u svom padu i izgonu moje zelje, planovi i nade u vecini se u zivotu nisu ispunili.Imam cerku iz prvog braka i sina u drugom braku.Sa sinom sam srecna a sa cerkom vec 10 godina nikakav kontakt.Cudno a Venera pokazuje cerku a ona mi je egzaltirana u Ribama, znam, ima lose aspekte..mozda to?

nedda
09-03-2010, 12:40
Ovo je karta osobe koja je sa 11 godina (1969) obolela od jedne bolesti koju i dan danas ima. Celu narednu godinu provela je po bolnicama.

I bolest o kojoj se radi i tok lecenja po bolnicama lepo se vidi kada se uporede i natal i solar i progresije i tranziti.

Mozete li iz natala da pretpostavite o kojoj bolesti je rec?

(Naravno, vezbe radi, posle cu vam reci sta je u pitanju :))

Evo karte:

http://i46.tinypic.com/16jh9ow.jpg

capella
10-03-2010, 10:00
Shmishonja smijem li postaviti chart djecaka koji ima cistu na mozgu ?
Svi smo napeti sta ce s tim biti, obzirom da su je doktori slucajno otkrili i nisu nikakvu terapiju preporucili....

Shmishonja
10-03-2010, 10:03
Naravno, postavi čart, pa kad nadjem vremena, pogledam i taj i Nedin čart :)

A nadam se da će i drugi sa svojim komentarima da se dodaju :)

kole
10-03-2010, 10:44
Neddo, zbog polozaja Ne kao vl. VI u Sco i u prvoj kuci, povezala bih I kuca period zivota, tu Ne u Sco endokrini problemi, mozda problem sa rastom.:rolleyes:Iako bi mozda bilo pametnije gledati ovu Ve, vladara ACa koja ima bas neke teske aspekte.:cool:

capella
10-03-2010, 13:04
Hvala Shmisho, ako stignes a i ako neko nesto zamijeti....

Evo ga chart

http://i133.photobucket.com/albums/q43/melien06/ha.gif

nedda
21-03-2010, 14:26
Neddo, zbog polozaja Ne kao vl. VI u Sco i u prvoj kuci, povezala bih I kuca period zivota, tu Ne u Sco endokrini problemi, mozda problem sa rastom.:rolleyes:Iako bi mozda bilo pametnije gledati ovu Ve, vladara ACa koja ima bas neke teske aspekte.:cool:

Jesu endokrini problemi!

Ali ne sa rastom.

Za ovu bolest je nasledna predispozicija, a ona je nasledila sa oceve strane.
Uz to, zbog nje se nije udala, iako ova bolest cesto omogucava poptuno normalan zivot (kao na primer kod nje - ima sina, radi, lepo izgleda...). Ali dugogodisnji partner je nije hteo zbog nje...

Cela karta skupa govori o tome. Ako zelite, pokusajte jos malo, pa cu vam reci...vidljivo je u karti.

Majana
21-03-2010, 14:54
U pitanju je moja tetka, mlada, sutra joj je zakazana operacija, neobična bolest.
Gledala sam tranzite i uopšte mi se ne svidja. VI u Biku, VIII u Raku, R Sa u VIII, XII u Škorpiji. Mesec joj u natalu nije mnogo ugrožen, Mo120Sa,Ur; Mo90Ne,Asc. Pluton samo 90Sa, a Ma90Ju.
Medjutim evo tranzita.
~Tran.Sa0Pl (orbis9*), tr.Sa90Ma, tr.Sa150Mo
~Tran.Ma90Ur, tr.Ma150Mo, tr.Ma180So, tr.Ma150Ma - ovo je užas, a Mars tranzitira VIII
~Tr.Pl90Pl
E sada, tr.Ma60Pl, tr.Pl60Mo,Ur.
Vladar Asc je Jupiter koji je u natalu sa lepim aspektima, a tranzitni Jupiter je u konjukciji sa natalnim, orbis 2*
Ovo daje tešku operaciju i govori da će bolovati još neko vreme, ali možda dobra postavka u natalnom i ovaj tr.Ju ublaže stvar?
16.01.1975 04:00 Pančevo

Ne mogu da editujem, ali moram da dodam. Mora se potvrditi 3 puta. Solarni horoskop : VI u I, Asc u VIII, RSaturn0solAsc u VIII. Sol.Mars150natMo, So.Sa150natMo, so.Ur90natMa.
Primarne direkcije: dir.Ne90Ju, dir.Pl120Sa, dirSo150dirSa, dirSo150 vrh XII
dir.Jmc0Sa u VIII
dir.jmc120Pl
Pluton vlada XII.
Ako hoće neko da mi pomogne da razjasnim, jel ovo ukazuje na bolnicu i teško stanje ili na nešto gore? Natalna joj nije ugrožena, a ima i po koji trigon i aspekte Ju. Ne znam, nisam pametna...

Shmishonja, operacija je zakazana krajem aprila, ako nadješ vremena molim te virni.

Shmishonja
30-03-2010, 15:20
Hvala Shmisho, ako stignes a i ako neko nesto zamijeti....

Evo ga chart

http://i133.photobucket.com/albums/q43/melien06/ha.gif

Nikako da stignem do ovog dela Foruma. Kako je dečaku?

Shmishonja, operacija je zakazana krajem aprila, ako nadješ vremena molim te virni.

Ok, pokušaću da stignem danas u toku popodneva / večeri...

mirab
13-04-2010, 13:34
Moram se obratiti pitanjem za ovu devojku, jer je ovo tragican slucaj.Prosle godine nastradala je u saobracajnoj nesreci(odmah nakon polozanog ispita) kola su joj se prevrnula i ona je povredila kicmu, operisana je ali je danas nazalost u invalidskim kolicima.Ja nikako ne vidim da ce ona prohodati- da li ce se oporaviti,odnosno da li ce prohodati? Donji deo tela ne oseca.Pitanje postavljeno danas u 13 casova i 29 minuta u Somboru. Ona je rodjena 10.07.1989 god. u 9:30 u Somboru. Zao mi je sto ja ne mogu to videti, zato vam hvala na pomoci.Njeni roditelji je nose u Suboticu kod nakog ukrajinca koji joj daje inekcije i obecava da ce prohodati a to veoma skupo naplacuje, pa je i to vazno da se zna imali koristi?

Shmishonja
19-04-2010, 14:34
U pitanju je moja tetka
16.01.1975 04:00 Pančevo
... operacija je zakazana krajem aprila, ako nadješ vremena molim te virni.

Tetka ti je zaista mlada ~ pa samo je 9 meseci starija od mene :confused: :eek:

Nisi navela koja je u pitanju hir.intervencija jer bez tog podatka mogu samo napamet i orijentaciono da gledam i tranzite i godišnji čart :(

Što se tiče njenog natala i ovog sad perioda kada je operacija zakazana ~ ona sama po sebi ima zaštitnika kada su bolnice u pitanju ~ Jupiter (benefik) u Ribama (bolnice) u svom sedištu, koji realno nema ni jedan loš Ptolomejev aspekt ~ a trenutno i tr. Jupiter se upravo tu nalazi, što povećava šanse za dobrim ishodom cele situacije.

Ono što dodatno dosta potvrdjuje dobar ishod je i činjenica i da tr. Neptun O° tr. Hiron (anestezija i izlečenje) imaju 60° sa njenim natalnim Marsom (operacija) koji je inače na Centru Galaksije (što se smatra srećnim obeležijem)

Samo mi reci u čemu je problem, tj. koja je hir.inter. u pitanu pa da vidimo konkretno i za taj datum i za njene godišnje predikcije :)

p.s.
Inače, moj brat je rodjen 17-01 i već godinama se bori sa psorijazom za koju lekari sumnjaju da će jako štetno da mu deluje na unutrašnje organe (s obzirom da je koža, a počeli su i kosa i nokti, totalno uništena ~ on je sav mumificiran sa zavojima...) :(

Shmishonja
19-04-2010, 14:53
Shmishonja smijem li postaviti chart djecaka koji ima cistu na mozgu ?
Svi smo napeti sta ce s tim biti, obzirom da su je doktori slucajno otkrili i nisu nikakvu terapiju preporucili....

http://i133.photobucket.com/albums/q43/melien06/ha.gif


Mozak sam po sebi se vezuje za I polje + Sunce i Merkur, Mesec, kao i za Ovan + Blizanci, a ciste sve zavisno koje su, ali generalno to je Venera.

Ovde imamo Veneru kao vladara I polja u Blizancima na vrhu IX polja u aspektu od 150° sa Neptunom + Saturn u Ovnu u VI polju 90° Mesec O° Jupiter u Jarcu u III polju ~ Saturn u padu, Mesec u izgonu, Jupiter u padu...

X polje je lekarski tretman ~ ovde se ono nalazi na 29° Raka, sa upravo Mesecom u Jarcu u III polju ~ "izgon" terapije, tj. ne zna se koja terapija treba da se da. Kasnije će ulogu signifikatora da preuzme Sunce u Blizancima u VIII polju koje ima 150° pak sa Jupterom (vl. tog III polja) Najverovatnije će prvo pokušati sa lekovima / pilulama (Blizanci, a i samo Sunce) pa će se kasnije ipak najverovatnije odlučiti za hir.interveniciju ako lekovi ne budu delovali (VIII polje) jer dodatno je Sunce preko antisije 180° taj Jupiter (nećkanje, odlučivanje, odlaganje daljnjih lekarskih tretmana)

Mislim da će biti sve ok i da će lekovima sve to moći da se "razbije" ~ jer ipak upravo to Sunce ima 120° sa SMČ u XII polju koji daje snagu tom Suncu ~ iako će sam oporavak da bude dosta usporen i uslovno rečeno bolan ~ sam SMČ ima 90° sa Jupiterom, a i sam vladar VI polja (zdravstveni problem) jer Mars u Biku u VIII polju O° Merkur 120° Neptun na vrhu IV polja.

Shmishonja
19-04-2010, 15:23
Moram se obratiti pitanjem za ovu devojku, jer je ovo tragican slucaj.Prosle godine nastradala je u saobracajnoj nesreci(odmah nakon polozanog ispita) kola su joj se prevrnula i ona je povredila kicmu, operisana je ali je danas nazalost u invalidskim kolicima.Ja nikako ne vidim da ce ona prohodati- da li ce se oporaviti,odnosno da li ce prohodati? Donji deo tela ne oseca.Pitanje postavljeno danas u 13 casova i 29 minuta u Somboru.

Ona je rodjena 10.07.1989 god. u 9:30 u Somboru. Zao mi je sto ja ne mogu to videti, zato vam hvala na pomoci.Njeni roditelji je nose u Suboticu kod nakog ukrajinca koji joj daje inekcije i obecava da ce prohodati a to veoma skupo naplacuje, pa je i to vazno da se zna imali koristi?

Iz ovog natalnog čarta možemo da vidimo da će osoba imati velikih problema prvenstveno sa kostima i kičmom : stelijum sporih planeta u Jarcu skoro na "dnu" čarta na vrhu V polja (kičma, pored simbolike V polja koje se vezuje za srce) koji ima 180° sa stelijumom u Raku kod vrha XI polja pa EKV tj, 90° sa Mesecom u II polju (sve ono što "čini" telo) + Pluton u Škorpionu u III (prevoz, ulica) 90° Mars u Lavu u XII polju (sve što je osobi "iza ledja", kičma) pa taj Mars 150° taj stelijum u Jarcu...

Venera vladar III polja (prevoz, automobil) O° Mars vladar IX polja (fakultet, autoput) u XII polju imaju oboje malo širi 150° sa Uranom (obrtanje, prevrtanje) koji opet pa ima malo širi 180° sa Merkurom (koncentracija, vožnja) i dodatno imaju i 150° sa Saturn O° Neptun ~ da li je put bio mokar ili pod ledom pa je zbog toga bila slaba vidljivost ili su bile rupe na putu a kočnice nisu radile, a ona pak nije imala sigurnosni pojas (180° sa Suncem) ?

Iskreno, smatram da nisam dovoljno pametna da na osnovu astrološkog iskustva mogu da donesem zaključak da li će ona prohodati ili ne ~ lično, kao roditelj, mislim da ne postoji cena koju ne bih platila da se nešto tako desi mom detetu, pa makar i da pokušam :(

ogica
19-04-2010, 16:17
Postovanje Shmishonja,
zanima me da li bih mogla da postavim chart moje mame koja je imala operaciju pre 10-ak dana, ali smo je opet odveli u bolnicu jer joj nije bilo dobro... Ona se inace bavi astrologijom vec 25 godina, ali nikada sebi nije mogla da gleda horoskop. Pa mene sad zanima samo da li ce sve to na kraju proci kako treba...
Hvala puno.

Shmishonja
19-04-2010, 19:09
Postovanje Shmishonja,
zanima me da li bih mogla da postavim chart moje mame koja je imala operaciju pre 10-ak dana, ali smo je opet odveli u bolnicu jer joj nije bilo dobro... Ona se inace bavi astrologijom vec 25 godina, ali nikada sebi nije mogla da gleda horoskop. Pa mene sad zanima samo da li ce sve to na kraju proci kako treba...
Hvala puno.

Postavi čart sa dijagnozom koju su postavili lekari pa da vidimo.

Nadam se da će tvojoj mami biti bolje ubrzo :)

ogica
19-04-2010, 22:16
Dijagnoza je da je njena osnovna bolest (reumatski artritis) uticao na krvne sudove, a oni na rad creva. Pa je pre 10 dana imala operaciju tankih creva.
Evo i njen chart...

http://www.imagebam.com/image/4bff1924699354

Hvala Vam puno puno puno na svakoj informaciji!

NOVICSLAVICA
20-04-2010, 22:13
uradila detaljnu analizu krvi rezultati nisu dobri holesterol duplo veci od dozvoljenog trombociti isto duplo veci imam upalu neku preskakanje srca sutra idem na ultra zvuk karotida pa kod interniste i..td da li je to prouzrokovao Mars u lavu kroz 4-tu kucu u konjukciji sa nat.vladarem moje prve i seste kuce ili sta vec NEddo ,PEPU MATILDA pomagajte ucvikala sam necu da umrem hocu jos da se sa vama druzim i da budem sa mojim najmilijim posebno sa decom i unukama

mattilda
23-04-2010, 14:01
Tek sad vidim ovo Slavice.
Ako ti je za utehu moj holesterol je 8.5...a videla si , mrsava sam...ne jedem masno, zdravo se hranim...medjutim izgleda da je sve u glavi...u to sam sasvim igurna..sekiracija, sekiracija....i to su rezultati..
Molila bih nekog da mi pogleda kartu...i kaze cemu da se nadam...posto prolazim kroz gadan period...gde je potpuno neizvesno kako ce se sve zavrsiti po moje zdravlje da ne kazem zivot.
Hvala

nedda
25-04-2010, 11:38
Stepeni u astromedicini


Ovan

01. stepen - veliki mozak
02. stepen - srednji mozak
03. stepen - mali mozak
05. stepen - levo i desno oko
12. stepen - jezik
26. stepen - lobanjasta kost.

Blizanci

08. stepen - bronhijale
09. stepen - plućna arterija
10. stepen - pluća
13. stepen - plućne vene
15. stepen - lopatice
17. stepen - prvo rebro
18. stepen - drugo rebro
19. stepen - mišići grla
20. stepen - treće rebro
22. stepen - nadlaktica
29. stepen - četvrto rebro

Lav

02. stepen - Aorta
03. stepen - desna arterija
04. stepen - leva arterija
06. stepen - trbušne prepone
19. stepen - srčana prepona
22. stepen - slepo crevo
23. stepen - reumatizam
26. stepen - srčani mišići

Škorpija

03. stepen - prostate
11. stepen - polni organ
12. stepen - sperma
13. stepen - polnog organa
14. stepen - kožica na polnom organu

Bik


01. stepen - grlo
05. stepen - područje grla
07. stepen - glasne žice
11. stepen - vratne vene
17. stepen - štitna žlezda
22. stepen - mišići jezika
24. stepen - gornja vilica
25. stepen - donja vilica
26. stepen - nosnica

Rak

0. stepen - peto rebro
01. stepen - šesto rebro
02. stepen - sedmo rebro
03. stepen - osmo rebro
04. stepen - deveto rebro
05. stepen - deseto rebro, jedanaesto i dvanaesto rebro.

Devica

01. stepen - debelo crevo
02. stepen - tanko crevo
03. stepen - slepo crevo
17. stepen - trbušni mišići
25. stepen - jetra

Ribe

01. stepen - desna peta
02. stepen - leva peta
03. stepen - desni živci stopala
04. stepen - levi živci stopala
12. stepen - desne kosti stopala
12. stepen - leve kosti stopala

(http://hiromantija.blogspot.com/2008/10/moi-jedne-astromedicine.html)

Shmishonja
27-04-2010, 10:00
Odlični podaci, a i odličan sajt Nedo, superiška :)

Mogla si slobodno i ostalo da prebaciš ~ da nam uvek bude "tu" ;)

Astromedicina je veoma teška grana iz oblasti astrologije ali veoma ozbiljni izučavaoci astrologije se opredele za ovu vrstu analize. Nije na omet spomenuti odredene astrologe koji se vrlo studiozno bave ovom tematikom kao što su: pokojni Mile Dupor, pokojna Milja Vujanović – Regulus, novosadski astrolog Branko Životin, Jovana Lučić– Gajić itd...

Koja polja gledamo u horoskopu kada određujemo nečije zdravlje, koje planete vezujemo uz određene bolesti, delove tela, vrstu lečenja, itd. ?
Svaki astrolog, bez astrološke karte ne može videti da li je osoba podložna nekoj bolesti, a ako jeste, kojoj? Za tako nešto, astrolog prvo izradi horoskop i gleda najpre ASCENDENT (podznak), to je stepen ekliptike koji izlazi na istoku. U astrologiji simbolizuje spoljnju manifestaciju ličnosti, onakvu kakvom je drugi vide. Gleda se i njegov vladar jer preko vladara Ascendenta se vidi koji mu je organ osetljiv kao i od čega može da oboli. Sam Ascendent uvek predstavlja prvu astrološku kuću koja je analogija znaka Ovna i njegovog vladara Marsa, što govori o povredama glave, mozga, moždanim tumorima. Ono što treba uvek imati na umu a to je da sam Ascendent (podznak) uvek predstavlja telo.

Kada pogledate jedan horoskopski krug, videćete da ima 12 astroloških znakova i 12 astroloških kuća. Svaki Zodijački znak je podeljen na 30 stepeni, svaki Zodijački znak nosi određenu bolest i predispoziciju. Svaki Zodijački znak ujedno ima i svog vladara. Preko tog vladara se gleda kako i kakve određene aspekte pravi sa drugim planetama ili znakom, te se tako može videti da li je osoba sklona određenoj bolesti i da li će osoba oboleti

Shmishonja
27-04-2010, 10:01
MODALITET je podela 12 znakova Zodijaka prema načinu i obliku njihovog izražavaja. Dele se na kardinalne, fiksne i promenljive.

Kardinalni (Ovan, Rak, Vaga, Jarac) koriste svoju energiju da bi menjali postojeće stanje. U astromedicini govori o svim akutnim oboljenjima, infekcijama, operacijama, mišićima, infarktima miokarda i sve što ima veze sa radom mišića i glavom.

Fiksni znaci (Bik, Lav, Škorpion, Vodolija) koriste svoju energiju da bi sačuvali status quo. Kada se gledaju ovi znakovi na određenu bolest ili na neku predispoziciju, ovi znakovi govore o dugotrajnim hroničnim bolestima. Preko ovih znakova i njihovih vladara se tačno može odrediti da li će hronično oboljenje biti izlečeno ili ne, kao i šta obolela osoba treba da uradi radi poboljšavanje svog zdrastvenog problema. Gledajući ove znakove, njihovih vladara, mora se strogo voditi računa o određenoj bolesti koju poseduje oboleli, kao i kako obolelom saopštiti ako je negativan ishod. Ovi znakovi i bolesti u ovim znakovima su često neizlečivi. Preko ovih znakova se može videti sva hronična oboljenja ali i bolesti metabilizma, dijabetis, maligna oboljenja. Kako se ovde gledaju maligna oboljenja koja su često neizlečiva, mora se videti prvo kako je vladar smešten, kakve aspekte pravi sa drugim planetama. Ako je vladar smešten u Kardinalnom ili Promenljivom znaku – kući, obolela osoba ima ogromne šanse za izlečenje, samo je potrebno da pronađe odgovarajućeg lekara ili travara, astrologa koji su ozbiljni u svom radu. Ne postoji bolest koja se ne može izlečiti ili bar zalečiti.

Promenljivi znaci (Blizanci, Devica, Strelac, Ribe) koriste svoju energiju da bi se uklopili u promene. Svi promenljivi znaci u astromedicini su povezani sa smetnjama u autonomnom nervom sistemu. Bolesti: migrena, astma, upala tetiva, hipertenzija, želudac, čir, zapaljenja creva, glavobolje, određeni bolovi kičme. Ovde su često aktuelne 6. i 9. kuća kao i njihovi vladari. Kada su ovi znakovi aktivni u nekom horoskopu, sa lakoćom se osoba može izlečiti ako preduzme lečenje akupunkturom, bioenergijom, biljkama. Sva mentalna oboljenja i razne blokade se upravo gledaju kroz promenljive znake.

Shmishonja
27-04-2010, 10:02
Svaki Zodijački znak odgovara određenom delu tela. Na priloženoj slici možete lako videti kojim delom tela upravlja određeni znak i planeta. Svaki zodijački znak ima osetljivost jednog organa. Međutim, ne mora da znači da će osoba koja je rođena u znaku Ovna imati probleme sa glavoboljom, zavisiće dosta od planete Meseca jer je Mesec indikator za određene bolesti. Naravno, za bolesti se ne gleda samo Mesec već kompletni horoskop.

Sem Zodijačkih znakova, njihovih vladara, veoma su važne astrološke kuće kao i njihovi vladari. Kako svaki Zodijački znak nosi određenu predispoziciju za bolest tako i svaka astrološka kuća.. Međutim, najkritičnije kuće za bolesti su 6., 8., i 12. kuća.

Šesta kuća - Govori o akutnim oboljenjima (stanjima). Ova kuća se vezuje za polje higijene i način života jer ovom kućom u prirodnom horoskopu vlada znak Devica i planeta Merkur. Međutim, ovom kućom najviše odgovaraju asteroidi Vesta i Ceres. Preko ove kuće se vidi i način svih naslednih genetskih smetnji prilikom porođaja ili pre porođaja. Preko ove astrološke kuće se vidi ujedno i odnos sa lekarom. Ukoliko je vladar ove kuće loše aspektovan, sa sigurnošću se može reći da se pacijent pričuva lečenja lekara jer će lekar doneti pogrešnu dijagnozu i ujedno pogrešno mu odrediti terapiju. Sam vladar će nam pokazati od koje bolesti će neko bolovati. Tada se pogleda šesta kuća i njen vladaoc, njegov položaj, aspekte i tranzite. Tek ako bi se nešto značajno i dugotrajno dešavalo sa vladaocem, mogli bismo predvidati postojanje bolesti.

Osma kuća - Ova kuća je najopasnija i najkritičnija, preko ove kuće se vide sva oboljenja, hronična, neizlečiva. Vrlo teške i ozbiljne bolesti se ogledaju kroz vladaoca ove kuće i kroz znak Škorpije. Smrtne opasnosti i način smrti se upravo opisuje kroz 8. kuću i kroz vladara, kako je smešten i kakve aspekte pravi. 8. kuća ukazuje na bolesti mnogo opasnije po život. Oboljenja koje donosi ova kuća su: prestanak rada bubrega, hipofiza, bolesti nadbubrežne žlezde, endokrine žlezde. Ako se u ovoj kući nalazi teška planeta ili se nalaze svetla (Sunce i Mesec) sigurno je da će osoba oboleti u životu, a od čega će oboleti pokazaće nam vladar gde je otišao, u kom znaku, kući i ujedno u kom se znaku nalazi Mesec, kao i kakve aspekte Mesec pravi. Kada loše tranzitne planete pomračuju vrh 8. kuće obuhvatajući aspekt od 22*50', može najaviti smrt.

Dvanaesta kuća - povezana je za hospitalizaciju i nadgledanje. Ovde se vidi da li će osoba biti u bolnici i kako će bolničko lečenje proteći. Preko ove kuće se vidi autoimune bolesti. Ovde se vidi timus, imunitet generalno, jetra.

Pored Zodijačkih znakova, kuća, aspekti su presudni i uvek je zloćudan aspekt od 150 stepeni (inkonjunkcija), ako je on tačan između dve planete u horoskopu, osobu očekuju najrazličitije zdravstvene teškoće. Najlošije efekte proizvode loši aspekti malefika na Mesec. Svaki negativan aspekat sa Mesecom kao što je: konjukcija, kvadrat, opozicija i inokonjukcija uzrok je određenih bolesti usled stresnih situacija, uznemirenosti, jer je Mesec planeta naših emocija, ranjivosti i upravo zato se gleda pozicija Meseca jer je Mesec veoma nestabilna planeta.

Loši aspekti su: konjukcija, polukvadrat, kvadrat, opozicija, Inkonjukcija. Seskvikvadrat ili aspekat 135 stepeni je među najvažnijima. Planeta na zapadnoj strani 135 stepeni od Ascendenta, pa čak i Mesec kad se tu nađe - čest je za slučajeve smrtnosti kod dece.

Shmishonja
27-04-2010, 10:03
Od davnina je poznata povezanost Astrologije i medicine na osnovu koje su Astrolozi davno dijagnosticirali bolesti i/ili moguću podložnost datim bolestima. U Astrologiji je jako bitan položaj Meseca kao i njegovi aspekti koje pravi sa ostalim planetama pa i kućama, jer je najčešće upravo on signifikator bolesti jer predstavlja deo tela (organa) koji je najosetljiviji. Danas je i među lekarima opšte prihvaćeno da je operacija manje uspešna i sa više krvarenja ako se vrši dok je Mesec pun.

Prilikom tumačenja natalne karte pored Meseca, za određivanje predispozicija prema nekim oboljenjima, takođe se gleda 1, 6, 8 i 12 kuća i vladari tih kuća, kao i položaj Sunca. Naime, da osoba ne bi imala većih zdravstvenih problema, Sunce i Mesec (svetla) u natalnom horoskopu ne smeju imati loš aspekat (pogotovo konjukciju i kvadrat) jer upravo taj loš aspekat označava ne baš dug i kvalitetan život.

Kao što sam već pomenuo, Sunce i Mesec ne smeju biti loše aspektovani, pogotovo ne sme da se javi pomračenje (Sunce konjukcija Mesec) jer to označava loše zdravlje a često i kratak životni vek. U daljem tekstu su date planete i delovi tela (organi) kojima vladaju.

Sunce - Srce, gornji deo tela, leđa, slezina, cirkulacija, spermatozoidi, kod muškarca desno oko a levo kod žene.

Mesec - Grudi, stomak, ravnoteža tečnosti u organizmu, probava, sekrecija žlezde sa unutrašnjim lučenjem, levo oko kod muškarca i desno kod žene.

Merkur - Nervni sistem, mozak, vid, usta, jezik, respiratorni sistem, ruke i šake, opšti je vladaoc svih hormona.

Venera - Grlo, brada, obrazi, čulo ukusa, bubrezi, jajnici, unutrašnji reproduktivni organi, venska cirkulacija, receptori u koži.

Mars - Mišicni sistem, eksterni reproduktivni organi, glava i lice, crvena krvna zrnca, motorički nervni sistem, bešika, nadbubrežna žlezda.

Jupiter - Arterijska cirkulacija, jetra, bedra, kukovi, stopala, desno uho, gornji deo čela, glikogen i masna tkiva, pankreas.

Saturn - Koža, skeletni sistem, zubi, ligamenti, kolena, levo uho, organi čula sluha, žučna kesa, paratiroidna žlezda, telesne belančevine.

Uran - Visoko-moždane funkcije, telesni elektricitet, zglobovi.

Neptun - Kičmeni stub, nervna vlakna, stopala, hipofiza, telepatske funkcije, bela krvna zrnca, kinestetičke funkcije.

Pluton - Eliminatorni i reproduktivni sistem, abnormalni rast, bradavice, tumori, mladeži.

nedda
03-10-2010, 08:58
S obzirom da svaki znak vlada odredjenim delom tela tako i svaki stepen tog znaka vlada odredjenim tackama na telu ili organom.
Tako delimo svaki znak i gledamo kriticne stepene u tom znaku.

Ovan
od 1* veliki mozak do 3* mozak, 04*, 05* oci, ocna duplja, 8* roznjaca, 9* ocne jabucice, 10* ocni nervi , 12* jezik, mozdana tecnost, 16* kicmeni nervi, 20* ocni misici, 25* i 26* lobanja, frontalna kost lobanje, 29* parotidna zlezda.

Bik
0* i 1* grlo, jednjak, nepce, 2* do 5* usna duplja, grlo, 7* do 9* i 11* glasne zice, vratni nervi, vratne vene, 15* karotidne arterije od 16* do 17* stitna zlezda, limfni cvorovi, 19* maksilarna arterija,
22* zubi, misici, jezika 24* i 25* vilica, 26* kicmeni prsljenovi, nosnice, 27* i 28* stubeni misici vrata.

Blizanci
od 1* do 5* plucna krila, 6* Srce , 8* i 9* bronhije, plucne arterija, bronhijalna racva ,13* plucne vene, kljucna kost, 15* plucna maramica, lopatice od 17* ,18* ,19* i 20* prva tri rebra, misici grla, misici ruku, 22* nadlaktice, 23* lakatna kost, 25* Rucni zglobovi, prsti, 28* i 29* cetvrto i peto rebro.

Rak
od 0* do 5* rebro, 5* dijafragma, 06*, 07* dijafragma, jednjak, 08* pilorus, 10* gastricne vene, od 11* do 14* stomak, 15* pankreas ,18* zuc ,od 19* do 22* gastricni organi ,23* i 24* krvni sudovi probavnih organa, 25* i 26* bradavice na grudima, mlecne zlezde, 28* i 29* slezina.

Lav
od 0* do 2* Aorta, 3*Desna koronarna arterija, 4* leva koronarna arterija, 6* Leva koronarna vena, trbusne prepone, 9* Grlena vena, 10* i 11* kicmeni stub, 12* Desna srcana komora, 13* Leva srcana komora, 14* i 15* Desna i leva srcana pretkomora, 19* srcana prepona, 21* i 22* Slepo crevo, 23* reumatizam, papilarni misici, 24* srcana kesa, 25* i 26* srcani misici, misicna vlakna srcane supljine, 27*, 28* i 29* ledja.

Devica
0* dvanaestopalacno crevo, 1* i 2* debelo i tanko crevo, 3* uzlazni deo debelog creva, slepo crevo, 4* i 5* poprecni deo debelog creva, rektum, 9* i 10* zuc, 12* i 13* arterije jetre i zuca, 17* trbusni misici, 19* zucni kanal, 20* mokracni kanal, 22* zucni mehur, 24*i 25* jetra, 26* bubrezi, 27* nadbubrezne zlezde, 29* jetreni kanal.

Vaga
0* i 1* bubrezi, 2* adrenalne zlezde, od 6* do 10* bubrezni nervi, 11* desni bubreg. 12* levi bubreg, od 13* do 15* preponski linfni cvorovi, 16* nadbubrezna arterija, 20* bubrezni ulaz, 27* desni urter, 29* levi urter.

Skorpija
od 0* do 2* uretra, 3* materica, prostata, 4* testisi, 8* semeni kanal, vagina, 10* usmine, 11* penis, semene kesice,12* semena tecnost, od 13* do 14* Kauperove zlezde, sluzokoza polnog organa, od 23* do 25* perineum, 26* anus.

Strelac
od 0* do 2* karlica, karlicne kosti, od 2* do 8* bedrene arterije, od 8* do 10* limfaticki sudovi, od17* do 20* bedrene kosti, 22* kicmeni stub, 23* i 24* potkolenice, 26* misici zadnjice.

Jarac
od 0* do 8* kolena, 26* Duboki nervi, od 27* do 29* arterije kolena.

Vodolija
od 0* do 5* nervi cevanica, 0d 8* do 9* 45` koza nogu, od 14* do 15* linfni sudovi nogu, od 16* do 20* kicmeni nervni,

Ribe
od 0* do 1* desna petna kost, 2*leva petna kost, 3* nervi levog stopala, 4* nervi esnog stopala, od 6* do 7* skocna kost, od 10* do 12* kosti levog i desnog stopala, 12* i 13* stepen arterije stopala, 17* i 18* misici noznih prstiju, od 21* do 22* Ahilova tetiva stopala, 28* i 29* nokti noznih prstiju.


(http://astrotanja.9forum.biz/astromedicina-f12/planete-i-delovi-tela-kojima-vladaju-t148.htm)

ivanapetr
03-10-2010, 12:35
Sta mozete reci za moje slabe tacke,bas me zanima da li se vidi u horoskopu?
Plus, ako neko moze u solar da zvirne, da li cu uskoro da se oslobodnim depresije..?

andjelikadepeures
03-10-2010, 19:18
Shishmishonjo, upravo sam otkrila da moj bratanac ( 14 meseci ) u svojoj karti nosi teshke aspekte poput
Mo0Pl
Ma0Sa
kao i Mars u Blizancima
stalno je boleshljiv, obichno vezano za pluca, bronhitis, astmu; slichno kao i ja, chak, od kad se on rodio, ja se cheshtje razboljevam i to zajedno sa njim, iako nismo konstantno zajedno.
pa me interesuje tvoje mishljenje vezano za sve to, hoce li vremenom biti bolje? iskreno recheno, obishli smo sa njim i travare i lekare al' uchinak bash i nije neki. ovako je veseo, napredan, nemiran za medalju, pametnica prava, ali boleshljiv do zla Boga...

http://img189.imageshack.us/img189/9964/natalaz.jpg

nedda
06-01-2011, 22:15
Astromedicina kuce i planete...

Od dvanaest kuca kojima se bavi obicna astrologija, u medicinskoj astrologiji se posebno bavimo sa sledecih pet:

prva kuca je telo,

šesta kuca -- bolesti,

osma kuca -- podrška drugih, seks, smrt, karma,

dvanaesta kuca -- bolnicko lecenje i izolacija,

cetvrta kuca -- kuca naslednih i genetskih bolesti.

Medutim, svaka kuca ima uže medicinsko znacenje:

prva -- svest, povrede mozga, moždani tumori itd.;

druga -- krv, elektroliti, hormoni, unošenje hrane, hipofiza, dijabetes;

treca -- pluca;

cetvrta -- ishrana, unošenje hrane, majka itd.;

peta -- srce, infarkt miokarda;

šesta -- bolesti, genetske smetnje;

sedma -- smrt prvo mozga pa onda ostatka tela;

osma -- izbacivanje preradenih supstanci, bubrezi, hipofiza, nadbubrežna žlezda, endokrine žlezde;

deveta -- gornji deo mozga, cerebralna hemisfera, Jupiter vlada levom, Neptun desnom hemisferom;

deseta -- opšta slika organizma, metabolizam;

jedanaesta -- cirkulacija, hemoragije;

dvanaesta -- autoimune bolesti, timus, imunitet generalno, jetra.


Ginekološke bolesti u astrologiji

Znak Škorpije vlada sekretivnim sistemima, polnim organima, bešikom, generativnim organima, genitalijama, jajnicima, prostatom, hemoroidima, mokraćnom bešikom, hernijom, fistulama, skrofulama, leukorejom (belo pranje), veneričnim infekcijama, tumorom, bruhom, prijapizmom, seksualnom neurastenijom, abortusom, rakom prostate ili uterusa, groznicom, malarijom, čirevima, zarazama krvi i sl. Sekundarno, vlada nosnom kosti, kritičnom temperaturom, očima, gušom, anemijom, ušima, neplodnošću, aftama, bubrezima, manijom, mozgom, ranama od nesretnih slučajeva. Sva ova značenja će se ispoljiti kao bolest u šestoj, osmoj i dvanaestoj kući. Značenja planeta i tačaka u Škorpiji su:

Ascendent -- fistule, infekcije, piće, venerične bolesti, srce, polni organi.

Sunce -- sekretorni sistem, prostata, bešika, menstruacija.

Mesec -- genitalije, testisi, mokraćovod, bešika, menstruacija, rak. U ženskom horoskopu, Mesec označava matericu. Na trećem stepenu Škorpije je u padu, tako da nema snagu i lako provodi loše uticaje. Daje bolesti genitalija i kod muškaraca i kod žena.
Sa Saturnom u Škorpiji koji je u lošem aspektu sa Neptunom, daje venerične bolesti, a isto važi i ako je Neptun u Škorpiji u lošem aspektu sa Saturnom -- u oba slučaja, ne mora postojati tačna konjunkcija Meseca, dovoljno je što je u znaku svog pada.
Mesec u Škorpiji je i dobra podloga za infekcije genitalija. Konjunkcija sa Saturnom daje kamen u mokraćovodu, a u poznijim godinama to je i podloga za rak grlića materice.

Merkur -- nervi, cinična narav, neuralgije, bešika, genitalne smetnje. Svadljivost, zajedljivost, unutrašnja napetost, a ako druge planete loše aspektuju Merkur u kućama bolesti, rezultat će biti genitalne smetnje psihosomatskog porekla.

Venera -- vene, jajnici, vagina, katar, deblji vodovi tečnosti, lažna trudnoća. U Škorpiji, Venera je u detrimentu. U lošim aspektima sa Marsom, pogotovu u opoziciji i kvadratu, daje bolesti genitalija. Loš aspekt sa Neptunom daje hemoroide, infekcije i venerične bolesti, naročito ako je Venera u osmoj kući. Druge bolesti su zapaljenje mokraćne bešike, kamen u njoj i sl. Konjunkcija sa Marsom daje upale, naročito u osmoj kući, i to znatno češće kod žena nego kod muškaraca (infekcija uglavnom dolazi odozdo, tj. od spolja). Konjunkcija Venere i Saturna u Škorpiji u dvanaestoj kući daje kamen u mokraćnoj bešici, a isto, mada slabije, to deluje i u prvoj, četvrtoj, šestoj i osmoj kući. I loš aspekat Venere u dvanaestoj kući u Škorpiji i Saturna daje kamen u mokraćnoj bešici.

Mars -- unutrašnje upale, fistule, venerične bolesti, hemoroidi, virusi, tuberkuloza, rak, rane, guba, kila, čir, crveni vetar, šarlah, padavica, trovanje, ujed životinja (posebno paukovi i insekti). Mars je u Škorpiji u domicilu, tj. vlada tim znakom (zajedno sa Plutonom). U dobrim aspektima, daje fantastičnu moć regeneracije, npr, dobar aspekt sa Suncem pojačava vitalnost, snagu i energiju. Loš aspekt sa Suncem daje groznicu i druge akutne bolesti, loš aspekt sa Mesecom vodi u česte povrede, a aflikcija sa Merkurom opterećuje nervni sistem i prouzrokuje razdražljivost, svađe, tenzije i sl. što može izazvati razna psihosomatska oboljenja. Kod žena, loš aspekt Marsa dovodi do zapaljenja jajnika, pa i veneričnih bolesti, naročito ako je Mars u Škorpiji u šestoj, osmoj ili dvanaestoj kući. Aflikcija sa Jupiterom je potencijal za akutno zapaljenje jetre. Kao i uvek, najgori su loši aspekti sa Saturnom: konjunkcija daje hronično zapaljenje mokraćne bešike kod muškaraca, odnosno hronično zapaljenje jajnika kod žena. Aflikcija Marsa i Urana je histerija, a sa Neptunom -- virusne infekcije, hemoroidi, akutno zapaljenje mokraćne bešike. Mars kvadrat Pluton je podloga za AIDS, ako je Mars u šestoj, osmoj ili dvanaestoj kući, a u Škorpiji su još Sunce ili Ascendent.

Jupiter -- urin, previše kiselo, nadutost u mokraćnim kanalima i genitalijama. Osim već spomenutih bolesti, ističe se konfiguracija Mars u konjunkciji sa Jupiterom u Škorpiji, u kvadratu ili opoziciji sa Mesecom, što daje akutno zapaljenje jetre. Ako se tu umeša i žutica, može dovesti do ciroze jetre, odnosno, hroničnog zapaljenja jetre. Mars u dvanaestoj kući u kvadratu sa Jupiterom pokazuje da je ciroza jetre posledica ranijeg akutnog zapaljenja.

Saturn -- zastoj urina, kamen u bešici, fistule, hemoroidi, giht, genitalije, voda u mozgu, zastoj u nosu, neplodnost, tumor, petrifikacije. Saturn u Biku u opoziciji sa Marsom u Škorpiji u osmoj kući je podloga za sifilis, ali i za razne druge polne i venerične bolesti. Konjunkcija Saturna i Venere u Škorpiji stvara kamen u mokraćnoj bešici, a isto tako i loši aspekti ove dve planete kada je Saturn u prvoj, šestoj, osmoj ili dvanaestoj kući. Ženama Saturn u Škorpiji daje hronično zapaljenje jajnika (npr. ako je u šestoj ili dvanaestoj kući, u lošim aspektima sa Venerom ili Neptunom). Konjunkcija Meseca i Saturna je neplodnost, ali i rak na materici, ako Mesec opada. Konstelacije za rak materice su: Saturn na ascendentu ili u kućama bolesti, konjunkcija, kvadrat ili opozicija Mesec. Situacija se pogoršava ako kvadrat ili opozicija dolaze iz vodenih znakova. Saturn u Škorpiji u osmoj kući daje polne i venerične bolesti, tim pre ako je i Venera u Škorpiji, u kućama bolesti u kvadratu sa Plutonom u Lavu. Te kombinacije se mogu ispoljiti i kao hemoroidi ili giht.

Uran -- deformacije, žuč, bešika, rak genitalija, abortus. 11-ti stepen Škorpije je stepen egzaltacije Urana. Povoljni su aspekti sa Suncem i Mesecom, ali aflikcije Meseca, Merkura ili Marsa daju neuroze, kod žena -- histeriju.

Neptun -- venerične bolesti, psiha, epilepsija, timus. Konjunkcija Marsa i Neptuna u Škorpiji u lošem aspektu sa Venerom daje venerične bolesti, najčešće to je triper (gonoreja). Ta konjunkcija u osmoj kući daje akutno zapaljenje mokraćne bešike, ali i prostate.


Medicinski horoskop

Medicinska horoskop je grana astrologije koja se bavi utvrdjivanjem bolesti i zdravstvenih slabosti, kojima je odredjena osoba naklonjena, kroz proucavanje njenog licnog horoskopa. Veruje se da stelarne informacije, u casu rodjena , nagoveštavaju potencijalna oboljena, koja mogu biti prelaskom planeta preko osetljivih zona natalne karte tokom sledecih godina. Postoji, naravno, mnogo nacina na koje planete mogu uticati jedna na drugu. Takva kompleksnost otežava uspostavljanje tacnih formula, koje ce ustanoviti latentno ili aktivno prisustvo bilo koje date bolesti. Na primer, ne postoji prost aspekt ili znak, koji bi se, uzet sam za sebe, mogao smatrati pouzdanim pokazateljem tuberkuloze ili raka. U isto vreme, postoje opšti razlozi ili konsonante, u natalnoj karti, koje upucuju na dalje, detaljne analize.

Tacnost prosudjivanja zahteva bogato iskustvo i sposobnost sagledavanja horoskopa kao celine; uspostavljanje ravnoteže i mnogostrukih veza izmedju raznovrsnih i cesto suprotstavljenih svedocanstava pre donošenja temeljnog zakljucka. U stvari, jedan od glavnih ciljeva medicinske astrologije je prevencija pojava bolesti u onim periodima života odredjene osobe, za koje njen razvojni horoskop pokazuje da ce biti izložena neobicno neskladnim planetarnim uticajima.


Duboko ukorenjen princip astrologije tvrdi da „zvezde usmeravaju, a ne prisiljavaju“. Zato je važno zapamtiti da je zdravlje uvek moguce popraviti, i da se nevolje koje zadaju planete mogu otkloniti u velikoj meri, pa cak i prevazici kroz samodisciplinu, ispravnu dijetu i harmonicno mišljenje.


Doskora se ortodoksna medicinska praksa bavila dijagnozom i lecenjem bolesti tek pošto se simptomi manifestuju, a pacijent se konsultuje sa svojim lekarom pošto je vec oboleo. Osim programa koji se bave ucestalim kontolnim pregledima, kakve nadledaju i vode organizacije za medicinska istraživanja a imaju prilicno ogranicene ciljeve, malo je toga ucinjeno na polju preidcione medicine. Važan napredak ucinjen je u naucnim metodama za otkrivanje bolesti cije je prisustvo poznato; ali cak ni najbolje medju njima nisu nepogrešive. Skorašnje svedocenje pred kongresnim komitetom je otkrilo da su laboratorijske analize, recimo, urina, krvi, rendgenski snimci, elektrokardiogrami, itd., koji se obicno prihvataju kao veoma pouzdani pri odredjivanju oboljenja pogrešne u 25% slucajeva.

Studija Birosa za laboratorije u Njujorku otkrila je još gore stanje pri beleženju laboratorijskih grešaka u najvecoj americkoj metropoli. Od 425 ispitanih laboratorija, samo 100 je pokazalo prihvatljiv stepen tacnosti u svom radu, a 130 je bilo toliko neefikasno, da su morale biti zatvorene. Cak 75% isptanih laboratorija dalo je netacne rezultate pri jednostavnim hemijskim analizama krvnih uzoraka. Iako astrologija nuje u stanju, da u sadašnjem vidu veštine, pruži takvu vrstu klinickih analiza, ona je u stanju da pruži vredne, a ponekad i tacnije indicije o prirodi i poreklu neshvatljivih simptoma.

U domenu preventivnih medicinskih ispitivanja, strucno izgradjen horoskop mogao bi biti od velike pomoci. Na primer, medicinskki astrolog, koji zna da se izražen i štetan uticaj Jupitera vezuje za probleme jetre, može odrediti, iz drugih planetarnih aspekata, hoce li se, i kada, manifestovati bolest vezana za taj organ. S druge strane, enzimska analiza u laboratoriji, može ustanoviti tegobu tek kada je ona vec uhvatila maha. Isto važi za sve ostale entitete bolesti. Svaki od njih poseduje odgovarjucu planetarnu formulu i konstantu u natalnoj karti, koja upozorava iscelitelja upucenog u astrologiju, i omogucava mu da dodje do ranije, ponekad, tacnije dijagnoze, nego lekar koji zavisi od opservacije simptoma, laboratorijskih analiza i pacijentove istorije bolesti. U slucaju smrtonosnih bolesti takav rani „sistem za uzbunjivanje“ može znaciti razliku izmedju života i smrti.

U porastu je broj lekara koji astrologiju koriste kao skrivenu pomocnicu u dijagnostici, iako još uvek ne smatraju da bi obznanjivanje ovakve cinjenice bilo profesionalno mudar cin. Neki od njih i sami uspešno izradjuju horoskope, dok drugi koriste za to usluge konsultanata.

Medicinska nauka takodje pocinje da prihvata individualne razlike u potrebama za biohemijskim solima, hranljivim materijama i vitaminima. Ovog mišljenja se vec dugo drže astrolozi, koji poucavaju da rodjeni u svakom znaku zodijaka imaju odredjene nutricionisticke zahteve i nedostatke, uslovljene svojim planetarnim tipom.

(http://astrozona.netai.net/articles_32_Astromedicina-kuce-i-planete---.html )

egerija
17-01-2011, 19:29
Izvinjavam se ako negde pise, nisam nasla kako se vidi demencija u karti? Te bolesti se najvise plasim, posto imam genetske predispozicije, pa me interesuje koji bi bili pokazatelji?
Ugrozen Merkur, ili vladar VII kuce?

Conqueror
17-01-2011, 19:34
Ja mislim da je tu najbitniji Mesec.
Merkur jeste planeta uma i načina razmiššljanja ali svim tim tokovima misli upravlja Mesec a i sećanjima i svim što dolazi iz podsvesnog. Uz to još i vladar četvrte kuće.

nedda
17-01-2011, 20:00
Merkur uran napeti aspekti, mesec merkur napeti aspekti - to su neki klasicni pokazatelji smetenosti...ja imam oba, i stalno gutam reci ovde na forumu kada nesto duze pisem.

merkur (intelekt) u losim odnosima sa saturnom (starost, pamcenje).

Merkur u padu/izgonu se smatra osetljivijim na sve takve probleme.


Ako se setim jos necega, pisem...

egerija
17-01-2011, 20:06
Ja mislim da je tu najbitniji Mesec.
Merkur jeste planeta uma i načina razmiššljanja ali svim tim tokovima misli upravlja Mesec a i sećanjima i svim što dolazi iz podsvesnog. Uz to još i vladar četvrte kuće.
Da, IV je kuca genetike, i valjda se treba uklopiti u pricu, a meni je Ur tako uzasan i kvadrira ne samo Me vec i So (a bolest dolazi sa muske strane), doduse, ako ubacimo Mo30Ur, mislim da ukoliko ne budem sama ugrozavala zdravlje ove genetske bolesti se mogu izbeci, a da nema ovog aspekta nesto nasledno mi ne bi ginulo :confused:

gasimetrija
19-01-2011, 12:14
Znam (iz Duporove knjige )
da Saturn u Vagi, kad je u šestom polju obavezno donosi kamen u bubregu.
Mozda nekom ova info koristi...

nena peric
19-01-2011, 14:46
Izvinjavam se ako negde pise, nisam nasla kako se vidi demencija u karti? Te bolesti se najvise plasim, posto imam genetske predispozicije, pa me interesuje koji bi bili pokazatelji?
Ugrozen Merkur, ili vladar VII kuce?

Demencija, Alchajmer itd - merkur opozicija neptun... Gledala sam dve karte gde su osobe u starosti (par godina pre smrti) imale jedna demenciju, a jedna alchajmer,mada to je slicno i obe su u natalnoj karti imale neptun u 8.kuci :rolleyes:

egerija
19-01-2011, 23:56
Merkur uran napeti aspekti, mesec merkur napeti aspekti - to su neki klasicni pokazatelji smetenosti...ja imam oba, i stalno gutam reci ovde na forumu kada nesto duze pisem.

merkur (intelekt) u losim odnosima sa saturnom (starost, pamcenje).

Merkur u padu/izgonu se smatra osetljivijim na sve takve probleme.


Ako se setim jos necega, pisem...
Nedo, ja tek sad vidim ovaj tvoj post, hvala na odgovoru, imam i ja ovo Ne90Ur i jesam smetena nekad, blokira mi mozak i ne znam gde sam stala, konfuzne recenice itd...

Demencija, Alchajmer itd - merkur opozicija neptun... Gledala sam dve karte gde su osobe u starosti (par godina pre smrti) imale jedna demenciju, a jedna alchajmer,mada to je slicno i obe su u natalnoj karti imale neptun u 8.kuci :rolleyes:
Ovako, kao sto sam rekla imam taj los aspekt, a Me vlada VIII, moja baba je imala to isto i samo oni koji su se sreli sa tim znaju kako je to strasno, gledati nekog dragog kako se gasi iz dana u dan. Sada kod oca primecujem te simptome, a on ima Ne90Ur Me180Sa, nazalost ne znam tacan sat pa ne znam raspored kuca, uglavnom, pokazatelj postoji, ja se samo nadam da ovaj los aspekt moze drugacije da se "potrosi".

nedda
30-01-2011, 16:08
Ginekološke bolesti u astrologiji

Znak Škorpije vlada sekretivnim sistemima, polnim organima, bešikom, generativnim organima, genitalijama, jajnicima, prostatom, hemoroidima, mokraćnom bešikom, hernijom, fistulama, skrofulama, leukorejom (belo pranje), veneričnim infekcijama, tumorom, bruhom, prijapizmom, seksualnom neurastenijom, abortusom, rakom prostate ili uterusa, groznicom, malarijom, čirevima, zarazama krvi i sl. Sekundarno, vlada nosnom kosti, kritičnom temperaturom, očima, gušom, anemijom, ušima, neplodnošću, aftama, bubrezima, manijom, mozgom, ranama od nesretnih slučajeva. Sva ova značenja će se ispoljiti kao bolest u šestoj, osmoj i dvanaestoj kući. Značenja planeta i tačaka u Škorpiji su:

Ascendent -- fistule, infekcije, piće, venerične bolesti, srce, polni organi.

Sunce -- sekretorni sistem, prostata, bešika, menstruacija.

Mesec -- genitalije, testisi, mokraćovod, bešika, menstruacija, rak. U ženskom horoskopu, Mesec označava matericu. Na trećem stepenu Škorpije je u padu, tako da nema snagu i lako provodi loše uticaje. Daje bolesti genitalija i kod muškaraca i kod žena. Sa Saturnom u Škorpiji koji je u lošem aspektu sa Neptunom, daje venerične bolesti, a isto važi i ako je Neptun u Škorpiji u lošem aspektu sa Saturnom -- u oba slučaja, ne mora postojati tačna konjunkcija Meseca, dovoljno je što je u znaku svog pada. Mesec u Škorpiji je i dobra podloga za infekcije genitalija. Konjunkcija sa Saturnom daje kamen u mokraćovodu, a u poznijim godinama to je i podloga za rak grlića materice.

Merkur -- nervi, cinična narav, neuralgije, bešika, genitalne smetnje. Svadljivost, zajedljivost, unutrašnja napetost, a ako druge planete loše aspektuju Merkur u kućama bolesti, rezultat će biti genitalne smetnje psihosomatskog porekla.

Venera -- vene, jajnici, vagina, katar, deblji vodovi tečnosti, lažna trudnoća. U Škorpiji, Venera je u detrimentu. U lošim aspektima sa Marsom, pogotovu u opoziciji i kvadratu, daje bolesti genitalija. Loš aspekt sa Neptunom daje hemoroide, infekcije i venerične bolesti, naročito ako je Venera u osmoj kući. Druge bolesti su zapaljenje mokraćne bešike, kamen u njoj i sl. Konjunkcija sa Marsom daje upale, naročito u osmoj kući, i to znatno češće kod žena nego kod muškaraca (infekcija uglavnom dolazi odozdo, tj. od spolja). Konjunkcija Venere i Saturna u Škorpiji u dvanaestoj kući daje kamen u mokraćnoj bešici, a isto, mada slabije, to deluje i u prvoj, četvrtoj, šestoj i osmoj kući. I loš aspekat Venere u dvanaestoj kući u Škorpiji i Saturna daje kamen u mokraćnoj bešici.

Mars -- unutrašnje upale, fistule, venerične bolesti, hemoroidi, virusi, tuberkuloza, rak, rane, guba, kila, čir, crveni vetar, šarlah, padavica, trovanje, ujed životinja (posebno paukovi i insekti). Mars je u Škorpiji u domicilu, tj. vlada tim znakom (zajedno sa Plutonom). U dobrim aspektima, daje fantastičnu moć regeneracije, npr, dobar aspekt sa Suncem pojačava vitalnost, snagu i energiju. Loš aspekt sa Suncem daje groznicu i druge akutne bolesti, loš aspekt sa Mesecom vodi u česte povrede, a aflikcija sa Merkurom opterećuje nervni sistem i prouzrokuje razdražljivost, svađe, tenzije i sl. što može izazvati razna psihosomatska oboljenja. Kod žena, loš aspekt Marsa dovodi do zapaljenja jajnika, pa i veneričnih bolesti, naročito ako je Mars u Škorpiji u šestoj, osmoj ili dvanaestoj kući. Aflikcija sa Jupiterom je potencijal za akutno zapaljenje jetre. Kao i uvek, najgori su loši aspekti sa Saturnom: konjunkcija daje hronično zapaljenje mokraćne bešike kod muškaraca, odnosno hronično zapaljenje jajnika kod žena. Aflikcija Marsa i Urana je histerija, a sa Neptunom -- virusne infekcije, hemoroidi, akutno zapaljenje mokraćne bešike. Mars kvadrat Pluton je podloga za AIDS, ako je Mars u šestoj, osmoj ili dvanaestoj kući, a u Škorpiji su još Sunce ili Ascendent.

Jupiter -- urin, previše kiselo, nadutost u mokraćnim kanalima i genitalijama. Osim već spomenutih bolesti, ističe se konfiguracija Mars u konjunkciji sa Jupiterom u Škorpiji, u kvadratu ili opoziciji sa Mesecom, što daje akutno zapaljenje jetre. Ako se tu umeša i žutica, može dovesti do ciroze jetre, odnosno, hroničnog zapaljenja jetre. Mars u dvanaestoj kući u kvadratu sa Jupiterom pokazuje da je ciroza jetre posledica ranijeg akutnog zapaljenja.

Saturn -- zastoj urina, kamen u bešici, fistule, hemoroidi, giht, genitalije, voda u mozgu, zastoj u nosu, neplodnost, tumor, petrifikacije. Saturn u Biku u opoziciji sa Marsom u Škorpiji u osmoj kući je podloga za sifilis, ali i za razne druge polne i venerične bolesti. Konjunkcija Saturna i Venere u Škorpiji stvara kamen u mokraćnoj bešici, a isto tako i loši aspekti ove dve planete kada je Saturn u prvoj, šestoj, osmoj ili dvanaestoj kući. Ženama Saturn u Škorpiji daje hronično zapaljenje jajnika (npr. ako je u šestoj ili dvanaestoj kući, u lošim aspektima sa Venerom ili Neptunom). Konjunkcija Meseca i Saturna je neplodnost, ali i rak na materici, ako Mesec opada. Konstelacije za rak materice su: Saturn na ascendentu ili u kućama bolesti, konjunkcija, kvadrat ili opozicija Mesec. Situacija se pogoršava ako kvadrat ili opozicija dolaze iz vodenih znakova. Saturn u Škorpiji u osmoj kući daje polne i venerične bolesti, tim pre ako je i Venera u Škorpiji, u kućama bolesti u kvadratu sa Plutonom u Lavu. Te kombinacije se mogu ispoljiti i kao hemoroidi ili giht.

Uran -- deformacije, žuč, bešika, rak genitalija, abortus. 11-ti stepen Škorpije je stepen egzaltacije Urana. Povoljni su aspekti sa Suncem i Mesecom, ali aflikcije Meseca, Merkura ili Marsa daju neuroze, kod žena -- histeriju.

Neptun -- venerične bolesti, psiha, epilepsija, timus. Konjunkcija Marsa i Neptuna u Škorpiji u lošem aspektu sa Venerom daje venerične bolesti, najčešće to je triper (gonoreja). Ta konjunkcija u osmoj kući daje akutno zapaljenje mokraćne bešike, ali i prostate.
Važne središnje tačke

SO/VE -- Graafove kesice (loptaste kesice u jajnicima).

MO/ME -- Pubertet kod žena.

MO/VE -- Izlučevine žlezda (hormoni), menstruacija. Mogućnost žene da začne.

MO/VE -- Povezano sa menstruacijom.

VE/MA -- Nepravilnosti kod menstruacije, masturbacija.

VE/UR -- Ritam libida i polnog života.

VE/NE -- Oslabljene funkcije žlezda, patološko uvećanje žlezda, slabost polnih organa.

VE/PL -- Prva menstruacija, jajnici. Corpus luteum.

MA/JU -- Okončanje rođenja, prvi plač.

( u nastavku na: http://www.astrodule.com/bolesti/miom/miom.htm ima i primera tumačenja karti)

ganci
19-03-2011, 01:29
Izvinjavam se ako negde pise, nisam nasla kako se vidi demencija u karti? Te bolesti se najvise plasim, posto imam genetske predispozicije, pa me interesuje koji bi bili pokazatelji?
Ugrozen Merkur, ili vladar VII kuce?

Mislim da je definitivno mesec zaduzen za to, kao psiha, ne merkur. Pa taj mesec recimo u 12 polju..:rolleyes:

Imam predispoziciju za tako nesto sa majcine strane-baka imala Alchajmera...

Sta bi znacio kvadrat vladara cetvrtog i osmog polja-venere i saturna? Nasledne bolesti vezane za...?

http://i38.tinypic.com/wkptec.gif

mirab
23-03-2011, 15:05
Kako se vidi u horoskopu SECERNA BOLEST ili sklonost ovom oboljenju? Znam da Venera simbolicno predstavlja slatko-kolace ali kakvi aspekti i u kom znaku moze doneti secer?